İlaç Ara

OLMETEC PLUS 40 mg/12.5 mg 28 film tablet

Firma Bilgileri
Daiichi Sankyo İlaç Ticaret Limited Şirketi
Satış Fiyatı
41.89 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
28
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

OLMETECPLUS 40mg/12.5 mg film tablet

Ağızdan alınır.

 • •  

  Etken Madde

  40 mg olmesartan medoksomil ve 12.5 mg hidroklorotiyazid.

 • •  

  Yardımcı maddeler

  Mikrokristalin selüloz, laktoz monohidrat (sığır kaynaklı), düşük substitüe hidroksipropilselüloz, hidroksipropilselüloz, magnezyum stearat, titanyum dioksit (E171), talk, hidroksipropilmetilselüloz, demir oksit sarı (E172), demir oksit kırmızı (E172)

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. OLMETEC PLUS nedir ve ne için kullanılır?

  2. OLMETEC PLUS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. OLMETEC PLUS nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. OLMETEC PLUS’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  2.OLMETEC PLUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  OLMETEC PLUS’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  OLMETEC PLUS’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  OLMETEC PLUS, yemekle birlikte veya öğünler arasında alınabilir. Film tablet, bütün olarak yeterli miktarda su ile yutularak alınır.

  Bazı hastalarda OLMETEC PLUS kullanırken alkol aldığında bayılma hissi ve sersemlik görülebilir. Eğer bu durum sizde olursa şarap, bira veya tatlı-hafif alkollü bir içecek almayınız.

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer hamileyseniz (veya olabilme ihtimaliniz varsa) doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz normal olarak hamile kalmadan önce veya hamile olduğunuzu anladığınız anda OLMETEC PLUS’ı kullanmayı bırakmanızı ve OLMETEC PLUS yerine başka bir ilaç kullanmanızı önerecektir. Hamilelikte OLMETEC PLUS kullanmamalısınız. Eğer 3 aydan daha uzun süredir hamileyseniz, bu ilaç bebeğinize ciddi zararlar verebilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  5.OLMETEC PLUS’in saklanması

  OLMETEC PLUS’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  25 °C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra OLMETEC PLUS’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz OLMETEC PLUS’i kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz. Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz OLMETEC PLUS’ı kullanmayınız.

  Ruhsat Sahibi:

  Daiichi Sankyo İlaç Tic. Ltd. Şti.,

  Kayışdağı Cd. Karamanoğlu Çiftliği Yolu,

  N.47 Kar Plaza E.Blok K.3 34752 Ataşehir/ İstanbul

  Üretim Yeri:

  Daiichi Sankyo Europe GmbH

  Luitpoldstrasse 1, 85276

  Pfaffenhofen / Almanya

  DEVAMINI OKU

  2.OLMETEC PLUS nedir ve ne için kullanılır?

  OLMETEC PLUS 40mg/12,5 mg Film Tablet; bir yüzünde C23 yazılı, kırmızımsı sarı, 15x7 mm oval film tablettir. OLMETEC PLUS, 28 ve 84 film kaplı tablet halinde kullanıma sunulmuştur.

  OLMETEC PLUS yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılan (hipertansiyon) bir ilaçtır ve olmesartan medoksomil ve hidroklorotiyazid olmak üzere iki etkin madde içermektedir:

 • •  Olmesartan medoksomil, anjiyotensin-II reseptör antagonistleri isimli bir ilaç grubuna aittir. Bu ilaç kan damarlarını gevşeterek kan basıncını düşürür.

 • •  Hidroklorotiyazid tiyazid diüretikleri (idrar söktürücü) olarak adlandırılan bir ilaç grubuna aittir. Böbreğinizin daha fazla idrar üretmesini sağlayarak vücudunuzun fazla sıvıdan kurtulmasına yardımcı olup kan basıncını düşürür.

 • OLMETEC PLUS size yalnızca, tek başına olmesartan medoksomil ile kan basıncınız yeteri kadar kontrol edilemediğinde verilecektir. Bu iki farklı etkin maddenin birlikte verilmesi kan basıncını, bu etkin maddelerin her birinin tek başına düşürdüğünden daha fazla düşürmeye yardımcı olur.

  Yüksek kan basıncınızı tedavi etmek üzere halihazırda ilaç alıyor olabilirsiniz fakat doktorunuz bu değeri biraz daha düşürmek için sizden OLMETEC PLUS almanızı isteyebilir.

  Yüksek kan basıncı OLMETEC PLUS gibi ilaçlarla kontrol altına alınabilir. Aynı zamanda doktorunuz kan basıncınızı düşürmeye yardımcı olmak üzere yaşam tarzınızda bazı değişiklikler yapmanızı tavsiye etmiş olabilir (örneğin zayıflama, sigarayı bırakma, aldığınız alkol miktarını azaltma ve yemeklerinizdeki tuzu azaltma). Ayrıca doktorunuz, yürümek veya yüzmek gibi düzenli egzersizler yapmayı tavsiye etmiş olabilir. Doktorunuzun bu önerisine uymak önemlidir.

 • DEVAMINI OKU

  3.OLMETEC PLUS nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

 • •  OLMETEC PLUS’ı daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Herhangi bir durumdan emin değilseniz, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • •  Günlük doz OLMETEC PLUS 40/12.5 mg’dir. Ancak kan basıncının yeterli kontrolü sağlanamazsa, doktorunuz günlük dozu OLMETEC PLUS 40/25 mg’a yükseltebilir.

 • Uygulama yolu ve metodu

 • •  OLMETEC PLUS yiyeceklerle birlikte veya öğünler arasında alınabilir. Film tablet, bütün olarak yeterli miktarda su ile yutularak alınır.

 • •  Mümkünse günlük ilaç dozunuzu daima günün aynı saatinde, örneğin kahvaltıda alınız.

 • •  Doktorunuz size aksini söyleyene kadar OLMETEC PLUS’ı almaya devam etmeniz çok önemlidir.

 • Değişik yaş grupları

  Çocuklar ve 18 yaşın altındaki ergenlerde kullanımı:

  OLMETEC PLUS’ın çocuklar ve 18 yaşın altındaki ergenlerde kullanımı ile ilgili veri bulunmamaktadır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Eğer 65 yaşın üzerindeyseniz erişkin hastalar için tavsiye edilen dozun aynısı önerilir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  OLMETEC PLUS böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

  Karaciğer yetmezliği:

  Hafif karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Orta dereceli ve şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

  Siyah ırktan hastalar:

  Diğer benzer ilaçlar ile olduğu gibi OLMETEC PLUS’ın kan basıncı düşürücü etkisi, siyah ırka mensup hastalarda daha düşük olabilir.

  Eğer OLMETEC PLUS’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla OLMETEC PLUS kullanırsanız

  OLMETEC PLUS’ın doz aşımının tedavisiyle veya etkileriyle ilgili bilgiler mevcut değildir. Bir sağlık kurumunda yakından izlenmelisiniz ve tedaviniz belirtilere yönelik ve destekleyici olmalıdır. Tedavi yönetiminiz, yutmanın başladığı zamana ve belirtilerin şiddetine bağlıdır. Size uygulanacak önerilen önlemler arasında kusturma ve/veya mide yıkama bulunur. Aşırı doz tedavisinde aktif kömür yararlı olabilir. Kan değerleriniz (serum elektrolitleri) ve laboratuvar sonuçlarınız (kreatinin) sık sık izlenmelidir. Hipotansiyonunuz oluşursa (kan basıncı düşerse), sırt üstü yatırılmalısınız ve size hemen tuz ve hacim takviyeleri yapılmalıdır. En muhtemel olmesartan doz aşımı belirtilerinin hipotansiyon (kan basıncı düşüşü) ve çarpıntı (hızlı kalp atımı) olması beklenir, kalp atımının yavaşlaması da söz konusu olabilir. OLMETEC PLUS’ın diğer bileşeni olan hidroklorotiyazid idrar çıkışını artırma özelliğine sahiptir. Bu maddenin doz aşımı nedeniyle aşırı idrara çıkmaktan kaynaklanan kan potasyum, klor seviyeleriniz düşebilir, su kaybına bağlı sorunlarınız ortaya çıkabilir. En sık aşırı dozaj belirtileri bulantı ve uyku halidir. Düşük potasyum seviyesi, kas kasılmalarına ve kramplara sebep olabilir ve/veya bazı kalp ilaçlarının aynı zamanda kullanımına bağlı kalp aritmileri (kalbin düzensiz atımı) şiddetlendirebilir. Olmesartan veya hidroklorotiyazidin diyaliz edilebilirliği ile ilgili bir bilgi yoktur.

  OLMETEC PLUS’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  OLMETEC PLUS'i kullanmayı unuttuysanız

  Günlük almanız gereken dozunuzu almayı unuttuysanız, ertesi gün normal ilaç dozunu alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  OLMETEC PLUS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Doktorunuz tedaviyi kesmenizi söylemedikçe OLMETEC PLUS’ı almaya devam etmeniz önemlidir.

 • DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi OLMETEC PLUS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa OLMETEC PLUS'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

  OLMETEC PLUS tedavisi sırasında tüm vücudu etkileyen, yüzde, ağız ve/veya larenksde (ses telleri) şişmeye neden olan ve kaşıntı veya deri döküntüsünün ortaya çıktığı alerjik reaksiyonlar görülebilir.

  OLMETEC PLUS hassas kişilerde veya bir alerjik reaksiyon neticesinde kan basıncının çok fazla düşmesine neden olabilir. Bu şiddetli baş dönmesi ve bayılmaya neden olabilir.

  OLMETEC PLUS iki etkin maddenin birleşimidir ve aşağıdaki bilgilerde ilk olarak, bu etkin maddeleri kombinasyon şeklinde içeren OLMETEC PLUS ile bugüne kadar bildirilmiş diğer yan etkiler ve ikinci olarak da, iki madde birlikte uygulandığında ya da ayrı ayrı uygulanan her bir madde için bilinen yan etkiler bildirilmektedir.

  Yan etkilerin kaç hastada ortaya çıkabildiği konusunda size bir fikir vermek için, bu yan etkiler yaygın, yaygın olmayan, seyrek ve çok seyrek olarak sıralanmıştır.

  Yaygın

  Yaygın olmayan

  Seyrek

  Çok seyrek

  Bilinmiyor


  10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  1.000 hastanın birinden az görülebilir

  10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Aşağıda belirtilenler, OLMETEC PLUS kullanımı ile ilgili bugüne kadar bilinen diğer yan etkilerdir:

  Ortaya çıkması halinde, bu yan etkiler sıklıkla hafiftir ve tedaviyi bırakmanız gerekli

  değildir.

  Yaygın:

  Sersemlik, güçsüzlük, başağrısı, yorgunluk, göğüs ağrısı, ayak bilekleri, ayaklar, bacaklar, eller veya kollarda şişme.

  Yaygın olmayan:

  Kalp çarpıntısı (palpitasyonlar), döküntü, egzema, baş dönmesi (vertigo), öksürük, hazımsızlık, karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal, kas krampları ve adale ağrısı, eklem yerleri, kollar ve bacaklarda ağrı, sırt ağrısı, erkeklerde ereksiyon güçlüğü, idrarda kan.

  Yaygın olmayan sıklıkla kan testi sonuçlarında da bazı değişiklikler görülebilir ve şunları içerir:

  Kandaki yağ seviyelerinde artış, kandaki üre ve ürik asitte artış, kreatinin artışı, kandaki potasyumda artış veya azalma, kandaki kalsiyumda artış, kandaki şekerde artış, karaciğer fonksiyon testlerinde artış. Doktorunuz bunları kan testinden görecek ve ne yapılması gerektiğini söyleyecektir.

  Seyrek görülen:

  Hasta hissetme, bilinç bozukluğu, ciltte kabarıklıklar (sivilceler), akut böbrek yetmezliği.

  Seyrek olarak kan testi sonuçlarında da bazı değişiklikler görülebilir ve şunları içerir:

  Kan üresinde azot artışı, hemoglobin ve hematokrit değerlerinde artış. Doktorunuz kan testinden bunlar hakkında bilgi sahibi olacak ve herhangi bir şey yapılması gerekiyorsa size söyleyecektir.

  Olmesartan medoksomil veya hidroklorotiyazidin tek başına görülen yan etkiler şunlardır:

  Olmesartan medoksomil:

  Yaygın:

  Bronşit, öksürük, burun akması veya dolması, boğaz ağrısı, karın ağrısı, hazımsızlık, ishal, bulantı, gastroenterit (mide-bağırsak kanalında iltihap), eklem yerlerinde veya kemiklerde ağrı, sırt ağrısı, idrarda kan, idrar yolu enfeksiyonu, grip benzeri belirtiler, ağrı.

  Yaygın olarak kan testi sonuçlarında da bazı değişiklikler görülebilir ve şunları içerir:

  Kandaki yağ seviyelerinde artış, kandaki üre ve ürik asitte artış, karaciğer ve kas testlerinde artış.

  Yaygın olmayan:

  Nefes alma problemleri yanında kan basıncının hızla düşmesine hatta bayılmaya (anaflaktik reaksiyonlar), yüzde şişmeye neden olabilecek tüm vücüdu etkileyebilen hızlı alerjik reaksiyonlar, anjina (göğüste ağrı veya rahatsızlık hissetme, hasta hissetme, alerjik cilt döküntüleri, kaşınma, ekzantem (cilt döküntüsü), ciltte kabarıklıklar (sivilceler).

  Yaygın olmayan sıklıkla kan testi sonuçlarında da bazı değişiklikler görülebilir ve şunları içerir:

  Trombosit olarak bilinen kan hücreleri sayısında azalma (trombositopeni)

  Seyrek görülen:

  Böbrek fonksiyonlarının bozulması, enerji azlığı

  Seyrek olarak kan testi sonuçlarında da bazı değişiklikler görülebilir ve şunları içerir:

  Kandaki potasyumda artış.

  Hidroklorotiyazid:

  Çok yaygın:

  Kanda yağ ve ürik asit seviyelerinde artışı içeren kan testleri.

  Yaygın:

  Kafası karışmış hissetme, karın ağrısı, mide rahatsızlığı, şişkinlik hissi, bulantı, kusma, kabızlık, idrara glukoz geçişi.

  Yaygın olarak kan testi sonuçlarında da bazı değişiklikler görülebilir ve şunları içerir: Kandaki kreatinin, üre, kalsiyum ve şekerde artış, kandaki klorürler, potasyum, magnezyum ve sodyum seviyelerinde azalma. Serum amilazında artış ( hiperamilazemi)

  Yaygın olmayan:

  İştah kaybı, ciddi solunum zorluğu, anaflaktik cilt reaksiyonları,(hipersensitivite reaksiyonları), önceden varolan miyopun kötüleşmesi,eritem, ışığa deri hassasiyeti, kaşınma, deride ufak kanamalara bağlı mor noktalar veya lekeler (purpura), ciltte kabarıklıklar (sivilceler)

  Seyrek görülen:

  Şiş ve ağrılı tükrük bezleri, beyaz kan hücreleri sayısında azalma, kan trombositleri sayısında azalma, anemi, kemik iliği hasarı, huzursuzluk, “dipte” veya depresyonda hissetme, uyuma problemleri, ilgisiz hissetme (apati), sızlama ve uyuşukluklar, havale, baktığınız cisimlerin sarı görünmesi, bulanık görme, göz kuruluğu, düzensiz kalp atışı, kan damarlarının iltihabı, kan pıhtıları (tromboz veya embolizm), akciğer iltihabı, akciğerlerde sıvı birikimi, pankreas iltihabı, sarılık, safra kesesi iltihabı, döküntü, eklem ağrıları ve soğuk eller ve parmaklar gibi ciltte pullanmayla kendini gösteren bir hastalığın (lupus eritematozus) belirtileri, alerjik cilt reaksiyonları, derinin soyulması ve deride su kabarcıklanması, bulaşıcı olmayan böbrek iltihabı (interstisyel böbrek dokusu iltihabı), ateş, kas güçsüzlüğü (bazen hareket etmekte zorluk oluşturan)

  Çok seyrek görülen:

  Kanda klorür seviyesinin anormal olarak azalmasına yol açan elektrolit düzensizlikleri (hipokloremik alkaloz), bağırsak hareketinin durması (paralitik ileus)

  Bilinmiyor:

  Görme kaybı ya da göz ağrısı gibi rahatsızlıklar (akut dar açılı glokomun belirtisi olabilir).

  Cilt ve dudak kanseri (melanom dışı cilt kanseri).

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU