İlaç Ara

CLENID 80 mcg inhilasyon için ölçülü dozlu aerosol 120 doz

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Neutec İnhaler İlaç Tanıtım ve Pazarlama Tic.A.Ş.
Satış Fiyatı
88.02 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
120
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

CLENİD 80 mcg inhalasyon için ölçülü dozlu aerosol Ağızdan solunarak kullanılır.

Etken Madde

İnhalasyon için her bir doz 80 mcg siklesonid içerir.

Yardımcı maddeler

İtici gaz (HFA-134a) ve dehidrat alko1.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CLENID nedir ve ne için kullanılır?

2. CLENID’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CLENID nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CLENID’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.CLENID kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CLENID’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• İçindeki maddelerden herhangi birine alerjiniz varsa (yardımcı maddeler listesine bakınız),

• Akciğer sisteminizi etkileyen fungal (mantar), viral, bakteriyel enfeksiyon veya akciğer tüberkülozu (TB) tedavisi görüyorsanız veya daha önceden gördüyseniz.

CLENID’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• Belirtileriniz kötüleşiyorsa (öksürük, nefes darlığı, güçlükle ve hırıltılı solunum, göğüs darlığı),

 • Belirtileriniz yüzünden gece uyanıyorsanız,
 • Uygulamadan hemen sonra hırıltılı solunum gerçekleşiyorsa,
 • • Alerjik rinit (burun içi iltihaplanma) ya da egzama (kaşıntılı ve kırmızı cilt) gibi alerjik etkiler gözlemleniyorsa,

 • Şiddetli astımınız varsa,
 • Bulantı, kusma, yüksek ateş veya ishal gibi ciddi semptomlar görülürse,
 • Eğer tabletten CLENİD’e geçmişseniz, kortikosteroidlerle ilişkili olarak    böbrek üstü    bezi
 • yetmezliği riski bir süre devam edebilir. Böbrek üstü bezi yetmezliğine    ait    bulgular    (örn.

  baş dönmesi, halsizlik, bulantı, iştah kaybı, huysuzluk, saç dökülmesi, güçsüzlük, baş ağrısı, hafıza problemleri, aleıji, yeme isteği ve kan şekeri hastalıkları) bir süre görülebilir.

  • Böbrek üstü bezi yetmezliğiniz varsa,

  • Çabuk ve kısa etkili (rahatlatıcı) inhaleriniz sizi rahatlatmıyorsa, derhal doktorunuzla bağlantıya geçin.

  Ayrıca;

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

  danışınız.

  CLENID’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  CLENİD’in yiyeceklerle ve içeceklerle herhangi bir etkileşimi bulunmamaktadır.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • CLENİD’in hamilelerde güvenirliği belirlenmediğinden, hamile iseniz, CLENİD’i sadece doktorunuzun önermesi halinde kullanınız.

  • CLENİD anne üzerindeki olası yararın bebeğin gelişimi üzerindeki olası riskinden fazla olması durumunda kullanılabilir. Eğer doktorunuz CLENİD kullanımına devam etmenize karar verdiyse; astım kontrolünü sağlayacak en düşük doz kullanılmalıdır.

  • Hamileliğiniz sırasında kortikosteroid kullandıysanız, çocuğunuzun böbrek üstü bezi fonksiyonları dikkatle takip edilecektir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza

  danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • CLENİD’i kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

  • İnhale siklesonidin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

  • CLENİD, sadece anne üzerindeki yararın bebek üzerindeki olası riskinden yüksek olduğu durumlarda reçete edilebilir.

  Araç ve makina kullanımı

  İnhale siklesonidin araç ve makine kullanımı üzerine bilinen bir etkisi yoktur ya da ihmal

  edilebilecek düzeydedir.

  CLENID’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün az miktarda -her aktivasyon başına 100 mg’den daha az- dehidrat alkol içerdiğinden güvenlidir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Mantar veya virüslere karşı bir ilaç (ketokonazol, itrakonazol, ritonavir ya da nelfınavir içeren ilaçlar) kullanıyorsanız, CLENİD’i kullanmadan önce doktorunuza bu konuda bilgi veriniz.

  Eğer herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bu ilaçlar hakkında bilgi veriniz.

  5.CLENID’in saklanması

  CLENİD ’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Direkt gün ışığından ve donmaktan koruyunuz.

  Aerosol kutusu delinmemeli, boş olsa bile kırılmamak, ateşten uzak tutulmalıdır.

  Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CLENID’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CLENID’i kullanmayınız.

  Ruhsat Sahibi:    Vitalis İlaç San. Tic. A Ş.

  Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü

  Teknoloji Geliştirme Bölgesi Dİ BlokKat:3

  Esenler/İSTANBUL

  Telefon: 0 850 201 23 23

  Fax: 0212 482 24 78

  e-mail: [email protected]

  Üretim Yeri:    Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.

  1.OSB. 1.Yol No:3 Adapazarı / SAKARYA

  DEVAMINI OKU

  2.CLENID nedir ve ne için kullanılır?

  • CLENİD, etkin madde olarak siklesonid içerir. 80 mcg siklesonid içeren alüminyumdan yapılmış basınçlı ambalajdadır. CLENİD yardımcı madde olarak dehidrat alkol ve itici gaz içerir.
  • CLENİD etki göstereceği yer olan akciğere, ağız yolundan nefes ile alman bir inhalasyon süspansiyonudur. Her gün kullanılması gereken, koruyucu bir ilaçtır (kortikosteroid). Etkisini sadece akciğerde, nefes yolu ile alındıktan sonra göstermek üzere tasarlanmıştır.
  • Bu ilaç, astımın tüm basamaklarında iltihabı gidermek, solunum yolunu genişletmek, belirtilerin kontrolünü sağlamak ve oral steroid (solunum yolu hastalıklarının alevlenmesinde kullanılan ilaçlar) ihtiyacını azaltmak amaçlı reçete edilmiştir. KOAH’ta (kronik obstrüktif [tıkayıcı] akciğer hastalığı) tek başına kullanılması önerilmez.
  • CLENİD nefes darlığı gibi astım belirtilerini ve astım atağı geçirme ihtimalini azaltarak, daha rahat nefes almanızı sağlar. CLENİD’in koruyucu etkisi zaman içinde gelişir. Bu nedenle kendinizi iyi hissetseniz bile, ilacı kullanmaya her gün devam etmelisiniz.
  DEVAMINI OKU

  3.CLENID nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  CLENİD’i her zaman doktorunuzun size tarif ettiği şekilde kullanınız. Eğer nasıl kullanacağınızdan emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışmaksınız.

  İnhaler 120 puf (doz) içerir. Doktorunuzun size önerdiği günlük uygulama dozuna göre, bu ilaç 2 ila 4 ay arası yetecek dozu içermektedir.

  Doktorunuz her gün ne kadar ilaç kullanmanız gerektiğini size anlatacaktır ve bu miktar sadece sizin ihtiyacınız kadardır.

  • Hastaların çoğunda astımın kontrol altına alınması için önerilen günlük CLENİD dozu 160 mikrogramdır.

  • Günlük doz bazı hastalarda, astım kontrolünün sağlanması için uygun olabilen 80 mikrograma düşürülebilir.

  • Astım belirtilerinin şiddetlendiği hastalarda CLENİD dozunun arttırılması gerekebilir. Günde iki kez 320 mikrogram verilmek üzere, 640 mikrogram/gün’e kadar yükseltilebilir. Ancak yüksek dozların 3 aydan daha uzun süre kullanımını doğrulayan veri yoktur.

  Eğer gerekiyorsa; doktorunuz kortikosteroid tablet ve/veya iltihaplanma durumunda antibiyotik verebilir.

  - Doktorunuz astımınızın kontrol altına alınması için gerekli en düşük dozu ayarlayacaktır.

  - Belirtilerinizde (öksürük, nefes darlığı, hırıltılı solunum, göğüs darlığı) 24 saat içinde bir iyileşme fark etmelisiniz.

  Uygulama yolu ve metodu

  İnhalasyon spreyinin doğru kullanımı doktor veya eczacı tarafından size gösterilecektir. Doktorunuz inhalasyon spreyini nasıl kullandığınızı zaman zaman kontrol etmelidir.

  Hastalığınızın kontrolünün sağlanabilmesi için, CLENİD inhalasyon spreyinizi düzenli bir şekilde ve size reçetelendiği gibi kullanmalısınız.

  İlaç, ağızlığın da dahil olduğu plastik gövde içerisinde basınçlı bir tüpte yer almaktadır.

  İnhalasyon spreyinin doğru kullanımı için aşağıda verilen kuralları dikkatle izleyiniz.

  inhalasyon spreyinin kullanım talimatı

  İnhalasyon spreyinin test edilmesi:

  İnhalasyon spreyinizi ilk kez kullanacağınız zaman çalışıp çalışmadığını test ediniz. Ağızlık kapağını baş parmağınız ve parmaklarınız ile yanlardan hafifçe sıkarak çıkarınız ve çekip ayırınız.

  Çalıştığından emin olmak için, inhaler spreyinizi sallayınız, ağızlığı kendinizden uzak tutunuz ve havaya bir puf serbest bırakılması için tüpü bastırınız. İnhalasyon spreyinizi bir hafta veya daha uzun süre kullanmadığınızda ağızlık kapağını çıkarmalısınız ve boşluğa iki kez sıkım yapmalısınız.

  İnhalasyon spreyinizi kullanacağınız zaman oturunuz veya ayakta dik durunuz.

  1. İlk resimde gösterildiği gibi ağızlık kapağını çıkarınız. Ağızlığın temiz olduğundan emin olmak için içini ve dışını kontrol ediniz.

  2. İnhalasyon spreyinizi her kullanımdan önce iyice çalkalayınız.

  3. İnhalasyon spreyinizi baş parmağınız ağızlığın altında, inhalasyon spreyinizin tabanında olacak şekilde dik tutunuz.

  5. Ağzınızdan yavaş ve derin nefes alınız ve aynı anda bir puf doz boşaltmak için inhalasyon spreyinizin üst kısmına basınız.

  4. Ağızlığı dişlerinizin arasına koyunuz ve dudaklarınızı sıkıca kapatınız.


  6. Nefesinizi yaklaşık 10 saniye veya rahatça tutabildiğiniz kadar tutunuz ve ağızlığı ağzınızdan çıkarıp parmağınızı inhalasyon spreyinizin üst kısmından çekiniz. Sonra yavaşça ağızdan nefes veriniz. İnhalerin içine nefes vermekten kaçınınız.

  7. Her bir puf ilaç alımı arasında yaklaşık yarım dakika bekleyiniz ve sonra 2-6. basamakları tekrarlayınız.

  8. Daha sonra, ağzınızı su ile çalkalayınız ve tükürünüz. Bunu yapmanız ağzınızda pamukçuk oluşumunun ve ses kısıklığının önlenmesine yardımcı olmak için önemlidir.

  9. Kullanımdan sonra tozdan korumak için ağızlığın kapağını hemen kapatınız. Ağızlık kapağı doğru bir şekilde yerleştirildiğinde tam yerine oturacaktır. Eğer yerine oturmuyorsa, ağızlık kapağını diğer yöne çeviriniz. Çok fazla güç uygulamayınız.

  Eğer spreyin üst kısmından veya ağzınızın yanlarından “buhar” geldiğini görürseniz, 2. basamaktan itibaren uygulamaya tekrar başlamalısınız.

  inhalasyon spreyinin temizlenmesi

  İnhalasyon spreyinizi haftada en az bir kez temizleyiniz.

  1. Ağızlık kapağını çıkarınız.

  2. Tüpü plastik gövdeden çıkarmayınız.

  3. Kuru bir bez veya kumaş ile ağızlığın içini ve dışını ve plastik gövdeyi siliniz.

  4. Ağızlık kapağını doğru bir şekilde yerleştiriniz. Kapağı yerleştirmek için çok fazla güç uygulamayınız.

  Birçok durumda, doktorunuz CLENİD’i günde bir defa, sabah ya da akşam kullanmanızı isteyecektir. Doktorunuzun size vereceği talimatlara dikkatlice uymanız gerekir. Kendinizi iyi hissetseniz bile, CLENİD’i düzenli olarak her gün kullanmanız önemlidir.

  Eğer çabuk ve kısa etkili (rahatlatıcı) inhalerinizi haftada 2 ya da 3 kereden fazla kullanmanız gerekirse, ilacınızı gözden geçirmesi için doktorunuza bu durumu bildirmeniz gerekir.

  Bu talimatta yazan bilgiler size anlatılanları hatırlatmak amacıyladır.

  CLENİD’i kullandıktan sonra hırıltılı solunum başlarsa veya göğüs darlığı hissederseniz, ilacı daha fazla kullanmayın. Nefes almanıza yardım eden çabuk ve kısa etkili (rahatlatıcı) inhalerinizi kullanın ve derhal doktorunuzla temasa geçin.

  Eğer inhaleri kullanmak size zor geldiyse doktorunuz bir hava haznesi kullanmanızı önerebilir. Eğer hava haznesi kullanıyorsanız lütfen ilacı kullanırken onunla beraber gelen talimatlara uyunuz. Cihaz hakkında doktorunuz veya eczacınız size daha detaylı bilgi verebilir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  CLENİD, yan etkileri hakkında bilgi olmadığı için 6 yaş altındaki çocukların tedavisinde önerilmez. 12 yaşın altındaki çocuklarda günde 160 mcg’den fazla doz uygulanmamalıdır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlı hastalarda doz ayarlaması yapmak gerekmez.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek /Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer ve/veya böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yapmak gerekmez.

  Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

  İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

  Doktorunuz CLENİD ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

  Doktorunuz ile konuşmadan başka bir ilaç kullanmayınız (reçetesiz ilaçlar da dahil olmak üzere).

  Eğer CLENİD ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla CLENID kullanırsanız

  Aşırı dozda CLENİD kullanımında özel bir tedavi gerekmemektedir. Uzun süre kullanmanız gerekenden fazla CLENİD kullandıysanız, belli seviyede adrenal baskılanması olabilir ve böbrek üstü bezi fonksiyonlarınızın kontrolü gerekebilir.

  CLENİD ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  CLENID'i kullanmayı unuttuysanız

  CLENID'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  CLENİD ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler

  CLENİD etkisini en iyi her gün düzenli alındığında gösterir. Kendinizi iyi hissetseniz bile inhaleri, doktorunuz kullanmamanızı söyleyene kadar kullanın.

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi CLENID’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Siklesonid kullanımı ile görülen yan etkiler genellikle hafiftir. Birçok vakada tedaviye devam edilmiştir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın    :    10 hastanın en az l’inde görülebilir.

  Yaygın    :    10 hastanın l’inden az, fakat 100 hastanın    l’inden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan    : 100 hastanın l’inden az, fakat 1000 hastanın l’inden fazla görülebilir.

  Seyrek    :    1000 hastanın l’inden az, fakat 10.000 hastanın l’inden fazla

  görülebilir.

  Çok seyrek    :    10.000 hastanın l’inden az görülebilir.

  Bilinmiyor    :    Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Yaygın olmayan

  • Ses kısıklığı/boğukluğu, inhalasyon sonrası öksürük ve hırıltının artması,

  • Hoş olmayan tat, ağızda veya boğazda yanma, iltihaplanma, iritasyon, kuruluk,

  • Bulantı, kusma,

  • Ağız içinde aft (ağız mantar enfeksiyonları),

  • Baş ağrısı,

  • Deride kaşınma ve kızarıklığa neden olan döküntü ve/veya egzama.

  • Dudak, dil ve boğazın şişmesi (anjiyoödem) gibi hemen veya daha sonra meydana gelen aşırı duyarlılık (hipersensitivite) reaksiyonları. Bu belirtiler meydana geldiğinde ilaç kullanımını durdurunuz ve derhal tıbbi yardım alınız.

  • Yüksek kan basıncı, çarpıntı,

  • Karın ağrısı ve hazımsızlık.

  Bilinmiyor

  • Uyku problemleri, depresyon ya da kendini endişeli, huzursuz, asabi, aşırı heyecanlı veya gergin hissetme. Bu etkilerin çocuklarda meydana gelme ihtimali daha fazladır.

  CLENİD vücudunuzda steroidlerin normal üretimini etkileyebilir. Bu durum genellikle uzun süre ve yüksek dozda tedavi gören hastalarda gözlenir. Bu etkiler:

  - Çocukların ve ergenlik çağındakilerin büyümesinde yavaşlama,

  - Kemiklerin incelmesi,

  - Göz lensinde muhtemel bulanmalara (katarakt) yol açarak netliği bozulan görüş,

  - Gözde normal olmayan yüksek tansiyona bağlı olarak görme kaybı (glokom),

  - Aydede yüz, vücudun üst kısmında kilo artışı, kol ve bacaklarda incelme (Cushingoid özellikler, Cushing sendromu).

  Uzun süre tedavi olan ergenlik çağındaki hastaların boylan düzenli olarak ölçülmelidir. Büyüme oranı yavaşlamışsa, doktorunuz astımınızı kontrol altına alabilecek etkideki en düşük doz ile tedavinizi düzenleyecektir.

  Steroid tabletler, CLENİD gibi bir inhalerden daha fazla yan etkiye neden olabilir. Eğer CLENİD kullanımı sırasında veya daha önce steroid tablet aldıysanız, tabletlere bağlı yan etki oluşma riski bir süre daha devam edebilir.

  Doktorunuzun gözetiminde düzenli sağlık kontrolü yaptırmanız, sizin için doğru olan CLENİD dozunu aldığınızdan emin olmanızı sağlar. Düzenli kontroller aynı zamanda oluşabilecek yan etkilerin kısa zamanda fark edilmesini sağlar ve kötüleşme ihtimalini engeller.

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen istenmeyen herhangi bir etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  DEVAMINI OKU