İlaç Ara

CO-HILOS 50 mg/12.5 mg 28 film tablet

Firma Bilgileri
Nobel İlaç Sanayii ve Tic. Anomim Şirketi
Satış Fiyatı
26.59 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
28
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

CO-HİLOS 50 mg/12.5 mg film tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

50 mg losartan potasyum ve 12.5 mg hidroklorotiyazid içerir.

Yardımcı maddeler

Mikrokristalin selüloz PH 102, laktoz monohidrat, prejelatinize nişasta 1500, kroskarmelloz sodyum, magnezyum stearat, hidroksi propil selüloz-L, sepifılm LP 770.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CO-HILOS nedir ve ne için kullanılır?

2. CO-HILOS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CO-HILOS nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CO-HILOS’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.CO-HILOS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CO-HILOS’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Her iki böbreğinize giden damarlarda daralma (renal arter stenozu) veya tek böbreğiniz var ise veya yakın zamanda böbrek nakli olduysanız,

• Atardamarlarınızda daralma (ateroskleroz), kalbin fonksiyonlarının zayıflamasından ötürü göğüs ağnsı (anjina pektoris) var ise,

• Aort veya mitral kapak stenozu (kalbinizdeki kapakların daralması) veya hipertrofik kardiyomiyopati (kalp kaslarında kalınlaşmaya yol açan bir hastalık) var ise,

• Diyabet (şeker hastalığı) var ise,

• Gut hastalığınız var ise,

• Aleıjik bir durumunuz veya astımımz varsa veya eklemlerinizde ağn, derinizde döküntü ve ateş yapan sistemik lupus eritamatozus denilen bir hastalığınız var ise,

• Sizde yüksek kalsiyum veya düşük potasyum seviyesi mevcutsa veya düşük potasyum diyeti uyguluyor iseniz,

• Ameliyat öncesinde veya anestezi almanız gerektiğinde (diş doktorunda dahi) veya paratiroid fonksiyonlarınızı kontrol ettirmek için test yaptıracaksanız lütfen doktorunuza veya ilgili sağlık görevlisine losartan potasyum ve hidroklorotiyazid tabletleri aldığınızı bildiriniz.

• Primer hiperaldosteronizm denilen bir hastalığınız (adrenal bezde bir anormallik sonucunda, bu bezde aldosteron hormonu salgısının artması ile ilişkili bir sendromdur) var ise.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CO-HILOS’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

CO-HILOS aç kamına veya besinlerle birlikte alınabilir.

Bu tabletleri alırken alkol kullanmamanız tavsiye edilmektedir. Alkol ve CO-HİLOS tabletleri birlikte birbirlerinin etkisini artırabilirler.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz (veya hamile kalmış olma olasılığınız varsa) doktorunuza söylemelisiniz. CO-HİLOS erken hamilelik döneminde tavsiye edilmez. Hamileliğinizin ilk 3 ayını doldurduysanız bu ilacı almamanız gerekir çünkü bu evrede kullanıldığında bebeğinize ciddi zararlar verebilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız veya emzirmeye başlayacaksanız doktorunuza söyleyiniz. CO-HİLOS emziren kadınlara tavsiye edilmez ve mutlaka emzirmek istiyorsanız doktorunuz sizin için başka bir tedavi seçebilir (özellikle de bebeğiniz yeni doğmuş veya prematüre doğmuş ise).

Araç ve makina kullanımı

Bu ilaç ile tedaviye yeni başladığınızda, ilacın sizde nasıl bir etki gösterdiğini anlayana kadar, özel dikkat gerektiren işler yapmamalısınız (öm., otomobil kullanmak veya tehlikeli makinelerle çalışmak).

CO-HILOS’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

CO-HİLOS laktoz içerir. Eğer daha Önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüzlük olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün 1.43 mg kroskarmelloz sodyum içerir. İçeriğindeki sodyum miktan 1 mmol (23 mg)’den daha azdır; yani esasında “sodyum içermez”. Sodyuma bağlı herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

CO-HİLOS içeriğinde bulunan hidroklorotiyazid gibi idrar söktürücü maddeler diğer ilaçlarla etkileşebilir.

Doktorun yakın gözetimi olmadan lityum içeren preparatlar CO-HİLOS ile birlikte verilmemelidir.

Potasyum ilaveleri, potasyum içeren tuz preparatlan veya potasyum tutucu ilaçlar, diğer diüretikler, bazı laksatifler, gut ilaçlan, kalp ritim bozukluklarında kullanılan ilaçlar veya kan şekerini düşüren ilaçlar (oral antidiyabetik ilaçlar ve insülin) kullanıyorsanız özel tedbirlerin (kan testleri gibi) alınması uygun olabilir.

Aşağıdaki ilaçlan alıyorsanız doktorunuza bildirmeniz önemlidir:

• Kan basıncım düşüren diğer İlaçlar,

• Steroidler (alerji, iltihap ve organ naklinde kullanılan ilaçlar),

• Kanser tedavisinde kullanılan İlaçlar,

• Ağn kesiciler,

• Fungal (mantar) enfeksiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar,

• Artrit ilaçları (eklem iltihabı),

• Yüksek kolesterol için kullanılan reçineler (kolestiramin),

• Kas gevşeticiler,

• Uyku ilaçlan,

• Morfin gibi opioid ilaçlar (ağrı kesiciler),

• Adrenalin gibi ilaçlar,

• Oral diyabet ilaçları (şeker hastalığının tedavisinde ağızdan kullanılan ilaçlar)veya insülin,

• Glisirizin (meyan kökü içerisinde bulunan)

CO-HİLOS kullanırken size iyotlu kontrast maddesinin uygulanacağı radyografik bir işlem yapılacaksa lütfen doktorunuzu bilgilendiriniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

.

5.CO-HILOS’in saklanması

CO-HİLOS ’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. İlacı almaya hazır oluncaya kadar blister paketi açmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CO-HILOS’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CO-HILOS’i kullanmayınız.

NOBEL İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.

İnkılap Mah. Akçakoca Sok. No: 10 34768 Ümraniye / İSTANBUL

Üretim yeri:

NOBELFARMA İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.

Sancaklar, 81100 DÜZCE

DEVAMINI OKU

2.CO-HILOS nedir ve ne için kullanılır?

CO-HİLOS, Anjiyotensin II reseptör blokörü olan losartan ve bir idrar söktürücü (diüretik)

olan hidroklorotiyazid kombinasyonudur. Her bir film tablet, 50 mg losartan potasyum ve

12.5 mg hidroklorotiyazid içerir.

CO-HİLOS 28 tablet içeren blister ambalajlarda takdim edilmektedir.

Beyaz renkli, oval, bombeli, bir yüzü çentikli, film kaplı tabletlerdir.

CO-HİLOS aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır.

• CO-HİLOS, tek başına losartan veya hidroklorotiyazid ile kan basıncı yeterince kontrol altına alınamayan hastalarda sebebi bilinmeyen yüksek kan basıncının (esansiyel hipertansiyon) düşürülmesinde kullanılır.

• CO-HİLOS yüksek kan basıncı (hipertansiyon) ve kalbin sol odacığı kalınlaşmış (sol ventrikül hipertrofisi) olan hastalarda inme (felç) riskini azaltmak için kullamlır, ancak bu fayda siyah ırka mensup hastalar için geçerli değildir.

DEVAMINI OKU

3.CO-HILOS nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

•    CO-HİLOS’u daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Durumunuza ve kullandığınız diğer ilaçlara göre CO-HİLOS’un uygun dozuna doktorunuz karar verecektir.

•    Kan basıncı kontrolünüzün düzgün şekilde devam etmesi için CO-HİLOS’u doktorunuzun reçetede yazdığı süre boyunca almaya devam etmeniz önemlidir.

•    CO-HİLOS için normal günlük doz bir tablettir. Bu doz günde 2 tablet CO-HİLOS’a veya 1 tablet CO-HİLOS FORT’a (daha güçlü bir doz) çıkarılabilir. Maksimum günlük doz günde 2 tablet CO-HİLOS’dur.

Uygulama yolu ve metodu

•    CO-HİLOS yalnızca ağız yoluyla kullanılır.

•    Aç kamına veya yiyeceklerle birlikte alınabilir.

•    Tabletleri çiğnemeden yeterli miktarda sıvı ile alınız (öm., bir bardak su ile).

•    Kolaylık açısından ve rahatça hatırlamanız için, CO-HİLOS’u her gün aynı saatte alınız.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

CO-HİLOS genellikle, ileri yaştaki hastalar ve daha genç yetişkin hastaların çoğunda eşit şekilde iyi etki eder ve tolere edilir. Yaşlı hastaların çoğu genç hastalarla aynı dozu kullanmaktadır.

Özel kullanım durumları

Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

Orta şiddetteki böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerensi 30-50 ml/dakika) dozaj ayarlamasına ihtiyaç yoktur. Ciddi böbrek fonksiyon bozukluğu (kreatinin klerensi <30 ml/dak) olan hastalarda kullanılmamalıdır.

CO-HİLOS’un karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda kullanılmaması tavsiye edilir.

Eğer CO-HİLOS ’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz ya da eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CO-HILOS kullanırsanız

CO-HİLOS dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Aşın doz, kan basıncında düşüşe, çarpıntıya, düşük nabza, kan bileşiminde değişikliğe ve dehidratasyona neden olabilir.

CO-HILOS'i kullanmayı unuttuysanız

İlacınızı tavsiye edilen şekilde almaya çalışınız.

İlacı bir doz almayı unuttuğunuzda, bu dozu almayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

CO-HILOS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuza danışmadan, kendi kendinize tedavinizi sonlandırmayınız.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi CO-HILOS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az l'inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

• Potasyum seviyesinin artması (anormal kalp ritmine neden olabilir), hemoglobin değerinde düşme

• Uykusuzluk, baş ağrısı, baş dönmesi

• Üst solunum yolu enfeksiyonu, burun tıkanıklığı, sinüzit, sinüs bozukluklan, öksürük.

• İshal, kann ağrısı, bulantı, hazımsızlık.

• Kaslarda ağrı veya kramp, bacaklarda ağn, sırt ağrısı

• Yorgunluk ve güçsüzlük, göğüs ağnsı

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

• Anemi, deride kırmızı, kahverengimsi benekler (bazen özellikle ayaklar, bacaklar, kollar ve kalçada, eklem ağnsı ile birlikte, ellerde ve ayaklarda şişme ve karın ağnsı), morluklar, akyuvarlarda azalma, pıhtılaşma problemi ile birlikte morluklar, kan damarlarında iltihaplanma ve eşlik eden deri kızarıklıkları ve morluklar

• Ürik asit seviyesinin artması veya belirgin gut hastalığı, kandaki şeker seviyesinde artma, kan elektrolit seviyelerinde anormallik

• Kaygılı olma, sinirlilik, panik bozukluğu (tekrarlı olarak meydana gelen panik ataklan), bilinç kanşıklığı (konfiizyon), depresyon, anormal rüyalar, uyku bozukluklan, uykulu olma hali, hafızada zayıflama

• İğne ya da diken batıyormuş hissi, kol ve bacaklarda ağrı, titreme, migren, bayılma

• Bulanık görme, gözlerde yanma ve batma hissi, konjunktivit, görme fonksiyonunda kötüleşme, etraftaki şeyleri san görme

• Kulaklarda çınlama, vızıltı, homurdama ve klik sesleri

• ; Tansiyon düşmesi ve eşlik eden şekilde duruş değişiklikleri (ayağa kalktığında

sallanıyor gibi ve güçsüz hissetme), anjina (göğüs ağrısı), anormal kalp atımı, serebrovasküler travma (geçici iskemik atak veya "mini-inme"), kalp krizi, çarpıntı

• Boğaz ağnsı, nefessiz kalma, bronşit, pnömoni (akciğer iltihabı), akciğerlerde su (nefes almayı zorlaştıran), burun kanaması, burun akıntısı, kanlanma

• Kabızlık, gaz, mide rahatsızlığı, mide spazmı, kusma, ağız kuruluğu, tükürük bezlerinde iltihaplanma, diş ağnsı, iştah kaybı

• Sanlık (göz ve deride sararma), pankreas İltihabı

• Ürtiker, kaşıntı, deri iltihabı, döküntü, deride kızarıklık, ışığa duyarlı olma hali, ciltte kuruluk, sıcak basması, terleme, saç dökülmesi

• Kol, omuz, kalça, diz ve diğer eklemlerde ağrı, eklemlerde şişkinlik, katılık, kas güçsüzlüğü, geceleri dahil sık sık idrara çıkma, böbrek iltihabı dahil böbrek fonksiyonlarında bozukluk, idrar yolu enfeksiyonu, idrarda şeker, seksüel istekte azalma, iktidarsızlık

• Yüzde şişkinlik, ateş

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

• Yüzde, dudaklarda, dilde ve/veya boğazda nefes almayı veya yutkunmayı zorlaştırabilecek şişme, kızarıklık ve kaşıntı ile görülen aleıjik reaksiyon

• Hepatit, karaciğer fonksiyon testlerinde anormallikler

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU