İlaç Ara

HIPPURIN 1 gr 28 film tablet {8699530090029}

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Recordati İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı
Ambalaj Miktarı
28
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

HİPPURİN 1 g Film Tablet

Ağız yoluyla kullanım içindir.

Etken Madde

Her tablet 1 g metenamin hippurat içermektedir.

• Yardımcı madde(ler):Mikrokristallin selüloz, Magnezyum stearat, mannitol

Film kaplama maddeleri:Hidroksipropil metilselüloz, Polietilen glikol 4000, Titanyum dioksit, Talk, Etanol

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. HIPPURIN nedir ve ne için kullanılır?

2. HIPPURIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. HIPPURIN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. HIPPURIN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.HIPPURIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

HIPPURIN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Metenamin hippurat ya da ilacın içindeki diğer bileşenlerden herhangi birine karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz (HİPPURİN’ in bileşiminde yer alan maddeler kullanma talimatının başında verilmektedir, eğer sizde böyle bir durum var ise HİPPURİN kullanmaya başlamadan önce sizi tedavi eden doktorunuza bildiriniz),

• Karaciğer yetmezliğiniz varsa,

• Böbrek hastalığınız varsa (doktorunuz HİPPURİN kullanıp kullanamayacağınızı değerlendirecektir, doktorunuzun onayı olmadan kullanmayınız),

• Metabolik asidoz (vücuttaki asit miktarının artması) durumunda,

• Vücudunuzda ciddi su kaybı söz konusu ise

• Gut hastalığınız varsa

HIPPURIN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• HİPPURİN’ i çok yüksek dozlarda kullanırsanız, idrar keseniz tahriş olabilir, ağrılı ve sık idrara çıkmanız söz konusu olabilir, idrarınızda albümin (albüminüri) ve kanama görülebilir.

HIPPURIN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

• Doktorunuz bazı durumlarda idrarınızın asit pH’ da olup olmadığını düzenli olarak kontrol etmek isteyebilir.

• Doktorunuz bazı durumlarda, özellikle karaciğer bozukluğunuz var ise periyodik olarak karaciğer fonksiyon testleri yapılmasını tavsiye edebilir.

HIPPURIN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

HİPPURİN’ i yemeklerden sonra kullanınız.

HIPPURIN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Doktorunuz gerekli görmedikçe hamilelikte HİPPURİN kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz bir değerlendirme yapıp, ilacı ya da emzirmeyi kesmenizi önerebilir.

Araç ve makina kullanımı

HİPPURİN’ in araç ve makine kullanma yeteneği üzerine herhangi bir etkisi bildirilmemiştir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlardan birini kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz:

• İdrarı bazikleştiren ilaçlar (ör: sodyum ya da kalsiyum içeren antasitler, karbonik anhidraz inhibitörleri, sitratlar ya da sodyum bikarbonat gibi),

• Tiazid diüretikleri,

• Sülfonamidler (ör: sülfametizol, sülfatiazin gibi)

Laboratuvar testleri ile etkileşim: HİPPURİN, yaptırdığınız bazı laboratuvar testlerinin hatalı sonuçlar vermesine neden olabilir. HİPPURİN kullanımınız esnasında bir laboratuvar testi yaptıracaksanız, HİPPURİN kullandığınızı doktorunuza bildiriniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.HIPPURIN’in saklanması

HİPPURİN’ i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Nemden ve direkt güneş ışığından koruyarak, 30 °C’ nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra HIPPURIN’i kullanmayınız.

Yeni Recordati İlaç ve Hammaddeleri San. ve Tic. A.Ş. Doğan Araslı Cad. No. 219 Esenyurt / İSTANBUL

Üretici Firma:

Yeni Recordati İlaç ve Hammaddeleri San. ve Tic. A.Ş. Doğan Araslı Cad. No. 219 Esenyurt / İSTANBUL

DEVAMINI OKU

2.HIPPURIN nedir ve ne için kullanılır?

• HİPPURİN tabletler; beyaz renkli, oblong, bir yüzü çentikli, film tabletlerdir.

• HİPPURİN 28 ve 56 tablet içeren blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

• HİPPURİN' in etkin maddesi olan metenamin hippurat antibakteriyel bir maddedir.

• HİPPURİN alındığında idrarın asit ortamında, metenamin hippuratın bileşiminde bulunan metenamin parçalanarak antibakteriyel bir madde olan formaldehit meydana getirir. Formaldehit bakterileri tahrip eder ya da büyümelerine engel olur.

• Metenamin hippuratın bileşiminde bulunan hippurik asit ise idrarı asitlendirmeye (HİPPURİN idrar asidik olduğunda etki gösterir) yardım ettiği gibi zayıf bir bakteriyostatik (bakterilerin çoğalmasını engelleyici) etkiye de sahiptir.

HİPPURİN aşağıdaki durumlarda kullanılır:

- Uzun süreli tedavi gerektiren idrar yolu enfeksiyonları (ör: piyelonefrit, sistit, piyelit) ile beraber oluşan bakteriüride (idrarda bakterilerin bulunması) tedavi edici ve koruyucu olarak,

- Akut idrar yolu enfeksiyonlarında, enfeksiyon uygun bir antibiyotikle kontrol altına alındıktan sonra önleyici olarak (Akut idrar yolu enfeksiyonlarında tek başına kullanılmamalıdır),

- Sistit (mesane iltihabı) ve kalıntı idrarın bulunduğu durumlarda (Prostat, nörojenik mesane gibi) uzun süreli tedavi için,

- Mesanesine sonda takılı olan hastalarda bakterisit (bakteri öldürücü) etki sağlamak amacı ile.

DEVAMINI OKU

3.HIPPURIN nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuzun size önerdiği dozu kullanınız.

• HİPPURİN' in yetişkinler için kullanım dozu sabah - akşam, yemeklerden sonra 1' er tablet şeklindedir.

• Sonda takılan hastalarda günlük kullanım dozu günde 3 defa 1 tablete çıkabilir.

• Günde 4 tabletten fazla kullanmayınız.

Uygulama yolu ve metodu

• HİPPURİN ağız yoluyla kullanım içindir.

Yaşlılarda kullanımı

Özel kullanım durumları

• Böbrek/karaciğer yetmezliği

Ciddi böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda HİPPURİN kullanılmamalıdır.

Eğer HİPPURİN' ın etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğu izlenimine sahipseniz doktorunuzla ya da eczacınızla konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla HIPPURIN kullanırsanız

HİPPURİN' den kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız hemen doktorunuzla veya eczacınızla konuşunuz veya en yakın hastaneye başvurunuz.

HIPPURIN'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan doz hatırlanır hatırlanmaz alınmalıdır, ancak bir sonraki doza yakın zamanda hatırlanırsa dozu atlayın, unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

HİPPURİN ile tedaviniz sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

HİPPURİN ile tedaviniz sonlandırıldığında herhangi bir etki oluşması beklenmez.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi HIPPURIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, HİPPURİN' i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Şiddetli alerjik reaksiyonlar (nefes almada zorluk, hırıltı, kaşıntı, kurdeşen ve şişme)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin HİPPURİN' e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

İstenmeyen etkiler aşağıdaki sınıflandırma kullanılarak sıklık gruplarına ayrılmıştır:

Çok yaygın (> 1/10); yaygın (> 1/100 ila < 1/10); yaygın olmayan (> 1/1.000 ila < 1/100); seyrek (> 1/10.000 ila < 1/1.000); çok seyrek (< 1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

• Bulantı,

• Hazımsızlık,

• Güçlükle ya da ağrılı bir şekilde idrar yapma (disüri),

• Ciltte döküntü ve kaşıntı (raş),

• İdrar kesesi iritasyonu.

Bunlar HİPPURİN' in hafif yan etkileridir.

İdrar kesesi iritasyonu yaygın olmamakla birlikte diğer yan etkiler yaygın olarak görülebilir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU