İlaç Ara

CORTIMYCINE 5 gr pomad

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı
12.3 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
5
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

CORTİMYCİNE %1 göz merhemi Göze uygulanır.

Etken Madde

Bir gram merhem, 10 mg hidrokortizon asetat içerir.

Yardımcı maddeler

Vazelin likid, vazelin flant.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CORTIMYCINE nedir ve ne için kullanılır?

2. CORTIMYCINE’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CORTIMYCINE nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CORTIMYCINE’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.CORTIMYCINE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CORTIMYCINE’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Göz tüberkülozu dahil olmak üzere, gözünüzde mikropların (virüs, bakteri, mantar;) neden olduğu bir rahatsızlık var ise,

Çeşitli aşıların uygulanması söz konusu ise,

Gözünüzde aktif mikrobik, akıntılı enfeksiyon var ise

Hidrokortizona aşırı duyarlılığı olanlarda

CORTIMYCINE’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Ufak zedelenmelerde kullanmayınız.

–    Mikropların neden olduğu bir rahatsızlık var ise, bu rahatsızlığa yönelik ilaçlar ile birlikte dikkatli kullanılmalıdır.

–    Uzun süre kullanmayınız, uzun süreli kullanılıyor ise devamlı göz doktorunuzun kontrolünde kalınız. Uzun süreli tedavide göz tansiyonunuzun kontrol edilmesi gerekebilir.

Aşırı duyarlılık reaksiyonları gözlenebilir. Bu reaksiyonların görülmesi halinde ilaç derhal kesilmelidir.

“Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

CORTIMYCINE’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

CORTİMYCİNE’ in herhangi bir yiyecek/içecek ile etkileşime girdiği bilinmemektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuza hamile olduğunuzu ya da hamile kalmayı planladığınızı söyleyiniz. CORTİMYCİNE, hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CORTİMYCİNE emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

CORTİMYCİNE bulanık görmeye neden olabilir. Araç ya da makine kullanmaya başlamadan önce görmenizin tekrar netleşmesini bekleyiniz.

CORTIMYCINE’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Uyarısı olan bir yardımcı madde bulunmamaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bir virüs olan Herpes simplex’ in neden olduğu göz iltihaplarının tedavisinde kullanılan virüse yönelik ilaçlarla birlikte CORTİMYCİNE uygulaması dikkatle yapılmalıdır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Hekim tarafından başka türlü tavsiye edilmediği takdirde günde 3-4 defa tekrar edilir. Uygulama yolu ve metodu:

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatlara uyunuz.

İlacınızı almayı unutmayınız.

Bu ürünün kullanımına ilişkin daha başka sorularınız varsa, doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

1. Ellerinizi yıkayınız.

2. Cortimycine tüpünü alınız ve kapağını açınız.

5.CORTIMYCINE’in saklanması

CORTİMYCİNE’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C ’ nin altında oda sıcaklığında ve ışıktan koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CORTIMYCINE’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçlan çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

İbrahim Hayri Barut Veresesi

Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Cad. No:4

34467 – Maslak /Sarıyer/ İstanbul

Tel: (0212) 366 84 00

Faks: (0212) 276 20 20

Üretim yeri:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Orhan Gazi Mahallesi, Tunç Caddesi, No: 3 Esenyurt / İstanbul Tel: (0212) 622 66 00 Faks: (0212) 623 19 52

DEVAMINI OKU

2.CORTIMYCINE nedir ve ne için kullanılır?

CORTİMYCİNE, tüp içerisinde 5 gram beyaz ve homojen pomad olarak kullanıma sunulmuş olan ve gözdeki çeşitli iltihabi ve alerjik durumları kontrol etmek için kullanılan bir göz pomadıdır. CORTİMYCİNE’ in içindeki etkin madde Hidrokortizon asetat, iltihap ve alerji karşıtı etkili kortikosteroidler adı verilen bir ilaç grubuna aittir. Kortikosteroidler, mekanik, kimyasal veya bağışıklık sistemine ait uyaranlarla ortaya çıkan iltihabi cevabı azaltmaktadır. Ayrıca göz ameliyatlarından sonra, iltihabı önlemek amacıyla da kullanılır.

DEVAMINI OKU

3. Mümkünse bir ayna yardımı ile uygulanacak alanı görmeye çalışınız.

4. Başınızı hafifçe arkaya doğru eğiniz ve temiz bir parmağınız ile alt göz kapağınızı hafifçe alt göz kapağı ile göz arasında bir boşluk oluşacak şekilde çekiniz.

5. Tüpün ucunu bu boşluğa yaklaştırıp ancak değmeyecek bir mesafede tununuz.

6.    Tüpü, başparmağınız ile işaret parmağınız arasında hafifçe sıkıştırınız.

7.    Tüpten çıkmakta olan pomadı, tüpün ucu göze ya da başka bir yere değmeyecek şekilde, göz ile göz kapağı arasında oluşmuş olan boşluğa yatay olarak yaklaşık 1,5 cm uzunluğunda bir şerit oluşturacak şekilde sıkınız.

8.    Alt göz kapağınızı yavaşça bırakınız ve ilacın göze yayılması için birkaç kez göz kırpınız. Gözlerinizi kapatıp birkaç saniye kapalı tutunuz.

9.    Diğer göze de uygulayacaksanız, 3’ten 8’e kadar olan basamakları diğer göz için de uygulayınız.

10.    Tüpün ağzının bir yere değmemesine dikkat ederek kapatınız.

11. Tüpün içeriğinin steril kalmasını sağlamak ve mikrop bulaşmasını engellemek için tüpün kapağı açıldıktan sonra tüpün açık olan ucunun bir yere değmemesine dikkat ediniz.

12. Her iki göz için aynı tüp kullanılabilir. Kullanmakta olduğunuz tüp bitmeden yenisini kullanmayınız.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Yaşlılarda kullanımı

Herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Eğer CORTİMYCİNE ’ in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

CORTİMYCİNE ’ den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

CORTIMYCINE'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz damlatmayınız.

CORTIMYCINE ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi CORTIMYCINE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa CORTIMYCINE’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde.

‘Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CORTİMYCİNE’ e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.’

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:Seyrek:

Özellikle uzun süren tedavilerde görme keskinliğinde ve görme berraklığında bozulma

Gözde geçici yanma, kaşıntı

Göz kapağında düşüklük

Göz bebeğinde genişleme

Gözde iltihap

‘Bunlar CORTİMYCİNE’ in nadir etkileridir.’

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU