İlaç Ara

CARDOPAN PLUS 80/12.5 mg 28 film tablet

Firma Bilgileri
Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı
25.62 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
28
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

CARDOPAN PLUS 80 mg/12.5 mg film tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Valsartan 80 mg

Hidroklorotiyazid 12.5 mg

Yardımcı maddeler

Mikrokristal selüloz PH 102, prejelatinize nişasta, kolloidal silikon dioksit, magnezyum stearat, laktoz monohidrat, hidroksipropil metilselüloz, titanyum dioksit (E171), polietilen glikol 4000, kırmızı demiroksit (E172) içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CARDOPAN PLUS nedir ve ne için kullanılır?

2. CARDOPAN PLUS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CARDOPAN PLUS nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CARDOPAN PLUS’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.CARDOPAN PLUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CARDOPAN PLUS’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

CARDOPAN PLUS’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

CARDOPAN PLUS aç karnına ya da besinlerle birlikte alınabilir.

Doktorunuz izin verinceye kadar alkol kullanmayın. Alkol, kan basıncınızın daha fazla düşmesine ve/veya başınızın dönmesine veya bayılmanıza neden olabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız CARDOPAN PLUS kullanmayınız. Benzer ilaçların kullanılması henüz doğmamış çocuğa ciddi hasar ile ilişkilendirilebilir. Bu nedenle, hamile olma olasılığınız varsa ya da hamile kalmayı planlıyorsanız derhal doktorunuzu bilgilendiriniz. Doktorunuz hamilelik sırasında CARDOPAN PLUS kullanmanın potansiyel risklerini size anlatacaktır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme dönemi süresince de CARDOPAN PLUS kullanmamanız önerilir. CARDOPAN PLUS bileşimindeki diüretik madde, anne sütüne geçmektedir ve süt miktarınızı azaltabilir. Emziriyorsanız doktorunuz tarafından önerilmedikçe CARDOPAN PLUS kullanımından sakınınız.

Araç ve makina kullanımı

Yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılan diğer birçok ilaç gibi CARDOPAN PLUS da bazı hastalarda baş dönmesi ya da bayılma gibi etkilere neden olabilir. Bu nedenle araç ve makine kullanımından önce ya da diğer konsantrasyon gerektiren durumlarda, CARDOPAN PLUS’ın üzerinizde yapabileceği olumsuz etkinin düzeyinden emin olunuz.

CARDOPAN PLUS’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Tabletler laktoz monohidrat içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

CARDOPAN PLUS içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız, dozu değiştirmeniz ya da bazı durumlarda ilaçlardan birisini bırakmanız gerekebilir:

 • Lityum (bazı depresyon tiplerini tedavi etmekte kullanılan bir ilaç),
 • Potasyum takviyeleri ya da potasyum içeren yapay tuzlar, potasyum tutucu idrar söktürücüler heparin (doktorunuz kanınızdaki potasyum miktarını periyodik olarak kontrol edebilir.)
 • Diüretikler (idrar söktürücüler), kortikosteroidler (kortizal benzeri ilaçlar), laksatifler (kabızlık giderici ilaçlar) , karbenolokson, amfoterisin ya da penisilin G gibi kanınızdaki potasyum miktarını azaltabilen ilaçlar,
 • Antiaritmikler (kalp problemlerini tedavi etmekte kullanılan ilaçlar) ve bazı antipsikotikler (ruhsal hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar) gibi ilaçlar, düzensiz kalp atışına neden olabilirler.
 • Antidepresanlar, antipsikotikler, antiepileptikler (karbamazepin) gibi kanınızdaki sodyum miktarını azaltabilen ilaçlar,
 • Allopurinol gibi gut tedavisi için kullanılan ilaçlar,
 • Vitamin D ve kalsiyum tuzlan,
 • Diyabet (şeker hastalığı) tedavisinde kullanılan ilaçlar (metformin gibi oral ajanlar ya da insülinler),
 • Kan basıncını düşüren diğer ilaçlar (metildopa dahil), özellikle ADE inhibitörleri veya aliskiren,
 • Noradrenalin ya da adrenalin gibi kan basıncını artıran ilaçlar,
 • Digoksin ya da diğer dijitalis glikozidleri (kalp problemlerini tedavi etmede kullanılan ilaçlar),
 • Diazoksid ya da beta blokörler gibi kandaki şeker düzeyini artırabilecek ilaçlar,
 • Metotreksat ya da siklofosfamid gibi sitotoksik ilaçlar (kanser tedavisi için kullanılır),
 • Selektif siklooksijenaz inhibitörleri (Cox-2 inhibitörler) dahil steroid yapıda olmayan iltihap giderici ilaçlar (NSAİİTer) gibi ağn kesiciler,
 • Artrit (eklem iltihabı) ilaçlan,
 • Kas gevşetici ilaçlar (örn. tübakürarin),
 • Antikolineıjik ajanlar (mide-barsak sistemi kramplan, idrar kesesi spazmı, astım, taşıt tutması, kas spazmı, Parkinson hastalığı ve anesteziye yardımcı ilaçlar gibi çeşitli hastalıklann tedavisinde kullanılan ilaçlar),
 • Amantadin (Parkinson hastalığının tedavisinde ve ayrıca virüslerin sebep olduğu hastalıktan tedavi etmede ya da önlemede kullanılan bir ilaç),
 • Kolestiramin ve kolestipol (özellikle kanda yüksek düzeydeki lipidlerin tedavisinde kullanılan reçineler),
 • Rifamisin grubu (bazı antibiyotikler), Siklosporin (organ reddini önlemek için organ naklinde kullanılan bir ilaç), ritonavir (HIV/AIDS enfeksiyonu tedavisinde kullanılan antiretroviral bir ilaç). Bu ilaçlar CARDOPAN PLUS’ın etkisini artırabilir.
 • Alkol, uyku ilaçlan ve anestezikler (hastaların ameliyata ya da diğer işlemlere alınması için kullanılan ilaçlar),
 • İyot kontrast maddeleri (görüntüleme yöntemi için kullanılan ajanlar),
 • 5.CARDOPAN PLUS’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CARDOPAN PLUS’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CARDOPAN PLUS’i kullanmayınız.

  Ruhsat sahibi    : Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  34460 İstinye – İstanbul

  Üretim yeri    : Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  34580 Silivri – İstanbul

DEVAMINI OKU

2.CARDOPAN PLUS nedir ve ne için kullanılır?

CARDOPAN PLUS, 28 ve 98 adet film tablet içeren blister ambalajda takdim edilmektedir.

Tabletler oblong, çentiksiz, pembe renklidir.

Her bir film tablet, 80 mg valsartan ve 12.5 mg hidroklorotiyazid içerir.

CARDOPAN PLUS, yüksek kan basıncının kontrol edilmesine yardımcı olan anjiyötensin II antagonisti ve idrar söktürücü (diüretik) içerir. Vücutta bulunan doğal bir madde olan anjiy ötensin II kan damarlarının daralmasına ve böylece kan basıncının yükselmesine neden olur. CARDOPAN PLUS içindeki valsartan anjiyotensin IEnin etkisini önler. Sonuç olarak, kan damarları genişler ve kan basıncı düşürülür. Diüretikler, idrar atılımmı artırarak vücuttaki tuz ve su miktarını düşürür. Bu, uzun süreli kullanımda kan basıncını düşürmeye ve kontrol altına almaya yardımcı olur.

CARDOPAN PLUS yüksek kan basıncının düşürülmesinde kullanılır. Yüksek kan basıncı kalbin ve atardamarların iş yükünün artırır. Bu durum uzun süre devam ederse, beyin, kalp ve böbrek damarlarını hasara uğratabilir ve inme, kalp yetmezliği ya da böbrek yetmezliği

ile sonuçlanabilir. Yüksek kan basıncı kalp krizi riskini artırır. Kan basıncınızı normal

değerlere düşürmek bu hastalıkların gelişme riskini azaltır.

CARDOPAN PLUS’ın nasıl çalıştığı veya bu ilacın size neden reçete edildiği ile ilgili

sorularınız var ise, doktorunuza sorunuz.

DEVAMINI OKU

3.CARDOPAN PLUS nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

 • Sık sık yüksek kan basıncı olan hastalar, bu problemin belirtilerine dikkat etmezler. Birçok kişi, bu durumda kendini normal hissedebilir. Bu durum sizin ilacınızı tam olarak doktorunuzun ve eczacınızın söylediği şekilde almanızı ve kendinizi iyi hissetseniz bile doktorunuz ile randevularınıza devam etmenizi daha önemli kılar.
 • Doktorunuzun açıklamalarını dikkatle uygulayınız.
 • Önerilen dozu aşmayınız.
 • CARDOPAN PLUS T ne kadar ve ne sıklıkta kullanılacağınızı doktorunuz size söyleyecektir. Tedaviye vereceğiniz cevaba göre, doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük doz önerebilir.
 • CARDOPAN PLUS için normal günlük doz bir tablettir. Doktorunuzla konuşmadan dozu değiştirmeyiniz ya da tedaviye son vermeyiniz. CARDOPAN PLUS’ı her gün aynı saatte almak, ilacı almayı hatırlamanıza yardımcı olacaktır.
 • İlacın istenen şekilde etki ettiğinden emin olmak için, düzenli kontrollerde durumunuzu kontrol etmek doktorunuz için önemlidir.
 • CARDOPAN PLUS tedavisi öncesi ve sırasında düzenli olarak kan testleriniz yapılabilir. Bu testler sayesinde kanınızdaki (potasyum, sodyum, kalsiyum veya magnezyum gibi) elektrolit miktarlarınız takip edilecektir ve özellikle de 65 yaşının üzerindeyseniz, kalp, karaciğer veya böbrek hastalıklarınız varsa ve potasyum takviyeleri alıyorsanız böbrek fonksiyonlarınız izlenecektir. Doktorunuz size bu konuda tavsiyelerde bulunacaktır.
 • Uygulama yolu ve metodu

  CARDOPAN PLUS besinlerle birlikte ya da tek başına su ile birlikte alınabilir.

  İlacınızı her gün aynı zamanda, tercihen sabahlan almanız önerilir.

  CARDOPAN PLUS aç karnına ya da besinlerle birlikte alınabilir. Tableti bir bardak su ile yutunuz.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı (65 yaş ya da üzeri):

  65 yaş ya da üzerindeki kişiler de CARDOPAN PLUS kullanabilir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Hafıf-orta şiddetteki böbrek yetmezliğiniz varsa doz ayarlanmasına ihtiyaç yoktur.

  Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa dikkatle kullanılmalıdır.

  Karaciğer yetmezliği:

  Hafif ila orta şiddette karaciğer yetmezliğiniz varsa dikkatle kullanınız.

  Şiddetli karaciğer yetmezliğiniz varsa kullanmayınız.

  Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

  Doktorunuz söylediği sürece CARDOPAN PLUS kullanmaya devam edin. CARDOPAN PLUS’ı ne süreyle kullanmanız gerektiği ile ilgili sorularınız varsa doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

  Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü CARDOPAN PLUS tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

  Eğer CARDOPAN PLUS’ırı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla CARDOPAN PLUS kullanırsanız

  Eğer baş dönmesi ve/veya bayılma, normalin dışında yorgunluk ya da güçsüzlük, kas krampları veya düzensiz kalp atışları yaşarsanız derhal doktorunuza söyleyiniz.

  CARDOPAN PLUS’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  CARDOPAN PLUS'i kullanmayı unuttuysanız

  İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alınız ve sonraki dozu her zamanki saatinde alınız.

  Eğer ilacınızı almayı unuttuğunuzu fark ettiğinizde sonraki dozun saati yaklaşmış ise, unuttuğunuz dozu atlayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  CARDOPAN PLUS ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler:

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi CARDOPAN PLUS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın Yaygın

  Yaygın olmayan

  Seyrek Çok seyrek


  10 hastanın en az l’inde görülebilir.

  10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

  : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Sıklığı bilinmeyen :Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

  Yaygın olmayan:
 • Susama, idrar çıkışında azalma, koyu renk idrar, kuru ve sıcak deri, uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu (dehidratasyon belirtisi olabilir)
 • Karıncalanma ya da hissizlik (parestezi semptomu olabilir)
 • Görme bozuklukları
 • Yorgunluk
 • Öksürük
 • Kas ağrısı
 • Kulak çınlaması
 • Baş dönmesi, kafada ağırlık (hipotansiyon semptomu olabilir)
 • Çok seyrek:
 • Baş dönmesi
 • İshal (diyare)
 • Eklem ağrısı
 • Bilinmiyor:
 • Nefes darlığı (kardiyojenik olmayan pulmoner ödem semptomu olabilir)
 • Ani bilinç kaybı (senkop semptomu olabilir)
 • İdrar çıkışında önemli derecede azalma (böbrek fonksiyonlarının bozulmasının semptomu olabilir)
 • Enfeksiyon nedeniyle ateş, boğaz ağrısı ya da ağızda ülser (nötropeni semptomu olabilir)
 • Kas güçsüzlüğü, kas spazmı, anormal kalp ritmi (kanda potasyum düzeyi azalmasının semptomu olabilir)
 • Yorgunluk, zihin karışıklığı (konfüzyon), kas titremesi, havale (konvülziyonlar) (hiponatremi semptomu olabilir)
 • Anormal böbrek fonksiyon testi sonucu (seram ürik asit ya da kreatinin ya da kanda üre nitrojeni artışı semptomu olabilir)
 • Anormal karaciğer fonksiyon testi sonucu (seram bilirubin artışı semptomu olabilir)
 • Aşağıdaki etkiler CARDOPAN PLUS ile yürütülen klinik çalışmalarda gözlenmiştir; ilaç ya da diğer nedenlere bağlı olup olmadıkları saptanmamıştır:

  Karın ağrısı, üst karın ağrısı, kaygı, endişe (anksiyete), eklem ağrısı ve sertliği (artrit), güçsüzlük (asteni), sırt ağrısı, göğüs ağrısı ve ateş ile birlikte balgamlı öksürük (bronşit ya da akut bronşit), göğüs ağrısı, ayakta dururken baygınlık, yemek sonrası mide rahatsızlığı (dispepsi), nefes darlığı (dispne), ağız kuruluğu, burun kanaması (epistaksis), ereksiyon sağlanma ya da sürdürme güçlüğü (erektil disfonksiyon), ishal ve kusma ile birlikte görülen mide ve barsak enfeksiyonu (gastroenterit), baş ağrısı, aşırı terleme (hiperhidroz), deri duyarlılığında azalma (hipoestezi), grip (influenza), uykusuzluk (insomnia), kas spazmı, kas incinmesi, burun tıkanıklığı (nazal konjesyon), burun mukozasının iltihabı (nazofarenjit), bulantı, boyun ağrısı, şişlik (ödem), el, ayak ve bileklerde şişlik (periferik ödem), orta kulak iltihabı (otitis media), uzuvlarda ağrı, çarpıntı, boğaz ağrısı (faringolaringeal ağrı), olağanüstü sık idrara çıkma durumu (pollakiüri), ateş (pireksi), yanak/alında baskı hissi (sinüzit), sinüs tıkanıklığı, sersemlik (somnolans), hızlı kalp atışı (taşikardi), üst solunum yolu enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu, denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi duygusu (vertigo), viral enfeksiyonlar, görme bozukluğu. CARDOPAN PLUS ile gözlenmemekle birlikte aşağıdaki muhtemelen ciddi istenmeyen etkiler tek başına valsartan ya da hidroklorotiyazid içeren diğer ilaçlarla bildirilmiştir.

  ValsartanYaygın olmayan:
 • Karın ağrısı
 • Denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi dönme duygusu (vertigo)
 • Kanda hemoglobin ve kırmızı kan hücresi azalması (şiddetli olgularda anemiye yol açabilir) sıra dışı kanama ya da berelenme (trombositopeni),
 • Döküntü, kaşıntı ile birlikte ateş, eklem ağrısı, lenf nodüllerinde şişlik ve/veya grip benzeri semptomlar (serum hastalığı dahil olmak üzere diğer hipersensitivite/aleıji reaksiyonları),
 • Kas spazmları, anormal kalp ritmi (serum potasyum düzeyi artışı)
 • Mor-kırmızı noktalar, ateş, kaşıntı (vaskülit)
 • Karaciğer enzimleri değerlerinde yükselme,
 • Döküntü, kaşıntı, baş dönmesi, yüz, dudak, dil ya da boğazda şişlik, nefes ve yutma güçlüğü (anjiyoödem) ile birlikte alerjik reaksiyonlar
 • Döküntü, kurdeşen (kaşıntı),
 • İdrar çıkışında önemli derecede azalma (böbrek yetmezliği)
 • Kanda sodyum düzeyinin normalin altına düşmesi (hiponatremi).
 • Çalışma ilacıyla nedensel ilişkisinden bağımsız olarak hipertansif hastalarda klinik çalışmalar sırasında aşağıdaki olaylar gözlenmiştir: Artralji, asteni, sırt ağrısı, ishal, baş dönmesi, baş ağrısı, uykusuzluk, libido azalması, mide bulantısı, ödem, farenjit, rinit, sinüzit, üst solunum yolu enfeksiyonu, viral enfeksiyonlar.

  HidroklorotiyazidÇok yaygın:
 • Kanda lipid (yağ) düzeyi artışı (hiperlipidemi)
 • Yaygın:
 • Kanda magnezyum düzeyi azalması (hipomagnezemi), kanda ürik asit düzeyi artışı (hiperürisemi)
 • Baş dönmesi, ayakta dururken baygınlık (ortostatik hipotansiyon)
 • İştah azalması, hafif bulantı, kusma,
 • Kaşıntılı ya da diğer döküntü tipleri (ürtiker)
 • Ereksiyon sağlanamaması ya da sürdürülememesi (empotans)
 • Kanda sodyum düzeyinin normalin altına düşmesi (hiponatremi).
 • Seyrek:
 • Deride mor lekeler (trombositopeni, purpura belirtisi olabilir)
 • Bulantı, kusma, kabızlık, mide ağrısı gibi gastrointestinal bozukluklar, sık idrara çıkma, susuzluk, kas güçsüzlüğü ve titremesi (hiperkalsemi belirtisi olabilir), kan ve idrarda şeker düzeyi artışı (hiperglisemi, glikozüri),
 • Baş ağrısı, baş dönmesi, uyku bozukluğu, depresyon, karıncalanma ya da hissizlik (parestezi),
 • Görme bozukluğu,
 • Şiddetli ve sürekli kusma, ishal, düzensiz kalp atımı (aritmi belirtisi olabilir)
 • Karında rahatsızlık, kabızlık ya da ishal
 • Derinin güneşe karşı duyarlılığında artış (fotosensitivite),
 • Göz ve deride sararma (kolestaz ya da sarılık),
 • Çok seyrek:
 • Ateş, boğaz ağrısı, sık enfeksiyon (agranulositoz belirtisi olabilir), ateş, boğaz ağrısı ya da ağızda ülser (lökopeni belirtisi olabilir), güçsüzlük, berelenme ve sık enfeksiyon
 • (pansitopeni, kemik iliği depresyonu belirtisi olabilir), soluk deri, yorgunluk, nefes darlığı, koyu renk idrar (hemolitik anemi belirtisi olabilir),

 • Deri döküntüsü ve/veya nefes darlığı (hipersensitivite reaksiyonu belirtisi olabilir)
 • Konfüzyon, yorgunluk, kas titremesi ve spazmı, hızlı soluk alma (hipokloremik alkaloz belirtisi olabilir),
 • Şiddetli karın ağrısı (pankreatit belirtisi olabilir)
 • Döküntü, mor-kırmızı lekeler, ateş, kaşıntı (nekrotizan vaskülit belirtisi olabilir),yüzde döküntü, eklem ağrısı, kas bozukluğu, ateş (Sistemik Lupus Eritematozus belirtisi olabilir),
 • Bilinmiyor:
 • Gözde yüksek basınç nedeniyle görme kaybı ya da gözde ağrı (akut dar açılı glokom),
 • Döküntü, deride kızarıklık, dudak, göz ya da ağızda, deride soyulma, ateş (Toksik Epidermal Nekroliz, eritema multiforme belirtileri olabilir)
 • Kas spazmı
 • İdrar çıkışında önemli düzeyde azalma (böbrek bozukluğu/yetmezliği belirtisi),
 • Ateş (pireksi), güçsüzlük (asteni)
 • Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU