İlaç Ara

CANDIDIN 150 mg 2 kapsül

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Toprak İlaç ve Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı
23.87 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
2
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

CANDİDİN 150 mg kapsül Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her kapsül 150 mg flukonazol içerir.

Yardımcı maddeler

Laktoz, mısır nişastası, magnezyum stearat, aerosil 200, sodyum lauril sülfat, beyaz opak kapsül (jelatin (sığır kaynaklı), titanyum di oksit)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CANDIDIN nedir ve ne için kullanılır?

2. CANDIDIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CANDIDIN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CANDIDIN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.CANDIDIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CANDIDIN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • Aşağıdakilere alerjik reaksiyonunuz olduysa:
 • Flukonazole veya CANDİDİN’in içerisinde bulunan herhangi bir bileşene
 • Mantar enfeksiyonu tedavi etmek için aldığınız diğer ilaçlara
 • Belirtiler, kaşınma, ciltte kızarma veya nefes alma zorluğunu kapsayabilir.

 • Aleıjiyi tedavi etmeye yönelik antihistamin olan terfenadin veya astemizol alıyorsanız
 • Mide bozulması için kullanılan sisaprid alıyorsanız
 • Şizofreni (bir çeşit psikiyatrik hastalık) hastasıysanız ve şizofreni, psikotik depresyon gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkili (antipsikotik) ilaç olan pimozid alıyorsanız
 • Kalp ritim bozukluğu için kinidin içeren ilaç alıyorsanız
 • Enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir antibiyotik olan eritromisin alıyorsanız
 • Karaciğerde bir enzim olan CY3A4 tarafından yıkılmayan fakat kalbin elektriksel etkinliğine ait kayıtta (EKG) QT aralığını uzattığı bilinen eşzamanlı ilaç alıyorsanız
 • Günde 400 mg’dan fazla flukonazol ile birlikte terfenadin içeren ve alerji tedavisinde kullanılan bir ilaç alıyorsanız
 • CANDIDIN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

 • Karaciğer veya böbrek sorunlarınız varsa
 • Kalp ritim sorunları dahil kalp hastalığınız varsa
 • Kanınızdaki potasyum, kalsiyum veya magnezyum düzeyleri anormalse
 • Kızarıklık, kaşıntı gibi ciddi cilt reaksiyonu ya da nefes almada güçlük gelişirse
 • Toksik epidermal nekroliz ve Stevens-Johnson sendromu gibi döküntülü deri reaksiyonları gelişirse tedavi sonlandırılmalıdır. Özellikle AIDS hastası iseniz şiddetli deri reaksiyonları gösterme eğilimi daha yüksektir.
 • Kalbin elektriksel etkinliğine ait kayıtta (EKG) QT uzamasına sebep olabilecek durumlar sizde mevcutsa
 • Flukonazol ile birlikte başka ilaç kullanıyorsanız (bakınız “diğer ilaçlar ile birlikte kullanım”)
 • Böbreküstü bezlerinin kortizol gibi bazı steroid hormonlarını yeterli miktarda üretemediği böbrek yetmezliği belirtileri sizde mevcutsa (kronik veya uzun süreli yorgunluk, kas zayıflığı, iştah azalması, kilo kaybı, karın ağrısı)
 • Düzensiz kalp atışının (aritmi) tedavisinde kullanılan bir ilaç olan amiodaron kullanıyorsanız
 • Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  CANDIDIN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  CANDİDİN’i yiyeceklerle birlikte veya bağımsız olarak alabilirsiniz.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileliğin ilk 3 ayında CANDİDİN’in günlük 400-800 mg uzun süreli kullanımı bebekte doğuştan anomali riskini arttırabilir. Cinsel organlardaki mantar hastalıklarının tek doz, düşük doz tedavisi ile bu risk gösterilmemiştir. Hamileyseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız, hamile kalmayı planlıyorsanız bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Doktorunuz almanız gerektiğini söylemediği takdirde hamileyken CANDİDİN almamalısınız.

  Etkin doğum kontrol yöntemleri uygulanmadığı takdirde çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda CANDİDİN kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  200 mg’a kadar tek doz CANDİDİN aldıktan sonra emzirmeye devam edebilirsiniz. Eğer daha yüksek dozlarda ve tekrarlı olarak CANDİDİN kullanıyorsanız emzirmeye devam etmeyiniz.

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç veya makine kullanırken, ara sıra baş dönmesi veya nöbet ortaya çıkabileceği dikkate alınmalıdır.

  CANDIDIN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün laktoz ihtiva eder. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıdaki ilaçlar CANDİDİN ile alınmamaları gerektiğinden, derhal doktorunuza bildiriniz.

 • Aleıjiyi tedavi etmeye yönelik antihistamin olan terfenadin veya astemizol içeren bir ilaç alıyorsanız
 • Mide bozulması için kullanılan sisaprid içeren bir ilaç alıyorsanız
 • Şizofreni hastasıysanız ve antipsikotik ilaç olan pimozid içeren bir ilaç alıyorsanız
 • Kalp ritim bozukluğu için kinidin içeren ilaç alıyorsanız
 • Enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir antibiyotik olan eritromisin alıyorsanız
 • Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız bunu doktorunuza bildiriniz. CANDİDİN ile etkileşim gösterebilecek bazı ilaçlar şunlardır, bu tıbbi ürünler ile birlikte kullanımı önlem ve doz ayarlaması gerektirir:

 • Enfeksiyonlara yönelik antibiyotik olan rifampisin veya rifabutin
 • Anestezide kullanılan alfentanil, fentanil
 • Depresyon tedavisinde kullanılan amitriptilin ve nortriptilin
 • Ciddi mantar hastalıkları için kullanılan amfoterisin B, vorikonazol
 • Kan pıhtılarını önlemek için kan incelten varfarin (veya benzer ilaçlar)
 • Bir antibiyotik olan azitromisin
 • Uyumanıza yardımcı olan veya kaygı, endişeye karşı midazolam, triazolam    gibi
 • benzodiazepinler

 • Sara hastalığı nöbetlerini kontrol altına almak için kullanılan fenitoin, karbamazepin
 • Kan basıncını düşürücü olan ve bazı kalp hastalıklarında da kullanılan nifedipin, isradipin, amlodipin, verapamil ve felodipin gibi kalsiyum kanal blokörler
 • Kan basıncını düşürücü olan losartan
 • Organ nakli reddini önlemek için siklosporin, takrolimus, everolimus, sirolimus ve çeşitli kanserlerin tedavisinde kullanılan siklosfosfamid, vinka alkaloidleri (vinkristin, vinblastin)
 • Sıtma tedavisinde kullanılan halofantrin
 • Selekoksib, naproksen, lornoksikam, meloksikam, diklofenak, ibuprofen, flurbiprofen gibi ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ve atorvastatin, simvastatin veya fluvastatin gibi lipid bozuklukları için kullanılan ilaçlar
 • Eroin bağımlılığının tedavisinde kullanılan metadon
 • Doğum kontrol ilaçlan
 • Akut organ reddi ve antiinflamasyon için kullanılan prednizon (steroid)
 • İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) ile enfekte olan hastalarda kullanılan AZT olarak da bilinen zidovudin ve AIDS hastalığı tedavisinde kullanılan sakinavir, klorpropamid, glibenklamid, glipizid veya tolbutamid gibi şeker hastalığı ilaçları
 • Astımı kontrol etmek için kullanılan teofılin
 • A Vitamini
 • Kistik fıbroz tedavisinde kullanılan ivakaftor
 • Düzensiz kalp atışının (aritmi) tedavisinde kullanılan amiodaron
 • İdrar söktürücü olarak kullanılan hidroklorotiyazid
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  5.CANDIDIN’in saklanması

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CANDIDIN’i kullanmayınız.

  TOPRAK İLAÇ VE KİMYEVİ MAD. SAN. VE TİC. A Ş.

  Hobyar Mah. Ankara Cad. Hoşağası İşhanı No: 31/516 Fatih/İstanbul

  Üretim Yeri:

  TOPRAK İLAÇ VE KİMYEVİ MAD. SAN. VE TİC. A Ş.

  Hanlıköy Mah. Ferman Sok. No: 18 54580 Arifıye/Sakarya

  9

DEVAMINI OKU

2.CANDIDIN nedir ve ne için kullanılır?

CANDİDİN, 1 numara beyaz renkte opak kapsüller içinde beyaz toz içerir. 1 veya 2 kapsüllük ambalajlar halinde bulunur.

CANDİDİN, antifungal adı verilen ve mantar hastalıklarına karşı kullanılan bir grup ilaçtan biridir. Etkin madde flukonazoldür.

CANDİDİN, mayalar dahil mantarlardan kaynaklanan enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılır. Mantar enfeksiyonlarının en yaygın nedeni Candida adı verilen bir mayadır.

CANDİDİN ayak mantarı (tinea pedis), kasık mantarı (tinea kruris), gövde, kol ve bacakların yüzeyel mantar enfeksiyonu (tinea korporis), deri yüzeyi mantarı (tinea versicolor), deri ve mukozaların mantar hastalıkları enfeksiyonu dahil olmak üzere bir tür mantar hastalığı (dermatomikozlar), tırnaklardaki mantar hastalığı (onikomikozlar) tedavisi ve cinsel organlardaki mantar hastalıkları için kullanılır.

DEVAMINI OKU

3.CANDIDIN nasıl kullanılır ?

Durum

Doz

Kandida türü mantarların neden olduğu ayak mantarı (tinea pedis), kasık mantarı {tinea kruris), gövde, kol ve bacakların yüzeyel mantar enfeksiyonu (tinea korporis)

Haftada bir kez 150 mg veya günde bir kez 50 mg’dır.

Tedavinin süresi 1 ila 4 haftadır. Ayak mantarı (itinea pedis) 6 haftaya varan tedavi gerektirebilir.

Gövde, sırt ve kollarda deri renginde açık veya koyu renkli lekeler biçiminde oluşan derinin mantar enfeksiyonu (tinea versicolof) tedavisinde

1-3 hafta için haftada bir kez 300 mg’dır.

Kimi hastalarda üçüncü hafta 300 mg flukonazol gerekirken kimi hastalarda tek doz 300-400 mg yeterli olabilmektedir. Alternatif bir doz rejimi 2 ila 4 hafta boyunca, günde 50 mg’dır.

Tırnaktaki mantar hastalığı tedavisinde (onikomikoz)

Haftada 150 mg tek dozdur. Tedavi, enfekte olmamış tırnağın uzayıp enfekte tırnağın yerini almasına kadar devam ettirilmelidir. Normal olarak el tırnaklarının tekrar çıkması için 3-6 ay, ayak tırnakları için 6-12 aylık bir süre gerekmektedir. Bununla birlikte tırnağın uzama süresi kişiye ve yaşa bağlı olarak değişebilmektedir. Uzun süreli kronik enfeksiyonların başarılı bir şekilde tedavisinin ardından, bazen tırnakta şekil bozuklukları kalabilir.

Cinsel organlardaki mantar hastalıkları tedavisinde

Tek doz olarak 150 mg önerilir.

Tekrarlayan vajinal mantar hastalığının tedavisinde

Tekrarlayan vajinal mantar hastalığınızın görülme sıklığını azaltmak için doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde. T, 4., 7. günlerde toplam 3 doz alınmasını takiben haftada bir kez tek doz 150 mg kullanılabilir. Tedavi süresi 6 aydır.

Doktorunuz kültür ve diğer laboratuvar çalışmalarının sonuçlan bilinmeden önce tedavinize başlayabilir. Sonuçlar belli olduğunda, tedavi gerektiği şekilde doktorunuz tarafından düzenlenecektir.

Uygulama yolu ve metodu

Ağızdan alınır.

Kapsüller bütün olarak bir bardak su ile yutulmalıdır. İlacınızı her gün aynı saatlerde almanız en iyisidir.

İlacınız aç veya tok karnına alınabilir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

16 yaşından küçük çocuklarda flukonazolün, doktor gözetimi haricinde kullanımı önerilmemektedir. İlacınızı her zaman tam olarak doktorunuzun önerdiği şekilde kullanınız.

Yaşlılarda kullanımı

Böbrek sorunlarınız yoksa normal yetişkin dozu verilecektir. Böbrek sorunlarınız varsa doktorunuz ilacınızı böbreğin işlevine göre ayarlayacaktır.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:

Doktorunuz, böbrek fonksiyonunuza bağlı olarak dozunuzu değiştirebilir.

5

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımı ile ilgili bilgi sınırlıdır. Bu nedenle karaciğer bozukluğu olan hastalarda dikkatli biçimde uygulanmalıdır.

Eğer CANDİDİN’irı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CANDIDIN kullanırsanız

Doktorunuzun size söylediği miktardan daha fazlasını almayınız. Çok fazla CANDİDİN aldıysanız, kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Olası fazla doz kullanımında gerçek olmayan şeyleri görme, duyma, hissetme, düşünme gibi (halüsinasyonlar ve paranoid davranış) bir durum oluşabilir. Bu durumda doktorunuza veya en yakın hastaneye başvurunuz. Sistemik tedavi (destekleyici önlemler ve gerekli durumda mide yıkanması) yeterli olabilir.

CANDİDİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

CANDIDIN'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Eğer bir dozu almayı unuttuysanız ilacınızı almadığınızı fark ettiğiniz zaman hemen alınız. Eğer bir sonraki dozunuzu alma zamanına yakınsanız unutulan dozu almayınız.

İlacın kullanımı ile ilgili ilave sorularınız var ise doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CANDIDIN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi CANDIDIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa CANDIDIN’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Ani hırıltı, nefes alma zorluğu veya göğüste sıkışma
 • Göz kapaklan, yüz veya dudaklarda şişme
 • Tüm vücutta kaşıntı, ciltte kızarma veya kaşıntılı kırmızı lekeler
 • Deri döküntüsü
 • Kabarmaya neden olan, döküntü gibi şiddetli deri reaksiyonları (ağzı ve dili de etkileyebilir).
 • AIDS hastasıysanız, CANDİDİN dahil ilaçlara şiddetli deri reaksiyonları gösterme olasılığınız daha yüksektir.
 • Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CANDİDİN’e karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınlmamza gerek olabilir.

  Ciddi alerjik reaksiyonlar seyrek görülse de birkaç kişi alerjik reaksiyon gösterir. Eğer burada yazılı olmasa bile herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz.

  CANDİDİN karaciğerinizi etkileyebilir. Karaciğer problemlerinin    belirtileri aşağıda

  sıralanmıştır.

 • Yorgunluk
 • İştah kaybı
 • Kusma
 • Deride veya göz aklarında sararma (sarılık)
 • CANDİDİN böbreküstü bezlerinizi ve üretilen steroid hormon seviyesini etkileyebilir. Böbrek problemlerinin belirtileri aşağıda sıralanmıştır.

 • Yorgunluk
 • Kas zayıflığı
 • İştah kaybı
 • Kilo kaybı
 • Karın ağrısı
 • Eğer yukarıdaki yan etkilerden herhangi biri sizde olursa CANDİDİN almayı bırakınız ve derhal doktorunuza haber veriniz.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

  Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

  Yaygın: 10 hastada birden az, fakat 100 hastada birden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastada birden az, fakat 1.000 hastada birden fazla görülebilir.

  Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Çok seyrek: 10.000 hastada birden az görülebilir.

  Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Yaygın:
 • Baş ağrısı
 • Karın ağrısı, midede rahatsızlık, bulantı, kusma, ishal, karaciğer fonksiyonu kan testi sonuçlarında
 • artış (alanin aminotransferazda artış, aspartat aminotransferazda artış, kan alkalin fosfatazda artış)

 • Döküntü
 • Yaygın olmayan:
 • Soluk renkli deriye, yorgunluğa ve nefessiz kalmaya neden olabilecek kırmızı kan hücreleri sayısında azalma, kansızlık (anemi)
 • İştah azalması
 • Uykusuzluk, uykululuk hali
 • Nöbetler, sersemlik, odanın döndüğünü hissetme, karıncalanma, iğnelenme veya uyuşma hissi, tat bozukluğu
 • Hazımsızlık, sindirim bozukluğu, gaz ve ağız kuruluğu
 • Kas ağrısı
 • Sarılık, safra akışının yavaşlaması veya durması, bilirubinde artış (cilt ve gözlerde sararma)
 • Kaşıntı, kurdeşen, terlemede artış, deride kabarcık
 • 7

  Yorgunluk, keyifsizlik, güçten düşme, ateş

  Seyrek:
 • Enfeksiyonlara karşı savaşan beyaz kan hücreleri sayısında ve kanamayı durdurmaya yardımcı trombosit-kan pulcuğu sayısında azalma
 • Düşük trombosit sayısı veya diğer kan hücrelerindeki değişikliklerden kaynaklı deride kızarma veya morarma
 • Yüksek kolesterol, yüksek trigliserit (kanınızda bazı yağların miktarının yükselmesi)
 • Kan potasyum düzeyinde düşme
 • Titreme
 • Elektrokardiyografi (EKG) bozuklukları, QT uzaması, yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi (torsades de pointes)
 • Nadiren ölümle de sonuçlanan karaciğer ile ilgili toksisite, karaciğer yetmezliği, karaciğer iltihabı,
 • karaciğer hücrelerine ait olan veya karaciğer hücrelerini etkileyen dokuların ölümü veya hasarı

 • Vücudun aleıji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşırı duyarlılık (aleıji sonucu yüz ve boğazda şişme, yüzde ödem, kaşıntı, kurdeşen dahil olmak üzere). Kabarmaya neden olan, döküntü gibi şiddetli deri reaksiyonlarının, yüz veya dudaklarda şişmenin görüldüğü alerjik reaksiyonlar (bazen ciddi boyutta)
 • Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz), ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Stevens-Johnson sendromu), ani başlayan ve ateşle birlikte tüm vücutta irinli deri kabarcığı oluşan deri hastalığı (akut yaygın ekzantematöz püstüloz), eksfoliyatif deri hastalıkları, yüzde ödem
 • Saç dökülmesi
 • Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU