İlaç Ara

BEKLOMIL 100 mcg nasal sprey

Firma Bilgileri
World Medicine İlaç San. ve Tic. Ltd.Şti
Satış Fiyatı
67.62 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
200
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

BEKLOMİL 100 mcg nazal sprey Burun içine uygulanır.

Etken Madde

Her püskürtme dozu, 100 mikrogram Beklometazon dipropiyonat içerir. 100 ml süspansiyon, 100 mg Beklometazon dipropiyonat anhidrus ihtiva eder.

Yardımcı maddeler

Mikrokristalin selüloz / Karmelloz sodyum, glikoz, susuz, feniletil alkol, disodyum edetat, polysorbate 80, potasyum sorbat, hidroklorik asit derişik, sodyum hidroksit, saf su içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. BEKLOMIL nedir ve ne için kullanılır?

2. BEKLOMIL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. BEKLOMIL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. BEKLOMIL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.BEKLOMIL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BEKLOMIL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer

•    BEKLOMİL’in içeriğindeki herhangi bir maddeye aşırı duyarlı (alerjik) iseniz

•    6 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

•    BEKLOMİL ile tedaviye başlamadan önce burun ve burun boşluğu iltihaplanmaları, akciğer veremi, tedavi edilmemiş mantar hastalığı, deride mikrobik iltihaplanmalar ve uçuklar uygun bir şekilde tedavi edilmelidir.

BEKLOMIL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer

•    Saman Nezlesi ve yıl boyunca devam eden nezle tedavisinde üç hafta kullanmanıza rağmen belirtilerde önemli düzelme olmazsa BEKLOMİL kullanımına son veriniz.

•    Burun yollarında ve sinüslerde infeksiyon varsa, bu durum yara iyileşmesini geciktireceğinden BEKLOMİL kullanmadan önce bu durumlar uygun olarak tedavi edilmelidir.

•    Sistemik kortikosteroid tedavisi görüyorsanız ve böbrek üstü bezinin işlevlerinin etkilendiğini düşündürecek bir neden (yorgunluk, kilo kaybı iştahsızlık, deri ve mukozamn renginin değişmesi v.b.) varlığı durumunda BEKLOMİL tedavisine başlayacaksanız.

•    BEKLOMİL’den kullanmanız gerekenden fazla ve uzun süre kullanmışsanız veya özel hassasiyetiniz varsa veya yakın bir geçmişte uygulanan sistemik steroid tedavisi nedeniyle hassaslaşmış iseniz, BEKLOMİL sizde büyüme hızında azalma ve sistemik yan etkiler gösterebilir.

•    Burun ameliyatı sonrası ve burunda yaralar bulunması halinde yara iyileşmesini geciktirebileceğinden yara iyileşene dek BEKLOMİL kullanılmamalıdır.

•    Ağır polen aleıjisine maruz kalmışsanız özellikle gözdeki aleıji belirtileri için ilave tedavi almanız gerekebilir.

•    6 yaş üzeri çocuklarda kullanımı büyüme hızında yavaşlamaya sebep olabilir. Uzun süreli kullanımlarda doktor gözetiminde olunmalıdır.

•    Nazal kortikosteroidlerde, özellikle yüksek doz ve uzun süre kullanım durumunda, sistemik etkiler bildirilmiştir. Bu etkiler Cushing Sendromu, Cushing benzeri belirtiler, böbreküstü bezi baskılanması, çocuklarda ve ergenlerde büyümede yavaşlama olarak ortaya çıkabilir. Bunlar, oral kortikosteroidlere göre çok daha az ortaya çıkmaktadır ve gerek kişiler arasında gerekse kortikosteroid ilaçlar arasında farklılık göstermektedir.

Bu uyarılar, geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

BEKLOMIL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Veri yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

BEKLOMİL’in gebelikte kullanımı ancak anneye sağlaması beklenen yararlan fetüse olan muhtemel riskinden yüksek ise düşünülmelidir.

Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziren annelerde kullanımında anne ve bebeğe olabilecek zararlan, sağlayacağı yararlan ile karşılaştınlmalıdır.

Araç ve makina kullanımı

Veri yoktur.

BEKLOMIL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

BEKLOMİL ürünümüz uyarı gerektirecek yardımcı madde içermemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Veri yoktur.

5.BEKLOMIL’in saklanması

BEKLOMİL ’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BEKLOMIL’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçlan çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi: World Medicine İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Bağcılar/İstanbul

Üretim Yeri: Farmamag İlaç San ve Tic A.Ş.

Bağlariçi Caddesi No: 14 Kat:2 Avcılar/İSTANBUL

DEVAMINI OKU

2.BEKLOMIL nedir ve ne için kullanılır?

BEKLOMİL solunum yollarında iltihap giderici etkiye sahip bir kortikosteroiddir.

BEKLOMİL 30 mL'lik Tip III amber renkli cam şişede 200 püskürtme sağlayan ambalaj halinde sunulur. Burun içine uygulanan herbir püskürtme dozu, 100 mikrogram beklometazon dipropiyonat içerir.

BEKLOMİL; yıl boyunca devam eden nezle (Pereniyal Alerjik Rinit), saman nezlesi (Mevsimsel Alerjik Rinitjve burun mukozasında görülen daimi akıntı ve tıkanıklığın (Vazomotor Rinit) tedavisinde ve önlenmesinde kullanılır.

DEVAMINI OKU

3.BEKLOMIL nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Yetişkinler ve 6 yaş üzerindeki çocuklar için kullanım günde bir kez her burun deliğine iki püskürtmedir. Ayrıca her burun deliğine günde 3 veya 4 kez birer püskürtme yapılabilir. Ancak günlük toplam doz 4 püskürtmeyi geçmemelidir.

Tam bir tedavi için BEKLOMİL’i düzenli kullanınız. Doktorunuzun belirttiği doz uygulamalarına uymalısınız, ilk birkaç günlük uygulamadan sonra maksimum rahatlama hissedeceksiniz.

Uygulama yolu ve metodu

BEKLOMİL burun içine uygulanır.

Her kullanım öncesi şişeyi kuvvetlice çalkalayınız. Ayrıca tedaviye başlamadan önce, püskürtme mekanizmasını çalıştırmak üzere koruyucu kapağı (2), koruyucu halkayı (3) çıkarınız ve sprey pompasını (4) birkaç kez çalıştırınız.

BEKLOMİL uygulaması için aşağıdaki işlemleri yapınız:

1. Burnunuzu özenle temizleyiniz. Şişeyi iyice çalkalayınız.

2. Koruyucu kapağı çıkarınız.

3. Pompayı bloke eden yandaki koruma halkasını çıkarınız.

4. Şişeyi şekilde gösterildiği gibi tutunuz. Püskürtme mekanizmasını çalıştırmak için sprey pompasını birkaç kez bastırınız ve püskürme oluştuğunu görünüz.

5. Uygulama ucunu (nazal aplikatör) burun deliğine sokunuz ve diğer burun deliğini parmağınızla kapatınız. Nefes alınız ve aynı zamanda şekilde görüldüğü gibi nazal aplikatöre bastırınız. Bu şekilde, tam olarak ölçülmüş tek bir doz verilir. Aynı işlemi diğer burun deliği için tekrarlayınız.

6.    Doz uygulamalarınız bittikten sonra, koruyucu kapağı ve mavi halkayı yerlerine takınız. Uygulama ucunun (nazal aplikatör) tıkanmış olması halinde uçtaki deliği sivri cisimle açmayınız, ılık su ile hafif ve dikkatlice yıkayınız.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı:

Veri yoktur.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Özel kullanımı yoktur.

Eğer BEKLOMİL 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BEKLOMIL kullanırsanız

Yüksek miktarlarda BEKLOMİL'e maruz kalmışsanız, görülebilecek tek zararlı etki hipotalamus-hipofız-adrenal (HPA) fonksiyonunun kısa süreli baskılanmasıdır. Bu durumda özel ilk yardım önlemleri gerekmez. Böyle bir durumda BEKLOMİL ile tedaviye tavsiye edilen dozlarda devam etmelisiniz. HPA fonksiyonu bir iki günde eski haline dönecektir.

BEKLOMİL 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

BEKLOMIL'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

BEKLOMİL ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi BEKLOMIL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Alerjik ve anafılaktik reaksiyon yan etkileri:

Aşağıdakilerden biri olursa, BEKLOMİL'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Aşırı duyarlılık reaksiyonları (Anafılaktik reaksiyonlar). Bu reaksiyonlar:

•    Döküntü

•    Ürtiker (kurdeşen)

•    Kaşıntı

•    Kızarıklık

•    Gözlerde, yüzde,dudaklarda ve boğazda şişlik

•    Nefes darlığı (dispne)

•    Bronşların daralması (bronkospazm)

Yan etki sıklığı aşağıdaki şekilde gruplanmıştır:

Çok yaygın Yaygın

Yaygın olmayan Seyrek

Çok seyrek Bilinmiyor


: 10 hastanın en az l'inde görülebilir.

: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. :100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. :1000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir.

: 10000 hastanın birinden az görülebilir.

: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın

•    Döküntü

•    Kurdeşen (Ürtiker)

•    Kaşıntı

•    Kızarıklık

•    Hoş olmayan tat ve koku

Burun kanaması Burun kuruluğu ve tahrişi Boğaz kuruluğu ve tahrişi

Çok seyrek

•    Göz içi basıncında artış (glokom)ve göze perde inmesi (katarakt)

•    Burun boşluğunu iç duvarının hasarı (nazal septal perforasyon)

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU