İlaç Ara

CETAFLU FORT 20 tablet

Firma Bilgileri
Atabay İlaç Fabrikası A.Ş.
Satış Fiyatı
10.34 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
20
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

CETAFLU FORTE film tablet Ağız yoluyla alınır.

 • Etken Madde

  Her bir film tablet 650 mg parasetamol, 10 mg fenilefrin hidroklorür ve 4 mg klorfeniramin maleat içerir.

 • Yardımcı maddeler

  Mısır nişastası, povidone (K-30), mikrokristalin selüloz, kolloidal silikon dioksit, magnezyum stearat, opadry (kaplama maddesi).

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. CETAFLU FORT nedir ve ne için kullanılır?

  2. CETAFLU FORT’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. CETAFLU FORT nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. CETAFLU FORT’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  2.CETAFLU FORT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  CETAFLU FORT’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  E ğer:

 • Etkin maddeler veya diğer adrenalin hormonu ile aktive olan (adrenerjik) ilaçlara veya CETAFLU FORTE’un içerdiği maddelerden herhangi birine karşı (bkz. yardımcı maddeler listesi) alerjiniz varsa,

 • Depresyon, psikiyatrik ya da duygusal bozukluklar ya da Parkinson tedavisinde kullanılan monoamin  oksidaz inhibitörü (MAOI- monoaminoksidaz enzimini

 • baskılayan ilaçlar) bir ilaç kullanıyorsanız ya da son 2 hafta içinde kullandıysanız.

 • Şiddetli kalp-damar, karaciğer (Child-Pugh kategorisi > 9) veya böbrek hastalığınız varsa,

 • Şiddetli yüksek tansiyon veya hızlı kalp atışının eşlik ettiği bir hastalığınız varsa,

 • İdrara çıkma sonrası, mesanede bir miktar idrarın kaldığı, prostat adenomu (üreme sistemi organının büyümesi) denilen rahatsızlığınız varsa,

 • Sindirim kanalında tıkanıklık varsa,

 • Midenizde daralmaya neden olan peptik ülseriniz (mide zarında ya da oniki parmak bağırsağında yara) varsa,

 • Astım dahil olmak üzere herhangi bir akciğer hastalığınız varsa,

 • Göz tansiyonunuz (glokom) varsa,

 • Glukoz 6-fosfat dehidrojenaz enzim eksikliğiniz varsa (kırmızı kan hücrelerini oksidasyon reaksiyonları denen hasar verici durumdan koruyan proteinin eksikliği),

 • Şeker (diabetes mellitus) hastasıysanız,

 • Sara (Epilepsi) hastasıysanız,

 • Tiroid bezinin salgıladığı tiroid hormonlarının fazla çalışması (hipertroid) varsa,

 • Parasetamol içeren başka ilaç kullanıyorsanız,

 • Beta bloker (kalp ve dolaşım bozuklukları için kullanılan ilaçlar) ilaçları kullanıyorsanız,

 • Trisiklik antidepresan (depresyon için kullanılan ilaçlar) kullanıyorsanız,

 • Burun açıcı (nazal dekonjestanlar), iştah kesici ilaçlar gibi, diğer sempatomimetik ilaçları kullanıyorsanız,

 • Feokromositoma (böbreküstü bezlerinde oluşan bir tümör olup, adrenalin miktarında artışa sebep olur) hastasıysanız,

 • Hamileyseniz veya bebeğinizi emziriyorsanız,

 • 12 yaşından küçükseniz

 • CETAFLU FORT’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

 • Alkol kullanıyorsanız,

 • Sürekli alkol kullanımınızın yanında karaciğer rahatsızlığınız varsa,

 • Geçmişte kalbin atım hızının bozulmasına (aritmi) bağlı olarak Torsades de Pointes veya QT uzaması görüldü ise,

 • Kalp-damar sistemi hastalıklarınız varsa,

 • Böbrek ya da karaciğer hastalığınız varsa,

 • Serebral ateroskleroz hastasıysanız,

 • Belirsiz nedenle tansiyonunuz düşüyorsa (idiyopatik ortostatik hipotansiyon) varsa,

 • Tiroid fonksiyon bozukluğunuz varsa,

 • İdrar tutulmasına hassas olabileceğinizden prostat büyümeniz varsa,

 • Bronşiyal astımınız varsa,

 • Şeker (Diabetes mellitus) hastasıysanız,

 • Sürekli yetersiz beslenme (Kronik malnutrisyon) ve aşırı sıvı kaybınız (dehidrasyon) varsa,

 • Karaciğer enzimlerinde yükselme (örneğin alanin aminotransferaz (ALT) düzeyi) ve gelip geçici sarılıkla karakterize kalıtsal bir hastalık olan Gilbert sendromunuz varsa,

 • Ameliyat olacaksanız,

 • CETAFLU FORTE’u önerilenden daha uzun ya da daha kısa süreli kullanmayınız. CETAFLU FORTE önerilen dozların ve sürenin üzerinde kullanıldığında karaciğer hasarına neden olabilen parasetamol maddesini içermektedir.

 • Parasetamol ani yüksek dozlarda ciddi karaciğer zehirlenmesine neden olabilir.

 • Karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda,

 • Kansızlığı (anemisi) olanlarda ,

 • Akciğer hastalarında doktor kontrolü altında dikkatli kullanılmalıdır.

 • Nefes alma problemleriniz (astım, amfizem ya da kronik bronşit gibi) varsa, CETAFLU FORTE’u doktor kontrolü altında kullanmalısınız.

 • Parasetamol içeren bir ürünü ilk kez kullanıyorsanız ya da daha önce kullandıysanız, ilk dozda ya da tekrarlayan dozlarda deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu oluşabilir. Bu durumda doktorla irtibata geçiniz. İlacı bırakarak alternatif bir tedaviye geçmeniz gerekir. Böyle bir deri reaksiyonu oluşumunda bu ilacı ya da parasetamol içeren başka bir ilacı kullanmamalısınız. Bu durum, ciddi ve ölümle sonuçlanabilen cilt reaksiyonlarına neden olabilir.

 • Eğer astım, amfizem ya da kronik bronşit gibi nefes alma problemleriniz varsa,

 • Şikayetleriniz 3-5 gün içinde düzelmezse ya da eşlik eden yüksek ateş varsa, ateş 3 günden uzun sürmüşse, deri döküntüsü (kurdeşen) ya da inatçı baş ağrısı olursa doktorunuza danışınız.

 • CETAFLU FORTE’u önerilen dozunu aşmayınız. CETAFLU FORTE ile birlikte parasetamol içeren daha başka ürünler kullanmayınız. Günlük maksimum dozu

 • aştığınızda şiddetli karaciğer hasarı görülebilir.

 • Glutatyon seviyesi azalmış, düzenli alkol kullanan, aşırı iştahsız (anoreksik),

 • düşük vücut kütle indeksi olan ya da beslenme yetersizliğiniz varsa karaciğer

  fonksiyon bozukluğu riski nedeniyle dikkatli kullanılmalıdır.

 • Glutatyon eksikliğiniz varsa, CETAFLU FORTE metabolik asidoz riskini artırabilir.

 • Metabolik asidozun aşağıdaki belirtileri vardır:

  o Derin, hızlı ve zorlanarak nefes alıp vermek

 • Mide bulantısı ve kusma

 • İştahsızlık

 • Erişkinlerde uzun süreli (kronik) günlük dozlarda karaciğer hasarına neden olabilir.

  Alkolik karaciğer hastalarında dikkatli kullanılmalıdır.

  Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi nedeniyle (hepatotoksisite) riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2 gramı aşmaması gerekir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  CETAFLU FORT’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  CETAFLU FORTE alkolle birlikte kullanılırsa karaciğer hasarına neden olabileceğinden bu ürünü kullanılırken alkollü içecekler kullanmamalısınız.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  CETAFLU FORTE gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  CETAFLU FORTE gerekli olmadıkça emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  CETAFLU FORTE uyuşukluğa neden olabilir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.

  CETAFLU FORT’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Uyarı gerektiren yardımcı madde içermemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer:

 • Monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI) depresyon ve Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılır. MAOI kullanıyorsanız ya da son iki hafta içinde kullanmış iseniz CETAFLU FORTE’u almayınız.

 • Bazı ilaçlarla birlikte kullanıldığında CETAFLU FORTE’un etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • Sakinleştirici (sedatifler, trankilizanlar) ilaçlar

 • Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (ör. propantelin)

 • Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (ör. Metoklopramid ve domperidon gibi)

 • Kolestiramin gibi kolesterol düşürücü ilaçlar

 • Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar ör. Bazı uyku ilaçları, sara hastalığında kullanılan ilaçlar (fenitoin, fenobarbital, karbamazepin gibi) ve tüberküloz tedavisinde kullanılan ilaçlar (rifampisin, izoniyazid)

 • Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol

 • Varfarin ve kumarin türevi antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar)

 • Zidovudin (AİDS hastalığında kullanılan bir ilaç)

 • Domperidon (bulantı-kusma tedavisinde kullanılır.)

 • Bulantı ve kusmanın önlenmesi için kullanılan ilaçlar (tropisetron ve granisetron)

 • Alkol

 • Antidepresanlar (ruhsal çöküntü tedavisinde kullanılan ilaçlar: imipramin, amitiriptilin, bitkisel bir ilaç sarı kantaron-St.John Wort gibi)

 • Kalp ve astım hastalığı için kullanılan (sempatomimetikler) ilaçlar

 • Kalp ritm bozukluğu ve tansiyon için kullanılan ilaçlar (beta-blokerler, debrisokin, guanetidin, rezerpin)

 • Migren tedavisinde kullanılan ergo alkaloitleri (ergotamin ve metilserjit)

 • Sinir sisteminin uyarılmasını azaltmak için kullanılan antikolinerjik ilaçlar (ör. bazı psikotrop ilaçlar, atropin ve idrar kaçırma tedavisinde kullanılan ilaçlar)

 • Kalp rahatsızlıklarında kullanılan digoksin ve kardiyak glikozitler

 • Doğumu kolaylaştırmak için kullanılan oksitosin

 • Gut hastalığının (eklemlerde görülen bir hastalık) tedavisinde kullanılan probenesid

 • Parasetamolün non steroidal antienflamatuar ilaçlar (NSAİ) denen ağrı kesici ve iltihap giderici ilaçlar ile birlikte kullanılması, NSAİ’ların böbreklerdeki olumsuz etkilerini arttırabilir.

 • Birden fazla ağrı kesici ve iltihap giderici ilaçlar ile kombinasyon tedavisinden kaçınılması önerilmektedir.

 • Parasetamol, özellikle gut hastalarında kandaki ürik asit düzeylerinin belirlenmesinde kullanılan fosfotungstik ürik asit testlerini etkileyebilir.

 • Alerji ilaçları (antihistaminikler), derideki histamin yanıtını baskılayabileceği için

 • alerji testleri yapılmadan birkaç gün önce kesilmelidir.

 • Parasetamol içeren ya da dekonjestan içeren grip ve soğuk algınlığı için kullanılan

 • ilaçlar ile birlikte kullanılması önerilmez.

  Antikolinerjik (istem dışı çalışan bazı sinir sinyallerini engelleyici/azaltıcı etkisi olan) ilaçlar (ör. bazı psikiyatrik ilaçlar, atropin ve idrar kaçırma tedavisinde kullanılan ilaçlar)

  5.CETAFLU FORT’in saklanması

  CETAFLU FORTE’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CETAFLU FORT’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CETAFLU FORT’i kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  Ruhsat Sahibi :

  ATABAY KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.

  Acıbadem, Köftüncü Sok. No.1

  34718 Kadıköy/İSTANBUL

  Üretim Yeri:

  ATABAY İLAÇ FABRİKASI A.Ş.

  Acıbadem, Köftüncü Sok. No.1

  34718 Kadıköy/İSTANBUL

  9 /7

DEVAMINI OKU

2.CETAFLU FORT nedir ve ne için kullanılır?

CETAFLU FORTE, film tablet formunda bir ilaçtır. CETAFLU FORTE tabletler mavi renkli, yuvarlak, bikonveks film kaplı tabletdir.

 • CETAFLU FORTE, bir ağrı kesici ve ateş düşürücü (parasetamol), bir antihistaminik (klorfeniramin maleat) ve mukozanın şişkinliğini azaltarak tıkanıklıkları gideren bir dekonjestan (fenilefrin hidroklorür) olmak üzere üç etkin madde içeren kombine bir ilaçtır.

 • CETAFLU FORTE, 20 film tablet içeren blister ambalajlarda, orijinal kutuda kullanıma sunulmaktadır.

 • CETAFLU FORTE grip ve soğuk algınlığına bağlı baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, ateş ve eşlik eden titreme, burun ve burun boşluklarının (sinüs) tıkanıklığı,burun akıntısı ve hapşırık ve gibi belirtilerini azaltır.

 • DEVAMINI OKU

  3.CETAFLU FORT nasıl kullanılır ?

  Yaşlılarda kullanımı

  12 yaşın üzerindeki çocuklar ve yetişkinlerde:

  Her 6 saatte 1 tablet alınız.

  Durumunuza göre doktorunuz gerekli gördüğü durumlarda her 4 saatte 1 tablet kullanılabilir.

  Günde 6 tabletten fazla kullanmayınız.

  CETAFLU FORTE’u 5 günden uzun süreli kullanmayınız.

  Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi (hepatoksisite) riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2000 mg’ı aşmaması gerekir.

  Uygulama yolu ve metodu

  CETAFLU FORTE’u yeterli miktarda (örneğin bir bardak) su ile alınız.

  CETAFLU FORTE’u yemeklerden önce veya yemeklerden sonra kullanabilirsiniz.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  CETAFLU FORTE, 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

  Yaşlılarda kullanımı:

  CETAFLU FORTE’un yaşlılarda kullanımı araştırılmamıştır.

  Özel kullanım durumları

  CETAFLU FORTE, karaciğer veya böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

  CETAFLU FORTE şiddetli karaciğer veya böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

  Eğer CETAFLU FORTE’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla CETAFLU FORT kullanırsanız

  Doz aşımı durumlarında solgunluk, bulantı ve kusma sık görülen erken belirtilerdir. Ancak bazı durumlarda saatlerce belirti görülmeyebilir. Bu nedenle aşırı doz veya kazayla ilaç alma durumlarında derhal doktorunuza haber veriniz veya hastaneye başvurunuz. Akut (kısa sürede) yüksek doz alındığında karaciğer zehirlenmesine yol açabilir. Aşırı dozun zararı alkolik karaciğer hastalarında daha yüksektir. Parasetamol doz aşımı hemen tedavi edilmelidir.

  Doz aşımında karşılaşılan etkiler olası yan etkiler bölümünde listelenen etkilerle benzerdir. Ciddi vakalarda zihin karışıklığı, halisünasyonlar (hayal görme), nöbetler ve kalp ritm bozuklukları görülebilir.

  Doz aşımında sakinlik, merkezi sinir sisteminin paradoksal uyarılması, toksik psikozis (duygudurum bozukluğu), nöbet, apne (solunumun geçici olarak durması), konvülsiyonlar (istemli olarak çalışan kasların, istem dışı kasılması), antikolinerjik etkiler (bulanık görme, ağız kuruluğu, idrar tutulması, kabızlık), distonik reaksiyonlar (istem dışı, güçlü kas kasılmaları ve postür bozukluğu), ve aritmi (kalp atışında anormallik) dahil kardiyovasküler kollaps (damarların genişleyip burada kanın toplanmasıyla oluşan ağır bir çöküntü tablosu) meydana gelebilir. Parasetamol ile doz aşımı karaciğer hasarı, ensefalopati (beyin dokusunda değişikliklere neden olan hastalık), koma ve ölüme neden olabilir.

  CETAFLU FORTE’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  CETAFLU FORT'i kullanmayı unuttuysanız

  Eğer CETAFLU FORTE’un bir dozunu almayı unutursanız, hatırladığınız anda dozu alınız ve 6 saat sonra gerekiyorsa (doktorunuzun önerisi doğrultusunda) dozu tekrarlayınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi CETAFLU FORT’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa CETAFLU FORT’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Ciltte kızarıklık, kaşıntı gibi alerjik cilt reaksiyonları

 • Çok miktarda alındığında kansızlık, uzun süreli kullanımında kan hücrelerinin sayısında azalma (trombositopeni, trombositopenik purpura, lökopeni, nötropeni, pansitopeni),

 • Beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma (agranülositoz)

 • Lyell sendromu (Fatal sonuçlar dahil toksik epidermal nekroliz, ilaç ve çeşitli

 • enfeksiyonlara bağlı olarak gelişebilen bir deri hastalığı)

 • Stevens-Johnson  sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması,  şişlik ve

 • kızarıklıkla seyreden iltihap)

 • Akut jeneralize eksantematoz püstülozis (yüksek ateşin eşlik ettiği akut yaygın döküntülü, içi cerahat dolu küçük kabarcıklar)

 • Astım ve nefes darlığı

 • Çok miktarda alındığında karaciğerde bozukluk

 • Karaciğer enzimlerinin yükselmesi

 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, ,acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

 • Çok yaygın

 • Yaygın

 • Yaygın olmayan

 • Seyrek

 • Çok seyrek

 • Bilinmiyor


 • 10 hastanın en az birinde görülebilir.

  10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  1000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Eldeki veriler ile tahmin edilemiyor.

  Yaygın
 • Baş ağrısı, baş dönmesi, uykululuk hali

 • Üst solunum yolu hastalık belirtileri

 • Bulantı, kusma, gaza bağlı mide-barsakta şişkinlik, karın ağrısı, kabızlık

 • Yaygın olmayan
 • Mide-barsak kanaması

 • Tedavi dozlarında uzun süreli kullanımda böbrek üzerine zararlı etki

 • Seyrek
 • Kan pulcuğu sayısında azalma (trombositopeni), akyuvar sayısında azalma (lökopeni), kan hücrelerinde azalma (pansitopeni), kansızlık (anemi), hemolitik anemi gibi kan sayım değişiklikleri

 • Alerjik reaksiyonlar, anaflaktik şok (el, ayak, yüz ve dudakların şişmesi, ya da özellikle boğazda nefes darlığına yol açacak şişme)

 • Deri döküntüsü, kaşıntı, alerjik ödem, yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjioödem), yaygın akıntılı döküntüler (akut jeneralize aksantematöz püstülozis), el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık (eritema multiform)

 • Akciğerde nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler (bronkospazm), bronşiyal salgılarda kalınlaşma

 • İshal, hazımsızlık

 • Karaciğerde bozukluk, sarılık dahil hepatit (karaciğer iltihabı)

 • Halsizlik, göğüs sıkışması

 • İştahsızlık

 • Depresyon, kabus görme

 • İritabilite, konsantre olamama

 • Bulanık görme

 • Kulak çınlaması

 • Kalp atımının hızlanması (taşikardi), çarpıntı, kalpte ritm bozukluğu (aritmi)

 • Düşük tansiyon

 • Çok seyrek
 • Lyell sendromu (ilaç ve çeşitli enfeksiyonlara bağlı olarak bir gelişebilen deri hastalığı)

 • Beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma

 • Aspirin ve diğer NSAI ilaçlara duyarlı kişilerde nefes darlığı (bronkospazm)

 • Bilinmiyor
 • Bağışıklık sistemine bağlı nefes darlığı (bronkospazm), pozitif alerji testi, bazı kan hücrelerinin azalması (trombositopeni)

 • Merkezi sinir sisteminde uyarılma, beyinde iltihaplanma (ensefelopati), ellerde titreme(tremor)

 • Sinirlilik, iritabilite (uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu), huzursuzluk, heyecanlanma

 • Kas seyirmesi ve inkoordinasyonu (koordinasyonun bozulması)

 • Üriner retansiyon (idrar yapamama)

 • Eksfoliyatif dermatit (deride kızarıklık ve pullanma) dahil alerjik reaksiyonla, ışığa duyarlılık, deri reaksiyonları, ürtiker

 • Hafif sersemlikten derin uykuya kadar değişen sedasyon, baş ağrısı, çocuklarda paradoksikal eksitasyon (vücut/organların uyarılması), yaşlılarda konfüzyonel psikoz (bilinç bulanıklığıyla seyreden sinirsel bozukluk)

 • Ağız kuruluğu

 • İdrar yapmada zorlanma, ağrılı idrar yapma

 • Göz bebeğinin büyümesi (midriyazis), gözün ön bölümündeki sıvı akışının azalmasıyla göz için basıncını artması (akut açılı glokom)

 • Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU