İlaç Ara

CEKLOTEVA 250 mg / 5 ml oral sus. haz. için kuru toz 100 ml

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Med-İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı
Ambalaj Miktarı
100
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

CEKLOTEVA 250 mg/5 ml Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz

Ağızdan alınır.

Etken Madde

Su ile hazırlanan her 5 ml, etkin madde olarak 250 mg sefaklora eşdeğer sefaklor monohidrat içerir.

Yardımcı maddeler

Çilek aroması, ksantan zamkı, hipromelloz (hidroksipropil metil selüloz), sodyum lauril sülfat, nişasta ve simetikon karışımı, sukroz, eritrosin (El 27) içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CEKLOTEVA nedir ve ne için kullanılır?

2. CEKLOTEVA’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CEKLOTEVA nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CEKLOTEVA’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.CEKLOTEVA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CEKLOTEVA’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer çocuğunuzda:

• Sefalosporin grubu antibiyotiklere karşı duyarlılık varsa bu ilacı kullanmayınız.

CEKLOTEVA’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer çocuğunuzda:

• Böbrek yetmezliği varsa bu ilacı dikkatli kullanınız.

* Daha önceden penisilin veya diğer beta-laktam antibiyotiklerine karşı ani veAeva şiddetli aşırı duyarlılığı olan kişilerde dikkatli kullanınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

CEKLOTEVA’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

İlacm besinlerle birlikte alınması sindirim kanalından emilimini geciktirebilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Annelere 500 mg dozlarda uygulanan sefaklor, sütte az miktarda tespit edilmiştir.

Emzirme

Araç ve makina kullanımı

CEKLOTEVA’nın araç ve makine kullanma becerisini etkilediğine yönelik bilgi bulunmamaktadır.

CEKLOTEVA’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün şeker içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransmız (duyarlılığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bütün diğer beta-laktam antibiyotikleri gibi CEKLOTEVA’nın böbreklerden atılımı probenesid ile inhibe edilir. Varfarin ve CEKLOTEVA’yı birlikte kullanan hastalarda pıhtılaşma zamanı uzaması görülebilir.

Bu ifadelerin, belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

Doktorunuz önermedikçe kesinlikle başka ilaçları kullanmayınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.CEKLOTEVA’in saklanması

CEKLOTEVA ’yı çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

CEKLOTEVA’yı 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Hazırlanan süspansiyonu 2-8°C arasındaki buzdolabında saklayınız. Sulandırıldıktan sonra buzdolabında 14 gün boyunca saklanabilir. Bu süreden sonra kalan kısım atılmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CEKLOTEVA’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: MED-ILAÇ San. ve Tic. A.Ş., Bankalar Cad.

Bozkurt Han 19/4, 34420 Karaköy – İst Tel:    0212    393    14    00

Faks:    0212    249    61    68

Üretim Yeri:    TEVA    Pharmaceutical    Industries, Ltd.,

PO Box 1142, Kudüs 91010, İsrail Tel: 972-2-5892917 Fax:972-2-5814777

DEVAMINI OKU

2.CEKLOTEVA nedir ve ne için kullanılır?

CEKLOTEVA 250 mg/5 mL oral süspansiyon için granül, sulandınldığında her 5 mL’si 250 mg sefaklor içeren 100 mL süspansiyon veren, pembe renkli, akışkan, karakteristik çilek kokulu granüldür.

CEKLOTEVA, beta laktam antibakteriyellerden ikinci kuşak sefalosporinler olarak adlandırılan bir gruba aittir.

• Solunum yollan enfeksiyonlan (pnömoni, bronşit, kronik bronşitin akut alevlenmeleri, farenjit ve tonsillit gibi)

• Orta kulak enfeksiyonu, sinüzit

• Deri ve yumuşak doku enfeksiyonlan

• İdrar yollan enfeksiyonlan (sistit ve piyelonefrit gibi)

DEVAMINI OKU

3.CEKLOTEVA nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

CEKLOTEVA çocuklarda, çocuğun yaşı ve kilosu göz önüne alınarak genel olarak günde üç kez, bazı durumlarda (orta kulak iltihabı, farenjit (yutak iltihabı), tonsilit (bademcik iltihabı) ve yumuşak doku enfeksiyonlan) günde iki kez kullanılabilir.

Yaşlılarda kullanımı

Uygulama yolu ve metodu

CEKLOTEVA ağızdan alınır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

Uygulanacak doz genel olarak 8 saat ara ile 20 mg/kg/gün şeklinde ayarlanmalıdır. Orta kulak enfeksiyonu, farenjit (yutak iltihabı), tonsilit (bademcik iltihabı) ve yumuşak doku enfeksiyonlannda total günlük doz bölünmek suretiyle 12 saat ara ile verilebilir. Ağır enfeksiyonlarda, örneğin orta kulak enfeksiyonu veya daha az duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlarda günde total doz 1 g'ı geçmemek şartıyla 40 mg/kg/gün önerilmektedir. 10 kg’a kadar 1-1.5 yaş grubu bebeklerde kullanılır.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

CEKLOTEVA’nm yaşlılardaki kullanımını sınırlayacak bir neden yoktur.

Özel kullamm durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliğinde doktorunuzun doz ayarlaması yapması gerekebilir.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuzun herhangi bir doz ayarlaması yapmasına gerek yoktur.

Eğer CEKLOTEVA ’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CEKLOTEVA kullanırsanız

CEKLOTEVA ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Aşırı doz durumunda derhal doktorunuza veya bir eczaneye başvurunuz.

Aşın doz belirtileri bulantı, kusma, kann üst bölgesinde ağn ve ishaldir. Bu gibi durumlarda derhal doktorunuza başvurmanız gereklidir.

CEKLOTEVA'i kullanmayı unuttuysanız

Unuttuğunuz dozu mümkün olduğu kadar çabuk almaya çalışınız ve sonra doktorunuzun tavsiye ettiği aralıkları uygulamaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CEKLOTEVA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, tedaviyi durdurmayınız.

Eğer bu ürünün kullanımına ilişkin başka sorunuz varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler?

Tüm diğer ilaçlar gibi, CEKLOTEVA'nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, CEKLOTEVA’yı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Nefes almada zorluk

• Deride kaşıntı, şişlik, döküntü, kızarıklık

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise. sizin CEKLOTEVA'ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Ateş

• Dizlerde ağrı

• Kas güçsüzlüğü

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

• Uykusuzluk

• Yorgunluk

• Sinirlilik

• Bulantı, kusma, ishal, yutma güçlüğü

• Artmış kas kasılmaları

• Genital bölgede enfeksiyonlar

• Beklenmedik durumlarda oluşan kanamalar ve vücutta kendiliğinden oluşan morluklar

• Anormal karaciğer fonksiyon test bulguları

• Anormal böbrek fonksiyon test bulguları

Bunlar CEKLOTEVA’nın hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU