İlaç Ara

BETAFACT 500 IU/10ml 1 flakon

Firma Bilgileri
Er-Kim İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.
Satış Fiyatı
2148.39 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
1
Reçete Durumu
Turuncu Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

BETAFACT 500 IU/ 10 mL IV enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için liyofilize toz ve

çözücü

Steril

Damar içine uygulanır.

Etken Madde

Her 1 rnL’de 50 IU insan koagülasyon faktörü IX

Yardımcı maddeler

Heparin sodyum (domuz bağırsak mukozasından elde edilen heparin), sodyum klorür, lizin hidroklorür, arjinin, sodyum sitrat ve sterilize enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. BETAFACT nedir ve ne için kullanılır?

2. BETAFACT’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. BETAFACT nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. BETAFACT’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.BETAFACT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BETAFACT’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız ya da bebek sahibi olmayı planlıyorsanız,

Bu

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : !YnUyZW56ZlAxQ3NRaklURG83Q3NR

Hamileyseniz, doktorunuz BETAFACT ile tedavinin faydalarını değerlendirmelidir. Bu tedavinin potansiyel yararı, ilgili risklerle karşılaştırılmalıdır. BETAFACT’ın hamileyken kullanılıp kullanılmayacağına doktorunuz karar verecektir.

Hamile kadınlarda BETAFACT ile hiçbir çalışma yapılmamıştır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziren kadınlarda BETAFACT ile hiçbir çalışma yapılmamıştır.

Emziriyorsanız, doktorunuz BETAFACT ile tedavinin faydalarını değerlendirmelidir. Bu tedavinin potansiyel yararı, ilgili risklerle karşılaştırılmalıdır. BETAFACT’ın emzirirken kullanılıp kullanılmayacağına doktorunuz karar verecektir.

Araç ve makina kullanımı

BETAFACT’ın araç ve makine kullanımı üzerine etkisi yoktur.

BETAFACT’m içeriğinde bulunan yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürünün içerisinde heparin bulunmaktadır. Alerjik reaksiyonlara ve kanın pıhtılaşma sistemini etkileyebilecek olan kan hücre sayısında düşmelere neden olabilir. Geçmişinde heparinle indüklenmiş alerjik reaksiyonu olan hastaların heparin ihtiva eden ilaçları kullanmaktan kaçınmaları gerekir.

Bu tıbbi ürün her flakonunda 26 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bugüne kadar BETAFACT ile ilaç etkileşimi bildirilmemiştir. Buna rağmen, diğer ilaçlarla karıştırmayınız.

5.BETAFACT’in saklanması

BETAFACT’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

+ 2°C – + 8°C (buzdolabında) saklayınız.

Doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde, orijinal dış ambalajı içinde saklayınız. Dondurmayınız. Donmuş ürünleri çözüp kullanmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BETAFACT’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Eğer çözeltinin bulanıklaştığını ya da çökelti içerdiğini fark ederseniz BETAFACTT kullanmayınız.

Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız BETAFACT’ı şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

Ruhsat Sahibi:

Er-Kim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Zorlu Çenter, Levazım Mah.

Koru Sk. No:2 D-Blok 342-345 34340, Beşiktaş-İstanbul

Tel: (0212) 275 39 69    Faks: (0212) 211 29 77

e-mail: [email protected]

Üretim yeri:

LFB BIOMEDICAMENT S Lille / Fransa

AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR HAZIRLANMASI • Asepsi kurallarına uyunuz.

• Buzdolabından çıkardıktan sonra hemen kullanmayınız.

H

İi

• Her iki flakonu da (toz ve çözücü) oda sıcaklığına gelmesi için bekletiniz.

mi

|~

1 | » | • ^ Yiv

•    Çözücü ve toz flakonunun koruyucu kapaklarını çıkartınız.

•    Kauçuk tıpaların yüzeyini alkollü bir pamukla silerek dezenfekte ediniz.

}

» • Transfer sisteminin buzlu cam görünümlü koruyucu başlığını çıkartıp, çözücü flakonunun tıpasından içeri döndürerek batırınız.

•    Transfer sisteminin diğer ucundaki ikinci koruyucu kapağı da . , j çıkartınız.

•    İki flakonu da yatay konuma getiriniz ve iğnenin serbest ucunu toz flakonunun kapağının ortasına hızla batırınız. Çözücü flakonunun içindeki iğnenin sürekli çözücü içinde kalmasına dikkat ediniz.

i

i

•    Transfer iğnesi takılı durumda iken, her iki flakonu da dikey konuma getiriniz. Çözücü toza gidecek şekilde, çözücü flakonu toz flakonunun üstünde olmalıdır.

•    Transfer sırasında çözücü toz yüzeyinin her yanma — püskürtülmelidir. Çözücünün tamamının gitmiş olduğundan emin

olun.

•    Boş flakonu (çözücü) ve transfer sistemini çıkartınız.

•    Toz tamamen çözünene kadar ve köpürtmeden flakonu hafifçe döndürerek sallayınız.

Çözeltinin bu şekilde hazırlanması kolaydır ve 5 dakikadan daha kısa zaman alır.

Elde edilen çözelti renksiz ya da biraz opaktır. Bulanık ya da çökeltili çözeltiler enjekte edilmemelidir.

UYGULANMASI

Hazırlandıktan hemen sonra bir kerede ve intravenöz olarak uygulanmalıdır.

•    Şırıngaya, bir intravenöz iğne veya epikraniyal iğne takınız, şırınganın havasını çıkarınız ve deriyi dezenfekte ettikten sonra vene enjekte ediniz.

•    Hazırlandıktan hemen sonra tek bir intravenöz doz olarak, enjeksiyon hızı 4 mL/dakikayı geçmeyecek şekilde, yavaşça verilmelidir.

•    Hazırlandıktan hemen sonra kullanılmalıdır (hazırlanan çözeltinin stabilitesi 25°C’de 3 saattir).

Bu belge 5070 sayılı Elektronik imza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1 YnUyZW56ZlAxQ3NRaklURG83Q3NR

DEVAMINI OKU

2.BETAFACT nedir ve ne için kullanılır?

BETAFACT antihemorajik grubundan bir ilaçtır. Etken maddesi olan insan koagülasyon faktör IX insan vücudunda doğal olarak bulanan bir proteindir. Proteinin görevi normal pıhtılaşmayı sağlamak ve kanamanın uzun süre devam etmesini önlemektir.

BETAFACT hemofili B hastalarında faktör IX eksikliği ile karakterize genetik bir hastalıktır. Bu eksiklik pıhtılaşma bozukluğuna yol açar.

• Bu ilaç enjeksiyon çözeltisi için toz ve çözücü halinde sunulmaktadır.

Bu belge

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1 YnUyZW56ZlAxQ5NRaklURG83Q3NR

•    Cam flakonlardan birinde toz (500 IU); diğer cam flakonda enjeksiyonluk su (10 mL), ayrıca bir transfer sistemi ve bir filtre iğnesi bulunur.

•    10 mLTik bir flakon etkin madde olarak 500 IU insan pıhtılaşma faktörü IX içermektedir.

•    Bu üründe yardımcı madde olarak domuz bağırsağı mukozasından elde edilmiş heparin bulunmaktadır.

DEVAMINI OKU

3.BETAFACT nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Tedaviye, hemofili tedavisinde tecrübeli bir doktorun gözetimi altında başlanmalıdır. Tedavinin dozu ve sıklığı aşağıdaki durumlara bağlıdır:

-    Ağırlığınıza

-    Hemofilinin şiddetine

-    Kanamanın yeri ve genişliğine

-    Sağlık durumunuza

-    Cerrahiye gidilecek vakalarda (cerrahi prosedür, diş çekimi, vb.)

Doktorunuz tedavi sürecinde faktör IX seviyesi ve inhibitör oluşumu için kontrol amaçlı kan testi önerebilir. Test sonuçlarına göre enjeksiyon sıklık ve dozunu ayarlayabilir.

Uygun doz İnternasyonel Ünite (IU) olarak ifade edilir.

•    Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Uygulama yolu ve metodu

Kullanıma hazır hale getirilen opak görünümlü çözelti bir kerede ve dakikada 4 mL’yi geçmeyecek şekilde sadece damar içine uygulanmalıdır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşldarda kullanımı:

65 yaşın üzerindeki hastalarda; doktor tarafından doz ayarlaması yapılarak ve daha yavaş bir infüzyon hızında verilir.

Özel kullanım durumları

Böbrek/ karaciğer yetmezliği:

Böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluğunuz bulunuyorsa, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza söyleyiniz ve doktorunuzun talimatlarına uyunuz. Böbrek ve/veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda BETAFACT, doktorun belirleyeceği çok düşük dozda ve pratik olarak mümkün olabilecek en yavaş infüzyon hızında verilir. Böbrek fonksiyon testleri de düzenli olarak yapılmalıdır.

İlacın dozu/ uygulama sıklığı ve süresi her hastada ayrı ayrı düzenlenmelidir.

Tromboembolik komplikasyonların (lokal ya da daha uzak bir noktada kan damarını tıkayan pıhtı oluşumu) potansiyel riski nedeniyle, bu ürün karaciğer hastalığı olan kişilere uygulandığında uygun biyolojik test yapılarak trombotik ve tüketim pıhtılaşmasının erken belirtileri klinik olarak izlenmelidir.

Eğer BETAFACT’m etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BETAFACT kullanırsanız

İnsan pıhtılaşma faktörü IX ile hiçbir doz aşımı belirtisi bildirilmemiştir.

BETAFACT’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

BETAFACT ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi BETAFACT’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Hemofili B hastaları, faktör IX’a karşı antikor (inhibitör) geliştirebilirler. Bu türden inhibitörlerin oluşması yetersiz klinik yanıt ile kendini belli eder. Bu durumda, hemofili tedavisinde uzmanlaşmış bir merkez ile temas kurulması önerilir.

Aşağıdakilerden biri olursa BETAFACT’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

•    Aşırı duyarlılık (hipersensitivite) veya alerjik reaksiyonlar (anafılaktik şok) seyrek olarak oluşur. Bazı vakalarda bu reaksiyonlar ağır alerjik reaksiyonlara dönüşebilir.

•    Alerjik reaksiyonlar faktör IX inhibitör gelişimi ile beraber meydana gelebilir ve böbrek fonksiyonlarını etkileyebilir^ Bölüm 2’ye bakınız)

Alerjik reaksiyonların uyarıcı işaretleri;

•    Yüzde ve boğazda şişme

•    Enjeksiyon yerinde yanma ve sızlama

•    Üşüme titreme

•    Kızarıklık

•    Döküntü ve kaşıntı

•    Aşırı halsizlik(letarji)

•    Bulantı, kusma

•    Huzursuzluk

•    Hızlı kalp atışı

•    Göğüste sıkışma

•    Karıncalanma, iğne batma hissi

•    Hırıltılı solunum (astım benzeri)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan birisi sizde mevcut ise, sizin BETAFACT’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az l’inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

adresi&eyrekıpil'.cûOOiıhastaıiimobiriıttdjenıa-z^ıfakıatııl 0<)ûööıbatiiaMm;bİRİın:döw tkztegör^ebiliırrROHsosNR

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdaki belirtilen yan etkiler BETAFACT klinik çalışmalarında gözlenmiştir ve seyrektir.

-    Hipersensitivite ve alerjik reaksiyonlar (Bölüm 2 ve 4’e bakınız)

-    Baş ağrısı

-    Kaşıntı Alerjik ödem

-    Bulantı ( Halsizlik hissi)

-    Enjeksiyon reaksiyonu ( keyifsizlik, göğüs ağrısı)

-    Enjeksiyon yeri reaksiyonu

Pazarlama sonrası BETAFACT tedavisinde l’i önceden tedavi almamış,l’i önceden tedavi almış 2 hastada inhibitör gelişmiştir

Aşağıdaki belirtilen yan etkiler BETAFACT klinik çalışmalarında gözlenmemiş fakat aynı ailede BETAFACT benzeri ürün kullanan hastalarda görünmüştür:

Kan pıhtıları

Düşük saflıkta faktör IX ürünleri kullanıldığında pıhtı oluşabilir. Bu pıhtılar;

-    Kan ve oksijenin kalbe taşınmasını engeller ve kalp krizine sebep olabilir

-    Kan ve oksijenin akciğerlere taşınmasını engeller ve pulmoner emboli olarak adlandırılan ciddi duruma yol açabilir

-    Toplardamarda pıhtı oluşumu (venöz tromboz),

-    Tüm vücutta kan damarlarında pıhtı oluşumu (dissemine intravasküler koagülasyon), BETAFACT yüksek saflıkta faktör IX ürünüdür ve bu yan etkiler seyrek görülür, inhibitör gelişimi

Faktör IX ürünleri kullanan hastalarda inhibitör olarak adlandırılan anti-faktör IX antikoru gelişebilir. (Bölüm T e bakınız)

Önceden tedavi almamış 11 hastanın olduğu BETAFACT ile yapılan klinik çalışmalarda inhibitör görülmemiştir.

Bulaşıcı ajanlar açısından güvenlikle ilgili olarak “BETAFACT”ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler” bölümüne bakınız.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman https://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : !YnUyZW56ZlAxQ3NRaklURG83Q3NR

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU