İlaç Ara

CECLOR 125 mg oral süspansiyon için granül

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Actavis İlaçları A.Ş
Satış Fiyatı
Ambalaj Miktarı
100
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

CECLOR125 mg/ 5 mL oral süspansiyon için granül Ağızdan alınır.

Etken Madde

Sefaklor monohidrat 131.25 mg (125 mg sefaklora eşdeğer)

#    

Yardımcı maddeler

Sodyum lauril sülfat, silikon emülsiyonu, eritrosin, metil selüloz, ksantan zamkı, suni çilek aroması, sukroz, modifıye nişasta

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CECLOR nedir ve ne için kullanılır?

2. CECLOR’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CECLOR nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CECLOR’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.CECLOR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CECLOR’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer çocuğunuzda:

 • Sefalosporin grubu antibiyotiklere karşı duyarlılık varsa bu ilacı kullanmayınız.
 • CECLOR’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer çocuğunuzda:

 • Böbrek yetmezliği varsa bu ilacı dikkatli kullanınız.
 • Penisilinlere veya başka ilaçlara alerjiniz varsa bu ilacı dikkatli kullanınız.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

  CECLOR’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  İlacın besinlerle birlikte alınması sindirim kanalından emilimini geciktirebilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelik

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Annelere 500 mg dozlarda uygulanan sefaklor, sütte az miktarda tespit edilmiştir.

  Emzirme

  Araç ve makina kullanımı

  Sefaklorun araç ve makine kullanımı üzerine etkisi yoktur.

  CECLOR’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler baklanda önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün şeker İçermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransımz (duyarlılığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bütün diğer beta-laktam antibiyotikleri gibi CECLOR’un böbreklerden atılımı probenesid (gut hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç) ile azalır. Varfarin (kan pıhtılaşmasına karşı kullanılır) ve CECLOR’u birlikte kullanan hastalarda pıhtılaşma zamanı uzaması görülebilir.

  Bu ifadelerin, belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

  Eğer reçeteii ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  5.CECLOR’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CECLOR’i kullanmayınız.

  Ruhsat sahibi:

  Actavis İlaçları A.Ş.

  Gültepe Mah. Polat İş Merkezi 34394 Levent Şişli-İSTANBUL Üretim yeri:

  Nobelfarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  Sancaklar, 81100 Düzce

  DEVAMINI OKU

  2.CECLOR nedir ve ne için kullanılır?

  CECLOR, sulandırıldığında her 5 mL’si 125 mg sefaklor içeren 100 mL süspansiyon veren, pembe renkli, akışkan, karakteristik çilek kokulu granüldür.

  CECLOR, beta laktam antibakteriyellerden ikinci kuşak sefalosporinler olarak adlandırılan bir gruba aittir.

  CECLOR, duyarlı mikroorganizmaların rol oynadığı aşağıda belirtilen sistem ve organların enfeksiyonlarının tedavilerinde endikedir:

  • Solunum yolları enfeksiyonları (zatürre, bronşit, kronik bronşitin akut alevlenmeleri, boğaz iltihabı ve bademcik iltihabı gibi)
  • Orta kulak enfeksiyonu, sinüzit
  • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
  • İdrar yollan enfeksiyonları (sistit ve piyelonefrit gibi)
  • ı

  DEVAMINI OKU

  3.CECLOR nasıl kullanılır ?

  CECLOR çocuklarda, çocuğun yaşı ve kilosu göz önüne alınarak genel olarak günde üç kez, bazı durumlarda (orta kulak iltihabı, farenjit (yutak iltihabı), tonsilit (bademcik iltihabı) ve yumuşak doku enfeksiyonları) günde iki kez kullanılabilir.

  Yaşlılarda kullanımı

  İlacınızı her gün aynı vakitte almaya çalışınız.

  Uygulama yolu ve metodu

  CECLOR ağızdan alınır.

  Oral süspansiyonun hazırlanması:

  Kapağı çevirerek açınız. İçerisinde oral süspansiyon için kuru toz bulunan şişeyi, üzerindeki işaretlenmiş çizgiye kadar kaynatılıp soğutulmuş içme suyu ile tamamlayınız ve iyice çalkalayınız. Su ilavesini azar azar yapınız ve her ilaveden sonra şişeyi iyice çalkalayarak tozun suyla tamamen karışmasını sağlayınız. İlacı sulandırıldıktan sonra buzdolabında saklayınız. Sulandırılan ilaç buzdolabında 14 gün boyunca saklanabilir.

  Her kullanımdan önce şişeyi iyice çalkalayınız.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

  Yaşlılarda kullanımı

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Böbrek yetmezliğinde doktorunuzun doz ayarlaması yapması gerekebilir.

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuzun herhangi bir doz ayarlaması yapmasına gerek yoktur.

  Eğer CECLOR’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla CECLOR kullanırsanız

  CECLOR'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Aşırı doz durumunda derhal doktorunuza veya bir eczaneye başvurunuz.

  Aşırı doz belirtileri bulantı, kusma, karın üst bölgesinde ağrı ve ishaldir. Bu gruptaki ilaçlar aşırı dozlarda nöbet geçirme olasılığım arttırabilirler. Bu gibi durumlarda derhal doktorunuza başvurmanız gereklidir.

  CECLOR'i kullanmayı unuttuysanız

  Unuttuğunuz dozu mümkün olduğu kadar çabuk almaya çalışınız ve sonra doktorunuzun tavsiye ettiği aralıkları uygulamaya devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  DEVAMINI OKU

  CECLOR ile tedavi sonlandırıldığmdaki oluşabilecek etkiler

  Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, tedaviyi durdurmayınız.

  Eğer bu ürünün kullanımına ilişkin başka sorunuz varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

  4.Olası yan etkiler?

  Tüm diğer İlaçlar gibi, CECLOR’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa CECLOR’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Nefes almada zorluk
 • Deride kaşıntı, şişlik, döküntü, kızarıklık
 • Deride ve mukoza mebranlarmda (ağız, boğaz ve bazı iç organların yüzeyini kaplayan ve salgı üreten doku) şişme ve kabarcık oluşumu
 • Kuvvetsizlik, yorgun düşme
 • Yüz ve dudakları da kapsayan ödem (su birikmesinden kaynaklanan şişme)
 • Vücutta karıncalanma
 • Bayılma
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CECLOR’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 • Ateş, inatçı boğaz ağrısı gibi inatçı yeni enfeksiyonlar
 • Eklemlerde ağrı, kas güçsüzlüğü ile seyreden deri döküntüleri, kaşıntı (serum hastalığı)
 • Şiddetli, kanlı veya sümüklü olabilen inatçı ishal
 • idrar renginin koyu çıkması, deride morluklar veya kanama gelişmesi gibi kan hücrelerinin azalmasını gösteren bulgular
 • Deri ve gözlerde sarılık
 • Deri altında sıvı toplanması, soyulma, nekroz (kangren) gibi bulguların eşlik ettiği ciddi deri reaksiyonları
 • İdrar miktarında azalma
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:
 • Yorgunluk
 • Uykusuzluk
 • Sinirlilik
 • Bulantı, kusma, hafif ishal, hazımsızlık
 • Artmış kas kasılmaları
 • Genİtal bölgede (vajinada) enfeksiyonlar
 • Deride döküntü, kaşıntı
 • Kaslarda sertleşme
 • Bunlar CECLOR’un hafif yan etkileridir.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU