İlaç Ara

CIPRASID 500 mg 14 film tablet {8699559090345}

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Dr. F. Frik İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı
27.21 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
14
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

CİPRASİD 500 mg Film Tablet

Ağız yoluyla alınır.

 • Etken Madde

  Her bir film kaplı tablet 500 mg siprofloksasine eşdeğer 582 mg siprofloksasin hidroklorür monohidrat içerir.

 • •  

  Yardımcı maddeler

  Mısır nişastası, mikrokristalin selüloz, krospovidon, kroskarmeloz sodyum, kolloidal silisyumdioksit, magnezyum stearat, hidroksipropil metilselüloz, polietilen glikol 4000, titanyum dioksit, talk.

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. CIPRASID nedir ve ne için kullanılır?

  2. CIPRASID’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. CIPRASID nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. CIPRASID’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  2.CIPRASID kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  CIPRASID’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

 • –  Siprofloksasine, diğer kinolon grubu antibiyotiklere veya CİPRASİD içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise,

 • –  Kas gevşetici olarak kullanılan tizanidin

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • CIPRASID’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • –  18 yaşından küçükseniz,

 • –  İshal görülürse,

 • –  Önceden karaciğer ve böbrek hastalığınız varsa,

 • –  Eklem çevresinde ağrı, şişlik veya tendon iltihabı olursa veya antibiyotik tedavisi altında önceden bu şikayetleriniz olduysa

 • –  İleri yaşta iseniz ve kortizon içeren ilaç kullanıyorsanız

 • –  Sinir sistemi hastalığınız, sara hastalığınız varsa,

 • –  CİPRASİD ile hipoglisemi (kan şekerinin düşmesi) riski olabileceğinden, diyabetli (şeker hastası) iseniz,

 • Depresyon veya psikoz durumu varsa,

 • CİPRASİD’ i ilk alışınızda psikiyatrik reaksiyonlar gösterebilirsiniz. Depresyon ya da psikozdan (bir tür ruhsal bozukluk) muzdaripseniz, bulgularınız (semptomlarınız) CİPRASİD tedavisiyle daha kötü hale gelebilir. Nadir durumlarda depresyon ya da psikoz, intihar düşünceleri, intihar teşebbüsleri veya intiharı gerçekleştirmeye kadar ilerleyebilir. Bu durum gerçekleşirse hemen CİPRASİD almayı bırakın ve doktorunuzla iletişime geçin.

 • –  İlk uygulamadan sonra sinir sistemi reaksiyonları ortaya çıkarsa,

 • –  Teofilin (soluk alma problemleri için kullanılan bir ilaç), metilksantin, kafein, duloksetin (depresyon, diyabetik sinir ağrılarında zedelenmesi veya idrar tutamama durumlarının tedavisinde kullanılan bir ilaç), ropinirol (Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç), klozapin (psikiyatri hastalarının tedavisinde kullanılan antipsikotik bir ilaç), olanzapin (psikiyatri hastalarının tedavisinde kullanılan antipsikotik bir ilaç), etkin maddelerini içeren ilaçlardan birini kullanıyorsanız

 • –  Yaşlıysanız,

 • –  Böbrek yetmezliğiniz varsa.

 • –  Karaciğer yetmezliğiniz varsa

 • Eğer geniş bir kan damarının genişlemesi veya “şişmesi” (aort anevrizması veya geniş damar periferik anevrizması) teşhisi konulduysa.

 • Eğer daha önce aort diseksiyonu atağı geçirdiyseniz (aort duvarında yırtık)

 • Eğer aile öykünüzde aort anevrizması ya da aort diseksiyonu varsa veya diğer risk faktörleri ile zemin hazırlayan durumlara sahipseniz (örn. Marfan sendromu veya vasküler Ehlers-Danlos sendromu gibi bağ dokusu hastalıkları veya Takayasu arteriti, dev hücreli arterit, Behçet hastalığı gibi vasküler hastalıklar, yüksek tansiyon veya bilinen ateroskleroz)

 • Karnınızda, göğsünüzde veya sırtınızda ani ve şiddetli ağrı hissederseniz derhal bir acil servise başvurunuz.

  Şiddetli, ani alerjik reaksiyon (anafilaktik reaksiyon/şok, anjiyoödem). İlk dozda dahi, şiddetli alerjik reaksiyon gelişmesine ilişkin küçük bir olasılık söz konusudur, bu durumu takip eden belirtiler şunlardır: göğüste sıkışma hissi, baş dönmesi, mide bulantısı veya bayılma ya da ayağa kalkınca baş dönmesi. Bunun olması halinde, CİPRASİD kullanmayı bırakmalı ve derhal doktorunuzla görüşmelisiniz.

  Enflamasyon ve tendon yırtılması tedavinin ilk 48 saati ile tedavi bırakılmasından aylar sonrasına kadar sürede gerçekleşebilir. Bu tendinopati riski, yaşlı hastalarda veya eş zamanlı olarak kortikosteroidlerle tedavi edilen hastalarda artabilir. Ağrı veya enflamasyonun (iltihabın) ilk belirtisinde ilacı almayı bırakınız ve ağrılı bölgeyi dinlendiriniz. Herhangi gereksiz egzersiz tendon yırtılması riskini arttırabilir.

  Görüşünüzde bozulma meydana gelirse veya gözleriniz herhangi bir şekilde etkilenirse, derhal göz doktoruna başvurunuz.

  CİPRASİD kullanırken cildiniz güneş ışığına veya ultraviyole (UV) ışınlara daha duyarlı hale gelir. Kuvvetli güneş ışığına veya solaryum gibi yapay UV ışığa maruz kalmaktan kaçınmalısınız.

  İshal CİPRASİD kullanımını bıraktıktan haftalar sonra da gelişebilir. Ciddi veya ısrarcı olursa ya da kan veya mukus içerirse, hayatı tehdit edici olabileceğinden dolayı derhal CİPRASİD tedavisini kesmelisiniz. Bağırsak hareketlerini durduran ya da azaltan ilaç kullanmamalı ve derhal doktorunuzla görüşmelisiniz.

  Kalp hastalığınız varsa, CİPRASİD kullanırken dikkatli olunması gereken durumlar: QT intervalinde uzama ile doğmuş olma veya ilgili aile öyküsünün bulunması (kalbin elektriksel kaydı olan EKG’de saptanan bir durum), kanda tuz dengesizliği (özellikle kandaki potasyum veya magnezyum düzeyinin düşük olması), kalp ritminin çok yavaş olması (‘bradikardi’ olarak adlandırılır), zayıf kalp (kalp yetmezliği), kalp krizi öyküsü (miyokard enfarktüsü), kadın veya yaşlı olma ya da anormal EKG değişikliklerine yol açan diğer ilaçları kullanıyor iseniz.

  CİPRASİD’in metotreksat (bazı kanser türleri, romatoid artrit denilen eklem iltihabı, sedef hastalığı denilen psöriyazis) tedavisinde kullanılan bir ilaç ile eş zamanlı kullanımı önerilmez.

  Bazı genital yol (üreme sistemi) enfeksiyonlarının tedavisi için doktorunuz siprofloksasine ek olarak ilave bir antibiyotik daha reçete edebilir. Tedavinin 3. gününde henüz bir iyileşme olmaması halinde, lütfen doktorunuza danışın.

  Kan ya da idrar analizi yaptırırken, CİPRASİD kullandığınızı söyleyiniz.

  CİPRASİD kullanırken, ağrı, yanma, karıncalanma, uyuşma ve/veya güçsüzlük gibi nöropati belirtileri ile karşılaşırsanız CİPRASİD kullanmayı bırakınız ve doktorunuza başvurunuz.

  CİPRASİD karaciğer hasarına neden olabilir. Eğer, iştah kaybı, sarılık (cildin sararması) koyu renkli idrar, kaşıntı ya da midede hassasiyet gibi herhangi bir belirti fark ederseniz, CİPRASİD almayı durdurarak derhal doktorunuza başvurunuz.

  Eğer sizin ya da ailenizden birinin glukoz-6-fosfat dehidrojenaz (G6PD) eksikliği denilen kalıtımsal bir durumu varsa CİPRASİD kullanımı ile anemi riskiyle karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6PD) eksikliğiniz olup olmadığını doktorunuza bildiriniz.

  CİPRASİD kullanılırken yapılan Mycobacterium tuberculosis kültür testinde yanlış negatif sonuçlar görülebilir.

  CİPRASİD’e duyarlı ya da dirençli olan mikroorganizmalar konusunda doktorunuza danışınız.

  Myasthenia gravis’in (kas güçsüzlüğüne yol açan bir hastalık) şiddetlenmesi:

  CİPRASİD gibi florokinolonlar, kas güçsüzlüğü ve solunum problemleri gibi myasthenia gravis belirtilerinin kötüleşmesine sebep olabilir. Kas güçsüzlüğünde artış ya da solunum problemleri yaşarsanız acilen doktorunuza danışınız.

  CİPRASİD beyaz kan hücreleri sayısında azalmaya neden olabilir ve enfeksiyonlara direnciniz azalabilir. Eğer ateş ve genel durumunuzda bozulma, ya da ateş ve lokal enfeksiyon belirtileri (boğaz, solunum borusu, ağız veya üriner problemler) gibi enfeksiyon belirtileriniz olursa derhal doktorunuza danışınız. Doktorunuz tarafından muhtemel beyaz küre sayısında azalma olup olmadığı test edilecektir. Doktorunuzu kullandığınız ilaç bakımından uyarmanız önemlidir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  CIPRASID’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  CİPRASİD ile süt ürünleri (süt, yoğurt veya peynir gibi.) veya mineral katkılı içeceklerin (örn. kalsiyum takviyeli portakal suyu) beraber kullanılması, ilacın emilimini azaltabilir. Bu tür gıdalarla birlikte kullanılmamalıdır.

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelikte CİPRASİD kullanımından kaçınılmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme sırasında CİPRASİD kullanmayınız, çünkü siprofloksasin anne sütüne geçer ve bebeğinize zararlı olabilir.

  Araç ve makina kullanımı

  CİPRASİD araç ve makine kullanımını olumsuz etkileyebilir. Bu durum, özellikle alkolle birlikte alındığında görülür.

  CIPRASID’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Uyarı gerektiren yardımcı madde içermemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  CİPRASİD’i, aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz:

  Kalp ritmini düzenleyen ilaçlar (ör. Kinidin, hidrokinidin, disopramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid) trisiklik antidepresanlar (depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar), bazı antimikrobiyaller (makrolid denilen bir sınıfa ait) ve bazı psikiyatri hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar,

 • Probenesid (gut tedavisinde kullanılan bir ilaç),

 • Metoklopramid (bulantı ilacı),

 • Omeprazol (mide ilacı),

 • Teofilin (astım tedavisinde kullanılan bir ilaç),

 • Tizanidin (merkezi sinir sistemini, özellikle beyin ve omurilik fonksiyonunu etkileyen bir hastalık olan multiple skleroz hastalarında şiddetli kas kasılmaları için bir ilaç)

 • Metotreksat (romatizma, sedef hastalığı ve kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç),

 • Siklosporin (deri hastalıkları, romatoid artrit ve organ naklinde bağışıklık sistemini düzenleyici bir ilaç),

 • Vitamin K antagonistleri (ör, varfarin, asenokumarol, fenprokumon ya da fluindion) veya diğer ağızdan alınan kan sulandırıcılar,

 • Ropinirol (Parkinson hastalığında kullanılan bir ilaç),

 • Klozapin (Psikiyatri hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç),

 • Fenitoin (Sara (epilepsi) için kullanılan bir ilaç),

 • Olanzapin (psikiyatri hastalıklarının tedavisinde kullanılan antipsikotik bir ilaç)

 • Zolpidem (uyku bozukluları için kullanılan bir ilaç).

 • CİPRASİD aşağıdaki ilaçların kanınızdaki seviyesini arttırabilir

 • Pentoksifilin (dolaşım problemleri için),

 • Kafein

 • Duloksetin (depresyon, diyabetik sinir hasarı ve idrar tutamama için),

 • Lidokain (kalp rahatsızlıkları veya anestezi için),

 • Sildenafil (erkeklerde sertleşme sorunu olarak adlandırılan erektil disfonksiyon için)

 • Agomelatin (depresyon tedavisi için kullanılan bir ilaç)

 • Bazı ilaçlar CİPRASİD’in etkisini azaltabilir

 • –   Antasitler (sindirim güçlüğü tedavisi için kullanılır),

 • –   Mineral destek ilaçları,

 • –  Sükralfat (mide yanması, sindirim güçlüğü, mide veya bağırsaktaki ülser tedavisinde kullanılır),

 • –  Polimerik fosfat bağlayıcı (sevelamer, lanthanum karbonat) (böbrek rahatsızlığı bulunan hastalarda fosfat düzeyini azaltmak için kullanılır),

 • –  Magnezyum, kalsiyum, alüminyum veya demir içeren ilaçlar veya destek maddeleri.

 • Bu preparatların kullanımı gerekli ise CİPRASİD bu ilaçlardan 2 saat önce veya en erken 4 saat sonra alınmalıdır.

  5.CIPRASID’in saklanması

  ClPRASlD’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  CİPRASİD’i 25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CIPRASID’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CIPRASID’i kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  Ruhsat Sahibi:

  Recordati İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  Ç.O.S.B. Karaağaç Mah. Atatürk Cad.

  No:36 Kapaklı / TEKIRDAĞ

  Tel: 0282 999 16 00

  Üretim Yeri:

  Recordati İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  Ç.O.S.B. Karaağaç Mah. Atatürk Cad.

  No:36 Kapaklı / TEKIRDAĞ

  13 /

  DEVAMINI OKU

  2.CIPRASID nedir ve ne için kullanılır?

 • CİPRASİD, film kaplı tabletler şeklinde kullanıma sunulmuştur. Her bir film kaplı tabletin içinde 500 mg etkin madde (siprofloksasin) bulunmaktadır. CİPRASİD'in etkin maddesi olan siprofloksasin, kinolonlar adı verilen bir antibiyotik grubuna aittir.

 • CİPRASİD, 14 tablet içeren kutu içerisinde kullanıma sunulmuştur.

 • CİPRASİD, yetişkinlerde solunum yolları enfeksiyonu tedavisinde, uzun süreli ve tekrarlayan kulak ya da sinüzit enfeksiyonlarında, böbrek ve idrar yolları enfeksiyonlarında, adneksit (dölyatağı ekleri (adneks) olan yumurtalıklar ve tüplerin akut ya da kronik iltihabı), bel soğukluğu (gonore), prostatit dahil genital organların enfeksiyonlarında, sindirim sistemi enfeksiyonlarında, karın zarı iltihabı (peritonit) gibi karın boşluğu enfeksiyonlarında, cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarında, kemik ve eklem enfeksiyonlarında, Neisseria meningitidis adlı bakterinin neden olduğu enfeksiyonların 18 yaş üzeri önlenmesinde ve şarbon solunması yoluyla maruziyet durumunda ve kötü huylu dış kulak iltihabında kullanılır.

 • CİPRASİD akyuvar (beyaz kan hücresi) sayısı düşük (nötropeni) olan ve bakteriyel enfeksiyon kaynaklı olduğu düşünülen ateşin söz konusu olduğu hastaların tedavisinde diğer antibiyotiklerle birlikte (kombinasyon tedavisinde) kullanılabilir.

  Şiddetli bir enfeksiyon ya da birden fazla türde bakterinin neden olduğu bir enfeksiyon olması halinde, CİPRASİD' e ek olarak ilave antibiyotik tedavisi uygulanabilir.

  CİPRASİD, kistik fibröz (Akciğer, böbrek veya pankreasta bozukluğa neden olan kalıtımsal bir hastalık) bulunan çocuk ve ergenlerde akciğer ve bronş enfeksiyonlarında, böbreklere ulaşanlar (piyelonefrit) dahil, komplike idrar yolu enfeksiyonlarında siprofloksasin etkin maddesine hassasiyet gösterilmesi durumunda diğer alternatif tedaviler uygun olmadığında, şarbon inhalasyonuna (soluma yoluyla) maruziyet durumunda kullanılır. CİPRASİD, doktorun gerekli görmesi halinde çocuklarda ve ergenlerde görülen diğer spesifik şiddetli enfeksiyonların tedavisi için diğer ajanların kullanılamadığı durumlarda kullanılabilir.

  CİPRASİD dahil florokinolonlar, kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmesi ve komplike olmayan üriner enfeksiyonlarda (idrar yolu enfeksiyonlarında) alternatif tedavi seçeneklerinin varlığında, ciddi yan etki riski nedeniyle kullanılmamalıdır.

  Bu endikasyonlarda diğer tedavi seçeneklerinin başarısız olduğu durumlarda kullanılabilir.

  CİPRASİD, yalnızca duyarlı bakterilerin yol açtığı kanıtlanmış ya da bu konuda ciddi şüphe bulunan enfeksiyonların tedavisinde kullanılabilir.

 • DEVAMINI OKU

  3.CIPRASID nasıl kullanılır ?

  CİPRASİD'i ne kadar süre ile ve ne sıklıkla kullanacağınızı doktorunuz söyleyecektir. Bu süre enfeksiyonunuzun tipine ve ne kadar şiddetli olduğuna bağlıdır.

  Böbrek hastalığınız varsa doktorunuza belirtiniz çünkü ilaç dozunuzun ayarlanması gerekebilir.

  Tedavi genellikle 5 ile 21 gün sürer, ama bazen şiddetli enfeksiyonlarda daha uzun sürebilir. Bu ilacı her zaman için tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Eğer emin değilseniz kaç tablet almanız gerektiğini, nasıl kullanmanız gerektiğini doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

  Uygulama yolu ve metodu

  Ağız yoluyla uygulanır.

 • •  CİPRASİD tabletleri bir miktar su ile bütün olarak yutunuz, tabletleri çiğnemeyiniz.

 • •  Tabletleri her gün aynı saatlerde almaya çalışınız.

 • •  Tabletleri aç karnına ya da tok karnına alabilirsiniz. Yemeklerle kalsiyum almanız ilacın emilimini önemli derecede etkilemeyecektir. Ancak, tabletler süt veya yoğurt gibi süt ürünleri ya da mineral takviyeli içeceklerle (ör. kalsiyum takviyeli portakal suyu) birlikte alınmamalıdır.

 • Bu ilacı kullanırken yeterli miktarda sıvı içmeyi aklınızda tutunuz.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Doktorunuz tarafından önerildiği şekilde kullanılmalıdır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Doktorunuz tarafından önerildiği şekilde kullanılmalıdır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği: Böbrek yetmezliği durumunuz varsa doktorunuza söyleyiniz, çünkü tedavi dozunuzun buna göre ayarlanması gerekecektir. Böbrek bozukluğu olan çocuklarda doz çalışması yapılmamıştır.

  Karaciğer yetmezliği: Doktorunuz tarafından önerildiği şekilde kullanılmalıdır. Karaciğer bozukluğu olan çocuklarda doz çalışması yapılmamıştır.

  Eğer ClPRASlD'in etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla CIPRASID kullanırsanız

  ClPRASlD'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, acilen bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Mümkünse, doktora göstermek için tabletleri veya ilacın kutusunu yanınıza alınız.

  CIPRASID'i kullanmayı unuttuysanız

  Mümkün olan en kısa süre içinde normal dozu alın ve daha sonra reçete edildiği şekilde devam edin. Ancak, neredeyse bir sonraki dozu alacağınız zaman geldiyse, atladığınız dozu almayın ve normalde olduğu gibi devam edin. Tedavi kürünüzü mutlaka tamamlayın.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  CIPRASID ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Kendinizi birkaç gün içinde iyi hissetmeye başlasanız dahi, tedavi kürünü tamamlamanız önemlidir. Bu ilacı olması gerekenden kısa sürede bırakırsanız, enfeksiyon tamamen tedavi edilmeyebilir ve enfeksiyonla ilgili belirtiler tekrar ortaya çıkabilir ya da kötüleşebilir. Ayrıca antibiyotiğe karşı direnç gelişebilir.

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi CIPRASID’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Çok yaygın:        10 hastanın en az birinde görülebilir.

  Yaygın:            10 hastanın birinden az fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan:   100 hastanın birinden az fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Seyrek:             1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir

  Çok seyrek:        10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor:        Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Aşağıdakilerden biri olursa, CİPRASİD’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  Seyrek
 • Nöbetler

 • Çok seyrek
 • •  Göğüste sıkışma, baş dönmesi, hasta veya baygınlık hissi veya ayağa kalkınca baş dönmesi meydana gelmesi gibi belirtilerle birlikte şiddetli, ani alerjik reaksiyon (anaflaktik reaksiyon/şok) (2. Bölüm “CİPRASİD’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler” başlığı altına bakınız.)

 • •  Kas güçsüzlüğü, kasları kemiklere bağlayan tendonlarda iltihap ya da yırtılma, özellikle ayak bileğinin arkasındaki büyük tendon (kasları kemiklere bağlayan doku, aşil tendonu) (2. Bölüm “CİPRASİD’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler” başlığı altına bakınız.)

 • •  Yaygın şekilde kabartılar veya deride soyulmalara varabilen, genellikle ağız, boğaz, burun, gözler ve cinsel bölge gibi diğer mukoz yüzeylerde kabartılar veya yaralar oluşması şeklindeki ciddi, hayatı tehdit edici deri döküntüleri (Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz).

 • Bilinmiyor
 • •  Ağrı, yanma, karıncalanma, uyuşma veya kol-bacak kaslarında güçsüzlük gibi olağandışı hisler (nöropati) (2. Bölüm “CİPRASİD’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler” başlığı altına bakınız.)

 • •  Döküntü, ateş, iç organlarda iltihaplanma, kan değerlerinde anormallikler ve tüm vücudu etkileyen (sistemik) hastalık (eozinofili ve sistemik semptomların eşlik ettiği ilaç reaksiyonu (DRESS sendromu), akut genel ekzantematöz püstüloz AGEP)

 • CİPRASİD ile tedavi sırasında gözlemlenen diğer yan etkileri görülme sıklıklarına göre aşağıda verilmiştir:

  Yaygın yan etkiler
 • •  Bulantı,

 • •  İshal,

 • •  Çocuklarda eklem ağrısı ve eklemlerde iltihaplanma.

 • Yaygın olmayan yan etkiler
 • Yetişkinlerde eklem ağrısı

 • Mantar süper enfeksiyonları (herhangi bir enfeksiyon ile zayıf düşen bünyede ikinci bir enfeksiyonun başlaması),

 • Kandaki eozinofil adı verilen ve bir çeşit beyaz kan hücresi olan kan hücreleri sayısında artış,

 • •  İştahsızlık,

 • •  Hareketlilik (hiperaktivite),

 • Huzursuzluk

 • •  Baş ağrısı,

 • Baş dönmesi,

 • Uyku bozuklukları,

 • Tat alma bozuklukları,

 • Kusma,

 • •  Karın ağrısı,

 • Mide rahatsızlığı (hazımsızlık/mide yanması) veya gaz şişkinliği gibi sindirim problemleri,

 • Bazı maddelerin kan seviyelerinde yükselme (Karaciğer enzimlerinde (transaminaz) ve/veya bilirubinde artış),

 • Döküntü,

 • •  Kaşıntı,

 • Kurdeşen,

 • Böbrek fonksiyon bozukluğu,

 • Kas ve kemiklerde ağrı, iyi hissetmeme (asteni) veya ateş

 • Kanda alkalen fosfataz (kanda belli bir madde) artışı

 • Seyrek
 • Kas ağrısı, eklem iltihabı, kas gerginliğinde artış ve kramp,

 • Antibiyotiğe bağlı kalın bağırsak iltihabı (çok nadiren ölümle sonuçlanabilen) (2. Bölüm “CİPRASİD’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler” başlığı altına bakınız.)

 • Kan hücrelerinin sayısında azalma ya da artma (lökopeni, lökositozis, nötropeni, anemi),

 • Kandaki pıhtılaşma hücrelerinin sayısında azalma ya da artma,

 • Alerjik reaksiyon, şişme (ödem) veya deri ve mukozal yüzeylerin aniden şişmesi (anjiyoödem) (2. Bölüm “CİPRASİD’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler” başlığı altına bakınız.)

 • Kan şekerinde artış (hiperglisemi),

 • Kan şekerinde düşüş (hipoglisemi) (2. Bölüm “CİPRASİD’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler” başlığı altına bakınız),

 • Ani zihin karışıklığı (konfüzyon),

 • Yönünü şaşırma (oryantasyon bozukluğu),

 • Kaygı reaksiyonları

 • •  Garip rüyalar,

 • Depresyon (intihar fikri/düşünceleri ve intihara teşebbüs veya intihar etmeye varma olasılığı) (2. Bölüm “CİPRASİD’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler” başlığı altına bakınız.)

 • Gerçek olmayan şeyleri görme, duyma veya hissetme (halüsinasyon),

 • Hissizlik, karıncalanma, yanma ve batma gibi anormal duygu,

 • His azalması,

 • His kaybı,

 • •  Titreme,

 • Denge bozukluğu,

 • •  Görme bozuklukları (diplopi adı verilen çift görme dahil),

 • Kulak çınlaması,

 • İşitme kaybı,

 • İşitmede azalma,

 • Kalp atım hızında artma (taşikardi),

 • Kan damarlarında genişleme (vazodilatasyon),

 • Tansiyon düşüklüğü,

 • Bayılma,

 • Nefes darlığı (astımla ilgili durumlar dahil), astım benzeri belirtiler (semptomlar),

 • Karaciğer yetmezliği,

 • •  Safra akışında tıkanıklığa bağlı sarılık,

 • •  Karaciğer iltihabı (hepatit),

 • Işığa duyarlılık (2. Bölüm “CİPRASİD’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler” başlığı altına bakınız.),

 • Böbrek yetmezliği,

 • İdrarda kan olması,

 • •  İdrarda kristaller olması,

 • •  İdrar yolları iltihabı,

 • Vücutta su tutulmasına bağlı şişlik (ödem),

 • Aşırı terleme

 • Bir sindirim enzimi olan amilaz artışı,

 • Çok seyrek
 • Kandaki kırmızı kan hücrelerinin yıkımı ile seyreden kansızlık (hemolitik anemi) (2. Bölüm “CİPRASİD’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler” başlığı altına bakınız.),

 • •  Tüm kan hücrelerinin sayısının azalması (pansitopeni) (hayatı tehdit edici),

 • Kandaki beyaz kan hücrelerinin sayısında tehlikeli bir şeklide azalma (agranülositoz), (2. Bölüm “CİPRASİD’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler” başlığı altına bakınız.),

 • Kemik iliği baskılanması (hayatı tehdit edici),

 • •  Serum hastalığı benzeri reaksiyon (bir çeşit alerjik reaksiyon),

 • Akıl sağlığında bozukluklar (intihar fikri/düşünceleri ve intihara teşebbüs veya intihar etmeye varma olasılığı olan psikolojik reaksiyonlar) (2. Bölüm “CİPRASİD’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler” başlığı altına bakınız.),

 • Migren,

 • Koordinasyon bozukluğu,

 • Yürüme güçlüğü,

 • Koku alma bozuklukları,

 • Kafa içi basıncı artması (intrakraniyal basınç ve pseudotümör serebri),

 • •  Görsel renk bozuklukları (vaskülit),

 • Damar iltihabı,

 • •  Pankreas iltihabı,

 • Çok nadiren hayatı tehdit eden karaciğer yetmezliğine ilerleyebilen karaciğer hasarı (karaciğer nekrozu) (2. Bölüm “CİPRASİD’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler” başlığı altına bakınız.),

 • Deri altında küçük kanama noktası (peteşiler); çeşitli cilt döküntüleri veya döküntüler

 • Myasthenia gravis (kas güçsüzlüğüne yol açan bir hastalık) şiddetlenmesi (2. Bölüm “CİPRASİD’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler” başlığı altına bakınız.).

 • Bilinmiyor
 • Çok heyecanlı hissetme (mani) veya çok fazla iyimserlik veya aşırı hareketlilik (hipomani)

 • Anormal hızlı kalp ritmi, hayatı tehdit edici düzensiz kalp ritmi, kalp ritminde düzensizlikler (“QT aralığı uzaması” adı verilen, kalbin elektrik aktivitesini gösteren EKG’de gözüken)

 • Kan pıhtılaşması üzerinde etkiler (Vitamin K antagonistleri ile tedavi edilen hastalarda)

 • Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU