İlaç Ara

PAROL 120 mg/5 ml 150 ml oral süspansiyon

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Atabay İlaç Fabrikası A.Ş.
Satış Fiyatı
20.16 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
150
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

PAROL 120 mg/5 ml Oral Süspansiyon

“Bebek ve çocuklar için”

Ağızdan alınır.

Etken Madde

Bir ölçek (5ml), 120 mg parasetamol içerir.

Yardımcı maddeler

Sodyum sakkarin, metilparahidroksibenzoat (E218), şeker, karboksi metilselüloz sodyum, avicel RC 581, gliserin, Tween 80, günbatımı sarısı E 110, portakal esansı, distile su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. PAROL nedir ve ne için kullanılır?

2. PAROL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. PAROL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. PAROL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.PAROL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PAROL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Parasetamol veya ilacın içeriğindeki diğer maddelere karşı aşırı duyarlılık (alerji) varsa,

Bu belge 5070 saŞİıdde<tılİııkalracKğernv ©yanböbrSknyetme^ZğİıııyaŞt&aDokümaıı http ://ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyYnUyQ3NRZ1AxZW56RG83SHY3

PAROL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer

 • •  Parasetamol içeren başka bir ilaç kullanıyorsa,

 • •  Karaciğer enzimlerinde yükselme ve gelip geçici sarılıkla karakterize bir hastalık olan Gilbert sendromunuz varsa,

 • •  Deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu görüldüğü takdirde.

 • •  Kan şekeri metabolizmasında etkili olan glukoz 6 fosfat dehidrogenaz enzimi eksikliği olan hastalarda seyrek olarak hemoliz (kırmızı kan hücrelerinin yıkımı) görülebilir.

 • •  Kansızlığı(anemisi) olanlarda , akciğer hastalarında, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor kontrolü altında dikkatli kullanılmalıdır.

 • 3-5 gün içinde yeni semptomların (belirtilerin) oluşması ya da ağrının ve/veya ateşin azalmaması halinde, çocuğunuzda parasetamol kullanmaya son verip doktora danışınız.

  Birden (akut) yüksek dozverildiğinde ciddi karaciğer toksisitesine neden olur. Erişkinlerde uzun süreli (kronik ) günlük dozlarda karaciğer hasarına neden olabilir.

  Alkolik karaciğer hastalarında dikkatli kullanılmalıdır.

  Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi (hepatotoksisite) riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2 gramı aşmaması gerekir.

  Bu uyarılar, geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  PAROL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Alkolle veya alkol içeren yiyecek, ilaç vb. ile birlikte kullanıldığında karaciğer üzerine zararlı etki gösterme riski artabilir.

  Besinler parasetamolün barsaktan emilimini azaltabilir.

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  PAROL’un hamilelikte kullanım güvenliliği ile ilgili zararlı etkiler bildirilmemekle beraber bu dönemde yine de hekim önerisi ile kullanılır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  PAROL’un emziren anne tarafından tedavi edici dozlarda alınması bebek üzerinde bir risk oluşturmaz. Parasetamol az da olsa süte geçtiği içim emzirme döneminde hekim önerisi ile kullanılabilir.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makine kullanma üzerine herhangi bir etki göstermesi beklenmez.

  PAROL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  İçeriğindeki sukroz nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman //ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyYnUyQ3NRZ1AxZW56RG83SHY3

  İçeriğindeki  metil  parahidroksibenzoat nedeniyle, alerjik reaksiyonlara (muhtemelen

  gecikmiş) sebebiyet verebilir.

  İçeriğindeki günbatımı sarısı (E 110) alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

  İçeriğindeki gliserin nedeniyle, baş ağrısı, mide bulantısı ve ishale sebebiyet verebilir.

  Bu tıbbi ürün her dozunda (her 5 ml’de) 7,875 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için gözönünde bulundurulmalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında PAROL’un etkisi değişebilir. Çocuğunuz aşağıdaki ilaçları kullanıyorsa lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • •   Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (Örn: Propantelin vb.)

 • •   Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (Örn: Metoklopramid gibi)

 • •   Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (Örn: Bazı uyku ilaçları, sara hastalığında kullanılan bazı ilaçlar gibi)

 • •   Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol

 • •   Varfarin ve kumarin türevi antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar)

 • •   Zidovudin (çocuk ve erişkinlerde görülen HIV enfeksiyonlarının (AIDS) tedavi ve önlenmesinde kullanılan bir ilaç)

 • •   Domperidon (bulantı-kusma tedavisinde kullanılır)

 • •   Sarı kantaron (St John’s Wort/ Hypericum perforatum) içerikli ilaçlar

 • •   Kolestiramin içerikli ilaçlar (yüksek kolesterol tedavisinde kullanılır)

 • •   Tropisetron ve granisetron içerikli ilaçlar (radyoterapi ve/veya kemoterapi alan hastalarda bulantı ve kusmanın önlenmesi amacıyla kullanılır)

 • •   Diğer ağrı kesicilerle birlikte kullanım

 • 5.PAROL’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PAROL’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz PAROL’i kullanmayınız.

  Ruhsat Sahibi :

  ATABAY KİMYA SAN. ve TİC. A.Ş.

  Acıbadem Köftüncü Sokak No: 1 34718 Kadıköy / İSTANBUL Tel : 0216 326 69 65

  Faks : 0216 340 13 77 e-posta : [email protected]

  Üretim yeri:

  ATABAY İLAÇ FABRİKASI A.Ş.

  Acıbadem Köftüncü Sokak No: 1

  34718 Kadıköy / İSTANBUL

  Tel : 0216 326 69 65

  Faks : 0216 340 13 77

  e-posta : [email protected]

  Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman //ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyYnUyQ3NRZ1AxZW56RG83SHY3

  DEVAMINI OKU

  2.PAROL nedir ve ne için kullanılır?

  PAROL, süspansiyon (çözelti, katı-sıvı karışımı) şeklinde, her bir ölçeğinde (her 5 ml’de) 120 mg parasetamol içeren, ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak etki gösteren bir ilaçtır.

  PAROL 150ml’lik şişede sunulmaktadır.

  PAROL çocuklarda, hafif ve orta şiddetli ağrılar ile ateşin semptomatik (hastalığı tedavi edici değil, belirtilerini giderici) tedavisinde kullanılır.

 • DEVAMINI OKU

  3.PAROL nasıl kullanılır ?

  Ay

  Doz

  Kullanım

  3-6 ay

  2.5 ml

  6 saatte bir

  6-24 ay

  5 ml

  6 saatte bir

  2-4 yaş

  7.5 ml

  6 saatte bir

  4-6 yaş

  10 ml

  6 saatte bir

  6 saatte bir 10-15 mg/kg/doz (30 kg üstü çocuklarda bir defada maksimum 500 mg), günlük maksimum doz 60 mg/kg (30 kg üstü çocuklarda günlük maksimum 2 gram) olarak önerilir. Minimum doz aralığı 4 saat olmalı ve günde 4 defadan fazla verilmemelidir.

  3 ayın altındaki bebekler: 2. aydan sonra aşı sonrası ateş görülen bebeklere 2.5 ml (yarım ölçek)’lik bir doz uygundur. İki ayın altındaki bebeklerde kullanılmamalıdır.

  Bu dozlar, her doz arasında 4 saat veya daha uzun aralık bırakılarak günde 4 kez tekrarlanabilir.

  Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman //ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyYnUyQ3NRZ1AxZW56RG83SHY3 6 yaşın üzerindeki çocuklar ve tablet yutmada güçlük çeken yetişkinler için “PAROL 250mg/5ml Plus Oral Süspansiyon” önerilir.

  En fazla günde 10-15 mg/kg bölünmüş dozlar halinde 60 mg/kg kullanılır. Hekim önerisi olmadan 3 ardışık (üstüste) günden daha uzun kullanmayınız.

  Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi (hepatotoksisite) riski sebebiyle günlük alınan parasetamol dozunun 2 gramı aşmaması gerekir.

  Uygulama yolu ve metodu

  Ağızdan alınır. PAROL’un koyu kıvamı ilacın kaşıktan dökülmesini önler ve daha kolay uygulanmasını sağlar.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Bkz:

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Yaşlılarda kullanımı

  Tablet yutmada güçlük çeken yetişkinler için “PAROL 250mg/5ml Plus Oral Süspansiyon” önerilir.

  Özel Kullanım durumları:

  Hafif ve orta şiddette karaciğer veya böbrek yetmezliğinde dikkatli kullanılmalıdır.

  Eğer PAROL ’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşun.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla PAROL kullanırsanız

  Doz aşımı durumunda solgunluk, iştahsızlık, bulantı ve kusma, görülen başlıca belirtileridir, ancak bazı durumlarda saatlerce belirti vermeyebilir. Bu nedenle aşırı doz ya da yanlışlıkla ilaç alınması durumunda hemen doktorunuza bildiriniz ya da bir hastaneye başvurunuz. Kısa sürede (akut) yüksek doz alındığında karaciğer hasarına yol açabilir. PAROL, aşırı dozajı hemen tedavi edilmelidir.

  PAROL ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  PAROL'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  PAROL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi PAROL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

  Çok yaygın          : 10 hastanın en az birinde görülebilir.

  Yaygın               : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Bu beYaygHLoi ma.yan w K^aJu^uhaatannJoÂrj&taZaiaMat. D.o000aJı«ıstan?^wde,,fazla<mzöMefeilir. adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyYnUyQ3NRZ1AxZW56RG83SHY3

  Seyrek               : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Çok seyrek           : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Sıklığı bilinmeyen : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Aşağıdakilerden biri olursa PAROL’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  Deri döküntüsü, kaşıntı, egzama, alerjik (aşırı duyarlılıkla ilgili) ödem, yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjiyoödem), yaygın akıntılı döküntüler (akut generalize eksantematöz püstülozis), deride haşlanma görünümüne benzeyen belirtiler (toksik epidermal nekroliz), el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan aşırı duyarlılık (eritema multiforme).

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin PAROL’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Çok yaygın görülen yan etkiler
 • •  Karaciğer enzimleri (ALT) üst sınırının üstünde

 • Yaygın görülen yan etkiler
 • •  Enfeksiyon (iltihap oluşturan mikrobik hastalık)

 • •  Baş ağrısı

 • •  Baş dönmesi

 • •  Uyuklama

 • •  Uyuşma (Parestezi)

 • •  Üst solunum yolu enfeksiyonu

 • •  Bulantı

 • •  İshal (diyare)

 • •  Hazımsızlık, sindirim bozukluğu (dispepsi)

 • •  Gaza bağlı mide-bağırsakta şişkinlik (flatulans)

 • •  Karın ağrısı

 • •  Kabızlık (konstipasyon)

 • Kusma

 • •  Karaciğer enzimleri (ALT) üst sınırın 1.5 katı

 • •  Yüz ödemi

 • •  Post-ekstraksiyon kanaması (diş çekimi sonrası kanama)

 • Yaygın olmayan yan etkiler
 • •  Denge bozukluğu

 • •  Mide ve bağırsakta kanamalar (gastrointestinal kanama)

 • •  Periferik ödem (el ve ayak bileği gibi yerlerde ödem)

 • •  Post-tonsillektomi kanaması (bademcik ameliyatı sonrası kanama)

 • Seyrek görülen yan etkiler

  Deri döküntüsü

  Bu belge 5070 sayılı Elak^ro^ik İmzaKanunu uyarjncaelektronik olarak imzalanmıştır. Doküman //ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol adresinden KontrKJdrldefie öüVülııkık^          ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : 1YnUyYnUyQ3NRZ1AxZW56RG83SHY3

 • •  Yaygın akıntılı döküntüler (akut generalize eksantematöz püstülozis)

 • •  Deride haşlanma görünümüne benzeyen belirtiler (toksik epidermal nekroliz)

 • •  El, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan aşırı duyarlılık (eritema multiforme)

 • •  Alerjik ödem

 • •  Yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjiyoödem)

 • •  Genellikle grip benzeri belirtilerle başlayan ve ardından sonuç olarak cildin üst katmanının ölerek dökülmesine neden olan cilde yayılan ağrılı kırmızı veya morumsu kızarıklıklar ve içi sıvı dolu kabarcıkların oluşması (Stevens-Johnson sendromu)

 • •  Ciltte lekeler (kızarıklık) ve şekilli lezyonların ateşli yada ateşsiz olarak görülmesi (erupsiyon)

 • Çok seyrek görülen yan etkiler
 • •  Agranulositoz (vücutta ani ve sık gelişebilen tehlikeli bir lökopeni (akyuvar sayısının azalması))

 • •  Trombositopeni (kan pulcuğu (pıhtılaşmada görev alan kan hücreleri) sayısında azalma)

 • •  Purpura (iğne başı şeklinde kırmızı morarmalar)

 • •  Ateş

 • •  Asteni (kronik yorgunluk)

 • •  Bronkospazm (akciğerde nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler)

 • •  Anafilaktik şok (El, ayak, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle boğazda nefes darlığına yol açacak şekilde şişmesi

 • •  Alerji testi pozitif

 • Sıklığı bilinmeyen yan etkiler
 • •  Parasetamolün terapötik dozlarını takiben nefrotoksik etkileri yaygın değildir. Uzun süreli uygulamada papiller nekroz bildirilmiştir

 • Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU