İlaç Ara

CHOLVAST 10 mg 90 film tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti.
Satış Fiyatı
90.05 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
90
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

CHOLVAST 10 mg film tablet

Ağızdan almır.

Etken Madde

10 mg atorvastatine eşdeğer atorvastatin kalsiyum

Yardımcı maddeler

Kalsiyum karbonat, laktoz DC, mikrokristalin selüloz, kroskarmelloz sodyum, sükroz stearat, magnezyum stearat (E572), hidroksipropil metil selüloz (E464), titanyum dioksit (El71) ve polietilen gliko1.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CHOLVAST nedir ve ne için kullanılır?

2. CHOLVAST’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CHOLVAST nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CHOLVAST’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.CHOLVAST kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CHOLVAST’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Çocuk doğurma potansiyeliniz varsa ve uygun bir doğum kontrol yöntemi kullanmıyorsanız,

• Hamileyseniz, hamile kalmaya çalışıyorsanız ya da emziriyorsanız,

• Çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız yaklaşık 1 ay önceden CHOLVAST kullanımını kesmenizi doktomnuz önerecektir.

• Daha önce CHOLVAST’a ya da kan lipidlerini düşüren benzer ilaçlara ya da yardımcı maddelerine karşı reaksiyon geçirdiyseniz,

• Karaciğerinizi etkileyen bir hastalığınız varsa ya da geçirdiyseniz,

• Karaciğer fonksiyon testlerinizde açıklanamayan anormal sonuçlanmz olduysa,

• Aşırı miktarda alkol aldıysanız.

CHOLVAST’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• Böbrek problemleriniz ya da böbrek problemi öykünüz varsa,

• Sizde veya ailenizin diğer fertlerinde kas hastalığı mevcutsa,

• Daha önce diğer lipid düşürücü ilaçlar (örneğin statinler veya fıbratlar) ile tedavi sırasında kas sorunlarınız olduysa (kas ağrısı, güçsüzlüğü v.b.),

• Sürekli ve yüksek miktarda alkol alıyorsanız,

 • Bazı şekerlere karşı intolerans var ise,
 • Önemli bir solunum güçlüğünüz var ise,
 • Hipotiroidizm (vücutta tiroid hormonunun gereğinden az üretilmesi) varsa,
 • 70 yaşından daha yaşlı iseniz,
 • • Şeker hastalığı açısından risk faktörleriniz var ise. Şeker hastalığınız varsa veya şeker hastalığı geliştirme riskiniz varsa; bu ilacı kullanırken doktorunuz sizi yakından izleyecektir. Kanınızda yüksek şeker ve yağ seviyeleriniz varsa, fazla kilolu iseniz ve yüksek kan basıncınız varsa; şeker hastalığı geliştirme riskiniz olabilir.

  Eğer bunlardan herhangi biri sizin için geçerli ise kas sistemi ile ilgili yan etkiler açısından risklerinizi öngörebilmek için doktorunuz CHOLVAST tedavisi öncesinde ve sırasında kan testleri yapmaya ihtiyaç duyacaktır.

  Eğer daha önce inme geçirdiyseniz doktorunuza söyleyiniz; doktomnuz sizin için en uygun tedaviye ve doza karar verirken bunu dikkate alacaktır.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  CHOLVAST’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  CHOLVAST kullanırken, günde bir ya da iki küçük bardak greyfurt suyundan fazlasını içmeyiniz. Çünkü yüksek miktarda greyfurt suyu içmek CHOLVAST’m etkilerini değiştirebilir.

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz ya da hamile kalmaya çalışıyorsanız CHOLVAST kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız CHOLVAST kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  CHOLVAST kullanımının araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olması beklenmemektedir. Eğer bu ilaç sürüş yeteneğinizi etkiliyorsa araba kullanmayınız. Alet ve makine kullanma yeteneğinizin etkilendiğini düşünüyorsanız bunları kullanmayınız.

  CHOLVAST’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  CHOLVAST laktoz ve sükroz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  CHOLVAST sodyum içerir. Eğer kontrollü sodyum diyetindeyseniz bunu göz önünde bulundurunuz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bazı ilaçlar CHOLVAST’ m etkinliğini değiştirebilir ya da bazı ilaçların etkinliği CHOLVAST tarafından değiştirilebilir. Bu tür bir etkileşim ilaçların birinin ya da her ikisinin de etkinliğini azaltabilir. Ayrıca rabdomiyoliz diye bilinen, önemli ama nadir rastlanan kas zayıflığı durumu da dahil olmak üzere yan etkilerin riskini ya da ciddiyetini arttırabilir. Doktorunuz CHOLVAST dozunuza karar verirken bunu göz önünde bulunduracaktır.

  CHOLVAST ile etkileşimi olabilecek bazı ilaçlar:

  • Bağışıklık sisteminin çalışmasını değiştiren ilaçlar; örneğin siklosporin ya da terfenadin, astemizol gibi alerjik hastalıklara karşı etkili ilaçlar

  • Belli enfeksiyon hastalıklarına karşı etkili ilaçlar ya da mantar hastalıklarına karşı etkili ilaçlar; örneğin eritromisin, klaritromisin, ketokonazol, itrakonazol, rifampin, fusidik asit

  • Lipid düzenleyici başka ilaçlar; örneğin gemfibrozil, fenofibrat, kolestipol

  * Yüksek tansiyon ya da anjina (Kalbi besleyen damarların daralması / tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı) için kullanılan bazı kalsiyum kanal blokörleri; örneğin verapamil, diltiazem

  * Kalp ritmi düzenleyici ilaçlar; örneğin digoksin, amiodaron

  * AIDS (HIV) tedavisinde kullanılan ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir, nelfinavir gibi (proteaz inhibitörleri) ilaçlar

  • Hepatit C tedavisinde kullanılan boceprevir (proteaz inhibitörü)

  * CHOLVAST ile etkileşime girdiği bilinen diğer ilaçlar; ezetimib (kolesterol düşürücü), varfarin (kan pıhtılaşmasını azaltır), doğum kontrol hapları, stiripentol (sara nöbeti engelleyici), simetidin (ülser ve mide yanması için kullanılır), fenazon (ağrı kesici), antiasitler (alüminyum ve magnezyum içeren hazımsızlık ilaçları) ve san kantaron (StJohn’s Wort)

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  5.CHOLVAST’in saklanması

  CHOLVAST ’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’ııin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CHOLVAST’i kullanmayınız.

  Ruhsat Sahibi:

  Biofarma ilaç San. ve Tic. A.Ş.

  Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No: 156 Sancaktepe/İstanbul

  Üretim Yeri ;

  Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No: 156 Sancaktepe/İstanbul

  tarihinde onaylanmıştır.

DEVAMINI OKU

2.CHOLVAST nedir ve ne için kullanılır?

Her bir film kaplı tablet, 10 mg atorvastatine eşdeğer atorvastatin kalsiyum ve boyar madde olarak titanyum dioksit içeren 30 ve 90 tabletlik blister ambalajlarda kullanıma

sunulmuştur.

CHOLVAST beyaz, yuvarlak, bikonveks, film kaplı tablettir.

CHOLVAST statinler olarak da bilinen lipid (yağ) düzenleyiciler isimli ilaç grubuna aittir.

Kolesterol ve trigliserid olarak bilinen yağ kökenli maddelerin düşürülmesinde kullanılır. Normal büyüme süreci için gerekli olan kolesterol doğal olarak oluşan bir maddedir. Ancak kandaki kolesterol çok arttığında, kan damarlarının duvarlarında depolanarak damarların daralmasına ve sonuçta tıkanmasına yol açabilir. Bu da kalp hastalığının en yaygın sebeplerinden biridir. Yüksek kolesterol seviyelerinin kalp hastalığı riskini arttırdığı kabul edilmektedir.

CHOLVAST, tek başma az yağlı diyet veya yaşam stil değişiklikleri başarısız olduğunda kandaki kolesterol ve trigliseridler olarak bilinen lipidleri düşürmek için kullanılır. Kolesterol seviyeleriniz normal olmasına rağmen; eğer kalp hastalığı için artmış riskiniz varsa, CHOLVAST bu riskin azaltılması için de kullanılabilir. Tedavi sırasında standart kolesterol düşürücü diyete devam etmelisiniz.

DEVAMINI OKU

3.CHOLVAST nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

• CHOLVASTTn yetişkinler, 10 yaş ve üzeri çocuklar için günlük başlama dozu 10 mg’dır.

• Bu doz ihtiyacınız olan miktarı aldığınız belirlenene kadar doktorunuz tarafından arttırılabilir. Doktorunuz 4 hafta veya daha uzun aralıklarla kontrol ederek dozu size uygun hale getirecektir. CHOLVAST’m yetişkinlerde en yüksek dozu günde bir kez 80 mg, çocuklarda günde bir kez 20 mg’dır.

• CHOLVAST tedavisine başlamadan önce stardart kolesterol düşürücü bir diyete girilmelidir ve bu diyet CHOLVAST tedavisi sırasında da devam ettirilmelidir.

 • CHOLVAST ’ı doktorunuzun söylediği gibi alınız. Emin değilseniz    doktorunuzla ve
 • eczacınızla kontrol ediniz.

  Uygulama yolu ve metodu

 • CHOLVAST tabletler bütün olarak su ile yutulmalıdır.
 • Dozlar günün herhangi bir saatinde, yemekle birlikte veya ayrı olarak alınabilir.
 • Buna rağmen, dozunuzu günün aynı saatlerinde almayı deneyiniz.
 • Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  10 yaş ve üzeri çocuklarda tavsiye edilen başlangıç dozu 10 mg, tavsiye edilen maksimum doz ise günde 20 mg’dır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlı hastalar ile tüm popülasyon arasında CHOLVAST’m emniyeti, etkinliği ve lipid tedavi amaçlarına ulaşılması arasında hiçbir farklılık gözlenmemiştir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

  Karaciğer yetmezliği:

  Yaşlılarda kullanımı

  Eğer CHOL VASİ ’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla CHOLVAST kullanırsanız

  CHOLVAST ’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  CHOLVAST'i kullanmayı unuttuysanız

  Bir dozunuzu almayı unuttuğunuzu bir sonraki dozunuzun zamanı gelmeden önce hatırlarsanız, hatırlar hatırlamaz alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  CHOLVAST ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  görüşünüz.

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi CHOLVAST’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, CHOLVAST’ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Anjiyonörotik ödem (yüzde, dilde ve soluk borusunda nefes almayı zorlaştırabilecek şişlik). Bu çok ciddi yan etki çok seyrek görülür. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise hemen doktorunuza bildiriniz.

  • Ciltte, ağızda, gözlerde, cinsel organ çevresinde; cilt soyulması, şişmesi, kabarcıklanması ve ateş ile seyreden ciddi hastalık hali.

  • Ayak tabanı ve avuçlarda su toplayabilen, pembe-kırmızı lekelerle karakterize cilt döküntüsü.

  • Nadiren, hastalarda kas zayıflığı ya da iltihabı görülmüştür ve çok seyrek olarak ciddi, yaşamı tehdit eden potansiyel bir duruma dönüşebilir (rabdomiyoliz). Halsizlik ve ateş ile beraber kas zayıflığı, hassasiyeti veya ağrısı olması durumunda CHOLVASTT kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz.

  Doktorunuz CHOLVAST kullanmayı kesmenizi önerdikten sonra kas problemleriniz devam ediyorsa derhal doktorunuza bildiriniz. Bu durumda doktorunuz kas problemlerinizin nedenini bulmak için daha fazla test yapabilir.

  Çok seyrek durumlar CHOLVAST kullanan 10.000 hastada l’den azını etkiler (Bu da CHOLVAST kullanan 10.000 hastadan 9.999’unda bu yan etkilerin görülmesinin beklenmemesi anlamına gelir.).

  • Beklenmedik veya olağandışı kanama yaşarsanız ya da çürük oluşursa bu karaciğer şikayetine yorulabilir. Doktorunuz siz CHOLVAST almaya başlamadan önce veya CHOLVAST alırken karaciğer problemi semptomlarınız varsa karaciğerinizi kontrol etmek için kan testleri yapmalıdır. Karaciğer problemini gösteren aşağıda sıralanan belirtileriniz varsa en yakın zamanda doktorunuza bildiriniz:

  o Yorgunluk ya da zayıflık hissi o İştah kaybı o Üst karın ağrısı o Koyu amber renkli idrar

  o Cildiniz veya gözlerinizdeki beyaz bölgenin sararması

  • Stevens-Johnson sendromu (deri, ağız, göz ve cinsel organlarda ciddi su toplama), eritema multiforme (lekeli kırmızı döküntü), görme bozukluğu, bulanık görme, duyma kaybı, tendon yaralanmaları, karaciğer yetmezliği, tat almada değişiklik, erkeklerde meme büyümesi.

  Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Diğer olası yan etkiler:

  Yaygın durumlar CHOLVAST kullanan 100 hastanın 1 ila 10’unu etkiler

  • Burun yollarında iltihap, boğaz ağnsı, burun kanaması

  • Alerjik reaksiyonlar

  • Kan şeker seviyelerinde artış (şeker hastalığınız varsa, kan şeker seviyelerinizi dikkatle izlemeye devam ediniz), kan kreatin kinaz seviyelerinde artış

  • Baş ağrısı

  • Mide bulantısı, kabızlık, gaz, hazımsızlık, ishal

  • Eklem ağrısı, kas ağrısı ve sırt ağrısı

  • Karaciğer fonksiyonunuzun anormal olabileceğine işaret eden kan testi sonuçları

  Yaygın olmayan durumlar CHOLVAST kullanan 1000 hastanın 1 ila 10’unu etkiler.

  • İştah kaybı, kilo alımı, kan şekeri seviyesinde düşüş (şeker hastalığınız varsa, kan şeker seviyelerinizi dikkatle izlemeye devam ediniz)

  • Kabus görme, uykusuzluk

  • Sersemlik, keçeleşme veya el ve ayak parmaklarında karıncalanma, ağrı veya dokunmaya karşı duyarlılıkta azalma, tat duyusunda değişiklik, hafıza kaybı

  • Bulanık görme

  • Kulaklarda ve/veya kafada çınlama

  • Kusma, geğirme, alt ve üst mide ağrısı, pankreatit (karın ağrısına yol açan pankreas iltihabı)

  • Hepatit (karaciğer iltihabı)

  • Deri döküntüsü ve kaşınma, kurdeşen, saç dökülmesi

  • Boyun ağrısı, kas yorgunluğu

  • Yorgunluk, iyi hissetmeme, güçsüzlük, göğüs ağrısı, özellikle ayak bileğinde olmak üzere şişme (ödem), artmış sıcaklık

  • İdrar testinde beyaz kan hücrelerinin tespit edilmesi

  Seyrek durumlar CHOLVAST kullanan 10.000 hastanın 1 ila 10’unu etkiler

  • Göz bozukluğu

  • Beklenmeyen kanama veya morarma

  • Sarılık (deri ve göz aklarının sararması)

  • Tendon zedelenmesi

  Çok seyrek durumlar CHOLVAST kullanan 100.000 hastanın 1 ila 10’unu etkiler

  • Bir aleriik reaksivon - semotomlar: ani hırıltılı solunum ve eöeüs aerısı veva darlık.

  --------^-----------j---    ?          _    -    j    -    ^

  göz kapakları, yüz, dudaklar, ağız, dil ve boğazda şişme, nefes almada zorluk, kolaps

  • İşitme kaybı

  • Jinekomasti (erkek ve bayanlarda meme büyümesi)

  Statinlerle (CHOLVAST ile aynı tip ilaçlarla) bildirilen diğer yan etkiler:

  • Uykusuzluk ve kabus görmeyi içeren uyku bozuklukları, hafıza kaybı, kafa karışıklığı (konfüzyon)

  • Cinsel zorluklar

  • Depresyon

  • Sürekli öksürük ve/veya nefes darlığı ve ateş içeren solunum problemleri,

  • Şeker hastalığı (diyabet). Kanınızda yüksek şeker ve yağ seviyeleriniz varsa, fazla kilolu iseniz ve yüksek kan basıncınız varsa; şeker hastalığı görülmesi daha olasıdır. Doktorunuz bu ilacı kullanırken sizi izleyecektir.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU