İlaç Ara

COLCIOSPA 4mg/2ml IM enj. için çözelti içeren 6 ampül

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Vem İlaç Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti
Satış Fiyatı
16.78 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
6
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

COLCİOSPA 4 mg/2 mL İ.M. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

Kas içine uygulanır.

Steril

 • •  

  Etken Madde

  Her bir ampul etkin madde olarak 4 mg tiyokolşikosid içerir.

 • •  Yardımcı madde(ler):Sodyum klorür, sodyum hidroksit, hidroklorik asit, enjeksiyonluk su.

 • ▼ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. COLCIOSPA nedir ve ne için kullanılır?

  2. COLCIOSPA’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. COLCIOSPA nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. COLCIOSPA’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  2.COLCIOSPA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  COLCIOSPA’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

 • •  Kas veya kasların görev yapamaması (kasılamaması) durumu varsa,

 • •  Etkin maddeye ya da yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığınız varsa,

 • •  

  Hamilelik

 • •  Gebe kalma olasılığınız varsa ve etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmıyorsanız,

 • •  16 yaşından küçükseniz.

 • COLCIOSPA’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • •  Sara hastası iseniz veya sara nöbeti riskiniz var ise.

 • COLCİOSPA kullanırken vücutta oluşan maddelerden biri, COLCİOSPA yüksek dozlarda kullanıldığında bazı hücrelerde hasara (anormal kromozom sayısına) neden olabilir. Bu durum hayvanlarda ve laboratuarda yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. İnsanlarda hücrelerde ortaya çıkabilen bu hasar kanser için risk faktörü oluşturur, doğmamış çocuğa zarar verebilir ve erkeklerde kısırlığa neden olabilir. Bu nedenle “Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar” kısmında belirtilen doza ve tedavi süresine sıkı bir şekilde uyunuz. İlacı daha yüksek dozlarda ve 5 günden fazla kullanmayınız. Başka sorularınız varsa lütfen doktorunuza danışınız.

  COLCİOSPA ile tedavi sırasında karaciğer sorunları ortaya çıkabilir. Eğer, aşağıdaki belirtilerden biri sizde ortaya çıkarsa derhal doktorunuza bildiriniz: mide (karın) bölgesinde ağrı veya rahatsızlık hissi, iştah kaybı, bulantı, kusma, ciltte veya göz aklarında sararma (sarılık), idrarın normalden koyu renkte olması, kaşıntı ve bunların yanı sıra ateş ve yorgunluk (özellikle de daha önce sayılan belirtilerle birlikteyse). Bunlar karaciğer sorunlarının belirtileri olabilir.

  Eğer tedavi sırasında ishal ortaya çıkarsa COLCİOSPA ile tedaviyi kesiniz.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  COLCIOSPA’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  COLCIOSPA’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile iseniz bu ilacı kullanmayınız.

  Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar tedavi süresince etkili doğum kontrolü uygulamak zorundadırlar.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Klinik çalışmalara göre, COLCİOSPA’nın ruhsal aktiviteye bağlı motor etkiler ile ilgili (psikomotor) performans üzerine etkisi yoktur. Ancak ilaç yaygın olarak uyuklamaya ve sersemliğe neden olabildiğinden araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.

  COLCIOSPA’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  İçeriğinde bulunan sodyum klorür ve sodyum hidroksit nedeniyle, bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum içermektedir. Bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  COLCİOSPA’nın kas-iskelet sistemi üzerinde kas gevşetici etki gösteren diğer ilaçlarla birlikte alınması, birbirlerinin etkisini artırabileceklerinden dolayı önerilmemektedir. Aynı sebepten ötürü, düz kaslar üzerine etkili olan bir diğer ilaçla birlikte kullanılması durumunda, istenmeyen etkilerin görülme sıklığının artması ihtimaline karşı dikkatli olunmalıdır.

  Bu uyarının belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılabilecek ürünlere de uygulanabileceğini not ediniz.

  5.COLCIOSPA’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra COLCIOSPA’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz COLCIOSPA’i kullanmayınız.

  Ruhsat sahibi:

  VEM İlaç San. ve Tic. A.Ş

  Söğütözü Mahallesi 2177. Cadde

  No:10B/49 Çankaya/ANKARA

  Üretim yeri:

  VEM İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi

  Karaağaç Mah. Fatih Bulv. No: 38

  Kapaklı/TEKİRDAĞ

  DEVAMINI OKU

  2.COLCIOSPA nedir ve ne için kullanılır?

  COLCİOSPA, 4 mg tiyokolşikosid etkin maddesini içerir. 2 ml'lik cam ampullerde, berrak, sarı renkli bir çözeltidir. Her kutuda 6 adet ampul vardır.

  COLCİOSPA esas olarak kas gevşetici etkinliğe sahiptir. COLCİOSPA, yetişkinlerde ve 16 yaştan itibaren ergenlerde ani ortaya çıkan omurilik kaynaklı ağrılı kas kasılmalarının tedavisinde kullanılır.

 • DEVAMINI OKU

  3.COLCIOSPA nasıl kullanılır ?

  Önerilen ve günlük maksimum doz, her 12 saatte bir alınmak koşuluyla (12 saat aralık verilerek) günde 2 kez 1 ampul (4 mg tiyokolşikosid)’dür. Yani bir günde 2 ampulden (toplam 8 mg tiyokolşikosid) fazla COLCİOSPA kullanmayınız. Kas içine enjekte edilerek kullanılır.

  Ampul formu ile önerilen tedavi süresi 3-5 gündür. İlacı 5 günden fazla kullanmayınız. Önerilen dozu aşmayınız ve uzun süreli kullanımdan kaçınınız.

  Fizik tedavi seanslarında hazırlık için; kas gevşetici etkinin elde edilmesi için gereken süre (İ.M. enjeksiyondan sonra 30-40 dakika) göz önünde bulundurulmalıdır.

  Uygulama yolu ve metodu

  COLCİOSPA kas içine enjekte edilerek kullanılır.

  Enjeksiyon işlemi bu konuda eğitim görmüş bir sağlık hizmetleri uzmanı tarafından yapılır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı:

  COLCİOSPA’nın yaşlı hastalardaki güvenlilik ve etkililiği incelenmemiştir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği

  COLCİOSPA’nın böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenliliği ve etkililiği incelenmemiştir.

  Eğer COLCİOSPA ’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla COLCIOSPA kullanırsanız

  COLCİOSPA ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  COLCIOSPA'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  COLCIOSPA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi COLCIOSPA’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa COLCIOSPA’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • •  Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da ağzın veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi,

 • •  Kaşıntı, deri ve mukoza üzerindeki şişmeler (anjiyonörotik ödem),

 • •  Baygınlık (vazovagal senkop),

 • •  Havaleler,

 • •  Deri döküntüleri.

 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin COLCİOSPA’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir.

  Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

  Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Diğer yan etkilerYaygın:
 • Mide(karın) bölgesinde ağrı veya rahatsızlık hissi,

 • •  İştah kaybı,

 • •  Sersemlik,

 • Uyuklama hali,

 • •  İshal

 • Yaygın olmayan:
 • Kaşıntı,

 • Deri döküntüleri,

 • Bulantı,

 • Kusma,

 • Seyrek:
 • Tansiyon düşüklüğü,

 • Bilinmiyor:
 • Ciltte veya göz aklarında sararma (sarılık), idrarın normalden koyu renkte olması, kaşıntı, ateş ve yorgunluk (bunlar karaciğer sorunlarının belirtileri olabilir),

 • •  Geçici olarak bilinçte bulanıklık, taşkınlık hali

 • Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU