İlaç Ara

CIPRASID 750 mg 14 film tablet {8699530090173}

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Recordati İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı
Ambalaj Miktarı
14
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

CİPRASİD 750 mg Film Tablet

Ağız yoluyla alınır.
 • Etken Madde

  Her bir film kaplı tablet 750 mg siprofloksasine eşdeğer 873 mg siprofloksasin hidroklorür monohidrat içerir.

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. CIPRASID nedir ve ne için kullanılır?

  2. CIPRASID’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. CIPRASID nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. CIPRASID’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  2.CIPRASID kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  CIPRASID’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

 • –  Siprofloksasine, diğer kinolon grubu antibiyotiklere veya CİPRASİD içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise,

 • –  Kas gevşetici olarak kullanılan tizanidin

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • 5.CIPRASID’in saklanması

  CİPRASİD’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  CİPRASİD’i 25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CIPRASID’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CIPRASID’i kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  Ruhsat Sahibi:

  Recordati İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  Ç.O.S.B. Karaağaç Mah. Atatürk Cad.

  No:36 Kapaklı / TEKİRDAĞ

  Tel: 0282 999 16 00

  Üretim Yeri:

  Recordati İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  Ç.O.S.B. Karaağaç Mah. Atatürk Cad.

  No:36 Kapaklı / TEKİRDAĞ

  13 /

  DEVAMINI OKU

  2.CIPRASID nedir ve ne için kullanılır?

 • CİPRASİD, film kaplı tabletler şeklinde kullanıma sunulmuştur. Her bir film kaplı tabletin içinde 750 mg etkin madde (siprofloksasin) bulunmaktadır. CİPRASİD'in etkin maddesi olan siprofloksasin, kinolonlar adı verilen bir antibiyotik grubuna aittir.

 • CİPRASİD, 14 tablet içeren kutu içerisinde kullanıma sunulmuştur.

 • CİPRASİD, yetişkinlerde solunum yolları enfeksiyonu tedavisinde, uzun süreli ve tekrarlayan kulak ya da sinüzit enfeksiyonlarında, böbrek ve idrar yolları enfeksiyonlarında, adneksit (dölyatağı ekleri (adneks) olan yumurtalıklar ve tüplerin akut ya da kronik iltihabı), bel soğukluğu (gonore), prostatit dahil genital organların enfeksiyonlarında, sindirim sistemi enfeksiyonlarında, karın zarı iltihabı (peritonit) gibi karın boşluğu enfeksiyonlarında, cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarında, kemik ve eklem enfeksiyonlarında, Neisseria meningitidis adlı bakterinin neden olduğu enfeksiyonların 18 yaş üzeri önlenmesinde ve şarbon solunması yoluyla maruziyet durumunda ve kötü huylu dış kulak iltihabında kullanılır.

 • CİPRASİD akyuvar (beyaz kan hücresi) sayısı düşük (nötropeni) olan ve bakteriyel enfeksiyon kaynaklı olduğu düşünülen ateşin söz konusu olduğu hastaların tedavisinde diğer antibiyotiklerle birlikte (kombinasyon tedavisinde) kullanılabilir.

  Şiddetli bir enfeksiyon ya da birden fazla türde bakterinin neden olduğu bir enfeksiyon olması halinde, CİPRASİD' e ek olarak ilave antibiyotik tedavisi uygulanabilir.

  CİPRASİD, kistik fibröz (Akciğer, böbrek veya pankreasta bozukluğa neden olan kalıtımsal bir hastalık) bulunan çocuk ve ergenlerde akciğer ve bronş enfeksiyonlarında, böbreklere ulaşanlar (piyelonefrit) dahil, komplike idrar yolu enfeksiyonlarında siprofloksasin etkin maddesine hassasiyet gösterilmesi durumunda diğer alternatif tedaviler uygun olmadığında, şarbon inhalasyonuna (soluma yoluyla) maruziyet durumunda kullanılır. CİPRASİD, doktorun gerekli görmesi halinde çocuklarda ve ergenlerde görülen diğer spesifik şiddetli enfeksiyonların tedavisi için diğer ajanların kullanılamadığı durumlarda kullanılabilir.

  CİPRASİD dahil florokinolonlar, kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmesi ve komplike olmayan üriner enfeksiyonlarda (idrar yolu enfeksiyonlarında) alternatif tedavi seçeneklerinin varlığında, ciddi yan etki riski nedeniyle kullanılmamalıdır.

  Bu endikasyonlarda diğer tedavi seçeneklerinin başarısız olduğu durumlarda kullanılabilir.

  DEVAMINI OKU

  3.CIPRASID nasıl kullanılır ?

  CİPRASİD'i ne kadar süre ile ve ne sıklıkla kullanacağınızı doktorunuz söyleyecektir. Bu süre enfeksiyonunuzun tipine ve ne kadar şiddetli olduğuna bağlıdır.

  Böbrek hastalığınız varsa doktorunuza belirtiniz çünkü ilaç dozunuzun ayarlanması gerekebilir.

  Tedavi genellikle 5 ile 21 gün sürer, ama bazen şiddetli enfeksiyonlarda daha uzun sürebilir. Bu ilacı her zaman için tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Eğer emin değilseniz kaç tablet almanız gerektiğini, nasıl kullanmanız gerektiğini doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

  Uygulama yolu ve metodu

  Ağız yoluyla uygulanır.

 • •  CİPRASİD tabletleri bir miktar su ile bütün olarak yutunuz, tabletleri çiğnemeyiniz.

 • •  Tabletleri her gün aynı saatlerde almaya çalışınız.

 • •  Tabletleri aç karnına ya da tok karnına alabilirsiniz. Yemeklerle kalsiyum almanız ilacın emilimini önemli derecede etkilemeyecektir. Ancak, tabletler süt veya yoğurt gibi süt ürünleri ya da mineral takviyeli içeceklerle (ör. kalsiyum takviyeli portakal suyu) birlikte alınmamalıdır.

 • Bu ilacı kullanırken yeterli miktarda sıvı içmeyi aklınızda tutunuz.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Doktorunuz tarafından önerildiği şekilde kullanılmalıdır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Doktorunuz tarafından önerildiği şekilde kullanılmalıdır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği: Böbrek yetmezliği durumunuz varsa doktorunuza söyleyiniz, çünkü tedavi dozunuzun buna göre ayarlanması gerekecektir. Böbrek bozukluğu olan çocuklarda doz çalışması yapılmamıştır.

  Karaciğer yetmezliği: Doktorunuz tarafından önerildiği şekilde kullanılmalıdır. Karaciğer bozukluğu olan çocuklarda doz çalışması yapılmamıştır.

  Eğer CİPRASİD'in etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla CIPRASID kullanırsanız

  CİPRASİD'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, acilen bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Mümkünse, doktora göstermek için tabletleri veya ilacın kutusunu yanınıza alınız.

  CIPRASID'i kullanmayı unuttuysanız

  Mümkün olan en kısa süre içinde normal dozu alın ve daha sonra reçete edildiği şekilde devam edin. Ancak, neredeyse bir sonraki dozu alacağınız zaman geldiyse, atladığınız dozu almayın ve normalde olduğu gibi devam edin. Tedavi kürünüzü mutlaka tamamlayın.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  CIPRASID ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Kendinizi birkaç gün içinde iyi hissetmeye başlasanız dahi, tedavi kürünü tamamlamanız önemlidir. Bu ilacı olması gerekenden kısa sürede bırakırsanız, enfeksiyon tamamen tedavi edilmeyebilir ve enfeksiyonla ilgili belirtiler tekrar ortaya çıkabilir ya da kötüleşebilir. Ayrıca antibiyotiğe karşı direnç gelişebilir.

  Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz.

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi CIPRASID’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  CİPRASİD 'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan

  Çok yaygın:

  Yaygın:

  Yaygın olmayan:

  Seyrek:

  Çok seyrek:

  Bilinmiyor:

  10 hastanın en az birinde görülebilir.

  10 hastanın birinden az fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  100 hastanın birinden az fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Aşağıdakilerden

  biri olursa, CİPRASİD’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL

  doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  Seyrek

  Nöbetler

  Çok seyrek
 • •  Göğüste sıkışma, baş dönmesi, hasta veya baygınlık hissi veya ayağa kalkınca baş dönmesi meydana gelmesi gibi belirtilerle birlikte şiddetli, ani alerjik reaksiyon (anaflaktik reaksiyon/şok) (2. Bölüm “CİPRASİD’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler” başlığı altına bakınız.)

 • •  Kas güçsüzlüğü, kasları kemiklere bağlayan tendonlarda iltihap ya da yırtılma, özellikle ayak bileğinin arkasındaki büyük tendon (kasları kemiklere bağlayan doku, aşil tendonu) (2. Bölüm “CİPRASİD’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler” başlığı altına bakınız.)

 • •  Yaygın şekilde kabartılar veya deride soyulmalara varabilen, genellikle ağız, boğaz, burun, gözler ve cinsel bölge gibi diğer mukoz yüzeylerde kabartılar veya yaralar oluşması şeklindeki ciddi, hayatı tehdit edici deri döküntüleri (Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz).

 • Bilinmiyor
 • •  Ağrı, yanma, karıncalanma, uyuşma veya kol-bacak kaslarında güçsüzlük gibi olağandışı hisler (nöropati) (2. Bölüm “CİPRASİD’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler” başlığı altına bakınız.)

 • •  Döküntü, ateş, iç organlarda iltihaplanma, kan değerlerinde anormallikler ve tüm vücudu etkileyen (sistemik) hastalık (eozinofili ve sistemik semptomların eşlik ettiği ilaç reaksiyonu (DRESS sendromu), akut genel ekzantematöz püstüloz AGEP)

 • CİPRASİD ile tedavi sırasında gözlemlenen diğer yan etkileri görülme sıklıklarına göre aşağıda verilmiştir:

  Yaygın yan etkiler
 • •  Bulantı,

 • •  İshal,

 • Çocuklarda eklem ağrısı ve eklemlerde iltihaplanma.

 • Yaygın olmayan yan etkiler
 • Yetişkinlerde eklem ağrısı

 • Mantar süper enfeksiyonları (herhangi bir enfeksiyon ile zayıf düşen bünyede ikinci bir enfeksiyonun başlaması),

 • Kandaki eozinofil adı verilen ve bir çeşit beyaz kan hücresi olan kan hücreleri sayısında artış,

 • •  İştahsızlık,

 • •  Hareketlilik (hiperaktivite),

 • Huzursuzluk

 • •  Baş ağrısı,

 • Baş dönmesi,

 • Uyku bozuklukları,

 • Tat alma bozuklukları,

 • Kusma,

 • •  Karın ağrısı,

 • Mide rahatsızlığı (hazımsızlık/mide yanması) veya gaz şişkinliği gibi sindirim problemleri,

 • Bazı maddelerin kan seviyelerinde yükselme (Karaciğer enzimlerinde (transaminaz) ve/veya bilirubinde artış),

 • Döküntü,

 • •  Kaşıntı,

 • Kurdeşen,

 • Böbrek fonksiyon bozukluğu,

 • Kas ve kemiklerde ağrı, iyi hissetmeme (asteni) veya ateş

 • Kanda alkalen fosfataz (kanda belli bir madde) artışı

 • Seyrek
 • Kas ağrısı, eklem iltihabı, kas gerginliğinde artış ve kramp,

 • Antibiyotiğe bağlı kalın bağırsak iltihabı (çok nadiren ölümle sonuçlanabilen) (2. Bölüm “CİPRASİD’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler” başlığı altına bakınız.)

 • Kan hücrelerinin sayısında azalma ya da artma (lökopeni, lökositozis, nötropeni, anemi),

 • Kandaki pıhtılaşma hücrelerinin sayısında azalma ya da artma,

 • Alerjik reaksiyon, şişme (ödem) veya deri ve mukozal yüzeylerin aniden şişmesi (anjiyoödem) (2. Bölüm “CİPRASİD’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler” başlığı altına bakınız.)

 • Kan şekerinde artış (hiperglisemi),

 • Kan şekerinde düşüş (hipoglisemi) (2. Bölüm “CİPRASİD’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler” başlığı altına bakınız),

 • Ani zihin karışıklığı (konfüzyon),

 • Yönünü şaşırma (oryantasyon bozukluğu),

 • Kaygı reaksiyonları

 • Garip rüyalar,

 • Depresyon (intihar fikri/düşünceleri ve intihara teşebbüs veya intihar etmeye varma olasılığı) (2. Bölüm “CİPRASİD’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler” başlığı altına bakınız.)

 • Gerçek olmayan şeyleri görme, duyma veya hissetme (halüsinasyon),

 • Hissizlik, karıncalanma, yanma ve batma gibi anormal duygu,

 • His azalması,

 • His kaybı,

 • Titreme,

 • Denge bozukluğu,

 • Görme bozuklukları (diplopi adı verilen çift görme dahil),

 • Kulak çınlaması,

 • İşitme kaybı,

 • İşitmede azalma,

 • Kalp atım hızında artma (taşikardi),

 • Kan damarlarında genişleme (vazodilatasyon),

 • Tansiyon düşüklüğü,

 • Bayılma,

 • Nefes darlığı (astımla ilgili durumlar dahil), astım benzeri belirtiler (semptomlar),

 • Karaciğer yetmezliği,

 • •  Safra akışında tıkanıklığa bağlı sarılık,

 • •  Karaciğer iltihabı (hepatit),

 • Işığa duyarlılık (2. Bölüm “CİPRASİD’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler” başlığı altına bakınız.),

 • Böbrek yetmezliği,

 • İdrarda kan olması,

 • •  İdrarda kristaller olması,

 • •  İdrar yolları iltihabı,

 • Vücutta su tutulmasına bağlı şişlik (ödem),

 • Aşırı terleme

 • Bir sindirim enzimi olan amilaz artışı,

 • Çok seyrek
 • Kandaki kırmızı kan hücrelerinin yıkımı ile seyreden kansızlık (hemolitik anemi) (2. Bölüm “CİPRASİD’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler” başlığı altına bakınız.),

 • Tüm kan hücrelerinin sayısının azalması (pansitopeni) (hayatı tehdit edici),

 • Kandaki beyaz kan hücrelerinin sayısında tehlikeli bir şeklide azalma (agranülositoz), (2. Bölüm “CİPRASİD’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler” başlığı altına bakınız.),

 • Kemik iliği baskılanması (hayatı tehdit edici),

 • •  Serum hastalığı benzeri reaksiyon (bir çeşit alerjik reaksiyon),

 • Akıl sağlığında bozukluklar (intihar fikri/düşünceleri ve intihara teşebbüs veya intihar etmeye varma olasılığı olan psikolojik reaksiyonlar) (2. Bölüm “CİPRASİD’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler” başlığı altına bakınız.),

 • Migren,

 • Koordinasyon bozukluğu,

 • Yürüme güçlüğü,

 • Koku alma bozuklukları,

 • Kafa içi basıncı artması (intrakraniyal basınç ve pseudotümör serebri),

 • Görsel renk bozuklukları (vaskülit),

 • Damar iltihabı,

 • •  Pankreas iltihabı,

 • Çok nadiren hayatı tehdit eden karaciğer yetmezliğine ilerleyebilen karaciğer hasarı (karaciğer nekrozu) (2. Bölüm “CİPRASİD’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler” başlığı altına bakınız.)

 • Deri altında küçük kanama noktası (peteşiler); çeşitli cilt döküntüleri veya döküntüler

 • Myasthenia gravis (kas güçsüzlüğüne yol açan bir hastalık) şiddetlenmesi (2. Bölüm “CİPRASİD’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler” başlığı altına bakınız.).

 • Bilinmiyor
 • Çok heyecanlı hissetme (mani) veya çok fazla iyimserlik veya aşırı hareketlilik (hipomani)

 • Anormal hızlı kalp ritmi, hayatı tehdit edici düzensiz kalp ritmi, kalp ritminde düzensizlikler (“QT aralığı uzaması” adı verilen, kalbin elektrik aktivitesini gösteren EKG’de gözüken)

 • Kan pıhtılaşması üzerinde etkiler (Vitamin K antagonistleri ile tedavi edilen hastalarda)

 • Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU