İlaç Ara

BETASERC 24 mg 20 tablet

Firma Bilgileri
Abbott Laboratuvarları İthalat İhracat Tic. Ltd. Şti.
Satış Fiyatı
23.17 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
20
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

BETASERC 24 mg Tablet Ağızdan alınır

Etken Madde

Herbir tablette, 24 mg betahistin dihidroklorür

Yardımcı maddeler

Mikrokristalize selüloz, mannitol, sitrik asit monohidrat, susuz kolloidal silika ve talk

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. BETASERC nedir ve ne için kullanılır?

2. BETASERC’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. BETASERC nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. BETASERC’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.BETASERC kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BETASERC’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Betahistin dihidroklorüre veya BETASERC’in herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) var ise kullanmayınız.

BETASERC’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Feokromositoma (adrenal bezlerin tümoral oluşumu) veya bronşiyal astım hastası iseniz BETASERC ile tedaviniz sırasında doktorunuz tarafından dikkatle izlenmeniz gerekir.

Midede ülser hikayeniz varsa tedavinizde gerekli önlemler alınmalıdır.

BETASERC’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

BETASERC’i, yemeklerden önce, sonra veya yemeklerle birlikte kullanabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Kesinlikle gerekmedikçe hamilelik döneminde kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce dojktorunuza veya eczacınıza danışınız.

BETASERC’in etkin maddesinin insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

Bu nedenle doktorunuz ilacın sizin için önemini, emzirmenizin yararları ve bebeğinize olası risklerine karşı değerlendirmelidir.

Araç ve makina kullanımı

Araştırmalar BETASERC in araç ve makine kullanma yeteneği üzerine etkisi olmadığını göstermiştir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

BETASERC’in diğer ilaçlarla etkileşimi bilinmemektedir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.BETASERC’in saklanması

Betaserc i çocukların göremeyeceği, erişemiyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Orjinal ambalajı içerisinde ve kuru bir yerde, 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihine uygun kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BETASERC’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi

SOLVAY İlaç ve Ecza Ticaret Ltd. Şti.

Bostancı Kocayol Cad. No: 58 34744 Kadıköy/ İSTANBUL

Üretici

Solvay Pharmaceuticals

DEVAMINI OKU

2.BETASERC nedir ve ne için kullanılır?

BETASERC beyaz, yuvarlak, eğik kenarlı, bir yüzü çentikli, çentiğin altında ve üstünde "289" basılı, diğer yüzünde "S" harfi basılı tablettir. Alüminyum blister içinde 20 ve 100 tablet olarak ambalajlanmıştır.

BETASERC etkin madde olarak betahistin dihidroklorür içerir.

Meniere hastalığında kullanılır. Meniere hastalığı aşağıdaki üç ana belirti ile tanımlanır.

- Bulantı ve kusmanın eşlik ettiği şiddetli baş dönmesi nöbetleri

- İşitme kaybı veya işitme zorluğu

- Kulak çınlaması

İç kulakla ilgili baş dönmesinin belirtilerinin tedavisinde kullanılmaktadır.

DEVAMINI OKU

3.BETASERC nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

• BETASERC'in yetişkinler için doz günde 2 defa 1 tablettir.

• Tedaviye vereceğiniz cevaba göre doktorunuz BETASERC'in dozunu size göre ayarlayacaktır.

• Hastalığınızdaki iyileşme sadece bir kaç haftalık tedavi sonrasında gözlenebildiği gibi, en iyi sonuçlar bazen tedavinizin bir kaç ayından sonra elde edilebilir.

• Hastalık başladığı andan itibaren yapılan tedavinin hastalığın ilerlemesini ve/veya hastalığın daha ileri dönemlerinde oluşan işitme kaybını önlediğine dair bulgular mevcuttur .

• Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Uygulama yolu ve metodu

• BETASERC ağızdan kullanım içindir.

• Tabletler öğün arasında veya yemekten kısa bir süre sonra alınmalıdır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yetişkinlerde BETASERC dozunun ayarlanmasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları

Böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda BETASERC dozunun ayarlanmasına gerek yoktur.

Eğer BETASERC in etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğu izlenimine sahipseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BETASERC kullanırsanız

BETASERC 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz .

Bir kaç doz aşımı (728 mg'a kadar) vakasında hafiften orta dereceye değişen şiddette belirtiler rapor edilmiştir. 728 mg dozda havale rapor edilmiştir.

Tüm vakalarda iyileşme tam olmuştur. Aşırı doz tedavisi standart destek tedavi yöntemlerini içermektedir.

BETASERC'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

BETASERC ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Yapılan klinik araştırmalarda, BETASERC ile tedavinin sonlandırılmasından sonra herhangi bir etki gözlenmemiştir.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi BETASERC’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Çok nadir olarak, deri aşırı duyarlık reaksiyonları, özellikle deride döküntü, kaşıntı, kurdeşen rapor edilmiştir.

Bazı vakalarda hafif derecede mide şikayetleri gözlenmiştir. Bu şikayetler, doz azaltımı veya ilacın yemek sırasında alınması ile kaybolabilir.

Bunlar BETASERC' in hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU