İlaç Ara

PARASEDOL PED. 120 mg/5 ml 150 ml şurup

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Satış Fiyatı
5.87 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
150
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

PARASEDOL 120 mg/5 ml pediatrik eliksir

Ağızdan alınır.

Etken Madde

Bir ölçek (5 ml), 120 mg parasetamol içerir.

Yardımcı maddeler

Etil alkol (%96), glikoz, gliserin, propilen glikol, metilparahidroksi benzoat, propilparahidroksi benzoat, ponceau 4r, esans frambuaz, deiyonize su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. PARASEDOL PED. nedir ve ne için kullanılır?

2. PARASEDOL PED.’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. PARASEDOL PED. nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. PARASEDOL PED.’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.PARASEDOL PED. kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PARASEDOL PED.’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

PARASEDOL PED.’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

 • Kansızlığı (anemisi) olanlarda, akciğer hastalarında, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor kontrolü altında dikkatli kullanılmalıdır.

 • Birden (akut) yüksek doz verildiğinde ciddi karaciğer toksisitesine neden olur.

 • Erişkinlerde uzun süreli (kronik) günlük dozlarda karaciğer hasarına neden olabilir.

 • Alkolik karaciğer hastalarında dikkatli kullanılmalıdır.

 • Akciğer hastalığı varsa,

 • Karaciğer veya böbrek işlevlerinde bozukluk varsa,

 • Parasetamol içeren başka bir ilaç kullanıyorsa,

 • Karaciğer enzimlerinde yükselme ve gelip geçici sarılıkla karakterize kalıtsal bir hastalık olan

 • Gilbert sendromunuz varsa,

 • Deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu görüldüğü takdirde.

 • Kan şekeri metabolizmasında etkili olan glukoz 6 fosfat dehidrogenaz enzimi eksikliği olan hastalarda seyrek olarak hemoliz (kırmızı kan hücrelerinin yıkımı) görülebilir.

 • 3-5 gün içinde yeni semptomların (belirtilerin) oluşması ya da ağrının ve/veya ateşin azalmaması halinde, çocuğunuzda parasetamol kullanmaya son verip doktora danışınız.

  PARASEDOL, akut (kısa süreli) yüksek dozda alındığında ciddi karaciğer toksisitesine (zehirlenmesine) neden olur. Erişkinlerde kronik (uzun süreli ve tekrarlayarak) günlük dozlarda alındığında karaciğer hasarına neden olabilir.

  Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi (hepatotoksisite) riski nedeniyle günlük alınan

  parasetamol dozunun 2000 mg’ı aşmaması gerekir.

  adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : !YnUyS3k0ZW56ZW56Q3NRZW56SHY3 Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  PARASEDOL PED.’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Alkolle veya alkol içeren yiyecek, ilaç vb. ile birlikte kullanıldığında karaciğer üzerine zararlı etki gösterme riski artabilir.

  Besinler parasetamolün barsaktan emilimini azaltabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Parasetamolün hamilelikte kullanım güvenliliği ile ilgili zararlı etkiler bildirilmemekle beraber bu dönemde yine de hekim önerisi ile kullanılabilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Parasetamolün emziren anne tarafından tedavi edici dozlarda alınması bebek üzerinde bir risk oluşturmaz. Parasetamol az da olsa süte geçtiği için emzirme döneminde hekim önerisi ile kullanılabilir.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makine kullanma üzerine herhangi bir etki göstermesi beklenmez.

  PARASEDOL PED.’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Eğer daha önceden doktorunuz tarafından çocuğunuzun bazı şekerlere karşı intoleransı (dayanıksızlık) olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü çocuğunuza vermeden önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Aşırı duyarlılık (alerjik) tepkilerine (reaksiyonlarına) (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

  Bu tıbbi üründe hacmin %12,4’ü kadar alkol (etanol) vardır. Her 5 ml dozda 500 mg etanol içerir. Alkol bağımlılığı olanlar için zararlı olabilir. Hamile veya emziren kadınlar, çocuklar ve karaciğer hastalığı ya da epilepsi gibi yüksek risk grubundaki hastalar için dikkate alınmalıdır.

  PARASEDOL, propilen glikol içerir. Bu madde yüksek dozlarda alkol benzeri semptomlara neden olabilir.

  PARASEDOL ponceau içermektedir. Alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

  Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

  Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında PARASEDOL’ün etkisi değişebilir. Çocuğunuz aşağıdaki ilaçları kullanıyorsa lütfen doktorunuza söyleyiniz:

  Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (Örn: Propantelin vb.)

  Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (Örn: Metoklopramid gibi)

  Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (Örn: Bazı uyku ilaçları, sara hastalığında kullanılan bazı ilaçlar gibi)

  Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol

  Varfarin ve kumarin türevi antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar)

  Zidovudin (Çocuk ve erişkinlerde görülen HIV enfeksiyonlarının (AIDS) tedavi ve önlenmesinde kullanılan bir ilaç)

  Domperidon (bulantı-kusma tedavisinde kullanılır)

  Sarı kantaron (St John’s Wort / Hypericum perforatum) içerikli ilaçlar

  Kolestiramin içerikli ilaçlar (yüksek kolesterol tedavisinde kullanılır)

  Tropisetron ve granisetron içerikli ilaçlar (radyoterapi ve/veya kemoterapi alan hastalarda bulantı ve kusmanın önlenmesi amacıyla kullanılır)

  Diğer ağrı kesicilerle birlikte kullanım

  5.PARASEDOL PED.’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PARASEDOL PED.’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz PARASEDOL PED.’i kullanmayınız.

  Kullanılmamış çözeltiler veya atıklar lokal prosedürler doğrultusunda atılmalıdır.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  Ruhsat sahibi: KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

  Mahmutbey Mah. Kuğu Sok. No:18, Bağcılar / İSTANBUL

  Üretim yeri: KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

  Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi

  Kapaklı/ Tekirdağ

  Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman //ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : lYnUyS3k0ZW56ZW56Q3NRZW56SHY3

  9

  DEVAMINI OKU

  2.PARASEDOL PED. nedir ve ne için kullanılır?

  PARASEDOL, berrak, kırmızı renkli şurup şeklinde, her bir ölçeğinde (her 5 ml'de) 120 mg parasetamol içeren, ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak etki gösteren bir ilaçtır. PARASEDOL 150 ml'lik şişede sunulmaktadır.

  PARASEDOL çocuklarda, hafif ve orta şiddetli ağrılar ile ateşin semptomatik (hastalığı tedavi

  adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1 YnUyS3k02LW56ZW56Q3NRZW56SHY3 edici değil, belirtilerini giderici) tedavisinde kullanılır.

 • DEVAMINI OKU

  3.PARASEDOL PED. nasıl kullanılır ?

  3 ayın altındaki bebekler: 2. aydan sonra aşı sonrası ateş görülen bebeklere 2.,5 ml (yarım ölçek)'lik bir doz uygundur. İki ayın altındaki bebeklerde kullanılmamalıdır.

  Hekim önerisi olmadan 3 ardışık (üstüste) günden daha uzun kullanmayınız.

  6 saatte bir 10-15 mg/kg/doz (30 kg üstü çocuklarda bir defada maksimum 500 mg), günlük maksimum doz 60 mg/kg (30 kg üstü çocuklarda günlük maksimum 2 gram) olarak önerilir. Minimum doz aralığı 4 saat olmalı ve günde 4 defadan fazla verilmemelidir.

  Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi (hepatotoksisite) riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2000 mg'ı aşmaması gerekir.

  Uygulama yolu ve metodu

  Ağızdan alınır. PARASEDOL'ün koyu kıvamı ilacın kaşıktan dökülmesini önler ve daha kolay uygulanmasını sağlar.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Bkz:

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Yaşlılarda kullanımı

  Tablet yutmada güçlük çeken yetişkinler için çözelti önerilir.

  Özel kullanım durumları

  Hafif ve orta şiddette karaciğer ve böbrek yetmezliğinde dikkatli kullanılmalıdır.

  Eğer PARASEDOL'ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla PARASEDOL PED. kullanırsanız

  Doz aşımı durumunda solgunluk, iştahsızlık, bulantı ve kusma, görülen başlıca belirtileridir,

  Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman //ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol i i i ancak bazı durumlarda saatlerce belirti vermeyebilir. Bu nedenle aşırı doz ya da yanlışlıkla

  ilaç alınması durumunda hemen doktorunuza bildiriniz ya da bir hastaneye başvurunuz. Kısa sürede (akut) yüksek doz alındığında karaciğer hasarına yol açabilir. PARASEDOL aşırı dozajı hemen tedavi edilmelidir.

  PARASEDOL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  PARASEDOL PED.'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  PARASEDOL PED. ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi, PARASEDOL'ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde istenmeyen etkiler olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

  Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek:           1.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor:       Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Aşağıdakilerden biri olursa PARASEDOL PED.’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  Deri döküntüsü, kaşıntı, egzama, alerjik (aşırı duyarlılıkla ilgili) ödem, yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjiyoödem), yaygın akıntılı döküntüler (akut generalize eksantematöz püstülozis), deride haşlanma görünümüne benzeyen belirtiler (toksik epidermal nekroliz), el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan aşırı duyarlılık (eritema multiforme).

  Bu belse 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olasak imzalanmıştın Doküman http: -febs.titck.govlr Başvuru Elmza Kontrol . .

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin

  6

  PARASEDOL'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Çok yaygın görülen yan etkiler
 • Karaciğer enzimleri (ALT) üst sınırın üstünde

 • Yaygın görülen yan etkiler
 • Enfeksiyon (iltihap oluşturan mikrobik hastalık)

 • Baş ağrısı

 • Baş dönmesi

 • Uyuklama

 • Uyuşma (parestezi)

 • Üst solunum yolu enfeksiyonu

 • Bulantı

 • İshal (diyare)

 • Hazımsızlık, sindirim bozukluğu (dispepsi)

 • Gaza bağlı mide-bağırsakta şişkinlik (flatulans)

 • Karın ağrısı

 • Kabızlık (konstipasyon)

 • Kusma

 • Karaciğer enzimleri (ALT) üst sınırın 1.,5 katı

 • Yüz ödemi

 • Post-ekstraksiyon kanaması (diş çekimi sonrası kanama)

 • Yaygın olmayan yan etkiler

 • Denge bozukluğu

 • Mide ve bağırsakta kanamalar (gastrointestinal kanama)

 • Periferik ödem (el ve ayak bileği gibi yerlerde ödem)

 • Post-tonsillektomi kanaması (bademcik ameliyatı sonrası kanama)

 • Seyrek görülen yan etkiler

 • Deri döküntüsü

 • Bu belge 5Û70 sayılı Elektronik Jmza»Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman //ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

 • Kurdeşen (ürtiker) kaşıntısı

 • Yaygın akıntılı döküntüler (akut generalize eksantematöz püstülozis)

  Deride haşlanma görünümüne benzeyen belirtiler (toksik epidermal nekroliz)

  El, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan aşırı duyarlılık (eritema multiforme)

  Alerjik ödem

  Yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjiyoödem)

  Genellikle grip benzeri belirtilerle başlayan ve ardından sonuç olarak cildin üst katmanının ölerek dökülmesine neden olan cilde yayılan ağrılı kırmızı veya morumsu kızarıklıklar ve içi sıvı dolu kabarcıklar oluşması (Stevens-Johnson sendromu)

  Ciltte lekeler (kızarıklık) ve şekilli lezyonların ateşli ya da ateşsiz olarak görülmesi (erupsiyon)

  Çok seyrek görülen yan etkiler

  Agranulositoz (vücutta ani ve sık gelişebilen tehlikeli bir lökopeni (akyuvar sayısının azalması)

  Trombositopeni (kan pulcuğu (pıhtılaşmada görev alan kan hücreleri) sayısında azalma

  Purpura (iğne başı şeklinde kırmızı morarmalar)

  Ateş

  Asteni (kronik yorgunluk)

  Bronkospazm (akciğerde nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler)

  Anafilaktik şok (el, ayak, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle boğazda nefes darlığına yol açacak şekilde şişmesi)

  Alerji testi pozitif

  Sıklığı bilinmeyen yan etkiler

  Parasetamolün terapötik dozlarını takiben nefrotoksik etkileri yaygın değildir. Uzun süreli uygulamada papiller nekroz bildirilmiştir.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU