İlaç Ara

CONCERTA 36 mg 30 kont. salım tableti

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Johnson & Jonhson Sıhhi Malzeme San. ve Tic.Ltd.Şti.
Satış Fiyatı
138.41 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
30
Reçete Durumu
Kırmızı Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

CONCERTA 36 mg kontrollü salım tableti

Ağızdan alınır.
 • Etken Madde

  Her tablet 36 mg metilfenidat hidroklorür içerir.

 • Yardımcı maddeler

  Bütil hidroksitoluen (E321), selüloz asetat, hipromeloz (E464), konsantre fosforik asit, poloksamer 188, polietilen oksit 200K ve 7000K, povidon K 29-32, sodyum klorür, stearik asit, süksinik asit, demir oksit sarı (E172), demir oksit siyah (E172), laktoz monohidrat (sığır sütü kaynaklı), titanyum dioksit (E171), triasetin, karnauba mumu, makrogol 400, izopropil alkol, propilen glikol ve saf su.

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. CONCERTA nedir ve ne için kullanılır?

  2. CONCERTA’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. CONCERTA nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. CONCERTA’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  2.CONCERTA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  CONCERTA’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  CONCERTA anne sütüne geçmektedir. Bu nedenle, sizin veya kızınızın CONCERTA alırken emzirip emzirmemesi gerektiğine doktorunuz karar verecektir.

  Araç ve makina kullanımı

  Siz/çocuğunuz, CONCERTA kullanırken başı dönebilir, konsantrasyon problemleri ya da görme bulanıklığı yaşayabilirsiniz. Eğer bu olaylar meydana gelirse, araç ve makine kullanmanız, bisiklete binmeniz, ata binmeniz ya da ağaca tırmanmanız tehlikeli olabilir.

  CONCERTA’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  CONCERTA 17,6 mg laktoz monohidrat içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  CONCERTA her bir tablette 36 mg sodyum klorür içerir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Siz ya da çocuğunuz son zamanlarda başka ilaçlar almış veya halen alıyor ise doktorunuz ile konuşunuz.

  Siz/çocuğunuz son 14 gün içinde, seçici olmayan, geri dönüşümsüz monoamin oksidaz inhibitörü (MAOİ; depresyon tedavisinde kullanılan bir ilaç) bir ilaçla yakın zamanda tedavi edilmişseniz ya da tedaviniz devam ediyor ise, CONCERTA ile birlikte MAOİ alınması, kan basıncında ani bir artışa neden olabilir.

  Siz ya da çocuğunuz depresyon veya endişe için aşağıdaki ilaçlardan birini alıyor ise doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz:

 • •  trisiklik antidepresan

 • •  seçici serotonin geri alım inhibitörü (SSGİ)

 • •  serotonin ve norepinefrin geri alım inhibitörü (SNGİ).

 • CONCERTA’nın bu tür ilaçlarla birlikte alınması, beyinde yaşamı tehdit edecek ‘serotonin’ artışına (serotonin sendromu) neden olabilir ve bu da zihin bulanıklığı veya huzursuzluk, terleme, titreme, kas seğirmesi veya hızlı kalp atışına yol açabilir. Siz veya çocuğunuz bu yan etkileri yaşarsanız, hemen doktorunuzla görüşünüz.

  Eğer siz/çocuğunuzun kullandığı başka ilaçlar var ise, CONCERTA o ilaçların etkisini değiştirebilir ya da yan etkiler meydana gelebilir. Siz/çocuğunuz aşağıdaki ilaçları alıyor ise, doktorunuz veya eczacınız ile CONCERTA almadan önce mutlaka konuşunuz:

 • •  Ciddi ruh sağlığı problemi için kullanılan ilaçlar

 • •  Epilepsi ilaçları

 • •  Parkinson hastalığı için kullanılan ilaçlar (levodopa gibi)

 • •  Kan basıncını azaltan veya artıran ilaçlar

 • •  Kan basıncını etkileyebilen bazı öksürük ve soğuk algınlığı ilaçları. Bu ürünlerden herhangi birini satın alırken eczacınız ile konuşmanız önemlidir.

 • •  Kan pıhtılaşmasını engellemek için kanınızı seyrelten ilaçlar

 • Eğer sizde/çocuğunuzda yukarıdaki ilaçlardan herhangi birini aldığınıza ilişkin şüpheniz varsa, CONCERTA almadan önce tavsiyeleri için doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Siz veya çocuğunuz reçeteli olmayan ilaçlar dahil olmak üzere diğer ilaçları alıyor veya son zamanlarda almış iseniz doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

  Ameliyat öncesinde CONCERTA kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz. Bazı anestezik türleri kullanılacak ise, ameliyat gününde CONCERTA alınmamalıdır. Bunun nedeni, operasyon sırasında kan basıncında ani bir yükselmenin ortaya çıkma olasılığıdır.

  CONCERTA kullanırken alkol alınmamalıdır. Alkol bu ilacın yan etkilerinin kötüleşmesine neden olabilir. Bazı yiyeceklerin ve ilaçların alkol içerebileceğini unutmayınız.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 • 5.CONCERTA’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CONCERTA’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CONCERTA’i kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  Ruhsat sahibi:      Johnson and Johnson Sıhhi Ma1. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ertürk Sok.

  Keçeli Plaza No:13 34810 Kavacık/Beykoz/İstanbul Tel: 0 216 538 20 00

  Üretim yeri:        Alza Corporation – Vacaville/Kaliforniya/ABD

 • DEVAMINI OKU

  2.CONCERTA nedir ve ne için kullanılır?

 • •  CONCERTA, Dikkat Eksikliği - Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) olan çocuklarda dikkati artıran, isteğini bastıramama ve aşırı aktiviteyi azaltan bir santral sinir sistemi uyarıcısıdır.

 • •  CONCERTA, ağız yolu ile uygulanan, 6-17 yaş arasındaki çocuk ve adolesanlarda ve 18-65 yaş arasındaki yetişkinlerde Dikkat Eksikliği - Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tedavisinde kullanılan kontrollü salım tabletidir.

 • •  Tabletten etkin maddenin salınımı yavaş yavaş meydana gelmektedir.

 • •  Her kutuda 30 tablet vardır.

 • •  CONCERTA, beynin aktif olmayan bölümlerinin aktivitesini artırır. İlaç, dikkati (dikkat süresini), konsantrasyonu (odaklanmayı) geliştirmeye yardımcı olur ve dürtüsel davranışları azaltır.

 • •  İlaç, genellikle psikolojik eğitsel ve sosyal terapileri içeren tedavi programının parçası olarak verilir. Sadece bu alanda tecrübe sahibi hekimler tarafından reçete edilebilir. DEHB için kesin tedavi olmamasına rağmen, bu durum tedavi programları kullanılarak yönetilebilir.

 • DEVAMINI OKU

  3.CONCERTA nasıl kullanılır ?

  •  CONCERTA ile tedaviye 6-17 yaş arasındaki çocuk ve adolesanlarda ve 18-65 yaş arasındaki yetişkinlerde, uzman doktor gözetimi altında başlanmalıdır.

 • •  Doktorunuz sizin/çocuğunuzun CONCERTA ile tedavisinin ne kadar süreceğini ve hangi dozda, kaç tablet alması gerektiğini size anlatacaktır.

 • •  CONCERTA’nın diğer dozaj formlarını halen almakta olanlar için en iyi başlangıç dozuna doktor karar verecektir. CONCERTA ile sizin/çocuğunuzun tedavisinin ne kadar süreceğini de yine doktorunuz söyleyecektir.

 • •  Çocuklarda (6-12 yaş) kullanılabilecek maksimum günlük doz 54 mg, adolesanlarda (ergen) (13-17 yaş) ve yetişkinlerde (18-65 yaş) 72 mg’dır. Bu dozların üzerine çıkılmamalıdır.

 • •  Halen CONCERTA almayan veya bir başka santral sinir sistemi uyaranı ilaçtan geçiş yapmış çocuk ve adolesanlar için başlangıç dozu her sabah bir tane 18 mg tablet ve yetişkinler için 18-36 mg tablettir.

 • •  Eğer sizin/çocuğunuzun kaç tablet CONCERTA alması gerektiği konusunda emin değilseniz mutlaka doktorunuza danışınız.

 • •  Eğer siz/çocuğunuz 1 aylık bir tedaviden sonra kendini iyi hissetmezse doktorunuzla konuşunuz. Doktorunuz farklı bir tedaviye ihtiyaç olduğuna karar verebilir.

 • •  CONCERTA düzgün kullanılmazsa, anormal davranışlara neden olabilir. Ayrıca bu sizin veya çocuğunuzun ilaç bağımlılığının başladığı anlamına da gelebilir. Eğer sizin veya çocuğunuzun alkol, reçeteli ilaçlara, uyuşturucu ilaçlara bağımlılığı veya kötüye kullanım varsa doktorunuza söyleyiniz.

 • Bu ilaç sadece siz veya çocuğunuz içindir. Belirtileri benzer görünse bile, bu ilacı başka kimseye vermeyiniz.

  Uygulama yolu ve metodu

 • •  Ağız yoluyla alınır.

 • •  CONCERTA’yı her gün bir kez sabahları alınız. CONCERTA sabahları alındığında, etkisi o günün akşamına kadar sürer.

 • •  CONCERTA’yı yemeklerden önce veya yemeklerden sonra kullanabilirsiniz.

 • •  Tableti bütün olarak 1 bardak su ile yutunuz. Çiğnemeyiniz, kırmayınız ya da ezmeyiniz.

 • •  Bazen tablet kabuğu dışkıda görülebilir. Bu normal bir durumdur.

 • Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  CONCERTA’yı 6 yaşından küçük çocuklara vermeyiniz.

  Yaşlılarda kullanımı

  CONCERTA’nın 65 yaşın üzerindeki yaşlı hastalarda kullanımı araştırılmamıştır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği

  Böbrek yetmezliğinde CONCERTA’nın dozunun ayarlanması gerekebilir.

  Karaciğer yetmezliği

  CONCERTA’nın karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımına ilişkin deneyim mevcut değildir.

  Doktorunuz sizin/çocuğunuzun CONCERTA ile tedavisinin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz. Çünkü belirtiler yineleyebilir, depresyon gibi istenmeyen etkiler gözlenebilir.

  Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

  İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

  Eğer CONCERTA’nın sizdeki/çocuğunuzdaki etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla CONCERTA kullanırsanız

  Siz/çocuğunuz CONCERTA’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor ile konuşunuz veya hemen bir ambulans çağırınız. Ne kadar ilaç alınmış olduğunu onlara söyleyiniz.

  Doz aşımı belirtileri şunları içerir: Bulantı, kendini huzursuz hissetmek, titreme, kontrolsüz hareketlerde artış, kas seğirmesi, nöbetler (ardından koma olabilir), kendini çok mutlu hissetmek, kafa karışıklığı, gerçek olmayan şeyleri (halüsinasyonlar) görme, hissetme ya da duyma, terleme, derinin kızarması, baş ağrısı, yüksek ateş, kalp atışında değişiklikler (yavaş, hızlı ya da düzensiz), yüksek kan basıncı, gözbebeğinin büyümesi, ağız ve burunda kuruluk.

  CONCERTA'i kullanmayı unuttuysanız

  Eğer siz veya çocuğunuz dozu unuttuysa, diğer doz alım zamanına kadar bekleyiniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  CONCERTA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Eğer siz/çocuğunuz bu ilacı almayı aniden bırakırsa, DEHB belirtileri geri gelebilir ya da ruhsal çöküntü gibi istenmeyen etkiler meydana gelebilir. Doktorunuz ilacı tamamen bıraktırmadan önce, ilaç miktarını her gün kademeli olarak azaltmak isteyebilir.

  CONCERTA’yı bırakmadan önce doktorunuzla konuşun.

  Sizin/çocuğunuzun tedavisi sırasında doktorunuzun yapacakları;

  Siz/çocuğunuz tedaviye başlamadan önce – CONCERTA’nın güvenli olduğundan ve yararlı olacağından emin olmak için;

  Siz/çocuğunuz tedaviye başladıktan sonra – En azından her 6 ayda bir, ama mümkün olduğunca daha sık ya da doz değiştiğinde;

  Doktorunuz aşağıdaki testleri yapacaktır:

 • -      İştah kontrolü

 • -     Boy ve kilo ölçümü

 • -      Kan basıncı ve kalp atışı ölçümü

 • -      Ruh haliniz, akli durumunuz veya başka alışılmadık duygular ile ilgili herhangi bir sorununuz olup olmadığını veya bu durumların CONCERTA kullanırken kötüye gidip gitmediğinin kontrolü

 • Uzun dönemli tedavi

  CONCERTA’nın çok uzun süreli olarak alınmasına gerek yoktur. Eğer siz/çocuğunuz bir yıldan daha fazla süre CONCERTA alıyorsanız, doktorunuz kısa bir süre için tedavinizi durdurmalıdır. Bu, okulun tatil olduğu dönemde yapılabilir. Bu uygulama ilacın hala gerekip gerekmediğini gösterecektir.

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi CONCERTA’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden

  herhangi birini fark ederseniz,  CONCERTA’yı kullanmayı

  Aşağıdakilerden biri olursa CONCERTA’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  Eğer herhangi bir alerjik reaksiyon görürseniz derhal doktorunuza danışınız. Bir alerjik reaksiyonun belirtileri, deride döküntü, yutma ve nefes almada zorlanma, dudaklar, yüz, boğaz veya dilde şişmeyi içermektedir. Nefes almada sorunlar yaşayabilirsiniz.

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CONCERTA’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Yan etkiler şu şekilde sınıflandırılır:

  Çok yaygın       :

  10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

  Yaygın          :

  10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan :

  100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Seyrek            :

  1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Çok seyrek       :

  10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor        :

  Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  Yaygın:
 • •  Kalp atışında düzensizlikler (palpitasyon)

 • •  Duygu durum değişikleri veya ruh hali veya kişilik değişiklikleri

 • Yaygın olmayan:
 • •  Kendini öldürmeyi düşünme veya hissetme

 • •  Gerçek olmayan şeyler görme, hissetme veya duyma, bunlar psikoz belirtileridir.

 • •  Kontrolsüz konuşma ve vücut hareketleri (Tourette Sendromu)

 • •  Alerji belirtileri; deride döküntü, kaşıntı veya ürtiker, yüz, dudak, dil veya vücudun diğer bölgelerinde şişme, nefes darlığı, hırıltılı solunum veya nefes almada zorluk

 • Seyrek:
 • •  Alışılmadık düzeyde heyecanlı, aşırı aktif, çekinmeden/ kısıtlamadan davranma (mani)

 • Çok seyrek:
 • •  Kalp krizi

 • •  Ani ölüm

 • •  İntihar girişimi

 • •  Nöbetler (nöbetler, konvülziyonlar, epilepsi)

 • •  Deride soyulma/pul pul dökülme ve morumsu kırmızı lekeler

 • •  Beyin damarlarının iltihaplanması veya tıkanması

 • •  Geçici felç veya hareket ve görme ile ilgili problemler, konuşma güçlüğü (bunlar beyindeki kan damarları ile ilgili sorunların belirtileri olabilir)

 • •  Göz, baş, boyun, vücut ve sinir sistemini etkileyen kontrol edilemez kas spazmları

 • •  Kan hücreleri sayısında azalma (alyuvar, akyuvar ve trombosit), bu durum kanama ve morarmaları kolaylaştırır.

 • •  Vücut ısısında ani artış, çok yüksek tansiyon ve şiddetli kasılmalar ('Nöroleptik Malign Sendrom'). Bu yan etkiye CONCERTA veya CONCERTA ile birlikte alınabilen diğer ilaçlardan hangisinin neden olduğu belli değildir.

 • Bilinmiyor:
 • •  Sürekli geri gelen/akla gelen istenmeyen düşünceler

 • •  Anlaşılmayan bayılma, göğüs ağrısı, nefes darlığı (bunlar kalp problemlerinin belirtileri olabilir)

 • •  Felç ya da hareket ve görme ile ilgili problemler, konuşma güçlüğü (bunlar beyindeki kan damarları ile ilgili sorunların belirtileri olabilir)

 • Uzun süren ereksiyonlar, bazen ağrılı veya ereksiyon sayısında artma

  Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Diğer yan etkiler aşağıda sıralanmıştır.

  Çok yaygın:
 • •  Baş ağrısı

 • •  Sinirlilik

 • •  Uykuya dalamama

 • Yaygın:
 • •  Eklem ağrısı

 • •  Bulanık görme

 • •  Gerginlikten kaynaklanan baş ağrısı

 • •  Ağız kuruluğu, susama

 • •  Uykuya dalmakta sorun yaşama

 • •  Yüksek ateş

 • •  Cinsel dürtü ile ilgili problemler

 • •  Anormal düzeyde saç dökülmesi veya seyrekleşme

 • •  Kaslarda gerginlik, kas krampları

 • •  İştah kaybı veya iştah azalması

 • •  Ereksiyonu sürdürmek veya geliştirmede yetersizlik

 • •  Kaşıntı, döküntü veya kabarık kırmızı kaşıntılı döküntüler (kurdeşen)

 • •  Aşırı uykulu ya da uyuşuk hissetme, yorgun hissetme

 • •  Diş sıkma veya gıcırdatma, panik hissi

 • •  Karıncalanma hissi, iğne batması, ya da cildin uyuşması

 • •  Kanda alanin aminotransferaz (karaciğer enzimi) düzeyinde artış

 • •  Öksürük, boğaz ağrısı veya burun ve boğazda tahriş, üst solunum yolu enfeksiyonu; sinüs enfeksiyonu,

 • •  Yüksek kan basıncı, hızlı kalp atışı (taşikardi)

 • •  Baş dönmesi (vertigo), zayıf hissetme, kontrol edilemeyen hareketler, aşırı düzeyde aktif olma

 • Agresif, ajite, endişeli, depresif, gergin hissetme, sinirli olma, çabuk sinirlenme,

  anormal davranış

 • •  Mide rahatsızlığı veya hazımsızlık, mide ağrısı, ishal, hasta hissetme, mide rahatsızlığı ve bulantı

 • Yaygın olmayan:
 • •  Göz kuruluğu

 • •  Kabızlık

 • •  Göğüste ağrı

 • •  İdrarda kan tespit edilmesi

 • •  Kayıtsızlık, uyuşukluk

 • •  Sallanma veya titreme

 • •  İdrara çıkma ihtiyacında artma

 • •  Kas ağrısı, kas seğirmesi

 • •  Nefes darlığı veya göğüs ağrısı

 • •  Sıcak basması

 • •  Karaciğer test sonuçlarının yükselmesi (kan testinde görülür)

 • •  Öfke, huzursuz veya ağlamaklı hissetme, çok konuşma, çevrenin aşırı farkında olma, uyku problemleri

 • Seyrek:
 • •  Yönünü kaybetmiş veya zihinde karışıklık hissi

 • •  Görmede sorun veya çift görme

 • •  Erkeklerde meme şişmesi

 • •  Aşırı terleme, deride kızarıklık, kırmızı kabarık deri döküntüsü

 • Çok seyrek:
 • •  Kas krampları

 • •  Ciltte küçük kırmızı lekeler

 • •  Ani karaciğer yetmezliği ve komayı içeren anormal karaciğer işlevi

 • •  Test sonuçlarında değişiklik- karaciğer ve kan testleri dahil

 • •  Anormal düşünce, duygu veya his eksikliği, bir şeyi tekrar tekrar yapmak, bir şeye takıntılı olmak

 • •  El ve ayak parmaklarında uyuşma ve karıncalanma hissi, üşüdüğünde renk değişmesi (beyazdan maviye sonra kırmızıya) (‘Raynaud fenomeni’).

 • Bilinmiyor:
 • •  Migren

 • •  Gözbebeklerinde büyüme

 • •  Çok yüksek ateş

 • •  Yavaş, hızlı veya fazla kalp atışı

 • •  Büyük nöbet (“grand mal konvülziyonları”)

 • •  Gerçek olmayan şeylere inanmak

 • •  Ciddi mide ağrısı, sıklıkla bulantı ve kusma ile birlikte

 • Büyüme üzerindeki etkileri

  Bir yıldan daha fazla kullanıldığında CONCERTA bazı çocuklarda büyümede gerilemeye yol açar. Bu etki 10 çocukta 1’den az oranda görülür.

 • •  Boy uzaması veya kilo alımında yetersizlik olabilir.

 • •  Doktorunuz hastanın boy ve kilosunun yanı sıra nasıl beslendiğini dikkatle izleyecektir.

 • •  Eğer hasta beklendiği gibi büyümüyorsa CONCERTA tedavisi kısa süreliğine durdurulabilir.

 • Eğer herhangi bir yan etki meydana gelirse doktor veya eczacınıza danışın. Bu etkilere, bu kullanma talimatında yer almayan olası yan etkiler de dahildir.

  Bunlar CONCERTA’nın hafif yan etkileridir.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU