İlaç Ara

COLIDUR 200 mg 12 film tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Drogsan İlaçları Sanayi ve Tic. A.Ş.
Satış Fiyatı
30.15 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
12
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

COLİDUR 200 mg film tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

200 mg rifaksimin(amorf) içerir.

Yardımcı maddeler

Sodyum nişasta glikolat, mikrokristal selüloz 200, kolloidal silikon dioksit, magnezyum stearat, gliseril palmitostearat, talk, hipromeloz, titanyum dioksit, propilen glikol, kırmızı demir oksit, disodyum EDTA içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. COLIDUR nedir ve ne için kullanılır?

2. COLIDUR’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. COLIDUR nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. COLIDUR’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.COLIDUR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

COLIDUR’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

• Rifaksimin, diğer rifamisinlere ya da ilacın yukanda belirtilen bileşimindeki yardımcı maddelerden herhangi birisine aşın duyarlılığınız varsa (aleıjik olabileceğinizi düşünüyorsanız)

• Bağırsaklannızda ülser ya da tıkanma varsa,

• Böbrek işlev bozukluğunuz varsa doktorunuza bilgi veriniz,

• Kanlı dışkı ve ateşle seyreden ishaliniz varsa.

COLIDUR’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

• Tedavi boyunca belirtilerinizde kötüleşme olursa COLİDUR almayı kesiniz ve doktorunuza danışınız.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

COLIDUR’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyeceklerle birlikte veya ayrı alınması etkisini değiştirmez.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İlaç, gebelik durumunda yalnızca çok gerekli ise ve doğrudan doktorun kontrolü altında kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle çok gerekli olmadıkça kullanmayınız.

Emzirme

Araç ve makina kullanımı

Herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

COLIDUR’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

(fi)

COLİDUR ‘un içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşın bir duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

COLİDUR her dozunda 0,21 – 0,31 mg sodyuma eşdeğer miktarda 7.42 mg sodyum nişasta glikolat içerir. Bu maddeye karşı hiçbir olumsuz etki gözlenmemiştir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bugüne kadar hiçbir etkileşim tanımlanmamıştır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

COLIDUR *u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Ambalajı içinde, 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra COLIDUR’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz COLIDUR’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: Drogsan İlaçları San. ve Tic. A.Ş. Oğuzlar Mah. 1370. sok. 7/3 Balgat-ANKARA

DEVAMINI OKU

2.COLIDUR nedir ve ne için kullanılır?

COLİDUR, 12 adet pembe renkli, konveks yüzlü yuvarlak film kaplı tablet içeren blister ambalajda sunulmaktadır.

Her bir film tablet, 200 mg rifaksimin içerir.

COLİDUR antibiyotikler olarak adlandırılan bir ilaç grubunda yer alır ve bağırsak için antimikrobiyal bir ajan olarak kullanılan rifaksimin içerir. Bu gruptaki ilaçlar mide-bağırsak kanalı hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

DEVAMINI OKU

3.COLIDUR nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuzun önerisine bağlı olarak dozların miktarı ve sıklığı değiştirilebilir.

Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde tedavi süresi 7 günü geçmemelidir. Tedavi süresi doktor tarafından hastanın klinik cevabına göre belirlenmelidir. Tekrarlayan tedavi serilerinin gerekli olduğu vakalarda her bir tedavi serisi 20-40 günlük ilaçsız dönemlerle ayrılmalıdır.

Aralıklı tedavinin toplam süresi, doktorunuz tarafından belirlenmelidir.

Önerilen doz

Akut mide-bağırsak kanalı enfeksiyonları, seyahat edenlerin ishal tedavisi:

-Erişkin ve 12 yaş üstü çocuklar; Her 6 saatte bir, 1 tablet (800mg rifaksimin)

Kronik bağırsak iltihabı:

-Erişkin ve 12 yaş üstü çocuklar: Her 6 saatte bir, I tablet (800mg rifaksimin)

Kolorektal cerrahide enfektif komplikasyonların profilaksisi:

-Erişkin ve 12 yaş üstü çocuklar: Her 12 saatte bir, 2 tablet (800mg rifaksimin)

Kanda amonyum düzeyinin artmasında tedaviye yardımcı olarak:

-Erişkin ve 12 yaş üstü çocuklar: Her 8 saatte bir 2 tablet (1200mg rifaksimin)

Uygulama yolu ve metodu

• Film tableti blisterden çıkarınız ve bütün olarak bir bardak su ile yutunuz.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı kişilerde rifaksimin uygulaması ile ilgili deneyim sınırlıdır.

Özel kullanım durumları

Böbrek / karaciğer yetmezliği:

Doz ayarlamasına gerek bulunmamaktadır.

Kullanmanız gerekenden daha fazla COLIDUR kullanırsanız

COLİDUR ’un kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

COLIDUR'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

COLİDUR ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler:

COLİDUR kullanımını tedavinizin sonlandırıİmasından önce bırakırsanız hastalığınızın belirtileri kötüleşebilir.

Eğer COLİDUR etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi COLIDUR’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

İlaçlarm yan etkileri aşağıdaki şekilde sınıflanmaktadır:

Çok yaygın: 10 hastadan >l'inde görülür.

Yaygın: 100 hastadan 1-10’unda görülür.

Yaygın olmayan: 100 hastadan 1-10’unda görülür.

Seyrek: 10,000 hastadan 1-10'unda görülür.

Çok seyrek: 10, 000 hastadan <l'inde görülür.

Sıklığı bilinmeyen: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden biri olursa, COLİDUR’u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: Sıklığı bilinmeyen:

•    Yüzde şişme

•    Gırtlakta şişme

• Deride şişme, ayak, bacak ve bileklerde şişme

•    Kanama

•    Genel kaşıntı

• Bacak arası bölgede kaşıntı

• Ciltte kızarma ve iltihap

• El ayasında döküntü

•    Alleıjik egzama

•    Ciltte kabartılar

•    Ciltte lekelenme

• Göğüs ağrısı, göğüste rahatsızlık

•    Bayılma

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, COLIDUR’a karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yaygın (10’de 1 ile 100’de 1 arasında):

• Acil dışkılama isteği

•    Baş ağnsı

Seyrek (100’de 1 ile 1000’de 1 arasında):

• Mide-bağırsak hareketliliğinde bozukluk

•    Dışkıda mukus

•    Dudak kuruluğu

•    Çift görme

•    Çarpıntı

•    Sıcak basması

•    Soğuk ter

•    Nefes tıkanıklğı

•    Burun tıkanması

•    Boğaz kuruluğu

•    Üşüme

• Ağız ve genital bölgede mantar enfeksiyonu (kandidiyazis)

Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Yaygın (10’de 1 ile 100’de 1 arasında):

•    Baş dönmesi

•    Kabızlık

•    Kann ağrısı

•    Diyare

•    Gaz


  • Bulantı

•    İstemsiz geğirme

•    Kusma

•    Ateş

•    Karın şişkinliği

Seyrek (100’de 1 ile 1000’de 1 arasında):

•    Uykusuzluk,

•    Anormal rüyalar,

•    Tat kaybı,

•    Uyuşma,

•    Sinirlilik,

•    Kas ağrısı,

•    Kas zayıflığı,

•    Kas krampları,

•    Yorgunluk,

•    İştah kaybı

• İdrarda şeker (glukozüri),

•    Sık idrar isteği,

•    Fazla idrar yapma

Yüksek dozlarda uzun süreli tedavi sırasında veya barsak iç yüzeyinde zedelenme olduğu zaman ürünün küçük bir miktarı (fakat %1’den daha azı) emilebilir ve idrarın kırmızımsı bir renge dönüşmesine yol açabilir.

Bunlar COLİDUR’un hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU