İlaç Ara

COLDAWAY PLUS şurup 100 ml

Firma Bilgileri
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı
12.13 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
100
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

COLDAWAY PLÜS şurup Ağız yolu ile kullanılır.

Etken Madde

Her bir 5 ml (1 ölçek) şurup 100 mg ibuprofen, 15 mg psödoefedrin hidrokloriir ve 1 mg klorfeniramin maleat içerir.

Yardımcı maddeler

Hidroksietilselüloz 4000 cp, şeker, sukraloz, maltitol likit, sodyum hidroksit, sodyum hidrojen karbonat, çilek krem aroması (L-072442), tutti frutti aroması (L-129955), FDC red no: 40 (E129), sitrik asit monohidrat ve saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. COLDAWAY PLUS nedir ve ne için kullanılır?

2. COLDAWAY PLUS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. COLDAWAY PLUS nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. COLDAWAY PLUS’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.COLDAWAY PLUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

COLDAWAY PLUS’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • İbuprofen, psödoefedrin, klorfeniramin, ilacın diğer bileşenlerine veya diğer adrenerjik ilaçlara karşı alerjiniz varsa,
 • Hamileliğin son üç ayında iseniz,
 • Şiddetli karaciğer hastalığınız varsa,
 • Şiddetli böbrek yetmezliği hastalığınız varsa,
 • 6 yaşın altındaki çocuklarda,
 • Koroner arter (kalbi besleyen damar) hastalığınız varsa,
 • Eğer bu ilaçları kullanıyorsanız: bazı antidepresanlar, göz veya bağırsak bozukluklarının tedavisinde kullanılan atropin, alfa ve beta blokörler içerebilen yüksek tansiyon ilaçları, kan toplanması ve astım tedavisinde kullanılan ilaçlar, iştah baskılayıcılar, duygu durum bozuklukları tedavisinde kullanılan moklobemid, migren tedavisinde kullanılan ergotamin veya metiserjit, doğum sırasında rahim kasılmalarına yardımcı olan oksitosin,
 • Monoaminooksidaz inhibitörleri adı verilen ilaçlardan kullanıyorsanız veya bu ilaçlarla gördüğünüz tedavinin kesilmesini takiben henüz 2 hafta geçmediyse,
 • Daha önceden ibuprofen, aspirin ve diğer NSAİİ’lere karşı, astım, burun iltihabı (rinit) veya kurdeşen (ürtiker) gibi alerjik reaksiyonlar gösterdiyseniz,
 • Sözü edilen bu ilaçlar nedeniyle daha önce mide-bağırsak kanaması veya delinmesi geçirdiyseniz,
 • Tekrarlayan mide-onikiparmak bağırsağı ülserleri, iltihabi bağırsak hastalıkları (ülseratif kolit, Crohn hastalığı), mide-bağırsak kanaması gibi hastalıklarınız varsa ya da daha önce tekrarlayan bir şekilde geçirdiyseniz,
 • Şiddetli kalp yetmezliğiniz varsa,
 • İbuprofen kullanırken mide-bağırsak kanaması veya yarası (ülsereasyon) oluşur ise,
 • Kanamaya eğilim artmış ise (kolay kanamaya neden olan durumlar var ise),
 • Başka bir semptomimetik ilaç (dekonjestan, iştah bastırıcı ilaç ya da amfetamin benzeri ilaç) veya beta-blokör ilaç kullanıyorsanız,
 • Ayrıca koroner arter bypass cerrahisi (kalp damarlarındaki tıkanıklığın düzeltilmesi ameliyatı) öncesi veya sonrası dönemde COLDAWAY PLUS kullanılmamalıdır.
 • COLDAWAY PLUS’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • Yüksek tansiyon ve kalp hastalığınız varsa,
 • Diyabet hastası iseniz,
 • Fazla çalışan tiroidiniz varsa,
 • Göz tansiyonunun artması (glokom) durumunda,
 • Feokromositoma olan hastalarda (böbreküstü bezlerinde oluşan bir tümör olup, adrenalin miktarında artışa sebep olabilmektedir.)
 • Kalp ritim bozukluğunuz varsa,
 • Prostat büyümeniz ve idrar kesesi fonksiyon bozukluğunuz varsa,
 • Daha önce size uzamış QT sendromu (kalpte ciddi ritim bozukluğu ve ani ölümlere yol açabilen bir durum) ve Torsades de Pointes tanısı (yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi) konduysa veya bu hastalıkların sizde olduğundan şüpheleniliyorsa,
 • Ağız yolu ile kullanılan kortikosteroidler, antikoagülanlar (varfor) kullanıyorsanız,
 • Seyrek olarak psödoefedrin dahil olmak üzere sempatik sistemi uyaran ilaçlarla beynin arka bölümünde iyileşebilen beyin dokusu harabiyeti [posterior geri dönüşlü ensefalopati (PRES)] ve beyin damarlarında iyileşebilen daralma [geri dönüşlü serebral vazokonstriksiyon sendromu (RCVS)] bildirilmiştir. Bildirilen semptomlar ani başlangıçlı şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma ve görme bozukluğudur. Olguların çoğu uygun tedavi ile birkaç günde düzelmiştir. PRES/RCVS belirti ve semptomları gelişmesi halinde psödoefedrin hemen kesilmelidir.
 • 60 yaş üzerindeyseniz,
 • Astım hastası iseniz, veya daha önce astım geçirdiyseniz; bronşlarda spazma yol açabilir,
 • Önceden mide-onikiparmak bağırsağı ülseri veya başka mide-bağırsak hastalıkları geçirdiyseniz; bu tablolarda alevlenme görülebilir,
 • Böbrek hastalığınız varsa; böbrek fonksiyonlarının izlenmesi gerekebilir. İbruprofen ve benzeri NSAİ ilaçları uzun süre kullanan kişilerde böbrek işlevlerinin bozulma riski, kalp yetmezliği ve karaciğer bozukluğu olanlarda, idrar söktürücü (diüretik) ve ADE inhibitörü sınıfı tansiyon ilacı alanlarda ve yaşlılarda yükselmektedir,
 • Karaciğer hastalığınız varsa,
 • Kalp rahatsızlığınız varsa ya da tansiyonu (kan basıncı) yükse ise; vücudun çeşitli bölümlerinde su tutulması ve bunun sonucunda şişmeler (ödem) görülebilir,
 • İbuprofen ve benzeri ilaçlar, özellikle yüksek dozlarda ve uzun süreyle kullanıldıklarında, kalp krizi (miyokard enfarktüsü) veya inme (felç) riskinde küçük bir artış ile ilişkili bulunmuştur. Kalp veya damar hastalıkları olan, daha önce inme geçirmiş olan veya bu gibi durumlar için risk taşıyanlarda (yüksek tansiyon, yüksek kolesterol veya şeker hastalığı olanlar ya da sigara içenlerde) tedavi doktor veya eczacı ile görüşülmelidir.
 • İbuprofen ve benzeri NSAİ ilaçlar uzun süreli (süreğen) kullanıldığında, önceden bu türlü bir hastalık geçirmemiş olsanız bile, mide-bağırsak kanalında ülserler, kanama ve delinme oluşabilmektedir. Bu türlü istenmeyen etkilerin ortaya çıkma riski, daha önce böyle bir hastalık geçirmiş olanlarda, yaşlı kişilerde, yüksek ilaç dozlarında ve tedavi süresi uzadıkça artmaktadır.
 • Vücudunuzda sebepsiz olarak morarmalar, çürümeler ortaya çıkarsa, doktorunuza başvurunuz,
 • Üşüme, titreme ve ateşin birdenbire yükselmesi, halsizlik, baş ağrısı ve kusma ya da ensenizde katılık hissi ortaya çıkarsa hemen doktorunuza başvurunuz; bir tür beyin zarı iltihabı (aseptik menenjit) belirtileri olabilir.
 • Halüsinasyonlar, huzursuzluk, uyku düzensizliği ortaya çıkarsa ilaç almayı bırakınız.
 • Epilepsi (sara) hastalığınız varsa,
 • Cildinizde kızarıklık, döküntüler belirirse, hemen doktora başvurmalısınız.
 • 5 günden daha fazla kullanmayınız.
 • Diğer NSAİ ilaçlar ile olduğu gibi, COLDAV/AY PLUS enfeksiyon belirtilerini maskeleyebilir.

  Hastalığınızın belirtilerinin rahatlamasında etkili olan en düşük dozun, en kısa süreyle kullanılması, ilacın istenmeyen etki olasılığını en aza indirecektir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  COLDAWAY PLUS’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  COLDAWAY PLUS alırken alkol almayınız. Eğer günde üç kadehten fazla alkol alıyorsanız ibuprofen mide kanaması riskini arttırabilir. Portakal suyu ve kola ile birlikte kullanmayınız. COLDAYVAY PLUS’ı bu besinlerden en az bir saat önce ya da iki saat sonra alınız.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce ‘doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelikte, özellikle hamileliğin son üç ayında COLDAYVAY PLUS kullanılması bebek için zararlı olabilir. Doktorunuz önermedikçe bu ilacı kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  COLDAYVAY PLUS anne sütüne geçer bu emzirilen bebek için zararlı olabilir. Eğer bebeğinizi anne sütü ile besliyorsanız doktorunuza danışmadan bu ilacı kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  COLDAYVAY PLUS sizin düşünce veya reaksiyonlarınıza zarar verebilecek yan etkilere sebep olabilir. Eğer araç kullanıyorsanız veya uyanık kalmanızı gerektirecek herhangi bir şey yapıyorsanız dikkatli olmanız gerekir.

  COLDAYVAY PLUS’ın içeriğinde bulunan yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  İçeriğinde bulunan şeker nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Bu tıbbi ürün her 5 mİ’sinde 61.25 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bazı hastalarda etkileşimler bildirildiği için, COLDAYVAY PLUS tedavisinde iken, aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız dikkatli olmalısınız:

 • Aminoglikozit sınıfı antibiyotikler (örn: gentamisin, kanamisin, streptomisin)
 • Yüksek tansiyon ilaçları
 • ADE inhibitörleri, beta-blokerler ve diüretikler
 • Kolestiramin
 • Sülfonilüre
 • Mifepriston
 • CYP2C9 İnhibitörleri (Karaciğerde ilaçların etkisiz hale getirilmesinde görev yapan proteinleri durduran ilaç grubu; örn: vorikonazol, flukonazol)
 • Kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar (örn: varfarin)
 • Pıhtılaşmayı sağlayan kan pulcuklarının faaliyetini engelleyen ilaçlar (antitrombosit ajanlar, örn: aspirin dipiridamol, klopidogrel) ve depresyon için kullanılan selektif serotonin geri-alım inhibitörleri (örn: fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin)
 • Aspirin
 • Ginkgo biloba bitkisel özütü
 • İdrar söktürücüler (örn: furosemid)
 • Kalp yetmezliğinde kullanılan kalp glikozidleri (örn: digoksin, digitoksin)
 • Kaptopril ile birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır.
 • Kinolon sınıfı antibiyotikler (örn: siprofloksasin), nöbet (konvülsiyon)
 • Diğer ağrı kesiciler (COX-2 inhibitörleri dahil diğer NSAİİ’ler, örn: aspirin, naproksen, selekoksib, nimesülid)
 • Kortizon grubu ilaçlar
 • Lityum tuzları (ruhsal hastalıklarda kullanılır) ve metotreksat (romatizmal eklem hastalıklarında ve bazı kanser türlerinde kullanılan bir ilaç)
 • Mifepriston (düşük ilacı)
 • Siklosporin
 • Takrolimus
 • Tiklopidin
 • Zidovudin
 • Klasik antihistaminikler (sedatif [yatıştırıcı, sakinleştirici] etkili)
 • Fenitoin içeren epilepsi ilaçlarıyla, anksiyete (kaygı, endişe) tedavisinde veya uyku düzenleyici ilaçlarla
 • Burun tıkanıklığını giderici ilaçlar, trisiklik antidepresanlar (psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır), iştah kesici ilaçlar ve bazı sinir sistemi uyarıcı ilaçlar veya MAOI’ler (psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır), bretilyum, betanidin, guanitidin, debrizokin, metildopa ve alfa ve beta adrenerjik bloker ilaçlar gibi tansiyonu düşüren ilaçlar
 • Moklobemid
 • Kardiyak glikozidlerle (kalp yetmezliğinde kullanılır)
 • Ergot alkaloidler (ergotamin ve metiserjit; migren tedavisinde kullanılır)
 • Doğumu kolaylaştırmak için kullanılan oksitosin
 • « Trisiklik antidepresanlar (depresyon tedavisinde kullanılır)

  Eğer reçeteliya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  5.COLDAWAY PLUS’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra COLDAWAY PLUS’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz COLDAWAY PLUS’i kullanmayınız.

  Ruhsat sahibi:

  Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi No: 4 34467 Maslak / Sarıyer / İstanbul

  Üretim yeri:

  Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  Sanayi Mah. Tunç Cad. No: 3 Esenyurt / İstanbul

DEVAMINI OKU

2.COLDAWAY PLUS nedir ve ne için kullanılır?

COLDAVVAY PLUS 100 ml’lik bal renkli cam şişede, 5 ml’sinde 100 mg ibuprofen, 15 mg psödoefedrin hidrokloriir ve 1 mg klorfeniramin maleat içeren ve 1.25, 2.5 ve 5 ml’ye işaretli kaşık ölçekle beraber sunulan kırmızı renkli şuruptur.

Klorfeniramin vücutta doğal histaminin etkisini azaltan antihistaminik bir ajandır. Histamin hapşırık, kaşıntı, gözlerde sulanma ve burnun akmasına neden olur. İbuprofen, non steroid antiinflamatuar ilaç grubundandır. İbuprofen vücutta ağrı ve inflamasyona sebep olan prostaglandin adı verilen molekülleri azaltır. Psödoefedrin nazal pasajlardaki kan damarlarını büzen dekonjestan bir maddedir. Genişleyen kan damarları burun tıkanıklığına sebep olur.

DEVAMINI OKU

3.COLDAWAY PLUS nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Ateş tedavisi: Antipiretik etkisi yaklaşık 6-8 saat kadar devam eder. Daha yüksek dozların kullanılması bu süreyi uzatmaz. Doz miktarları aşağıdaki tabloya göre ayarlanmalıdır.

5 günden daha fazla kullanmayınız.

5 mg/kg Ateş < 39.2°C

10 mg/kg Ateş >39.2°C

YAŞ

mg

Ölçek

mg

Ölçek

6-8 yaş

125

1 %

250

2 1/2

9-10 yaş

150

1 '/2

300

3

11-12 yaş

200

2

400

4

12 yaşından büyük çocuklarda ve yetişkinlerde günde 3-4 kez 1 (5 mİ) - 2 (10 mİ) ölçek kullanılır.

Yaşlılarda kullanımı

Uygulama yolu ve metodu

COLDANVAY PLUS sadece ağızdan kullanım içindir.

Ölçek kaşığı kullanılarak şurup içilir.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer ve böbrek fonksiyonu bozuk olan kişilerde kullanılmamalıdır.

Geriyatrik popülasyon:

60 yaş üzerindeki bireylerde ibuprofene bağlı mide kanaması riski artmaktadır.

Eğer COLDA W A Y PL US ’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla COLDAWAY PLUS kullanırsanız

COLDAWAY PLLS 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

COLDAWAY PLUS'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Daha sonraki normal alım saatine göre önerilen dozu yeniden almaya devam ediniz.

COLDAWAY PLUS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi COLDAWAY PLUS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, COLDAWAY PLUS’ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümUne başvurunuz:
 • Nefes darlığı; yüzde, dudaklarda, göz kapaklarında, dilde ve boğazda şişme; deride şiddetli kaşıntı ve döküntü; tansiyon düşmesine bağlı çarpıntı ve baş dönmesi (Aşırı duyarlılık-Alerji),
 • Hırıltılı ya da zor nefes alma (astım nöbeti),
 • Kan basıncında yükselme (hipertansiyon),
 • Kalp atışlarında düzensizlik, çarpıntı, göğüs ağrısı,
 • Şiddetli karın ağrısı (mide ülseri veya pankreatit),
 • Gözlerde ve deride sarılık (karaciğer işlev bozukluğu),
 • Dışkıda veya kusmukta kan veya kahve telvesi gibi siyah renk (sindirim sistemi kanaması),
 • Deride morluklar, burun ve diş eti kanaması, enfeksiyon hastalıklarına yakalanma sıklığı artmışsa, solukluk ve halsizlik (kemik iliği baskılanması),
 • Ciltte, ağızda, gözlerde, cinsel organ çevresinde; cilt soyulması, şişmesi, kabarcıkları ve ateş ile seyreden hastalık (eritema multiforme),
 • Deri içi sıvı dolu kabarcıklarla deri soyulmaları ve doku kaybı ile seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz),
 • Kaslarda ani güç kaybı, his kaybı, görme bozuklukları (inme),
 • Şiddetli baş ağrısı, ense sertliği, bulantı, kusma ve bilinç bulanıklığı (aseptik menenjit),
 • Gerçekte olmayan şeyleri görme ve duyma hali varsa (varsam - halüsinasyon)
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin COLDAVVAY PLUS’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

  Çok yaygın : Yaygın    :

  Yaygın olmayan: Seyrek    :

  Çok seyrek : Bilinmiyor :


  10 hastanın en az birinde görülebilir.

  10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  1.000    hastanın birinden az görülebilir.

  10.000    hastanın birinden az görülebilir.

  Eldeki veriler ile tahmin edilemiyor.

  Yaygın:

 • Sinirlilik, uykusuzluk,
 • Sersemlik, baş ağrısı ve baş dönmesi,
 • Bulanık görme,
 • Sindirim bozukluğu (dispepsi),
 • İshal (diyare),
 • Bulantı, kusma, karın ağrısı,
 • Mide ve bağırsakta aşırı gaz (flatulans).
 • Kabızlık (konstipasyon),
 • Mide bağırsak kanaması,
 • Kanamaya bağlı katran renkli, kötü kokulu dışkı (melena),
 • Kan veya kahve telvesi gibi kusma (hematemez),
 • Deri döküntüsü
 • Yaygın olmayan:

 • Görme bozukluğu,
 • Oniki parmak bağırsağında meydana gelen yara (duodenal ülser),
 • Mide ülseri (gastrik ülser),
 • Midenin iç yüzündeki zarın iltihaplanması (gastrit),
 • Küçük yaralarla belirgin ağız iltihabı (oral ülserasyon),
 • Sarılık,
 • Karaciğer iltihabı (hepatit),
 • Karaciğer fonksiyon bozukluğu,
 • Telaş hali, huzursuzluk,
 • Uyuşma (parestezi),
 • Duyma bozukluğu (duymada azalma, artma),
 • Rinit (nezle, grip),
 • Yorgunluk,
 • Astım, astımda ağırlaşma, bronkospazm ya da sıkıntılı soluk alıp verme (dispne) gibi solunum yolu reaksiyonları,
 • Kurdeşen (ürtiker),
 • Kaşıntı (pruritus),
 • Deri ve mukozalardaki küçük kanamalar (purpura),
 • Yüz ve boğazda şişmeye (ödem) neden olan aşırı duyarlılık (anjiyoödem),
 • İşığa duyarlılık (fotosenditivite),
 • Ağrılı idrar yapma,
 • Erkek hastalarda idrar yapmada zorluk (üriner retansiyon),
 • Böbrek yetmezliği (ayak bileklerinde şişme gibi)
 • Seyrek:

 • Beyaz kan hücreleri (lökosit) sayısında azalma (lökopeni),
 • Trombosit-kan pıhtılaşmasına aracılık eden hücrelerin sayısında azalma (trombositopeni),
 • Ani gelişebilen beyaz kan hücrelerinin sayısında aşırı azalma (agranülositoz),
 • Kan hücreleri sayısında ciddi azalma (aplastik anemi),
 • Hemolitik anemi (bir tür kansızlık),
 • Kandaki nötrofıllerin sayısının aşırı derecede azalması (ııötropeni),
 • Kulak çınlaması (tinnitus),
 • Olmayan şeyleri görme, hissetme veya duyma (halüsinasyon),
 • İç kulak rahatsızlığından kaynaklanan baş dönmesi (vertigo),
 • Beyin zarı iltihabı [ense sertliği, baş ağrısı, bulantı, kusma, ateş, ışığa dayanıksızlık ya da oryantasyon (yer, zaman, mekan algısı) kaybı] (aseptik menenjit),
 • Yaygın, şiddetli alerjik reaksiyon (anafılaksi),
 • Hezeyan,
 • Kalp atışında artış (taşikardi),
 • Yüksek kan basıncı (hipertansiyon),
 • Kalp ritminde bozukluk,
 • Göz sinirlerinde iltihaplanma (Optik nevrit),
 • Uykululuk hali (somnolans),
 • Zehirli bir madde nedeniyle göz sinirlerinde iltihaplanma (toksik optik nöropati),
 • Ağız kuruluğu,
 • Mide, bağırsakta delinme (gastrointestinal perforasyon),
 • Karaciğerde hasar,
 • Ödem,
 • Alerji sonucu ciltte görülen döküntüler (alerjik dermatit)
 • Çok seyrek:

 • Pankreas iltihabı (pankreatit),
 • Karaciğer yetmezliği,
 • Stevens-Johnson sendromu dahil büllöz deri iltihabı (Ciltte, ağızda, gözlerde, cinsel organ çevresinde; cilt soyulması, şişmesi, kabarcıkları ve ateş ile seyreden ciddi hastalık hali),
 • Ağızda ve vücudun diğer alanlarında su toplaması şeklinde veya farklı büyüklüklerde kırmızı döküntülerle seyreden hastalık (eritema multiforme),
 • Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla, deri soyulmaları ve doku kaybı ile seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz),
 • Kalp arterlerinin bir kan pıhtısı ile tıkanması
 • Bilinmiyor:

 • Allerjik reaksiyon ve anjiyoödem,
 • Uyarılabilirlik artışı ve anksiyete (kaygı, endişe),
 • İştahsızlık,
 • Kalın bağırsak iltihabı (kolit) ve Crohn hastalığının alevlenmesi,
 • Hemolitik anemi (bir tür kansızlık),
 • Kan bozukluğu (diskrazi),
 • Balgamda koyulaşma
 • COLDAVAY PLUS gibi ilaçlar, kalp krizi (miyokard enfarktüsü) veya inme riskinde küçük bir artışa neden olabilir.

  Seyrek olarak COLDAV/AY PLUS ile kan bozuklukları ve böbrek problemleri oluşabilir. Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU