İlaç Ara

BACTRIM 200/40 mg süspansiyon 100 ml

Firma Bilgileri
Deva Holding A.Ş.
Satış Fiyatı
20.35 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
100
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

BACTRİM 200/40 mg süspansiyon Ağız yolu ile uygulama içindir.

Etken Madde

Bir ölçek (5 mL) 200 mg sülfametoksazol ve 40 mg trimetoprim içermektedir.

Yardımcı maddeler

Dispersiyon haline getirilebilir selüloz (mikrokristal selüloz ve sodyum karboksimetil selüloz), metil parahidroksibenzoat, propil parahidroksibenzoat, sorbitol (%70-kristallenmeyen), polisorbat 80, muz aroması, vanilya aroması ve saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. BACTRIM nedir ve ne için kullanılır?

2. BACTRIM’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. BACTRIM nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. BACTRIM’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.BACTRIM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BACTRIM’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Trimetroprim, sülfonamidler veya diğer yardımcı maddelerden herhangi birisine karşı aleıjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa

• Ciddi karaciğer hasarı ya da sarılık varsa

• Ciddi karaciğer bozukluğu varsa

• Ciddi karaciğer hastalığı varsa

• Ağır böbrek yetersizliği varsa

• Hamile iseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız

• BACTRİM, 6 haftadan küçük yenidoğan bebeklere Pneumocystis jiroveci (P.carinii) enfeksiyonu dışında verilmemelidir.

BACTRIM’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Ciddi aleıjik reaksiyonlar veya bronşiyal astım öykünüz varsa

• Glikoz 6-fosfat dehidrojenaz (G6PD) enzim eksikliğiniz varsa (Fava fasulyesi gibi belli yiyecekleri yediğiniz zaman olumsuz reaksiyon gösterebilirsiniz.)

• Fenilketonüri adı verilen bir protein bozukluğunuz varsa

• A grubu beta-hemolitik streptokok (bakteriyel bir enfeksiyon) pozitifse

• Deri döküntünüz varsa

• Folik asit eksikliğiniz varsa

• Porfiri adı verilen, deri ve sinir sistemini etkileyen bir hastalığınız varsa

• Beslenme bozukluğunuz varsa

• Yaşlı iseniz (daha fazla yan etki oluşabileceği için)

BACTRIM’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Tabletleri tercihen yiyecek veya içecek ile birlikte alınmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

BACTRİM’ i hamilelik döneminde kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

2

BACTRİM’ in anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, tedavinin devamı konusunda doktorunuza danışınız.

Araç ve makina kullanımı

Yüksek kan basıncının tedavi edilmesi için kullanılan diğer ilaçların (antihipertansif ilaçlar) çoğunda olduğu gibi BACTRİM de nadiren sersemliğe neden olabilir ve konsantrasyon kabiliyetini bozabilir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken dikkatli olunmalıdır.

BACTRIM’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her 5 mL’sinde 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

Bu tıbbi ürünün içeriğindeki metil parahidroksibenzoat, aleıjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Bu tıbbi ürünün içeriğindeki propil parahidroksibenzoat, alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Bu tıbbi ürün sorbitol içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Başka ilaçlar kullanıyorsanız veya yakın zamanda başka ilaç kullanmış iseniz, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz (reçetesiz satılan ilaçlar dahil olmak üzere). Özellikle:

• ACE inhibitörleri (yüksek kan basıncını tedavi etmek için, örn. kaptopril, lizinopril)

• Amantidin (parkinsonizm veya bazı viral enfeksiyonları tedavi etmek için).

 • Prilokain gibi anestezikler
 • • Prokainamid, amiodaron, dofetilid (bazı kalp hastalıklarını tedavi etmek için)

 • Rifampisin, dapson, metamin gibi antibiyotikler
 • Varfarin gibi kanınızın pıhtılaşmasını önleyen antikoagülanlar
 • Lamivudin, zidovudin, zalsitabin gibi antiviraller    (virüslere karşı kullanılan ilaçlar)
 • • Siklosporin (transplantasyondan sonra rejeksiyonu önlemek için)

 • Klozapin (ruh sağlığı problemlerini tedavi etmek    için)
 • Metotreksat, azatioprin, merkaptopurin gibi    sitotoksik    ilaçlar (bazı kanserleri, ciddi
 • psoriyazisi veya ciddi romatoid artriti tedavi etmek için)

 • Digoksin (kalp hastalıklarını tedavi etmek için)
 • Bendroflumetiazid gibi diüretikler
 • Fenitoin (epilepsiyi tedavi etmek için)
 • Primetamin (sıtmayı tedavi etmek için)
 • • Potasyum aminobenzoat (sklerodermayı, Peyronie hastalığını tedavi etmek için)

  • Sülfonilüreler (diyabeti tedavi etmek için)

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  5.BACTRIM’in saklanması

  BACTRİM’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  25°C altında kuru bir yerde saklayınız ve ışıktan koruyunuz.

  Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BACTRIM’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz BACTRIM’i kullanmayınız.

  Ruhsat Sahibi:

  Deva Holding A.Ş.

  Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.

  No:l 34303

  Küçükçekmece/İS T ANBUL Tel: 0212 692 92 92 Faks: 0212 697 00 24

  İmal Yeri:

  Deva Holding A.Ş.

  Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Mah.

  Atatürk Cad. No:32 Karaağaç Çerkezköy/TEKİRDAĞ

  1

DEVAMINI OKU

2.BACTRIM nedir ve ne için kullanılır?

BACTRİM 100 mL, şişede sunulmaktadır.

BACTRİM etkin madde olarak trimetoprim ve sülfametoksazol içerir.

BACTRİM, bakterileri öldürerek etki eden antibakteriyel bir ilaç türüdür.

BACTRİM:

Haemophilus influenzae veya Streptococcus pneumoniae ’nin duyarlı suşlarının neden olduğu kronik bronşitin (uzun süren bronş iltihabı) akut alevlenmeleri

• Yetişkinlerde ve çocuklarda, Pneumocystis jiroveci (P.carinii)‘nin neden olduğu akciğer enfeksiyonlarını tedavi etmek veya önlemek için

• Toksoplazmozisi (az pişmiş et veya kedi dışkısı ile geçer) tedavi etmek veya önlemek için

• Nokardiozisi (apselere neden olan bakteriyel enfeksiyon) tedavi etmek veya önlemek için

• Üriner sistem enfeksiyonlarını (örn. sistit) veya uzun süreli bronşitin kötüleşmesini tedavi etmek için

• Kulak enfeksiyonlarını (akut otitis media) tedavi etmek için kullanılır.

• Tifo, paratifo ateşi; şigelloz, enterotoksikojenik Eschericia coli’nin etken olduğu yolculuk ishalinde ve kolerada

• Akut ve kronik osteomiyelit (kemik iltihabı)

• Bruselloz

DEVAMINI OKU

3.BACTRIM nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

12 yaşından küçük çocuklarda:

STANDART DOZ

Yaş

Süspansiyon

6 - 12 yaş

Sabah ve akşam 2 ölçek

6 ay-5 yaş

Sabah ve akşam 1 ölçek

6 hafta - 5 ay

Sabah ve akşam 1/2 ölçek

Pneumocystis jiroveci (P.carinii) tedavisi: Doz vücut ağırlığınıza göre ayarlanır. Olağan doz her gün kilogram başına 20 mg trimetoprim ve 100 mg sülfametoksazol dür (birkaç küçük doza bölünerek verilir).

Uygulama yolu ve metodu

Gastrointestinal rahatsızlığı en aza indirmek için BACTRİM’i bir miktar yiyecek veya içecek ile almak tercih edilebilir.

Değişik yaş grupları

Yaşlılarda kullanımı

Böbrek fonksiyonu normal olan yaşlı hastalarda önerilen yetişkin dozları uygulanmalıdır.

Özel kullanım durumları

BACTRİM’in karaciğer yetmezliği ve böbrek yetmezliği olan hastalarda doktor kontrolünde dikkatli kullanılması önerilir.

Eğer BACTRİM’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BACTRIM kullanırsanız

Siz (veya başka birisi) aynı anda fazla miktarda doz aldığınızı düşünüyorsanız, en yakın hastanenin acil servisi ile iletişime geçiniz veya hemen doktorunuzu arayınız. Aşırı dozun belirtileri baş dönmesi, bulantı veya kusma, döküntü, baş ağrısı, düzensiz hareketler, uyuklama, idrar yaparken zorluk, yüzde şişlik, güçsüzlük ve kafa karışıklığıdır.

BACTRİM’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile

BACTRIM'i kullanmayı unuttuysanız

İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alın ve sonraki dozu her zamanki saatte alınız.

Eğer, unutulduktan sonra, sonraki doz saatine yaklaştıysanız, o zaman unuttuğunuz dozu atlayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

BACTRİM ile tedavi sonlandırıldıgında oluşabilecek etkiler:

Kendinizi daha iyi hissettiğinizde BACTRİM almayı kesmeyiniz. BACTRİM’i doktorunuzun size söylediği süre boyunca almaya devam ediniz. Aksi halde problem geri dönecektir.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi BACTRIM’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aleıjik reaksiyon görülmesi durumunda BACTRİM kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin. Aleıjik reaksiyonların görülme sıklıkları çok seyrek (10.000 hastanın l’inden az) görülür. Aleıjik reaksiyonların belirtileri aşağıdaki gibidir:

• Nefes almada güçlük

• Bayılma

 • Yüzde şişme
 • Ağız, boğaz veya    gırtlak    bölgesinde kırmızı ve    acılı    ve/veya yutkunmayı güçleştiren
 • şişkinlik

  • Göğüs ağrısı

  • Vücutta kırmızı lekeler

  BACTRİM kullanımına bağlı görülen diğer yan etkiler:

  Çok yaygın (10 hastanın en az l’inde) görülen yan etkiler:

  • Anormal kalp atışına (çarpıntı) sebebiyet verecek şekilde kandaki potasyum seviyelerinde artış

  Yaygın (10 hastanın birinden    az, fakat 100 hastanın birinden fazla) görülen yan etkiler:

 • Bir mantarın sebep    olduğu    pamukçuk veya kandida    diye    isimlendirilen, ağızda veya vajina
 • bölgesinde görülen bir tür iltihap

  • Baş ağrısı

  • Bulantı

  • İshal

  • Deride kaşıntı

  Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla) görülen yan etkiler:

 • Kusma
 • Çok seyrek (1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla) görülen yan etkiler:

 • Yüksek ateş veya tekrarlayan iltihaplar
 • Ani baş dönmesi veya nefes almada güçlük
 • Ağızda yara, uçuk veya dilde ağrı veya yara
 • Deride yumru ve kurdeşen (Deride kabarık, beyaz veya kırmızı renkli, kaşıntılı lekeler)
 • Ciltte, ağzın içinde, burunda, vajinada veya anal bölgede kabarcıklar
 • Gözde yanma ve kızarıklığa sebep olan iltihaplanma
 • • Dışarıdayken kızarıklık veya güneş yanığı görüntüsü oluşması (bulutlu bir hava varken bile)

 • Kandaki sodyum değerlerinde azalma
 • Kan testlerinde değişiklik
 • • Güçsüz, yorgun hissetme veya dikkat dağınıklığı, solgun cilt (kansızlık)

 • Kalple ilgili problemler
 • • Sarılık (cildin ve gözün beyaz kısmının sararması). Sarılık, beklenmedik kanama veya morarma ile eş zamanlı görülebilir.

 • Dışkıda kan görülmesinin eşlik edebileceği, midede ağrı
 • • Göğüs bölgesi, kaslar veya eklem yerlerinde ağrı ve kaslarda güçsüzlük hissi

 • Eklem iltihabı (artrit)
 • • İdrarda bazı sorunlar. İdrar yapmada güçlük. Normalden fazla veya az miktarda idrar yapma. İdrarda bulanıklık veya kan görülmesi.

 • Böbrek problemleri
 • Yüksek ateşin eşlik ettiği ani baş ağrısı veya boyunda sertlik
 • Hareketleri kontrol etmede güçlük
 • Kriz (konvülsiyon veya nöbetler)
 • Kararsız veya sersem hissetme
 • Kulakta çınlama veya başka alışıldık olmayan sesler duyma
 • Ellerde ve ayaklarda karıncalanma veya uyuşma
 • Normal olmayan görüntüler görme (halüsinasyon)
 • Depresyon
 • HIV hastalarında kas ağrısı ve/veya kaslarda güçsüzlük
 • Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU