İlaç Ara

COMBO 100 mg 4 film tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti.
Satış Fiyatı
315.77 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
4
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

COMBO 100 mg film tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Yardımcı maddeler

Selüloz toz, silika kolloidal susuz (E551), kalsiyum hidrojen fosfat susuz, kroskarmelloz sodyum, magnezyum stearat (E572), hidroksipropil metil selüloz (E464), titanyum dioksit (El71), triasetin (El518), FD&C Mavi No 1 alüminyum lak (E 133), FD&C Mavi No 2 alüminyum lak (E 132), FD&C Sarı No 5 alüminyum lak (E 102).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. COMBO nedir ve ne için kullanılır?

2. COMBO’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. COMBO nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. COMBO’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.COMBO kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

COMBO’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

•    COMBO’nun etkin maddesi olan sildenafil veya diğer bileşenlerine karşı alerjik bir reaksiyonunuz (hassasiyetiniz) varsa;

•    Amil nitrat veya butil nitrat gibi nitrik oksit açığa çıkaran veya nitrat içeren (Nitrogliserin, isosorbid mononitrat, isosorbid nitrat, pentaeritritol tetranitrat, eritritol tetranitrat, isosorbid dinitrat/fenobarbital gibi) herhangi bir ilaç kullanıyorsanız COMBO kullanmayınız. Bu ilaçlar, sıklıkla göğüs ağrısı ile kendini gösteren bir kalp ve damar hastalığının (anjina pektoris) tedavisi için kullanılan ilaçlardır. COMBO bu ilaçların etkilerinde ciddi bir artışa neden olabilir. Bu ilaçlardan birini kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

•    Görme kaybına veya görme bozukluğuna neden olabilen non-arteritik anterior iskemik optik nöropati (NAION) hastalığınız varsa.

•    Kalbiniz ile ilgili bir sorununuz varsa; doktorunuz kalbinizin seksüel aktivitenin getireceği ek yükü kaldırıp kaldıramayacağını dikkatle değerlendirmelidir.

•    Ağır bir karaciğer veya kalp sorununuz varsa;

•    İnme veya kalp krizi geçirdiyseniz veya tansiyonunuz (kan basıncınız) düşükse.

•    Retinitis pigmentoza gibi az görülen belirli bir kalıtsal göz hastalığınız varsa.

COMBO’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

•    COMBO’nun geçici olarak tansiyonunuzu (kan basıncınızı) düşürücü etkileri olabilir. Çoğu kimsede bu durumun ilgili sonuçları azdır ya da hiç yoktur. Ancak özellikle tansiyon düşüşlerine hassas, kalp damarlarında tıkanma ile veya vücudun tansiyonu (kan basıncının) kontrolünde ciddi bozulma ile kendini gösteren nadir hastalıkları olan kişilerde cinsel aktiviteye eşlik edecek bu etkilerin doktorunuzca değerlendirilmesi gerekir.

•    Orak hücre anemisi (kırmızı kan hücrelerindeki bir anormallik), lösemi (kan hücrelerinin kanseri), multipl myelom (kemik iliği kanseri) veya peniste herhangi bir hastalık veya biçim bozukluğunuz varsa sertleşme sorununuz için ilaç kullanırken bu durumlar özel dikkat gerektirebilir.

•    Mide ülseriniz veya bir kanama bozukluğunuz (hemofili gibi) varsa.

•    Görmenizde ani bir azalma veya görme kaybı yaşarsanız COMBO kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz.

•    Duymanızda ani bir azalma veya sağırlık yaşarsanız COMBO kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

COMBO ile birlikte sertleşme sorunu için kullanılan başka ilaçlar kullanmamalısınız.

COMBO’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

COMBO’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Fazla alkol alınması, sertleşme yeteneğini geçici olarak azaltabilir. İlacınızdan maksimum fayda sağlamak için cinsel aktiviteden önce fazla miktarda alkol tüketmeyiniz.

Hamilelik

COMBO kadınların kullanımı için değildir.

Emzirme

COMBO kadınların kullanımı için değildir

Araç ve makina kullanımı

COMBO baş dönmesine neden olabilir ve görmeyi geçici olarak etkileyebilir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.

COMBO’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her tablette 1,65-2,25 mg sodyum ihtiva eder. Bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir etki beklenmemektedir.

COMBO boyar madde olarak FD&C Sarı No 5 alüminyum lak içerir. FD&C Sarı No 5 alüminyum lak alerjik reaksiyonlara neden olabilir

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

•    COMBO, nitrogliserin, isosorbid mononitrat, isosorbid nitrat, pentaeritritol tetranitrat, eritritol tetranitrat, isosorbid dinitrat / fenobarbital gibi nitratların veya amil nitrat veya butil nitrat gibi nitrik oksit açığa çıkaran ilaçların etkilerinin ciddi biçimde artmasına neden olabilir. Bu ilaçlar, sıklıkla göğüs ağrısı ile kendini gösteren bir kalp ve damar hastalığının (anjina pektoris) tedavisi için kullanılan ilaçlardır. Bu ilaçları kullanıyorsanız COMBO KULLANMAMALISINIZ.

•    AIDS (HIV) gibi durumların tedavisi için proteaz inhibitörleri kullanıyorsanız, doktorunuz başlangıç dozu olarak size COMBO’nun en düşük dozunu (25 mg) önerebilir.

•    Yüksek tansiyon (kan basıncı) veya prostat problemleri nedeniyle alfa-bloker tedavisi almakta olan hastalarda ayağa kalkarken baş dönmesi veya hafifleme hissi görülebilir. Bunlar otururken veya hızla ayağa kalkarken görülen tansiyon (kan basıncı) düşmesi olarak tanımlanan postüral hipotansiyonun belirtileridir. COMBO ile birlikte alfa-bloker kullanan bazı hastalarda bu belirtiler görülmüştür. Bu genellikle COMBO alımından sonra, 4 saat içerisinde, ortaya çıkmaktadır. Bu gibi semptomların görülme ihtimalini azaltmak için COMBO tedavisine başlamadan önce alfa bloker dozunuzu her gün düzenli olarak alıyor olmanız gerekmektedir. Doktorunuz tedavinize COMBO’nun 25 mg’lık dozu ile başlamanızı önerebilir.

•    COMBO başlıca karaciğerde bu organa özel enzimler tarafından işlemden geçirilerek vücuttan uzaklaştırılabilir hale getirilir. Bu sebeple aynı yolla vücuttan uzaklaştırılabilir hale getirilen diğer bazı ilaçlar (bir makrolid antibiyotik olan eritromisin, mide ülseri tedavisinde kullanılan bir ilaç olan simetidin, verem tedavisinde kullanılan bir antibiyotik olan rifampisin, özel akciğer hastalıklarında kullanılan bir ilaç olan bosentan) ve greyfurt suyu COMBO ile birlikte kullanıldığında COMBO’nun vücuttan uzaklaştırılmasını geciktirebilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.COMBO’in saklanması

COMBO ’yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra COMBO’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz COMBO’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No : 156 Sancaktepe/İstanbul

Üretim Yeri:

Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No : 156 Sancaktepe/İstanbul

DEVAMINI OKU

2.COMBO nedir ve ne için kullanılır?

•    COMBO film tabletler 100 mg sildenafil içeren, mavi, bikonveks, bir yüzü çentikli, yuvarlak tablet olarak 4 ve 8 tablet içeren blister ambalajlar halinde sunulmaktadır.

•    COMBO fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. Penisteki kan damarlarının gevşemesine yardımcı olarak cinsel uyarı sırasında kanın penise akımını sağlamak suretiyle etki gösterir.

•    COMBO sadece cinsel yoldan uyarılmanız durumunda doğal yolla sertleşme

(ereksiyon) oluşmasına yardım eder. Sertleşme sorununuz yoksa COMBO kullanmamalısınız. Sertleşme sorunu, bir erkekte cinsel aktivite için gerekli penis sertleşmesinin sağlanamaması veya sertliğin korunamamasıdır. COMBO kadınların kullanımı için değildir.

DEVAMINI OKU

3.COMBO nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

•    COMBO’yu her zaman doktorunuzun size önerdiği şekliyle kullanın. Emin olmadığınız takdirde eczacınıza veya doktorunuza danışınız. Olağan doz 50 mg’dır.

•    COMBO günde bir defadan fazla kullanılmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu

•    COMBO’yu cinsel aktiviteden yaklaşık bir saat önce almalısınız. Tableti bütün olarak bir bardak suyla yutunuz.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

COMBO 18 yaşın altındakilerde kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalara özel olarak dozun ayarlanması gerekmemektedir.

Özel kullanım durumları

Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda 25 mg’lık COMBO dozu önerilmektedir.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer bozukluğu olan (örneğin siroz gibi kronik bir karaciğer hastalığı olan) hastalarda 25 mg'lık COMBO dozu önerilmektedir.

Eğer COMBO nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla COMBO kullanırsanız

COMBO'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

100 mg’ın üzerindeki dozlar ilacm etkinliğini artırmamaktadır. Ancak, yüksek dozlarda alındığında, ilacm istenmeyen etkileri (yan etki) ve bunların şiddeti artabilir.

Doktorunuzun size söylediğinden fazla sayıda tablet almamalısınız.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi COMBO’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

10 hastanın en az birinde görülebilir.

Çok yaygın Yaygın

Yaygın olmayan Seyrek Çok seyrek Bilinmiyor

Çok yaygın:

• Baş ağrısı

• Yüz kızarması


10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

1.000    hastanın birinden az görülebilir.

10.000    hastanın birinden az görülebilir.

Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın:

•    İdrar yolu enfeksiyonu

•    Sersemlik hissi

• Anormal görüş (hafif ve geçici, özellikle görmede renklerin soluklaşması, bunun yanında ışığı algılamada artış ve bulanık görme)

•    Burun tıkanıklığı

•    Hazımsızlık Yaygın olmayan:

•    Kusma

•    Göz hastalıkları, göz arkasında kanama, göz kızarması, göz ağrısı, çift görme, gözde anormallik hissi, konjunktiva hastalıkları, göz yaşı hastalıkları

•    Düzensiz veya hızlı kalp atışı

•    Kas ağrısı

•    Uyku hissi

•    Dokunma hissinde azalma

•    Baş dönmesi

•    Ağız kuruluğu

•    Göğüs ağrısı

•    Yorgun hissetme

•    Deri döküntüsü

•    Nezle

•    Baş dönmesi

•    Kulak çınlaması

•    Uykululuk hali

•    Duyu azalması

•    Bulantı

Seyrek:

•    Yüksek kan basıncı

•    Düşük kan basıncı

•    Baygınlık hissi, bayılma

•    İnme

•    Burun kanaması

•    Duymada ani azalma veya işitme kaybı

•    Aşırı duyarlılık (deri döküntüsü dahil)

•    Kalpte bir çeşit atım bozukluğu

Bilinmiyor:

•    Beyne giden damarların geçici tıkanması sonucu oluşan geri dönüşümlü bir tür felç (geçici iskemik atak)

•    Havale, nöbet, tekrarlayan nöbet

•    Göz ağrısı, gözde kanlanma, kızarma

•    Damarsal olmayan göz siniri zedelenmesi (non-artritik anterior iskemik optik nöropati -NAION)

•    Gözde retina damarlarının tıkanması (retinal vasküler oklüzyon)

•    Kalpte yaşamı tehdit eden atım bozukluğu

•    Stabil olmayan göğüs ağrısı (unstabl anjina)

•    Ani kardiyak ölüm

•    Erkeklerdeki uzun süreli ağrılı sertleşme

•    Ereksiyon süresinde uzama

•    Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Steven Johnson Sendromu)

•    Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz)

Pazarlama sonrası deneyimde rapor edilmiş ek yan etkiler: şiddetli kalp atışı, göğüs ağrısı, ani ölüm, kalp krizi veya beyin bölümlerine kan akışının geçici olarak yavaşlaması Hepsi olmamakla birlikte erkeklerin çoğunda bu ilacı aldıktan sonra kalp problemleri meydana gelmiştir. Bu etkilerin direkt COMBO ile ilişkili olup olmadığının belirlenmesi mümkün değildir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU