İlaç Ara

BIOZINC 15 mg/5 ml 100 ml şurup

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Vem İlaç Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti
Satış Fiyatı
Ambalaj Miktarı
100
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

BİOZİNC 15mg/5ml şurup Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her 5 ml şurupta 15 mg çinkoya eşdeğer 66 mg çinko sülfat heptahidrat bulunur.

Yardımcı maddeler

Ksantan gum, gliserol, sodyum sitrat, sitrik asit monohidrat,

sukroz, portakal aroması, metil hidroksibenzoat (E 218), propil hidroksibenzoat (E 216),saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. BIOZINC nedir ve ne için kullanılır?

2. BIOZINC’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. BIOZINC nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. BIOZINC’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.BIOZINC kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BIOZINC’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Çinko tuzlarına veya BİOZİNC’in bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz var ise,

• Hamile iseniz, hamilelik planlıyorsanız,

BIOZINC’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Nadir de olsa baş dönmesi ve uyku haline sebep olabileceğinden araç ya da makine kullanımında dikkatli olunuz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

BIOZINC’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Kepekli, lifli besinler ve süt ürünleri çinkonun emilimini azaltacağında BİOZİNC bu besinlerle birlikte kullanılmamalıdır.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya

eczacınıza danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirilen çocuk üzerinde herhangi bir etki öngörülmemektedir. BİOZİNC emzirme döneminde kullanılabilir.

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makina kullanımı

BIOZINC’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Biozinc Şurup her bir dozunda (5 mL) 2.5 g sukroz (şeker) içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Biozinc Şurup; 5 ml’lik dozunda 10 g’dan daha az gliserol içerir. Gliserol’e karşı herhangi bir etki beklenmez.

Biozinc Şurup; 5 ml’lik dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermez.

Biozinc Şurup metil hidroksibenzoat (E 218) ve propil hidroksibenzoat (E 216) içerdiğinden alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Çinko tuzları ile tetrasiklinler ve penisilaminlerin birlikte alımı etki azalmasına neden olabilir, bu maddeler çinko tuzları ile iki saat ara ile kullanılmalıdır. Yüksek dozda demir preparatları çinkonun absorbsiyonunu inhibe edeceğinden birlikte kullanılmamalıdır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.BIOZINC’in saklanması

BİOZİNC’i çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BIOZINC’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi: VEM İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti. Cinnah Cad. Yeşilyurt Sok. No. 3/2 Çankaya/ ANKARA

Üretim yeri: Merkez Laboratuarı İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Sırrı Çelik Bulvarı Ayça Sok. No: 6 Taşdelen -Ümraniye/İSTANBUL

DEVAMINI OKU

2.BIOZINC nedir ve ne için kullanılır?

BİOZİNC, çinko içeren şuruptur.

100 ml'lik renkli şişede, 5 ml'lik 1.25, 2.5 ve 5 ml'ye işaretli kaşık ölçekle beraber sunulur.

Çinko eksikliğinin tedavisi veya önlenmesinde kullanılır.

DEVAMINI OKU

3.BIOZINC nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

• BİOZİNC yetişkinlerde, yemeklerden önce ya da sonra veya yemeklerle birlikte, günde 1 defa 1 ölçek kullanılır.

Yaşlılarda kullanımı

Uygulama yolu ve metodu

• BİOZİNC sadece ağızdan kullanım içindir.

• Ölçek kaşığı kullanılarak şurup içilir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

12 aylıktan küçük çocuklarda : Günde 1 defa 1/3 ölçek 1-10 yaş arası çocuklarda : Günde 1 defa 2/3 ölçek

11 yaşından büyük çocuklarda : Günde 1 defa 1 ölçek

Yaşlılarda Kullanımı:

BİOZİNC'in yaşlı hastalardaki güvenlilik ve etkinliği incelenmemiştir.

Özel kullanım durumları

BİOZİNC'in böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenlilik ve etkinliği incelenmemiştir.

Eğer BİOZİNC 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BIOZINC kullanırsanız

BİOZİNC 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Şurubun aşırı dozda alınması halinde şu belirtiler görülebilir: hipotansiyon, baş dönmesi ve sersemlik hissi, sarılık (ciltte ve gözlerde sarı renk oluşması), pulmoner ödem (göğüs ağrısı ve kısa kısa nefes alma) ve kusma.

BIOZINC'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

BİOZİNC ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

BİOZİNC ile tedaviyi doktorunuza danışmadan sonlandırmayınız.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi BIOZINC’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, BİOZİNC'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Aşırı duyarlılık reaksiyonu (Yutma ve nefes almada zorluk, el-ayak, yüz-dudak şişmesi, döküntü, baygınlık gibi)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu yan etki sizde mevcut ise sizin BİOZİNC'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etki oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Tansiyon düşüklüğü

• Vücut sıcaklığının düşmesi

• Pulmoner ödem (göğüs ağrısı ve kısa kısa nefes alma)

• Sarılık (ciltte ve gözlerde sarı renk oluşması),

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Mide bulantısı

• Kusma

• Karın ağrısı

• Hazımsızlık

• Baş dönmesi

• Uykusuzluk

Bunlar BİOZİNC'in hafif yan etkileridir.

Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU