İlaç Ara

PANREF 40 mg 14 enterik tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti.
Satış Fiyatı
12.13 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
14
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

PANREF 40 mg enterik kaplı tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her tablette 40 mg pantoprazole eşdeğer pantoprazol sodyum seskihidrat.

Yardımcı maddeler

Mannitol (E421), kalsiyum karbonat (El 70), krospovidon, vinilpirolidon-vinil asetat kopolimer, sükroz stearat (E473), kalsiyum stearat, hidroksipropil metil selüloz (E464), titanyum dioksit (E 171), triasetin (El 518), metakrilik asit kopolimer, talk (E553b), trietil sitrat (El505), kolloidal silikon dioksit (E551), sodyum bikarbonat (E500), san demir oksit (E 172), sodyum lauril sülfat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. PANREF nedir ve ne için kullanılır?

2. PANREF’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. PANREF nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. PANREF’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.PANREF kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PANREF’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Pantoprazol etkin maddesine veya PANREF’in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden birine, benzimidazollere (mantar hastalıkları için kullanılan ilaçlar) karşı aleıjiniz (aşın duyarlılığınız) var ise,
 • Proton pompası inhibitörü içeren diğer ilaçlara aleıjiniz var ise,
 • PANREF’i kullanmayınız.

  PANREF’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • Ağır karaciğer bozukluğunuz varsa, karaciğeriniz ile ilgili herhangi bir probleminiz olduysa, doktorunuza bildiriniz. PANREF ile tedavi sırasında, özellikle de uzun süreli kullanımda, doktorunuz karaciğer enzimlerinizi düzenli olarak kontrol edecektir. Karaciğer enzimlerinin yükselmesi durumunda PANREF kullanımı kesilmelidir.
 • Vücudunuzdaki B12 vitamini depolan azalmış ya da B12 vitamini eksikliği açısından risk faktörleri taşıyorsanız dikkatli olmalısınız. Pantoprazol, tüm diğer mide asidi azaltıcı ilaçlar gibi, B12 vitamini emilimini azaltabilir.
 • 1 yıldan uzun süredir PANREF kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Bu durumda doktorunuz muhtemelen sizi düzenli gözlem altında tutacaktır. Yeni ve olağandışı belirtiler görürseniz doktorunuza gittiğinizde bunları mutlaka söylemelisiniz.
 • • PANREF ile tedavi, kanserle ilişkili belirtileri baskılayabilir ve sonuçta teşhisi geciktirebilir. Bu nedenle PANREF tedavisinden önce, doktorunuz kanser hastası olmadığınızdan emin olmak için size bazı testler yapabilir. Eğer tedaviniz sırasında semptomlarınız devam ederse, başka incelemeler gerekebilir.

 • Osteoporoz (kemik erimesi) hastalığınız varsa doktorunuza söyleyiniz. Çünkü tüm proton pompası inhibitörleri gibi PANREF özellikle osteoporoz hastalığı olanlarda, yaşlı hastalarda ve diğer risk faktörlerinin tespit edildiği durumlarda, yüksek dozlarda ve uzun süreli (1 yıldan daha uzun) kullanıldığında, kalça, el bileği ve omurgada kın İma riskini az da olsa artırabilir. Bu durumda doktorunuz PANREF’i daha düşük dozda veya daha kısa süreli kullanmanızı önerebilir.
 • Daha önceden size hipomagnezemi (kanınızdaki magnezyum minerali düzeyinin düşüklüğü) teşhisi konuldu ise doktorunuza söyleyiniz. Çünkü tüm proton pompası inhibitörleri gibi PANREF en az 3 ay (genellikle 1 yıldan daha uzun) süreli tedaviden sonra hipomagnezemiye yol açabilir. Bu durumda doktorunuz magnezyum takviyesi almanıza ya da PANREF tedavinizin daha kısa süreli devam etmesine karar verebilir. PANREF tedaviniz süresince kalbinizin anormal derecede hızlı, yavaş veya düzensiz attığını hissederseniz, yorgunluk veya sersemlik hissi, kas spazmı ya da nöbet geçirirseniz doktorunuza bildiriniz. Çünkü bu belirtiler hipomagnezemi ile ilişkili olabilir. Ayrıca kullanmakta olduğunuz başka ilaçlar varsa bunları da doktorunuza söyleyiniz. Hipomagnezemi, kandaki potasyum ve kalsiyum düzeylerinde de azalmaya yol açabilir. Doktorunuz gerekli görürse düzenli olarak kanınızdaki magnezyum düzeyinin takip edilmesini isteyebilir.
 • Nöroendokrin tümör tam testleri yaptınyorsanız doktorunuza söyleyiniz, çünkü tüm proton pompası inhibitörleri gibi PANREF bu testlerin sonucunu etkileyebilir.
 • Tüm proton pompası inhibitörleri gibi PANREF üst mide-bağırsak yolunda, normalde de var olan bazı bakterilerin sayısını ve dolayısıyla enfeksiyon riskini (Salmonella ve Campylobacter) az da olsa arttırabilir.
 • Non-steroidal anti-inflamatuvar (steroid yapısında olmayan ağn kesici, enflamasyon önleyici) ilaçların (NSAI) tetiklediği ülserleri önlemek amacıyla kullanılıyorsa, PANREF kullanımı, sürekli NSAİ ilaç kullanımına ihtiyaç duyan, mide-bağırsak sisteminde istenmeyen olay gelişme riski yüksek olan (öm. 65 yaş üstü, ülser veya mide kanaması geçmişi olan) hastalarla sınırlı olmalıdır.
 • Varfarin ve fenprokumon gibi kanı yoğunlaştıran veya incelten ilaçlar kullanıyorsanız, ileri düzeyde kontroller yaptırmanız gerekebilir.
 • Aşağıdakilerden birini fark ederseniz DERHAL doktorunuza başvurunuz:
 • –    Beklenmeyen kilo kaybı,

  –    Tekrarlayan kusmalar,

  –    Yutma zorluğu,

  –    Kan kusma,

  –    Solgun görünme ve kendini güçsüz hissetme (anemi/kansızlık)

  –    Dışkıda kan görülmesi

  –    Ağır ve sürekli ishal durumlarında

  Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

  PANREF’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  PANREF yemekten 1 saat önce, çiğnenmeden veya kırılmadan ve bir miktar su ile bütün olarak yutulmalıdır.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Pantoprazolün hamilelerde kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Eğer hamileyseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyorsanız, ancak doktorunuz, ilacm sizin için öngörülen yararının, henüz doğmamış bebeğinizin zarar görmesi riskinden daha fazla olduğunu düşünüyor ise pantoprazolü kullanmalısınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Pantoprazolün anne sütüne geçtiği bildirilmiştir. Emziren annelerde ancak ilacın anneye yararının, bebeğe zarar verme riskinden fazla olması halinde kullanılmalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  Baş dönmesi ve görme bozuklukları gibi durumlar yaşıyorsanız, araç veya makine kullanmayınız.

  PANREF’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  PANREF sükroz adı verilen bir şeker içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu (vücudunuzun bazı şekerlere karşı olumsuz reaksiyon göstermesi) söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Bu tıbbi ürün her tablette 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasmda “sodyum içermez”.

  Bu tıbbi ürün her tablette 10 gramdan daha az (29,50 mg) mannitol ihtiva eder; bu nedenle laksatif etki göstermesi beklenmez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • Pantoprazol, emilimi midedeki asit düzeyine (pH’ya) bağlı olan, ketokonazol, itrakonazol ve posakonazol gibi mantar enfeksiyonlarını önlemeye yönelik ilaçların ya da erlotinib gibi bazı kanser ilaçlarının emilimini azaltarak etkisini zayıflatabilir.
 • Proton pompası inhibitörleri, atazanavir gibi HIV (AIDS) tedavisinde kullanılan ilaçların emilimini azaltırlar. Pantoprazol dahil proton pompası inhibitörlerinin, atazanavir ile birlikte kullanılması tavsiye edilmemektedir.
 • Pantoprazol, karaciğerde metabolize olur. Aynı şekilde karaciğerde metabolize olan diğer ilaçlarla pantoprazol arasında bir etkileşme olabilir. Bununla birlikte, aşağıdaki ilaçlar ile özel testler yapılmış ve klinik önemi olan bir etkileşme gözlenmemiştir:
 • Karbamazepin (epilepsi ve duygu durum değişiklikleri ilacı)
 • Diazepam (kaygı bozukluğu gidermede kullanılır)
 • Nifedipin (kan basıncı yüksekliği tedavisinde kullanılır)
 • Glibenklamid (kan şekeri düşürücü)
 • Doğum kontrol hapları (levonorgestrel ve etinil östradiol içeren)
 • Eğer kan phtılaşmasma etki eden (fenprokumon/varfarin gibi) bir ilaç kullanıyorsanız, pantoprazol tedavisi başladıktan ve sonlandınldıktan sonra ve düzensiz kullanımı sırasında kan pıhtılaşma değerlerinizin izlenmesi önerilir.
 • Antasitlerle birlikte kullanıldığında bir etkileşme görülmemiştir. Antasitler mide asidini anında azaltmak için kullanılan, genellikle çiğneme tableti veya şurup şeklindeki ilaçlardır.
 • 5.PANREF’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PANREF’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz PANREF’i kullanmayınız.

  Ruhsat Sahibi:

  Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  Akpmar Mah. Osmangazi Cad. No: 156 Sancaktepe/İstanbul

  Üretim Yeri:

  Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  Akpmar Mah. Osmangazi Cad. No: 156 Sancaktepe/İstanbul

  DEVAMINI OKU

  2.PANREF nedir ve ne için kullanılır?

  *    PANREF, ilaçların midede çözülmesini engelleyen özel bir madde ile kaplı (enterik kaplı) tabletler şeklinde kullanıma sunulmuştur. Her bir tabletin içinde etkin madde olarak 40 mg pantoprazol (pantoprazol sodyum seskihidrat olarak) bulunmaktadır.

  • PANREF’in etkin maddesi olan pantoprazol, "proton pompası inhibitörü" olarak isimlendirilen bir ilaç grubuna dahildir. Etkisini midenizde üretilen asit miktarını azaltarak gösterir. Midenin ve bağırsakların asitle ilişkili rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır.
  • 1 /10

  • PANREF, 14 ve 28 tablet içeren blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır. Blisterdeki tabletler san renkli, oval, bikonveks ve çentiksizdir.
  • PANREF;

   12 yaşın üzerindeki çocuklarda ve erişkinlerde:

  • Reflü özofajit (mide asid sıvısının yemek borusuna kaçışına bağlı yemek borusunda iltihaplanma) tedavisinde
  • Gastro-özofajial reflü hastalığında (GÖRH)
  • Erişkinlerde:

  • Helicobacter pylori (H.pylori) isimli bir bakterinin neden olduğu duodenal (oniki parmak bağırsağı) ve gastrik (mide) ülserlerde bu bakterinin yok edilmesi ve böylece bu ülserlerin tekrarını azaltmak amacıyla, uygun iki antibiyotikle birlikte,
  • Peptik ülser tedavisinde (duodenal ülser ve gastrik ülser),
  • Zollinger Ellison Sendromu (midede aşın asit oluşmasına neden olan hormon üreten pankreastaki tümörler) ve aşırı derecede mide asidi salgılanmasına yol açan diğer durumların tedavisinde kullanılmaktadır.
  DEVAMINI OKU

  3.PANREF nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Erişkinler ve 12 yaşın üzeri çocuklarda

  Reflü özafaiit (yemeklerin ve asidin mideden yemek borusuna kaçması) ve ilişkili belirtilerin (örneğin, göğüste yanma ve ağrı, mide asidinin vemek borusuna geri kaçması, yutma sırasında ağrı) tedavisinde:

  Önerilen doz günde bir tablet PANREF’dır. Doktorunuz günde 2 tablet PANREF kullanmanızı önerebilir. Tedavi süresi genellikle 4-8 haftadır. PANREF ile tedavinizin ne kadar süreceği konusunda doktorunuz size bilgi verecektir.

  Erişkinlerde

  Uygun iki antibiyotikle kombine olarak H.Pvlori isimli bir bakteri enfeksiyonunun neden olduğu duodenal ülser ve mide ülserinin tedavisinde

  Amoksisilin, klaritromisin ve metronidazol (veya tionidazol) antibiyotiklerinden ikisi ile birlikte kombine olarak önerilen doz günde iki defa birer tablet PANREF’ dir. İlk tablet kahvaltıdan 1 saat önce ve ikinci tablet ise akşam yemeğinden 1 saat önce alınır. Tedavi süresi genellikle 1-2 haftadır. Doktorunuzun önerilerini takip ediniz ve bu antibiyotiklerin kullanma talimatlarını okuyunuz.

  Gastrik ülser ve duodenal ülser tedavisinde

  Önerilen doz günde 1 tablet PANREF’dir. Doktorunuz günde 2 tablet PANREF kullanmanızı önerebilir. Gastrik ülser için tedavi süresi genellikle 4-8 haftadır. Duodenal ülser için ise tedavi süresi genellikle 2-4 haftadır. PANREF ile tedavinizin ne kadar süreceği konusunda doktorunuz size bilgi verecektir.

  Zollinger Ellison Sendromu’nun ve midenin çok asın asit üretimi yaptığı diğer durumların uzun süreli tedavisinde

  Tavsiye edilen başlangıç dozu genellikle günde 2 tablet PANREF’dir.

  İki tablet de yemekten 1 saat önce aynı anda alınır. Midenizin asit üretimine bağlı olarak doktorunuz daha sonra ilacınızın dozunu ayarlayacaktır. Eğer doktorunuz, günde 2 tabletten daha fazla kullanmanızı önerirse, tabletler günde iki defa olacak şekilde alınır.

  Eğer doktoramız günde 4 tabletten fazla tablet kullanmanızı önerirse, doktorunuz ilacı ne zaman bırakacağınızı söyleyecektir.

  Uygulama yolu ve metodu

  PANREF çiğnenmemeli veya kırılmamak; yemekten 1 saat önce bir miktar su ile bütün olarak yutulmalıdır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanım:

  PANREF yaşlılarda doz ayarlaması yapılmadan kullanılabilir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Böbrek fonksiyon bozukluğunuz ve ağır ya da orta derecede karaciğer problemleriniz varsa, PANREF’i H.pylori tedavisi için kullanmayınız.

  Karaciğer yetmezliği:

  Ağır karaciğer bozukluğu olan hastalarda günlük 20 mg pantoprazol dozu aşılmamalıdır.

  Eğer PANREF 'in etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla PANREF kullanırsanız

  Doz aşımının bilinen belirtileri bulunmamaktadır.

  PANREF'den kullanmamı gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  PANREF'i kullanmayı unuttuysanız

  İlacınızı almayı unutursanız, unutulan dozu telafi etmek için çift doz almayınız. Tedavinizi, doktorunuzun verdiği doz şemasına göre, bir sonraki dozdan itibaren sürdürünüz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  PANREF ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi PANREF’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki sıklık derecelerine göre sınıflandırılmaktadır.

  Çok yaygın (10 hastada 1 ’den fazla görülür)

  Yaygın (100 hastada 1 ile 10 arası görülür)

  Yaygın olmayan (1000 hastada 1 ile 10 arası görülür)

  Seyrek (10.000 hastada 1 ile 10 arası görülür)

  Çok seyrek (10.000 hastada l’den az görülür)

  Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

  Aşağıdakilerden biri olursa PANREF’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  •    Çok ciddi alerjik rahatsızlıklar (seyrek görülür): Dil ve/veya boğazda şişme, yutma/yutkunma güçlüğü, kurdeşen (ürtiker), nefes alma güçlüğü, yüzde alerjik şişme (Quincke hastalığı/anj iyoödem), çok hızlı kalp atımı ve terlemeyle seyreden baş dönmesi.

  •    Çok ciddi deri rahatsızlıkları (sıklık derecesi bilinmiyor): Deride ani gelişen, yaygın, kabarcıklar şeklinde, ağrılı döküntüler, genel sağlık durumunun hızla kötüye gitmesi, göz, burun, ağız/dudak ve cinsel organda tahriş (hafif kanlanma) (bunlar Stevens Johnson Sendromu, Eritema multiforme ve Lyell Sendromu gibi ciddi cilt reaksiyonlarının belirtileri olabilir) ve ışığa hassasiyet

  •    Diğer çok ciddi rahatsızlıklar (sıklık derecesi bilinmiyor): Deride veya gözlerin beyaz kısmında sarılaşma (karaciğer hücrelerinde ağır hasar, sanlık) veya ateş, kurdeşen ve ağnlı idrar ve bel ağrısı ile birlikte böbreklerde büyüme (ciddi böbrek iltihabı)

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin PANREF’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Yaygın olmayan (1000 hastada 1 ile 10 arası görülür):
 • Baş ağrısı; baş dönmesi; ishal; kendini iyi hissetmeme; kusma; midede şişkinlik ve gaz; kabızlık; ağızda kuruluk; karın ağrısı; kızartı, kaşıntı ve deri döküntüsü gibi aleıjik rahatsızlıklar; halsizlik, uyku bozuklukları

  Özellikle bir yıldan daha uzun süre boyunca pantoprazol gibi bir proton pompası inhibitörü kullanan hastalarda kalça, el bileği veya omurgada kırık meydana gelme riski artar. Osteoporoz hastalığınız varsa ya da osteoporoz riskini artıran kortikosteroidler kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

 • Seyrek (10.000 hastada 1 ile 10 arası görülür):
 • Tat alma duyusunun bozulması veya tamamen yok olması; bulanık görme gibi görme bozuklukları; kurdeşen (ürtiker); eklem ağrıları; kas ağrıları; kilo alma/verme; vücut sıcaklığının artması; yüksek ateş; el ve ayaklarda şişme (periferal ödem); aleıjik reaksiyonlar; depresyon; erkeklerde göğüs büyümesi (jinekomasti)

 • Çok seyrek (10.000 hastada 1 ’den az görülür):
 • Oryantasyon bozukluğu

 • Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor):
 • Özellikle eğilimli olan hastalarda, gerçekte var olmayan şeyleri görme ya da işitme (halüsinasyon), zaman ve mekan uyumunun kaybı ve zihin karmaşası hali (konfüzyon); kan sodyum seviyesinde düşme (hiponatremi). Eğer üç aydan uzun süredir PANREF kullanıyorsanız kanınızdaki magnezyum seviyelerinin de düşmesi mümkündür. Magnezyum seviyesinin düşmesi (hipomagnezami) yorgunluk, istem dışı kas gerilmeleri, oryantasyon bozukluğu, kasılmalar, baş dönmesi ve nabız yükselmesi şekillerinde kendini gösterir. Magnezyum seviyesinin düşmesi aynı zamanda kanınızdaki potasyum ve kalsiyum seviyelerinin de düşmesine neden olabilir. Doktorunuz kanınızdaki magnezyum seviyelerini izlemek için düzenli testler yaptırmanızı isteyebilir.

  Kan testleriyle teşhis edilebilen yan etkiler:

  *    Yaygın olmayan (1000 hastada 1 ile 10 arası görülür):

  Karaciğer enzimlerinde artış

 • Seyrek (10.000 hastada 1 ile 10 arası görülür):
 • Kanda bilirubin seviyesinde artış; kanda trigliserid (yağ) seviyesinde artış, beyaz kan hücrelerinin (akyuvar) sayısında ani düşüş (yüksek ateşle birlikte gözlenir).

  9/10

  • Çok seyrek (10,000 hastada 1 ’den az görülür);

  Kanda pıhtılaşmayı sağlayan kan hücresi (trombosit) sayısında azalma (bu durum, normalden daha fazla kanamaya neden olabilir); beyaz kan hücrelerinin (akyuvar) sayısında azalma (bu durum, daha sık enfeksiyona yakalanmanıza neden olabilir); kırmızı kan hücresi (alyuvar), beyaz kan hücresi (akyuvar) ve pıhtılaşmayı sağlayan kan hücresi (trombosit) sayılarının hepsinde birden anormal derecede azalma da söz konusu olabilir.

  Yan etkilerin raoorlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacımz veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU