İlaç Ara

BETARIS 24 mg 20 tablet

Firma Bilgileri
Ali Raif İlaç San. A.Ş.
Satış Fiyatı
52.12 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
20
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

BETARİS 24 mg tablet Ağızdan alınır.

Her bir tablet

Etken Madde

24 mg betahistin dihidroklorür

Yardımcı maddeler

Mikrokristalin selüloz, mannitol, sitrik asit monohidrat, talk, koloidal silikon dioksit

içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. BETARIS nedir ve ne için kullanılır?

2. BETARIS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. BETARIS nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. BETARIS’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.BETARIS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BETARIS’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer betahistin dihidroklorüre veya BETARİS’nin herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) var ise kullanmayınız.

BETARIS’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Feokromositoma (adrenal bezlerin tümoral oluşumu) veya bronşiyal astım hastası iseniz BETARİS ile tedaviniz sırasında doktorunuz tarafından dikkatle izlenmeniz gerekir.

Midede ülser hikayeniz varsa tedavinizde gerekli önlemler alınmalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

BETARIS’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

BETARİS’i, tercihen yemeklerle birlikte alabilirsiniz.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Kesinlikle gerekmedikçe hamilelik döneminde kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. BETARİS’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

Bu nedenle doktorunuz ilacın sizin için önemini, emzirmenizin yararları ve bebeğinize olası risklerine karsı değerlendirmelidir.

Araç ve makina kullanımı

Araştırmalar BETARİS’in araç ve makine kullanma yeteneği üzerine etkisi olmadığını

göstermiştir.

BETARIS’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

BETARİS’e ve/veya bu ilacın birleşiminde yer alan herhangi bir bileşene duyarlı iseniz, kullanmayınız.

10 gram ve üzeri miktarlarda mannitolün (E421) hafif derecede laksatif etkisi olabilir. BETARİS her bir tabletinde 70 mg mannitol içermektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

BETARİS’in diğer ilaçlarla etkileşimi bilinmemektedir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.BETARIS’in saklanması

BETARiS ‘i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 0C’ nin altında, oda sıcaklığında ve nemden koruyarak saklayınız. Reçete ile satılır.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BETARIS’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz BETARIS’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ A Ş.

Eski Büyükdere Caddesi Dilaver Sokak No:4

34418 Oto Sanayi – 4. Levent/İSTANBUL

Üretim Yeri: ALİ RAİF İLAÇ SAN. A Ş.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Haseyad II.Kısım No:228 34306 İkitelli – İstanbul

DEVAMINI OKU

2.BETARIS nedir ve ne için kullanılır?

BETARİS, beyaz-beyazımsı renkli, bir yüzü çentikli, diğer yüzünde "P" ibaresi olan yuvarlak tablettir. Al/PVC-PVDC blister ambalajlarda 20, 30 veya 100 tablet olarak temin edilebilir.

Her bir tablet etkin madde olarak 24 mg betahistin dihidroklorür içerir.

Meniere hastalığında kullanılır. Meniere hastalığı aşağıdaki üç ana belirti ile tanımlanır.

- Bulantı ve kusmanın eşlik ettiği şiddetli baş dönmesi nöbetleri

- İşitme kaybı veya işitme zorluğu

- Kulak çınlaması

İç kulakla ilgili bas dönmesi belirtilerinin tedavisinde kullanılmaktadır.

*

DEVAMINI OKU

3.BETARIS nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

• BETARİS'in yetişkinler için önerilen günlük dozu günde 2 defa 1 tablettir.

• Tedaviye vereceğiniz cevaba göre doktorunuz BETARİS'in dozunu size göre ayarlayacaktır.

• Hastalığınızdaki iyileşme sadece birkaç haftalık tedavi sonrasında gözlenebildiği gibi, en iyi sonuçlar bazen tedavinizin birkaç ayından sonra elde edilebilir.

• Hastalık başladığı andan itibaren yapılan tedavinin hastalığın ilerlemesini ve/veya hastalığın daha ileri dönemlerinde oluşan işitme kaybını önlediğine dair bulgular mevcuttur.

• Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Uygulama yolu ve metodu

• Sadece ağızdan kullanım içindir.

• Tabletler tercihen yemeklerle birlikte alınmalıdır.

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yetişkinlerde BETARİS dozunun ayarlanmasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları

Böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda BETARİS dozunun ayarlanmasına gerek yoktur.

Eğer BETARİS 'in etkisinin çok güçlü ve zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BETARIS kullanırsanız

BETARİS 'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

BETARİS'den kullanmanız gerekenden fazla kullanmışsanız, aşağıdaki semptomlar görülebilir: Başağrısı, yüzde kızarıklık, kalp atım sayısında artma, tansiyon düşmesi, nefes almada zorluk, yutkunmada güçlük.

BETARİS'i almayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

BETARIS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Yapılan klinik araştırmalarda, BETARİS ile tedavinin sonlandırılmasından sonra herhangi bir etki gözlenmemiştir.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi BETARIS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Çok nadir olarak deri aşırı duyarlılık reaksiyonları, özellikle deride döküntü, kaşıntı, kurdeşen rapor edilmiştir.

Bazı vakalarda hafif derecede mide şikayetleri gözlenmiştir. Bu şikayetler, doz azaltımı veya ilacın yemek sırasında alınması ile kaybolabilir.

Bunlar BETARİS'in hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU