İlaç Ara

COLDFEN şurup 100 ml

Firma Bilgileri
Berat Beran İlaç San. Ve Tic.Ltd.Şti
Satış Fiyatı
14.62 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
100
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

COLDFEN ŞURUP, 100 mL Ağız yolu ile alınır.

Etken Madde

Her 5 mL (1 ölçek) şurup 100 mg ibuprofen, 15 mg psödoefedrin hidroklorür ve 1mg klorfeniramin maleat içerir.

Yardımcı maddeler

Metil paraben sodyum, sodyum bikarbonat, sodyum siklamat, sodyum karboksimetil selüloz, sorbitol (%70), sodyum hidroksit, polioksil 40 hint yağı, sukroz, muz esansı, gün batımı sarısı (El 10) ve deiyonize su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. COLDFEN nedir ve ne için kullanılır?

2. COLDFEN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. COLDFEN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. COLDFEN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.COLDFEN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

COLDFEN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Kardiyovasküler (KV) risk

– NSAİİ’ler ölümcül olabilecek KV trombotik olaylar, miyokard infarktüsü ve inme riskinde artışa neden olabilir. Bu risk kullanım süresine bağlı olarak artabilir. KV hastalığı olan veya KV hastalık risk faktörlerini taşıyan hastalarda risk daha yüksek olabilir.

– COLDFEN ŞURUP koroner arter by-pass cerrahisi öncesi ağrı tedavisinde kontrendikedir. Gastrointestinal (GI) riskler

NSAİFler kanama, ülserasyon, mide veya bağırsak perforasyonu gibi ölümcül olabilecek ciddi GI advers etkilere yol açarlar. Bu advers olaylar herhangi bir zamanda, önceden uyarıcı bir semptom vererek veya vermeksizin ortaya çıkabilirler. Yaşlı hastalarda ciddi GI etkiler bakımından daha yüksek risk taşımaktadırlar.

Eğer;

 • İbuprofen, psödoefedrin, klorfeniramin, ilacın diğer bileşenlerine veya diğer    adrenerjik
 • ilaçlara karşı alerjiniz varsa,

 • Hamileliğin son üç ayında,
 • Şiddetli karaciğer hastalığınız varsa,
 • Şiddetli böbrek yetmezliği hastalığınız varsa,
 • 6 yaşın altındaki çocuklarda,
 • Koroner arter (kalbi besleyen damar) hastalığınız varsa,
 • Eğer bu ilaçları kullanıyorsanız:    bazı antidepresanlar, göz veya    bağırsak
 • bozukluklarının tedavisinde kullanılan atropin, alfa ve beta blokörler içerebilen yüksek tansiyon ilaçlan, kan toplanması ve astım tedavisinde kullanılan ilaçlar, iştah baskılayıcılar, duygu durum bozuklukları tedavisinde kullanılan moklobemid, migren tedavisinde kullanılan ergotamin veya metiseıjit, doğum sırasında rahim kasılmalanna yardımcı olan oksitosin,

 • Monoaminooksidaz inhibitörleri adı verilen ilaçlardan kullanıyorsanız    veya bu
 • ilaçlarla gördüğünüz tedavinin kesilmesini takiben henüz 2 hafta geçmediyse,

 • Daha önceden ibuprofen, aspirin ve diğer NSAİİTere karşı, astım, burun iltihabı (rinit) veya kurdeşen (ürtiker) gibi alerjik reaksiyonlar gösterdiyseniz,
 • Sözü edilen bu ilaçlar nedeniyle daha önce mide-bağırsak kanaması veya    delinmesi
 • geçirdiyseniz,

 • Tekrarlayan mide-onikiparmak bağırsağı ülserleri, iltihabi bağırsak hastalıkları (ülseratif kolit, Crohn hastalığı), mide-bağırsak kanaması gibi hastalıklarınız varsa ya da daha önce tekrarlayan bir şekilde geçirdiyseniz,
 • • Şiddetli kalp yetmezliği hastalığınız varsa

  • İbuprofen kullanırken mide-bağırsak kanaması veya yarası (ülserasyon) oluşur ise,

  • Kanamaya eğilim artmış ise (kolay kanamaya neden olan durumlar var ise),

  • Başka bir sempatomimetik ilaç (dekonjestan, iştah bastırıcı ilaç ya da amfetamin benzeri ilaç) veya beta-blokör ilaç kullanıyorsanız,

  • Ayrıca koroner arter bypass cerrahisi (kalp damarlarındaki tıkanıklığın düzeltilmesi ameliyatı) öncesi veya sonrası dönemde COLDFEN ŞURUP kullanılmamalıdır.

  COLDFEN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

  • Yüksek tansiyon ve kalp hastalığınız varsa,

  • Diyabet hastası iseniz,

  • Fazla çalışan tiroidiniz varsa,

  • Göz tansiyonunun artması (glokom) durumunda,

  • Feokromositoma olan hastalarda (böbreküstü bezlerinde oluşan bir tümör olup, adrenalin miktarında artışa sebep olabilmektedir.)

  • Kalp ritim bozukluğunuz varsa,

  • Prostat büyümeniz ve idrar kesesi fonksiyon bozukluğunuz varsa,

  • Daha önce size uzamış QT sendromu (kalpte ciddi ritim bozukluğu ve ani ölümlere yol açabil en bir durum) ve Torsades de Pointes tanısı (yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi) konduysa veya bu hastalıkların sizde olduğundan şüpheleniliyorsa,

  • Ağız yolu ile kullanılan kortikosteroidler, antikoagülanlar (varfor) kullanıyorsanız,

  • Seyrek olarak psödoefedrin dahil olmak üzere sempatik sistemi uyaran ilaçlarla beynin arka bölümünde iyileşebilen beyin dokusu harabiyeti (posterior geri dönüşlü ensefalopati (PRES)) ve beyin damarlarında iyileşebilen daralma (geri dönüşlü serebral vazokonstriksiyon sendromu (RCVS)) bildirilmiştir. Bildirilen semptomlar ani başlangıçtı şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma ve görme bozukluğudur. Olguların çoğu uygun tedavi ile birkaç günde düzelmiştir. PRES/RCVS belirti ve semptomları gelişmesi halinde psödoefedrin hemen kesilmelidir.

 • 60 yaş üzerindeyseniz,
 • • Astım hastası iseniz, veya daha önce astım geçirdiyseniz; bronşlarda spazma yol açabilir,

  • Önceden mide-onikiparmak bağırsağı ülseri veya başka mide-bağırsak hastalıkları geçirdiyseniz; bu tablolarda alevlenme görülebilir,

  • Böbrek hastalığınız varsa; böbrek fonksiyonlarının izlenmesi gerekebilir. İbuprofen ve benzeri NSAİ ilaçlan uzun süre kullanan kişilerde böbrek işlevlerinin bozulma riski, kalp yetmezliği ve karaciğer bozukluğu olanlarda, idrar söktürücü (diüretik) ve ADE inhibitörü sınıfı tansiyon ilacı alanlarda ve yaşlılarda yükselmektedir,

  • Karaciğer hastalığınız varsa,

  • Kalp hastalığınız varsa ya da tansiyonu (kan basıncı) yüksek ise; vücudun çeşitli bölümlerinde su tutulması ve bunun sonucunda şişmeler (ödem) görülebilir,

  • İbuprofen ve benzeri ilaçlar, özellikle yüksek dozlarda ve uzun süreyle kullanıldıklarında, kalp krizi (miyokard enfarktüsü) veya inme (felç) riskinde küçük bir artış ile ilişkili bulunmuştur. Kalp veya damar hastalıkları olan, daha önce inme geçirmiş olan veya bu gibi durumlar için risk taşıyanlarda (yüksek tansiyon, yüksek kolesterol veya şeker hastalığı olanlar ya da sigara içenlerde) tedavi doktor veya eczacı ile görüşülmelidir.

  • İbuprofen ve benzeri NSAİ ilaçlar uzun süreli (süreğen) kullanıldığında, önceden bu türlü bir hastalık geçirmemiş olsanız bile, mide-bağırsak kanalında ülserler, kanama ve delinme oluşabilmektedir. Bu türlü istenmeyen etkilerin ortaya çıkma riski, daha önce böyle bir hastalık geçirmiş olanlarda, yaşlı kişilerde, yüksek ilaç dozlarında ve tedavi süresi uzadıkça artmaktadır.

  • Vücudunuzda sebepsiz olarak morarmalar, çürümeler ortaya çıkarsa, doktora başvurunuz,

  • Üşüme, titreme ve ateşin birdenbire yükselmesi, halsizlik, baş ağrısı ve kusma, ya da ensesinde katılık hissi ortaya çıkarsa hemen doktora başvurunuz; bir tür beyin zarı iltihabı (aseptik menenjit) belirtileri olabilir.

  • Halüsinasyonlar, huzursuzluk, uyku düzensizliği ortaya çıkarsa ilaç almayı bırakınız.

  • Epilepsi (sara) hastalığınız varsa,

  • Cildinizde kızarıklık, döküntüler belirirse, hemen doktora başvurmalısınız.

 • 5 günden daha fazla kullanmayınız.
 • Diğer NSAİ ilaçlar ile olduğu gibi, COLDFEN ŞURUP infeksiyon belirtilerini maskeleyebilir.

  Hastalığınızın belirtilerinin rahatlamasında etkili olan en düşük dozun, en kısa süreyle kullanılması, ilacın istenmeyen etki olasılığını en aza indirecektir

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  COLDFEN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  COLDFEN ŞURUP alırken alkol almayınız. Eğer günde üç kadehten fazla alkol alıyorsanız ibuprofen mide kanaması riskini arttırabilir. Portakal suyu ve kola ile birlikte kullanmayınız. COLDFEN ŞURUP’u bu besinlerden en az bir saat önce ya da iki saat sonra alınız.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelik

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  COLDFEN ŞURUP anne sütüne geçer bu emzirilen bebek için zararlı olabilir. Eğer bebeğinizi anne sütü ile besliyorsanız doktorunuza danışmadan bu ilacı kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  COLDFEN ŞURUP sizin düşünce veya reaksiyonlarınıza zarar verebilecek yan etkilere sebep olabilir. Eğer araç kullanıyorsanız veya uyanık kalmanızı gerektirecek herhangi bir şey yapıyorsanız dikkatli olmanız gere

  COLDFEN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  İçeriğinde bulunan sukroz ve sorbitol nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Bu tıbbi ürün her 5 mf sinde yaklaşık 38 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  COLDFEN ŞURUP, gün batımı sarısı (El 10) içermektedir. Dolayısıyla alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Bu aleıjik reaksiyonlar aspirine alerjik olan kişilerde daha yaygındır.

  İçeriğinde bulunan metil paraben sodyum nedeniyle, gecikmiş alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bazı hastalarda etkileşimler bildirildiği için, COLDFEN ŞURUP tedavisinde iken, aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız dikkatli olmalısınız:

 • Aminoglikozit sınıfı antibiyotikler (örn. gentamisin, kanamisin, streptomisin)
 • Yüksek tansiyon ilaçları
 • ADE inhibitörleri,beta-blokerler ve diüretikler
 • Kolestiramin
 • Sülfonilüre
 • Mifepriston
 • CYP2C9 İnhibitörleri (Karaciğerde ilaçların etkisiz hale getirilmesinde görev    yapan
 • proteinleri durduran ilaç grubu; örn: vorikonazol, flukonazol)

 • Kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar (örn. varfarin)
 • Pıhtılaşmayı sağlayan kan pulcuklannın faaliyetini engelleyen ilaçlar (antitrombosit ajanlar, örn. aspirin dipiridamol, klopidogrel) ve depresyon için kullanılan selektif serotonin geri-alım inhibitörleri (örn., fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin)
 • Aspirin
 • Ginkgo biloba bitkisel özütü
 • İdrar söktürücüler (örn., furosemid)
 • Kalp yetmezliğinde kullanılan kalp glikozidleri (örn., digoksin, digitoksin)
 • Kaptopril ile birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır.
 • Kinolon sınıfı antibiyotikler (örn., siprofloksasin); nöbet (konvülsiyon)
 • Diğer ağrı kesiciler (COX-2 inhibitörleri dahil diğer NSAİFler; örn., aspirin,    naproksen,
 • selekoksib, nimesülid)

 • Kortizon grubu ilaçlar
 • Lityum tuzlan (ruhsal hastalıklarda kullanılır) ve metotreksat (romatizmal    eklem
 • hastalıklannda ve bazı kanser türlerinde kullanılan bir ilaç)

 • Mifepriston (düşük ilacı)
 • Siklosporin
 • Takrolimus
 • Tiklopidin
 • Zidovudin
 • • Klasik antihistaminikler (sedatif [yatıştırıcı, sakinleştirici] etkili)

  • Fenitoin içeren epilepsi ilaçlarıyla, anksiyete (kaygı, endişe) tedavisinde veya uyku düzenleyici ilaçlarla

  • Burun tıkanıklığını giderici ilaçlar, trisiklik antidepresanlar (psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır), iştah kesici ilaçlar ve bazı sinir sistemi uyancı ilaçlar veya MAOF’ler (psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır), bretilyum, betanidin, guanitidin, debrizokin, metildopa ve alfa- ve beta-adreneıjik bloker ilaçlar gibi tansiyonu düşüren ilaçlar

 • Moklobemid
 • Kardiyak glikozidlerle (kalp yetmezliğinde kullanılır)
 • Ergot alkaloidler (ergotamin ve metiserjit; migren tedavisinde kullanılır)
 • Doğumu kolaylaştırmak için kullanılan oksitosin
 • Trisiklik antidepresanlar (depresyon tedavisinde kullanılır)
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  5.COLDFEN’in saklanması

  COLDFEN ŞURUP ’u çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  30°C’nin altındaki oda sıcaklıklarında saklayınız.

  Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra COLDFEN’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz COLDFEN’i kullanmayınız.

  Ruhsat Sahibi:

  Berat Beran İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.

  Yenişehir Mah. Özgür Sok. No: 16 Ataşehir/İstanbul 0216 456 65 70 (Pbx)

  0216 456 65 79 (Faks) [email protected]

  Üretim Yeri:

  Berko İlaç ve Kimya San. A.Ş.

  Adil Mah. Beykoz Cad. Tanıdık Sok. No: 1 Sultanbeyli/ İstanbul 0 216 592 33 00 0 216 592 00 62 (Faks)

DEVAMINI OKU

2.COLDFEN nedir ve ne için kullanılır?

COLDFEN ŞURUP 100 mLTik amber renkli cam şişede, 5 mL’sinde 100 mg ibuprofen, 15 mg psödoefedrin hidroklorür ve 1 mg klorfeniramin maleat içeren ve 2.5 ve 5 ml’ye işaretli kaşık ölçekle beraber sunulan sarı renkli şuruptur.

Klorfeniramin vücutta doğal histaminin etkisini azaltan antihistaminik bir ajandır. Histamin hapşırık, kaşıntı, gözlerde sulanma ve burnun akıntısına neden olur. İbuprofen non steroid antiinflamatuar ilaç grubundandır. İbuprofen vücutta ağrı ve inflamasyona sebep olan prostaglandin adı verilen molekülleri azaltır. Psödoefedrin nazal pasajlardaki kan damarlarını büzen dekonjestan bir maddedir. Genişleyen kan damarları burun tıkanıklığına sebep olur.

COLDFEN ŞURUP;

Soğuk algınlığı, grip, sinüzit ve diğer üst solunum yolu enfeksiyonları ile birlikte görülen ateş, burun akıntısı ve burun tıkanıklığı içeren semptomların giderilmesinde kullanılır.

DEVAMINI OKU

3.COLDFEN nasıl kullanılır ?

Ateş tedavisi: Antipiretik etkisi yaklaşık 6-8 saat kadar devam eder. Daha yüksek dozların

kullanılması bu süreyi uzatmaz. Doz miktarları aşağıdaki tabloya göre ayarlanmalıdır.

En fazla 5 gün kullanılmalıdır.

5mg/kg Ateş< 39.2°C

lOmg/kg Ateş> 39.2°C

YAŞ

mg

ölçek

mg

Ölçek

6-8 yaş

125

1 1/4

250

2 1/2

9-10 yaş

150

11/2

300

3

11-12 yaş

200

2

400

4

Yaşlılarda kullanımı

Uygulama yolu ve metodu

COLDFEN ŞURUP sadece ağızdan kullanım içindir.

Ölçek kaşığı kullanılarak şurup içilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer ve böbrek fonksiyonu bozuk olan kişilerde kullanılmamalıdır.

Geriyatrik popülasyon

60 yaş üzerindeki bireylerde ibuprofene bağlı mide kanaması riski artmaktadır.

Eğer COLDFEN ŞURUP ’urı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla COLDFEN kullanırsanız

COLDFEN ŞURUP 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Aşın doz: Akut doz aşımı santral sinir sistemi stimülasyonu ve değişken kardiyovasküler etkilerin klinik bulgulannı oluşturabilir. Pressör aminler, psödoefedrin HC1 varlığında çok dikkatli kullanılmalıdır. Stimülasyon bulguları olan hastalar konservatif olarak tedavi edilmelidir.

COLDFEN'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Daha sonraki normal alım saatine göre önerilen dozu yeniden almaya devam ediniz.

COLDFEN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi COLDFEN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, COLDFEN ŞURUP’u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

 • Nefes darlığı; yüzde, dudaklarda, göz kapaklarında, dilde ve boğazda şişme; deride şiddetli kaşıntı ve döküntü; tansiyon düşmesine bağlı çarpıntı ve baş dönmesi varsa (Aşırı duyarlılık - Aleıji)
 • Hırıltılı ya da zor nefes alma (astım nöbeti),
 • Kan basıncında yükselme (hipertansiyon),
 • Kalp atışlarında düzensizlik, çarpıntı, göğüs ağrısı,
 • Şiddetli karın ağrısı (mide ülseri veya pankreatit)
 • Gözlerde ve deride sarılık (karaciğer işlev bozukluğu),
 • Dışkıda veya kusmukta kan veya kahve telvesi gibi siyah renk (sindirim sistemi kanaması),
 • Deride morluklar, burun ve diş eti kanaması, enfeksiyon hastalıklarına yakalanma sıklığı artmışsa, solukluk ve halsizlik (kemik iliği baskılanması),
 • Ciltte, ağızda, gözlerde, cinsel organ çevresinde; cilt soyulması, şişmesi, kabarcıkları ve ateş ile seyreden hastalık (eritema multiforme),
 • Deri içi sıvı dolu kabarcıklarla deri soyulmaları ve doku kaybı ile seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz),
 • Kaslarda ani güç kaybı, his kaybı, görme bozuklukları (inme),
 • Şiddetli baş ağrısı, ense sertliği, bulantı, kusma ve bilinç bulanıklığı (aseptik menenjit)
 • Gerçekte olmayan şeyleri görme ve duyma hali varsa (varsam - halüsinasyon)
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin COLDFEN ŞURUP’u karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

  Çok yaygın: 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.

  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor: Eldeki veriler ile tahmin edilemiyor.

  Yaygın:

 • Sinirlilik, uykusuzluk
 • Sersemlik, baş ağrısı ve baş dönmesi
 • Bulanık görme
 • Sindirim bozukluğu (dispepsi),
 • İshal (diyare)
 • Bulantı, kusma, karın ağrısı,
 • Mide ve bağırsakta aşırı gaz (flatulans),
 • • Bağırsak hareketlerinde seyrelme veya olmaması (konstipasyon)

 • Mide bağırsak kanaması
 • Kanamaya bağlı katran renkli, kötü kokulu dışkı (melena)
 • Kan veya kahve telvesi gibi kusma (hematemez)
 • Deri döküntüsü
 • Yaygın olmayan:

 • Görme bozukluğu
 • Oniki parmak bağırsağında meydana gelen yara (duodenal ülser)
 • Mide ülseri (gastrik ülser)
 • Midenin iç yüzündeki zarın iltihaplanması (gastrit)
 • Küçük yaralarla belirgin ağız iltihabı (oral ülserassyon)
 • Sarılık
 • Karaciğer iltihabı (hepatit)
 • Karaciğer fonksiyon bozukluğu
 • Telaş hali, huzursuzluk,
 • Karaciğer fonksiyon bozukluğu
 • Uyuşma (parestezi)
 • Duyma bozukluğu (duymada azalma, artma)
 • Rinit (nezle,grip)
 • Yorgunluk
 • • Astım, astımda ağırlaşma, bronkospazm ya da sıkıntılı soluk alıp verme (dispne) gibi solunum yolu reaksiyonları,

 • Kurdeşen (ürtiker)
 • Kaşıntı (pruritus)
 • Deri ve mukozalardaki küçük kanamalar (purpura)
 • • Yüz ve boğazda şişmeye (ödem) neden olan aşırı duyarlılık (anjiyoödem)

 • Işığa duyarlılık (fotosensitivite)
 • Ağrılı idrar yapma
 • Erkek hastalarda idrar yapmada zorluk (üriner retansiyon)
 • Böbrek yetmezliği (ayak bileklerinde şişme gibi)
 • Seyrek:

 • Beyaz kan hücreleri (lökosit) sayısında azalma (lökopeni)
 • • Trombosit-kan pıhtılaşmasına aracılık eden hücrelerin sayısında azalma (trombositopeni)

 • Ani gelişebilen beyaz kan hücrelerinin sayısında aşırı azalma (agranülositoz)
 • Kan hücreleri sayısında ciddi azalma (aplastik anemi)
 • Hemolitik anemi (bir tür kansızlık)
 • • Kandaki nötrofıllerin sayısının aşırı derecede azalması (nötropeni)

 • Kulak çınlaması (tinnitus)
 • Olmayan şeyleri görme, hissetme veya duyma (halüsinasyon)
 • İç kulak rahatsızlığından kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)
 • • Beyin zarı iltihabı (ense sertliği, baş ağrısı, bulantı, kusma, ateş, ışığa dayanıksızlık ya da oryantasyon (yer, zaman, mekan algısı) kaybı) (aseptik menenjit)

 • Yaygın, şiddetli alleıjik reaksiyon (anafılaksi)
 • Hezeyan
 • Kalp atışında artış (taşikardi)
 • Yüksek kan basıncı (hipertansiyon)
 • Kalp ritminde bozukluk
 • Göz sinirlerinde iltihaplanma (Optik nevrit)
 • Uykululuk hali (somnolans)
 • • Zehirli bir madde nedeniyle göz sinirlerinde iltihaplanma (toksik optik nöropati)

 • Ağız kuruluğu
 • Mide, bağırsakta delinme (gastrointestinal perforasyon)
 • Karaciğerde hasar
 • Ödem
 • Alerji sonucu ciltte görülen döküntüler (aleıjik dermatit)
 • Çok seyrek:

 • Pankreas iltihabı (pankreatit)
 • Karaciğer yetmezliği
 • • Stevens-Johnson sendromu dahil büllöz deri iltihabı (Ciltte, ağızda, gözlerde, cinsel organ çevresinde; cilt soyulması, şişmesi, kabarcıkları ve ateş ile seyreden ciddi hastalık hali)

  • Ağızda ve vücudun diğer alanlarında su toplaması şeklinde veya farklı büyüklüklerde kırmızı döküntülerle seyreden hastalık (eritema multiforme)

  • Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla, deri soyulmaları ve doku kaybı ile seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz)

  • Kalp arterlerinin bir kan pıhtısı ile tıkanması

  Bilinmiyor:

  • Allerjik reaksiyon ve anjiyoödem

  • Uyarılabilirlik artışı ve anksiyete (kaygı, endişe)

  • İştahsızlık

  • Kalın bağırsak iltihabı (kolit) ve Crohn hastalığının alevlenmesi

  • Hemolitik anemi (bir tür kansızlık)

  • Kan bozukluğu (diskrazi)

  • Balgamda koyulaşma

  COLDFEN ŞURUP gibi ilaçlar, kalp krizi (miyokard enfarktüsü) veya inme riskinde küçük bir artışa neden olabilir.

  Seyrek olarak COLDFEN ŞURUP ile kan bozuklukları ve böbrek problemleri oluşabilir. Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU