İlaç Ara

BIOCLINE 300 mg 1 ampül

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Farmalas İlaç Sanayi ve Tic.Ltd.Şti
Satış Fiyatı
10.74 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
1
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. BIOCLINE nedir ve ne için kullanılır?

2. BIOCLINE’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. BIOCLINE nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. BIOCLINE’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.BIOCLINE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BIOCLINE’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • Klindamisin veya BİOCLİNE Ampul’ün içerdiği diğer maddelere karşı aşırı duyarlı (allerjik) iseniz.
 • BIOCLINE’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • İshalseniz, ya da antibiyotik aldığınızda genel olarak ishal oluyorsanız, ya da mide, barsak problemleriniz varsa. Eğer ilacı kullanırken ya da tedavi sonrasında sizde şiddetli, uzun süreli ya da kanlı ishal meydana gelmişse derhal doktorunuza bildiriniz; doktorunuza danışmadan ishal kesici bir ilaç almayınız. Bu, antibiyotiklerle tedavi sonrasında oluşabilen barsak iltihaplanmasının (psödomembranöz kolit) bir göstergesi olabilir ve tedavinin sonlandırılması gerekebilir.
 • Diğer antibiyotiklerde olduğu gibi uzun süreli BİOCLİNE Ampul kullanımında dirençli bakteri ve mantar enfeksiyonları gelişebilir (süper enfeksiyon). Bu ağız ya da vajinada pamukçuk şeklinde ortaya çıkar. Bu olasılık ve acil müdahale için tedaviniz mutlaka doktor kontrolü altında yapılmalıdır. Eğer BİOCLİNE Ampul kullanırken ya da kullanımı tamamladıktan hemen sonra ağız ya da dilinizde beyazlaşma, ağrı ya da genital organlarınızda kaşıntı, akıntı varsa lütfen hemen doktorunuza bildiriniz.
 • Böbrek yada karaciğer problemleriniz varsa (eğer BİOCLINE Ampul’ü uzun süre kullanacaksanız doktorunuz sizden böbrek, karaciğer ve kan testleri isteyebilir. Bu kontrollerin kaçırılmadan, düzenli olarak yapılmasına dikkat ediniz).
 • Astım, egzama veya saman nezleniz varsa
 • 1 aylıktan küçük bebeklerde güvenlik ve uygun dozaj belirlenmemiştir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  BIOCLINE’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Yiyecek ve içeceklerle etkileşmediğinden aç veya tok karnına uygulanabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  BIOCLINE Ampul’ün hamilelikte kullanılmasının güvenli olup olmadığı bilinmemektedir. Bu nedenle hamilelik döneminde doktorunuz önermedikçe BIOCLINE Ampul kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  BIOCLINE Ampul’ün anne sütüne geçtiği bilinmektedir. Bu nedenle emzirme döneminde doktorunuz önermedikçe BIOCLINE Ampul kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  BİOCLİNE Ampul’ün araba ve tehlikeli makineler kullanımına etkisi üzerine özel çalışmalar yapılmamıştır.

  BİOCLİNE Ampul tedavisinin araba sürme kabiliyetine bir etkisi olabileceği düşünülmemesine rağmen, eğer bir sorunuz olursa doktorunuza danışınız.

  BIOCLINE’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün her ml’sinde 1 mmol’den daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

  Bu ürün her ml’sinde 9.45 mg benzil alkol içerir. Prematüre bebekler ve yeni doğanlara (1 aydan küçük bebekler) uygulanmaması gerekir. Bebeklerde ve 3 yaşına kadar olan çocuklarda toksik reaksiyonlara ve alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bazı ilaçlarla birlikte alındığında BİOCLINE Ampul’ün ya da diğer ilacın etkisi değişebilir. Bunlar

 • Eritromisin (bir antibiyotik); iki ilaç birbirinin etkisini yok eder.
 • Kas gevşeticiler (BİOCLİNE Ampul bu ilaçların etkisini artırabilir)
 • Doğum kontrol hapları (BİOCLİNE tedavisi sırasında ya da BİOCLİNE tedavisini bıraktıktan sonra 7 gün süre ile kondom gibi diğer doğum kontrol yöntemlerini denemelisiniz).
 • Klindamisine cevap vermeyen hastalar linkomisinden de fayda görmeyebilir.
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  5.BIOCLINE’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BIOCLINE’i kullanmayınız.

  Ruhsat Sahibi:

  Farmalas İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.

  Altınşehir Mah., Tavukçuyolu Cad., Beka Sk. No:9 Ümraniye / İSTANBUL

  Üretici:

  Çetinkaya İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  Susuzkınık Köyü Organize Sanayi Bölgesi No: 120/10, BOLU Tel : (0374) 243 95 85 Fax : (0374) 243 95 82

  /

  DEVAMINI OKU

  2.BIOCLINE nedir ve ne için kullanılır?

  • BİOCLİNE Ampul, kas veya damar içine uygulanan berrak, renksiz steril çözeltidir.
  • BİOCLİNE Ampul, linkozamid grubu bir antibiyotik olan Klindamisin (klindamisin fosfat şeklinde) içerir. Kutu içerisinde 2 ml’lik 1 adet tip I cam ampul şeklinde bulunur.
  • BİOCLİNE Ampul, doktorunuzun uygun görmesi durumunda, klindamisin’e duyarlı bakterilerin duyarlı suşlarının, duyarlı Chlamydia trachomatis suşlarının yol açtığı aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:
  • Üst solunum yolu enfeksiyonları: Bademcik iltihabı, yutak-boğaz iltihabı (farenjit), sinüzit, orta kulak iltihabı ve kızı1.
  • Alt solunum yolu enfeksiyonları: Bronşit, akciğer iltihabı, ampiyem ve akciğer absesi.
  • Çeşitli deri enfeksiyonları: Akne, kıl dibi iltihabı (furonkül), selülit, derinin bulaşıcı yüzeysel mikrobik enfeksiyonu (impetigo), abse ve yara, erizipel ve dolama (paronişi).
  • Kemik ve eklem enfeksiyonları: Kemik ve kemik iliği iltihabı (osteomiyelit) ve kan iltihabı (septik artrit).
  • Jinekolojik (kadın üreme sistemi ile ilgili) hastalıklar
  • Karın içi enfeksiyonları: Karın zarı iltihabı (peritonit) ve karın içi absesi.
  • Diş ve diş eti enfeksiyonları: Diş eti absesi ve diş eti iltihabı (periodontit).
  • BİOCLINE Ampul, enfeksiyonun kana yayıldığı durumlarda (septisemi), kalp iç yüzeyinin iltihabı (endokardit) ya da AIDS hastalarındaki bazı enfeksiyonlar gibi daha ciddi olguların tedavisinde de kullanılabilir.

   BIOCLINE beyne geçmez, beyindeki ciddi enfeksiyonların tedavisi için uygun değildir.

   Malarya tedavisinde klindamisin kapsül veya oral solüsyon formu tek başına veya diğer ilaçlarla birlikte kullanıldığında etkilidir.

  DEVAMINI OKU

  3.BIOCLINE nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Doktorunuz BİOCLİNE Ampul’ü hangi dozda ve ne sıklıkta almanız gerektiğine karar verecektir.

  Yetişkinlerde enfeksiyonun şiddetine göre, kas içine ya da damar içine günde 600-2700 mg 2, 3 ya da 4 eşit doz halinde uygulanır.

  Çok ciddi enfeksiyonlarda daha yüksek dozlar (günlük 4800 mg’a kadar) verilebilir.

  Doktorunuz, enfeksiyonun şiddetine göre dozu azaltabilir veya artırabilir.

  Klindamisin konsantrasyonu 18 mg/ml’den fazla olmamalı ve uygulama hızı dakikada 30 mg’ı aşmamalıdır. Çok hızlı uygulandığı takdirde nadir olarak kalp krizine sebep olabilir.

  Doktorunuzun talimatlarını tam olarak takip ediniz ve asla dozda kendiniz bir değişiklik yapmayınız.

  Uzun süreli kullanım başka enfeksiyonlara yol açabilir.

  Uygulama yolu ve metodu

  Kas içine ve damar içine uygulanır. Damar içine uygulandığında şeker veya salin (tuz) çözeltisiyle karıştırılır ve damla halinde uygulanır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Çocuklarda (1 aylıktan büyük) kg vücut ağırlığı başına önerilen doz, günde 3 veya 4 eşit doz şeklinde 20-40 mg klindamisindir.

  Doktorunuz ciddi enfeksiyonlarda, tedaviye tam yanıt gözlenene kadar vücut ağırlığından bağımsız olarak günde 300 mg’a kadar yüksek doz uygulayabilir.

  Doktorunuz BİOCLINE Ampul’ü hangi dozda ve ne sıklıkta almanız gerektiğine karar verecektir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda doz kısıtlamasına gerek yoktur. Yetişkinlerde uygulanan doz ile aynıdır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Herhangi bir doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur.

  Karaciğer yetmezliği:

  Herhangi bir doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur.

  Uzun süreli kullanmak gerektiğinde doktorunuz düzenli karaciğer, böbrek ve kan testleri isteyebilir.

  Eğer BİOCLİNE Ampul’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla BIOCLINE kullanırsanız

  BİOCLİNE Ampulden kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  BİOCLİNE Ampul almayı unutursanız

  Eğer bir BIOCLINE Ampul dozunu tamamiyle unuttuysanız bu durumu doktorunuza haber veriniz. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  BIOCLINE ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  BİOCLINE Ampul'ü düzenli olarak ve tam olarak doktorunuz önerdiği şekilde kullanın. Kendinizi iyi hissetseniz dahi tedaviyi kesmeyin; çünkü tedavi erken sonlandırılırsa ilaç mikropların tamamını öldürmemiş olabilir ve enfeksiyon tekrarlanabilir.

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlarda olduğu gibi BİOCLINE Ampul de yan etkilere neden olabilir; bununla beraber bu yan etkiler herkeste ortaya çıkmayabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa BIOCLINE’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  • Aniden hapşırma, soluk almada güçlük, yüz, göz kapağı ve dudaklarda şişkinlik, deride döküntü şeklinde kızarma, kaşıntı (özellikle tüm vücudu etkiliyorsa)

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin BİOCLİNE Ampul'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi çok seyrek görülür.

  BİOCLİNE Ampul ile görülen diğer yan etkiler aşağıdaki gibi olup yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sırlanmıştır.

  Çok yaygın    :    10 hastanın en az 1 inde görülebilir .

  Yaygın    :    10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Seyrek    :    1.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Çok seyrek    :    10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmeyen    :    Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Yaygın:

  Anormal karaciğer fonksiyon testleri Karın ağrısı, ishal

  Tromboflebit (Toplardamarların iltihabına bağlı kan pıhtısı oluşumu) (intravenöz enjeksiyondan sonra)

  Yaygın olmayan:

  Tat alma duyusunda bozulma

  Düşük tansiyon (baş dönmesi veya bayılma), nadiren kalp krizi (enjeksiyon hızlı yapılırsa) Bulantı ve kusma

  Makülopapüler (deride hafif kabarık) döküntüler Ağrı, apse oluşumu (kas içine uygulamadan sonra)

  Seyrek:

  Birden fazla eklemde şişlik, ağrı, hassasiyet

  Kan üre nitrojen (BUN) ve serum kreatinin düzeylerinin artıması

  Günlük idrar miktarının azalması (oligüri) ve/veya idrarda protein tespit edilmesi (proteinüri) Bilinmiyor:

  Kadın cinsel organında iltihap

  Geçici nötropeni (lökopeni), eozinofili, agranülositoz ve trombositopeni Alerjik reaksiyonlar

  Özofajit, özofageal ülser (yemek borusunda iltihap ve yara)

  Sarılık (derinin sararması ya da gözlerde beyazlıklar şeklinde görülür)

  Eritema multiforme (Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap), döküntü, kaşıntı

  Steven Johnson Sendromu (Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap), toksik epidermal nekroz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık), eksfoliyatif dermatit (bir tür deri hastalığı), morbilliform benzeri cilt kızarıklığı, vezikülobüllöz dermatit (bir çeşit deri hastalığı), deriye ait ciddi yan etki reaksiyonu (SCAR) Uygulama yerinde şişkinlik, kızarıklık, sertleşme, tahriş (kas içine uygulamadan sonra)

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU