İlaç Ara

CORDVAX PLUS 160 mg/25 mg 28 film tablet

Firma Bilgileri
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı
Ambalaj Miktarı
28
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

CORDVAX PLUS 160 mg/25 mg film tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

160 mg valsartan ve 25 mg hidroklortiyazid içerir.

Yardımcı maddeler

Laktoz anhidr, laktoz monohidrat, mikrokristalin selüloz pH 105, hidroksipropil selüloz LH-21, magnezyum stearat, kolloidal silikondioksit, hipromelloz, makrogol 8000, talk, titanyum dioksit (E 171), kırmızı demir oksit (E 172), sarı demir oksit (E 172), siyah demir oksit (E 172).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CORDVAX PLUS nedir ve ne için kullanılır?

2. CORDVAX PLUS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CORDVAX PLUS nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CORDVAX PLUS’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.CORDVAX PLUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CORDVAX PLUS’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Valsartan, hidroklorotiyazid veya benzeri idrar söktürücülere (diüretiklere) karşı ya da yukarıda belirtilen ilacın bileşimdeki yardımcı maddelerden herhangi birisine aşırı duyarlığınız varsa, eğer hangisinin sizin için zararlı olduğunu bilmiyorsanız veya emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

• Ciddi karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa,

• Kanınızdaki sodyum veya potasyum düzeyi çok düşükse ya da tedaviye rağmen kanınızdaki kalsiyum düzeyi çok yüksekse,

 • Gut hastalığınız varsa,
 • • Gebeyseniz veya gebe kalmayı planlıyorsanız.

  CORDVAX PLUS’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

  • Karaciğer veya böbrek hastalığı,

 • Diyabet (yüksek kan şekeri),
 • Ateş, cilt döküntüsü, eklem ağrısı (lupus eritematozus    hastalığı veya geçmişi belirtisi)
 • Kanınızın potasyum veya sodyum düzeyinde düşme,
 • Kanınınız kolestrol, ürik asit ve trigliserit düzeyinde yükselme,
 • • Kusma, ishal veya yüksek dozda idrar söktürücü (diüretik) almaya bağlı rahatsızlık.

 • Emziriyorsanız
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  CORDVAX PLUS’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  CORDVAX PLUS aç kamına ya da besinlerle birlikte alınabilir.

  Doktorunuz izin verinceye kadar alkol kullanmayız. Alkol, kan basıncınızın daha fazla düşmesine ve/veya başınızın dönmesine veya bayılmanıza neden olabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Gebeyseniz veya gebe kalmayı planlıyorsanız CORDVAX PLUS’ı kullanmayınız. Benzer ilaçların kullanılması henüz doğmamış çocuğa ciddi hasar verebilir. Bu nedenle, gebe olma olasılığınız varsa ya da gebe kalmayı planlıyorsanız hemen doktorunuzu bilgilendirmeniz önemlidir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  Araç ve makina kullanımı

  Yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılan diğer birçok ilaç gibi CORDVAX PLUS da bazı hastalarda baş dönmesine neden olabilir ve konsantrasyonu olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle araç ve makine kullanımından önce veya diğer konsantrasyona ihtiyaç duyulan durumlarda, CORDVAX PLUS’m üzerinizde yapabileceği olumsuz etkinin düzeyinden emin olunuz.

  CORDVAX PLUS’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  CORDVAX PLUS içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer:

 • Kan basıncını düşüren ilaçlar,
 • • Potasyum takviyesi, potasyum tutucu idrar söktürücüler, potasyum içeren yapay tuzlar veya potasyum düzeylerini artıran heparin gibi ilaçlar,

 • Bazı psikolojik koşulların tedavisinde kullanılan    bir ilaç olan lityum,
 • Ağn veya iltihapların hafifletilmesinde    kullanılan, özellikle nonsteroidal antienflamatuvar
 • ilaçlar,

 • Kortizon türü ilaçlar, steroidler,
 • Digoksin (kalp ilacı),
 • Kürar türevleri (kas gevşetici)
 • Allopurinol (anti-gut tedavisi)
 • Amantadin
 • Sitotoksik ilaçlar (kanser tedavisi)
 • Antikolinerjik ajanlar
 • Siklosporin
 • İnsülin veya ağzından alınan şeker    düşürücü ilaçlar,

• Kolestiramin ve kolestipol; özellikle kandaki yüksek düzeydeki lipitlerin tedavisinde kullanılan reçineler,

• Vitamin D ve kalsiyum tuzları kullanıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.CORDVAX PLUS’in saklanması

CORDVAX PLUS’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CORDVAX PLUS’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CORDVAX PLUS’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Abdi İbrahim İlaç Pazarlama A.Ş.

Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:4 34467 Maslak / Sarıyer / İSTANBUL

Üretim yeri:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Sanayi Mah. Tunç Cad. No : 3 Esenyurt / İstanbul

DEVAMINI OKU

2.CORDVAX PLUS nedir ve ne için kullanılır?

CORDVAX PLUS, 28 ve 84 adet film kaplı tablet içeren blister ambalajda takdim edilmektedir.

CORDVAX PLUS, kahverengi, oblong, bikonveks, bir tarafı 162 baskılı, diğer tarafı VLS baskılı film kaplı tablettir.

Her bir film tablet, 160 mg valsartan ve 25 mg hidroklorotiyazid içerir.

CORDVAX PLUS, yüksek kan basıncının kontrol edilmesine yardımcı olan anjiyotensin II antagonisti ve idrar söktürücü (diüretik) içerir.

CORDVAX PLUS yüksek kan basıncının düşürülmesinde kullanılır.

ı

DEVAMINI OKU

3.CORDVAX PLUS nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Sık sık yüksek kan basıncı olan hastalar, bu problemin belirtilerine dikkat etmezler. Birçok kişi, bu durumda normal hissedebilir. Kendinizi iyi hissetseniz bile, bu durum sizin ilacınızı almanızı, doktorunuz ve eczacınızın söylediklerini yerine getirmenizi daha önemli kılar.

Doktorunuzun açıklamalarını dikkatle uygulayınız.

Önerilen dozu aşmayınız.

CORDVAX PLUS'ın ne kadar ve ne sıklıkta kullanılacağına doktorunuz karar verecektir. Tedaviye vereceğiniz cevaba göre, doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük doz önerebilir.

CORDVAX PLUS için normal günlük doz bir tablettir. Doktorunuzla konuşmadan dozu değiştirmeyin veya tedaviye son vermeyin.

Uygulama yolu ve metodu

CORDVAX PLUS yalnızca ağız yoluyla kullanılır.

CORDVAX PLUS aç karnına ya da besinlerle birlikte alınabilir. Tableti bir bardak su ile yutunuz.

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

65 yaş veya üzerindeki kişilerde de CORDVAX PLUS kullanılabilir.

Özel kullanım durumları

Özellikle 65 yaşın üzerinde kalp, karaciğer veya böbrek hastalıklarınız var ise veya potasyum takviyeleri kullanıyorsanız, zaman zaman kanınızdaki potasyum veya diğer minerallerin ölçülmesi gerekebilir. Doktorunuz bu konuda size öneride bulunacaktır.

İlacın etkili olduğundan emin olabilmek için düzenli doktor kontrollerinde, doktorun gelişimi takip etmesi önemlidir.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Doktorunuz CORDVAX PLUS ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü CORDVAX PLUS tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

Eğer CORDVAX PLUS'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CORDVAX PLUS kullanırsanız

CORDVAX PLUS 'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

İlacınızı her gün aynı zamanda, tercihen sabahları almanız önerilir. İlacı bir doz almayı unuttuğunuzda, hemen bir tablet alınız.

İlacı aldığınız zaman sonraki dozun alınma zamanına yakınsa, bu dozu atlayıp almayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CORDVAX PLUS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

CORDVAX PLUS tedavisini kesmek hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir. Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, tedaviyi kesmeyiniz.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi CORDVAX PLUS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

CORDVAX PLUS’ın kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

Aşağıdakilerden biri olursa, CORDVAX PLUS’ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Alerjik reaksiyonlar (yüzde, göz kapağında, dudaklarda şişkinlik)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CORDVAX PLUS’a karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Boğaz ağrısı, ateş veya titreme (bir kan hastalığı olan serum hastalığının belirtisi)

• Gözde ve ciltte sararma (sarılık belirtisi)

• El, ayak veya dudaklarda uyuşukluk veya ürperti

• Normal olmayan kanama veya çürüme (trombositopeni belirtisi)

• Bulanık görme

• Düzensiz kalp atışı

• Bulantı, kusma veya ateş eşliğindeki karın ağnsı (pankreatit belirtisi)

• Ağrılı veya ağrısız damar iltihabı (nekrotize anjiit belirtisi)

• Kabarcıklı döküntü

• Solunum sorunları (pnömonit ve akciğer ödemi belirtisi)

• Yetersiz böbrek fonksiyonu (böbrek fonksiyonunun bozulması)

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

• Baş ağrısı

• Oturma veya yatma pozisyonundan kalkarken baş dönmesi veya sersemlik

• Normalin dışında yorgunluk veya güçsüzlük (bazen potasyum kaybı belirtisi olabilir)

• Potasyum, sodyum, magnezyum ve kalsiyum seviyelerinde azalma

• İştah kaybı

• Cilt döküntüsü veya kaşıntı

• Ciltte günışığına karşı artan duyarlık

• Kas ağrısı

• Ereksiyon güçlüğü veya sekse ilgi kaybı

• Kusma

• Bulantı

• Sırt veya mide ağrısı

• Kabızlık

• Eklemlerde ağrı

• Grip ya da soğuk algınlığı benzeri belirtiler

• Kuru öksürük

• Kuvvetli baş dönmesi

• Deride kızarıklık

• Uyku bozukluğu

Bunlar CORDVAX PLUS’ ın hafif yan etkileridir.

Eğer bu kutlanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

DEVAMINI OKU