İlaç Ara

BERAZINC 220 40 kapsül

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Berat Beran İlaç San. Ve Tic.Ltd.Şti
Satış Fiyatı
31.74 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
40
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

BERAZİNC 220 kapsül Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her kapsül 50 mg çinko (çinko sülfat monohidrat halinde)

Yardımcı maddeler

nişasta, laktoz, magnezyum stearat, talk, jelatin, karmoizin (E 122, CI 14720) ve titanyum dioksit (E 171)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. BERAZINC nedir ve ne için kullanılır?

2. BERAZINC’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. BERAZINC nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. BERAZINC’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.BERAZINC kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BERAZINC’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• çinko tuzlarına veya BERAZİNC’in bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz var ise

BERAZİNCi

BERAZINC’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• böbrek ve karaciğer rahatsızlığı olanlarda yeterli çalışma olmadığından; böyle bir rahatsızlığınız var ise,

• hamile veya emziriyorsanız lütfen doktorunuza danışınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

BERAZİNC

BERAZINC’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Kepekli, lifli besinler ve süt ürünleri çinkonun emilimini azaltacağından BERAZİNC bu besinlerle birlikte kullanılmamalıdır.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Çinko, anne sütüne geçer.

Gerekli olmadıkça emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makine kullanımı ile ilgili performansı etkilemesi beklenmez.

BERAZİNC9

BERAZINC’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Eğer daha önce doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan Önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Çinko tuzları ile tetrasiklinler ve penisilaminlerin birlikte alımı etki azalmasına neden olabilir, bu maddeler çinko tuzlan ile iki saat ara ile kullanılmalıdır. Yüksek dozda demir preparatları çinkonun absorbsiyonunu inhibe eder. Çinko florokinolonların emilimini azaltabilir. Oral kontraseptifler plazma çinko düzeylerini azaltabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.BERAZINC’in saklanması

BERAZİNC’ i çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Blisterin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden Önce BERAZİNC’i kullanınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz BERAZINC’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: Berat Beran İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.

Adres:    Yenişehir Mah. Özgür Sok. No:    16    Ataşehir/İstanbul

Telefon:    0216 456 65 70 Pbx

Faks:    0216 456 65 79

e-mail:    [email protected]

Üretim Yeri: Berko İlaç ve Kimya San. A.Ş.

Adres:    Adil Mah. Beykoz Cad. Tanıdık    Sok.    No:    1    Sultanbeyli/ İstanbul

Telefon:    0 216 592 33 00

Faks:    0 216 592 00 62

Berazinc 220 Kapsül    Sayfa 4/4

DEVAMINI OKU

2.BERAZINC nedir ve ne için kullanılır?

BERAZİNC, çinko içeren kapsüldür.

Blisterlerde 40 kapsül olarak sunulur.

Çinko eksikliğinin tedavisi veya önlenmesinde, çinko emilim bozukluğunda (Akrodermatitis enteropatika) ve vücutta aşın derecede bakır birikmesi hastalığında (Wilson hastalığı) kullanılır.

DEVAMINI OKU

3.BERAZINC nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği durumlarda BERAZİNC’i aşağıdaki gibi kullanınız.

Yetişkinler: Gündel kapsü1.

Çinko emilimi bozukluğu olanlar (Akrodermatitis enteropatika) hastalan: Günde 2-3 kapsül Wilson hastalan: Günde 3 kapsül

Uygulama yolu ve metodu

BERAZİNC sadece ağızdan kullanım içindir.

Berazinc 220 Kapsül

Sayfa 2/4


Değişik yaş grupları

Çocuklarda Kullanım:

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda Kullanım:

BERAZİNC’in yaşlı hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

BERAZİNC’in böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Eğer BERAZİNC’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BERAZINC kullanırsanız

BERAZİNC’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz■

Tedavi için hasta kusturulmamak, hemen süt ve su verilmelidir.

BERAZINC'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

BERAZINC ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

BERAZİNC ile tedaviyi doktorunuza danışmadan sonlandırmayınız.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi BERAZINC’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, BERAZİNC’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

• Aşın duyarlılık reaksiyonu (Yutma ve nefes almada zorluk, el-ayak, yüz dudak şişmesi, döküntü, baygınlık gibi)

• Tansiyon düşüklüğü, aritmi

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu yan etkiler sizde mevcut ise sizin BERAZİNC kapsüle alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmasına gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza söyleyiniz:

• Mide bulantısı

• Kusma

• Karın ağnsı

• Hazımsızlık

• Baş dönmesi

Bunlar BERAZİNC’in hafif yan etkileridir.

Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU