İlaç Ara

COMBICID tablet 750 mg 10 tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı
43.78 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
10
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

Bu kullanma talimatında:

1. COMBİCİD nedir ve ne için kullanılır?

2. COMBİCİD7 kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. COMBİCİD nasıl kullanılır?

4.    Olası yan etkiler nelerdir?

5. COMBİCİD7/ı saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.COMBICID kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

COMBICID’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Ampisilin ve/veya sulbaktama karşı aşırı duyarlılığınız varsa,
 • Penisilin türevi ilaçlar veya COMBİCİD’in bileşimindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz varsa
 • Galaktoz intoleransı (bir çeşit şekere dayanıksızlık durumu)
 • Lapp laktaz yetmezliği (enzim yetersizliği) ya da
 • Glukoz-galaktoz malabsorpsiyonu (şeker emiliminde bozukluk durumu) ile ilgili problemleriniz varsa
 • Hamileyseniz veya emzirme dönemindeyseniz
 • Enfeksiyöz mononükleoz (virüslerden kaynaklanan bir hastalık) veya herpes (uçuk) tanınız varsa
 • Altı (6) yaşın altındaki çocuklarda
 • COMBICID’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • Sefalosporin veya diğer aleıjenlere karşı daha önce aşırı duyarlılık reaksiyonları gösterdiyseniz
 • Tedaviniz sırasında vücudunuzun herhangi bir yerinde enfeksiyon gelişirse
 • Tedaviniz sırasında ishal gelişirse
 • Yenidoğan tedavisinde kullanılacaksa
 • Böbrek, karaciğer veya kan hastalığınız varsa
 • Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Uzun süreli tedavilerde böbrek, karaciğer ve kan ve hücre yapımı ile ilgili fonksiyonlannız düzenli olarak kontrol edilmelidir.

  COMBICID’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Yemeklerden sonra alınması ilacın etkisini değiştirmez.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile iseniz, COMBİCİD’i gerçekten ihtiyaç duyduğunuz zaman doktor kontrolünde almalısınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız COMBİCID’i doktor kontrolünde almalısınız. Anne sütündeki COMBİCİD yeni doğan bebeklerde ishal, cilt döküntüsü ve bir çeşit mantar hastalığına (kandidiyaz) sebep olabilir. Bu nedenle, emzirme döneminde kullanılmaması önerilmektedir.

  Araç ve makina kullanımı

  Sultamisilinin araç ve makine kullanımını etkilediği bilinmemektedir. Sersemlik hissetmenize neden olabileceğinden araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.

  COMBICID’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  COMBİCİD tablet laktoz (bir çeşit şeker) içerdiği için, eğer galaktoz intoleransı (bir çeşit şekere dayanıksızlık durumu), Lapp laktaz yetmezliği (enzim yetersizliği) ya da glukoz-galaktoz malabsorpsiyonu (şeker emiliminde bozukluk durumu) olarak adlandırılan bir probleminiz varsa bu ilacı kullanmamalısınız.

  COMBİCİD sodyum içermektedir. Bu durum sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • Allopurinol (ürik asit miktarını azaltan ilaç) ile birlikte uygulandığında vücudunuzda döküntü oluşabilir.
 • Antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar) ile birlikte aldığınızda penisilinler, kan pıhtılaşma hücrelerinin fonksiyonlarında ve testlerinde değişikliğe neden olup kanamayı artırıcı etki yapabilir.
 • Kloramfenikol, eritromisin, sülfonamidler ve tetrasikl inler gibi antibiyotik ilaçlar, penisilinlerin bakteri öldürücü etkilerini engelleyebilir, bu nedenle eş zamanlı tedaviden kaçınmak gerekir.
 • Östrojen hormonu içeren ağızdan alman doğum kontrol ilaçlan ile ampisilin aldığınızda doğum kontrol yöntem etkinliğiniz azalabilir ve bu nedenle değişik ya da ilave doğum kontrol yöntemi kullanmanız gerekir.
 • Metotreksatı (kanser ve iltihaplı eklem romatizmasında kullanılan bir ilaç) COMBİCİD ile birlikte kullanıyorsanız, diğer ilacınızın etkinliği artabileceğinden yakından takip edilmelisiniz.
 • Probenesid (ürik asit atıhmını artıran bir ilaç) ağızdan alman COMBİCID’in toksisite riskini artırabilir, doktorunuz tarafından özellikle birlikte verilmediyse, aynı zamanda kullanmayınız.
 • Non steroidal antiinflamatuvar ilaçlar (ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar) COMBİCİD’in vücuttan atılma süresini uzatabilir.
 • COMBİCİD bazı Iaboratuvar testlerini etkileyebilir ve yapılan testte yanlış pozitif glİkozüri (idrarda şeker saptanması) saptanabilir.
 • 5.COMBICID’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra COMBICID’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz COMBICID’i kullanmayınız.

  Ruhsat sahibi;

  BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.

  34440 Beyoğlu-İSTANBUL

  Üretim yeri:

  BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.

  Çerkezköy İşletmesi

  59500 Çerkezköy-TEKİRDAG

DEVAMINI OKU

2.COMBICID nedir ve ne için kullanılır?

COMBİCİD, ağızdan alınan, 294 mg sulbaktam ve 440 mg ampisilin içeren bir antibiyotiktir. Beyaz beyazımsı bir yüzü CF harfi baskılı diğer yüzü çentikli film kaplı oblong tabletlerdir. COMBİCİD alüminyum folyo blisterde 10 tablet içeren kutular ile kullanıma sunulmaktadır. COMBİCİD, aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır:

DEVAMINI OKU

3.COMBICID nasıl kullanılır ?

Doktorunuz başka şekilde tavsiye etmediği takdirde, COMBİCİD’in önerilen günlük dozu 12 saat arayla alman 1-2 tablettir (375-750 mg).

Bel soğukluğunun tedavisinde günde bir defa 6 tablet (2,25g) alınır. Doktorunuz bel soğukluğunun tedavisi için ilave bir ilaç verebilir.

Tedavinizin ne kadar süreceğini doktorunuz belirleyecektir. İyileştiğinizi hissetseniz bile tedavinizi kesmeyiniz.

A grubu beta-hemolitik streptokoklardan kaynaklanan enfeksiyonların tedavisinde, romatizmal ateş ya da böbrek iltihabı oluşumunu önlemek amacıyla tedaviye en az 10 gün devam edilmesi önerilmektedir.

Uygulama yolu ve metodu

Tabletlerinizi yeterli miktarda su ile (örneğin bir bardak) bütün olarak yutunuz.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Doktorunuz COMBİCİD dozunu çocuğunuzun ağırlığına ve hastalığın şiddetine göre belirleyecektir. Farmasötik formu uygun olmadığından altı (6) yaşın altındakilerde kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalarda böbrek fonksiyonları yeterli düzeyde ise doz ayarlaması erişkin dozu ile aynıdır.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliğiniz var ise COMBİCİDM kaç saat ara ile alacağınızı doktorunuz belirleyecektir.

Eğer COMBİCİD’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla COMBICID kullanırsanız

COMBİCİD'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

COMBICID'i kullanmayı unuttuysanız

COMBİCİD tabletlerin düzenli olarak günün aynı saatinde alınması önemlidir. Bir dozu almayı unuttuğunuzda, bir sonraki dozu zamanı geldiğinde alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

COMBICID ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi COMBICID’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa COMBICID’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Nefes almada güçlük veya göğüste sıkışma
 • Göz kapaklarının, yüzün veya dudakların şişmesi
 • Deride yumrular, tüm vücutta kırmızı kaşınan noktalar veya kaşıntı

 • COMBİCİD ile görülen diğer yan etkiler aşağıdaki gibi olup yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

  Çok yaygın:    10 hastanın en az birinde görülebilir.

  Yaygın:    10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Seyrek:    1000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Çok seyrek:    10000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmeyen:    Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  Çok yaygın:

  İshal (Diyare)

  Yaygın:

  Bulantı Karın ağnlan

  Yaygın olmayan:

  Baş ağrısı,

  Uykulu olma hali

  Kusma

  Yorgunluk

  Seyrek:

  Kalın bağırsak iltihabı (Pseudomembranöz kolit)

  Sersemlik

  Bağırsak iltihabı (Enterokolit)

  Bilinmiyor:

  Aleıjik reaksiyon

  Anafilaktik şok ve anafılaktoid reaksiyon Aşın duyarlılık (Hipersensitivite)

  Sakinlik (Sedasyon)

  Hazımsızlık (Dispepsi)

  Dışkıda kan görülmesi (Koyu renkli dışkı) (Melena)

  Nefes darlığı (Dispne)

  Baş ve boyun bölgesinde ani gelişen yumuşak doku şişkinliği

  Dermatit ve deride kızarıklık, kaşıntı, döküntü

  Kırgınlık

  Ateş

  Kandaki azot miktarında artış Sanlık

  Kandaki kreatinin değerinde artış Bir çeşit mantar hastalığı (Kandidiyaz)

  Kolay iyileşememe (Patojen direnci)

  Kandaki tüm hücrelerde azalma (Pansitopeni)

  Pıhtılaşma zamanında artış İştahsızlık (Anoreksi)

  Sinir dokusunun etkilenmesi (Nörotoksisite)

  Aleıjik vaskülit (Kan damarları iltihabı)

  Kanlı ishal (Hemorojik enterokolit)

  Ağız kuruluğu

  Tat alma duyusunda bozulma

  Gaza bağlı mide-bağırsakta şişkinlik (Flatulans)

  Eklem ağnsı (Artralji)

  Deri reaksiyonlan Mukozal iltihap

  Ampisilin kullanımına bağlı istenmeyen reaksiyonlar zaman zaman gözlenir.

  Enfeksiyöz mononükleoz viral kökenli bir hastalıktır. Mononükleoza sahip hastaların büyük çoğunluğu ampisilin aldığında deri döküntüsü görüldüğünden COMBİCİD kullanmamalıdır.

  DEVAMINI OKU