İlaç Ara

BEKLAZON % 0.025 50 ml losyon

Firma Bilgileri
Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı
11.78 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
50
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

BEKLAZON losyon Cilt üzerine uygulanır.

Etken Madde

Her 50 mL BEKLAZON 0.0125 g beklometazon dipropiyonat içerir.

Yardtmct maddeler:

Propilen glikol

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. BEKLAZON nedir ve ne için kullanılır?

2. BEKLAZON’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. BEKLAZON nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. BEKLAZON’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.BEKLAZON kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BEKLAZON’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer beklometazon dipropiyonat veya BEKLAZON bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden (yardımcı maddeler listesine bakınız) herhangi birine karşı aşın duyarlı (aleıjik) iseniz,

• Eğer güllenme hastalığınız (rozasea), sivilce (akne vulgaris) ve ağız çevresinde bulunan deri hastalığınız (perioral dermatitis) varsa bu ilacı kullanmayınız.

• BEKLAZON gözlere uygulanmamalıdır.

• Deri tüberkülozunda, suçiçeği, gece yanığı (herpes zoster), varicella gibi herpes grubu virüslerin neden olduğu hastalıklarda, çiçek v.b. gibi virütik cilt hastalıklannda, canlı virüs aşılan uygulanması esnasında, varis yaralannda (varikoz ülserlerde) ve diğer kan akımı yavaşlamasına bağlı (staz) ülserlerde kullanılmamalıdır.

• Başlıca mantarlann (kandidiyazis veya tinea gibi) veya bakterilerin neden olduğu deri hastalıklanmn, birincil veya ikincil olarak mayalara bağlı hastalıklann, makat çevresindeki (perianal) ve cinsel bölge (genital) kaşıntılannın tedavisinde kullanılmamalıdır.

• 1 yaşm altmdaki çocuklardaki cilt iltihaplarında (dermatit) ve çocuk bezine bağlı döküntüler gibi cilt hastalıklarında kullanılmamalıdır.

BEKLAZON’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Eğer;

– Uzun süreli uygulama yapılacaksa (15 günden daha uzun süre),

– Kapatma tedavisi (losyon uygulandıktan sonra cildin bir sargı ile kapatılması) yapılacaksa,

– Vücudun büyük alanlannda uygulanacaksa (% 20’sinden daha geniş alanlarda) deriden emilen ilaç miktarı artarak sistemik yan etkilere neden olabileceğinden tedavinin doktor kontrolünde yapılması önerilir.

• Eğer doku kaybının eşlik ettiği açık yaralarınız varsa üzerine uygulamayınız.

• Eğer ilacı göz kapaklarınıza uygulamanız gerekirse, gözlerinize temas ettirmemeye çok dikkat ediniz. Beklometazon dipropiyonatın göz ile teması göz içi basıncının artmasına (glokoma) yol açabilir.

• Yüz bölgesindeki uzun süreli uygulama ciltte incelmeyle ilişkili (atrofik) değişikliklere neden olabilir. Uygulamada, özellikle çocuklarda tedavi süresi 5 günü geçmemelidir.

• Çocuk hastalar erişkinlere göre, yüzeyel olarak kullanılan kortikosteroidlerin tetikleyebildiği bazı hastalıklara karşı (Cushing sendromu gibi) daha duy arlıdırlar.

• Vücutta doğal olarak üretilen steroidlerin baskılanması sonucunda çocuklarda doğrusal büyümede ve kilo artışında gecikme, düşük plazma kortizol düzeyleri ve ACTH (Adrenokortikotropik hormon; Böbreküstü bezinden kortizon veya kortizon benzeri maddelerin üretilmesini sağlayan hormon)’ın uyarılmasına cevapta kaybolma görülebilir. Bu nedenle çocuklarda yüksek doz ve uzun süreli kullanılmamalıdır.

• Şeker hastalığı, mide veya onikiparmak barsağı (duodenum) ülseri, osteoporoz (bir tür kemik erimesi), psikoz (bir tür ruhsal bozukluk) eğilimi, böbrek yetmezliği, konjestif kalp yetmezliği (kalp yetmezliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin hastalık), yüksek tansiyonu olan yaşlı kişilerde dikkatle kullanılmalıdır.

• Nadir olarak, sedef hastalığında kortikosteroidlerle tedavi (veya tedaviden sonra kortikosteroidin kesilmesinin ardından) hastalığın belirtilerinde değişikliğe neden olabilir.

• BEKLAZON genellikle iyi tolere edilmektedir. Eğer aşırı duyarlılık belirtileri ortaya çıkarsa, uygulamaya son verilmelidir. Belirtilerde şiddetlenme gözlenebilir.

• Kortikosteroid tedavisi gören kişilerde enfeksiyonlara eğilim fazladır ve bu durumlarda uygun antibiyotik tedavisi başlanmalıdır. Enfeksiyonda yayılma gözlenirse, kortikosteroid tedavisi sonlandınlmalı ve sistemik antibiyotik tedavisi başlanmalıdır. Pansuman ile kapatma sonucu artan sıcak ve nemli ortamlarda bakteriyel enfeksiyonlar daha rahat gelişebilir; bu nedenle her yeni pansuman öncesinde deri iyice temizlenmelidir.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

BEKLAZON’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

BEKLAZON’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Uzun süreli kullanımda cenini etkiler, aynca vücutta üretilen kortikosteroidlerin baskılanmasına sebep olarak da yan etki meydana getirebilir. Gebelikte mutlak gerekmedikçe kullanılmamalıdır. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziren annelerin süt salgılannda ilacm bileşenlerinin salgılanıp salgılanmadığı bilinmediğinden uygulama esnasında ihtiyatlı davranılmalıdır.

Araç ve makina kullanımı

BEKLAZON’ un araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde tespit edilen bir etkisi bulunmamaktadır.

BEKLAZON’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

BEKLAZON, içerdiği propilen glikol nedeniyle ciltte irritasyona sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

BEKLAZON’ un diğer ilaçlar ile etkileşimi bilinmemektedir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.BEKLAZON’in saklanması

BEKLAZONu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BEKLAZON’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz BEKLAZON’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.

34440 Beyoğlu-İSTANBUL

Üretim yeri:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.

GOSB 41480 Gebze-Kocaeli

tarihinde onaylanmıştır.

DEVAMINI OKU

2.BEKLAZON nedir ve ne için kullanılır?

1- BEKLAZON nedir ve niçin kullanılır?

Her 50 mL BEKLAZON aktif madde olarak beklometazon dipropiyonat içerir

BEKLAZON 50 mL’lik özel damlalıktı, kapaklı, HDPE şişede, karton kutuda kullanıma sunulan renksiz, berrak sıvı görünümlü losyondur.

BEKLAZON, güçlü sınıftan yüzeyel bir kortikosteroid olan beklometazon dipropiyonat içerir.

BEKLAZON; çocuklar ve yetişkinlerde görülen atopik ve diskoid ekzema (aleıjik ve plak oluşumu ile seyreden deri hastalıklan) da dahil olmak üzere farklı ekzema (iltihaplı bir çeşit deri hastalığı) formlan; primer İrritan ve aleıjik dermatit (ışınlama ve fiziksel etkenlere bağlı deri hastalıklan); psoriyazis (sedef hastalığı) (yaygın plak psoriyazis hariç); liken simpleks (deri, deri ekleri ve mukozaları etkileyen iyi huylu deri hastalığı) de dahil olmak üzere nörodermatozlar (bir tür deri hastalığı), intertrigo (bir tür deri hastalığı), diskoid lupus eritomatozus (genellikle yüzde plak oluşumuna yol açan deri hastalığı) tedavisinde kullanılır.

BEKLAZON’ un krem formu derinin nemli ve sızıntılı lezyonlannda, losyon formu derinin nemli veya kıllı olduğu alanlarda, pomad formu ise derinin kuru, likenifıye veya pullu lezyonlannda kullanılır.

DEVAMINI OKU

3.BEKLAZON nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

İlacın başlangıç uygulama sıklığı günde 2 defadır. Doktor tarafından    uygun    klinik    yanıt

gözlendiğinde ilaç uygulama sıklığı veya miktarı hastalığı kontrol altında tutabilecek en alt seviyelere indirilir ve hastalık düzelir düzelmez tedavi sonlandınlır. Tedavinin sonlandınlmasından sonra eğer hastalık tekrarlarsa, tedaviye günde iki kez olacak şekilde tekrar başlanmalıdır. Bununla birlikte yeniden iyileşme gözlendiğinde uygulamalar arasındaki süre her üç ya da dört günde bir idame dozu olacak şekilde aşamalı olarak uzatılır. Bu uygulama hastalığın tekrarlamasını engelleyecektir. Eğer 2-4 hafta içinde hastalığınızda bir iyileşme görülmezse doktorunuz sizi bir üst kuruluşa sevk edebilir.

Uygulama yolu ve metodu

Hasta alan üstüne ince bir tabaka şeklinde yaygın olarak sürülür ve iyice ovulur.

BEKLAZON krem formu nemli ve sızıntılı lezyonlarda, losyon formu derinin nemli olduğu veya kıllı alanlarda, pomad formu kuru, sert, girintili çıkıntılı yüzeyli (likenifıye) ve uzun süredir var olan (kronik) cilt bozukluklarında (lezyonlarda) ve kapalı tedavilerde kullanılır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Erişkinlere göre çocukların bu gruptaki ilaçlara daha hassas olması nedeniyle “BEKLAZON’ u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler” bölümüne bakınız.

Yaşlılarda kullanımı

Özel kullanımı yoktur.

Özel kullanım durumları

Böbrek ve karaciğer yetmezliği: Böbrek ve karaciğer yetmezliğinde kullanımı konusunda yeterli klinik çalışma bulunmamaktadır

Eğer BEKLAZONun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BEKLAZON kullanırsanız

BEKLAZON' u kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

BEKLAZON'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

BEKLAZON ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi BEKLAZON’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, BEKLAZON’ u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Anjioödem ( aleıji sonucu yüz ve boğazda şişme)

• Hipersensitivite reaksiyonlan (alerjik reaksiyonlar)

Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin BEKLAZON’ a karşı ciddi aleijiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınlmamza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Ciltte morarma, aşın kıllanma (hipertrikoz),

• Derideki bağdokusu öğelerinin hacim ve sayı bakımından azalması,

• Derideki ter bezlerinin tıkanması sonucu oluşan döküntü (isilik),

• Renk bozukluklan,

• İğne başı şeklindeki cilt bozukluklan,

• Kuruluk ve cilt altında küçük kanamalar,

• Böbrek üstü bezinden aşırı miktarda hormon salgılanması ve eğer kapatma tedavisi şeklinde uygulanıyorsa deride incelme, kalın çizgilenmeler, deri yüzeyine yakın damarlarda genişleme

Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Sivilce benzeri lezyon,

• Deri döküntüsü,

• Kaşıntı,

• Kurdeşen,

• Yanma,

• Tahriş

Bunlar BEKLAZON’ un hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU