İlaç Ara

METSIL FORT 80 mg 50 tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Hüsnü Arsan İlaçları A.Ş.
Satış Fiyatı
22.26 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
50
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

METSİL FORT 80 mg çiğneme tableti

Ağızdan alınır.

Etken Madde

80 mg simetikon

Yardımcı maddeler

Sodyum sakarin dihidrat, laktoz monohidrat, mannitol, povidon k-30, magnezyum stearat, kolloidal anhidrus silika, mikrokristalize selüloz, mentol krista1.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. METSIL FORT nedir ve ne için kullanılır?

2. METSIL FORT’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. METSIL FORT nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. METSIL FORT’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.METSIL FORT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

METSIL FORT’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Simetikona ya da METSİL FORT’ta bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık varsa,

• Sindirim sisteminde delinme, tıkanma veya bunların şüphesi varsa.

METSIL FORT’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• METSİL FORT tavsiye edilen günlük dozlarda kullanılmalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

METSIL FORT’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

METSIL FORT’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

METSİL    FORT’u hamilelik    sırasında    kullanıp    kullanmayacağınıza doktorunuz karar

verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

METSİL    FORT’u emzirme    sırasında    kullanıp    kullanmayacağınıza doktorunuz karar

verecektir.

Araç ve makina kullanımı

METSİL    FORT’un araç ve    makine    kullanımı    üzerine etkileri üzerine bir çalışma

yapılmamıştır. METSİL FORT’un olumsuz olarak    etkilemediğine yeterince emin oluncaya

kadar motorlu taşıtlar dahil tehlikeli makineler kullanılmamalıdır.

METSIL FORT’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

METSİL FORT, mannitol içermektedir. Ancak miktarı nedeniyle herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

METSİL FORT’un her dozu 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

METSİL FORT, laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Tiroid hastalıklarının tedavisinde kullanılan levotiroksin içeren bir ilaç kullanıyorsanız bu durumu doktorunuza bildiriniz. METSİL FORT levotiroksin içeren ilaçlar ile birlikte kullanılacaksa her iki ilaç uygulaması arasında en az 4 saat olması önerilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.METSIL FORT’in saklanması

METSİL FORT’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra METSIL FORT’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz METSIL FORT’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A.Ş.

34398 Şişli-İSTANBUL

Üretim yeri:

Biofarma İlaç San. ve Tic A.Ş.

34885 Şamandıra Kartal / İSTANBUL

tarihinde onaylanmıştır.

DEVAMINI OKU

2.METSIL FORT nedir ve ne için kullanılır?

1. METSİL FORT nedir ve niçin kullanılır?

METSİL FORT 20 ve 50 tabletlik ambalajlarda bulunur.

Her çiğneme tableti beyaz, bir yüzü çentikli, yuvarlaktır ve 80 mg simetikon içerir.

METSİL FORT, sindirim kanalında aşırı gazın yarattığı ağrıyı dindirmek için kullanılan bir gaz gidericidir.

METSİL FORT, hava yutulması, fonksiyonel dispepsi (yapısal nedenlere bağlı olmayan hazımsızlık), ameliyat sonrasında oluşan gaz gerginliği, mide-bağırsakta ülser, irritabl kolon (rahatsızlık hissi ile beraber bağırsak alışkanlıklarında değişikliklere yol açan bir kalın bağırsak hastalığı), divertikülit (bağırsak duvarının zayıf noktalarında oluşan cepleşmelerin iltihabı nedeniyle karın ağrısıyla seyreden bir hastalık), postkolesistektomi sendromu (safra kesesi ameliyatından sonra şikayetlerin devam etmesi) ve kronik kolesistit (süregelen safra kesesi iltihabı) gibi şikayetlere bağlı olarak gaz çıkanlamamasınm sorun yaratabileceği durumlarda ve karın içi röntgen çekimleri (safra kesesi, bağırsak, böbrek gibi) öncesinde mide-bağırsak kanalındaki gaz birikimlerini gidermek için kullanılır.

DEVAMINI OKU

3.METSIL FORT nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

METSİL FORT’u, doktorunuz başka şekilde önermediği takdirde günde 4 kez, l’er tablet alınız.

Doktorunuz başka şekilde önermediği takdirde, istenmeyen gazların giderilmesi için karın içi röntgen çekimlerinden 3 gün önce başlamak üzere günde 3 defa 2’şer tablet alınız.

Doktorunuz tavsiye etmediği sürece günlük 6 tabletten fazla METSİL FORT kullanmayınız.

Uygulama yolu ve metodu

METSİL FORT’u günde 3 kez alıyorsanız yemeklerden sonra; günde 4 kez alıyorsanız yemeklerden sonra ve yatmadan önce kullanınız. Tabletleri yutmadan önce iyice çiğneyiniz.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Çocuklarda damla ya da süspansiyon formlarının kullanılması önerilir.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

Özel kullanım durumları

Böbrek bozukluğu:

Böbrek bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

Karaciğer bozukluğu:

Karaciğer bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

Eğer METSİL FORT’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla METSIL FORT kullanırsanız

Kullanmanız gerekenden daha fazla METSIL FORT kullanırsanız

METSİL FORT’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

METSİL FORT kutusunu doktorunuz veya eczacınıza göstermek üzere yanınıza alınız.

METSIL FORT'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Bir sonraki dozu zamanı gelince alınız.

METSİL FORT kullanmayı sonlandırırsanız

İlk önce doktorunuzla konuşmadan METSİL FORT almayı bırakmayınız. Bu ilacın kullanımı üzerine daha fazla sorunuz varsa doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi METSIL FORT’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, METSİL FORT’u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Ellerin, ayakların, bileklerin, yüzün, dudakların şişmesi ya da ağzın veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin METSİL FORT’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Yaygın deri döküntüsü

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Baş ağrısı

• İshal

• Mide bulantısı

• Kusma

• Mide ağrısı

• Burun akıntısı

Bunlar METSİL FORT’un hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU