İlaç Ara

BACODERM %2 15 gr pomad

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı
22.73 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
15
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

BACODERM % 2 Pomad Haricen kullanır.

Etken Madde

Her bir tüp (15 g), % 2 a/a mupirosin içerir.

Yardımcı maddeler

Polietilen glikol

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. BACODERM nedir ve ne için kullanılır?

2. BACODERM’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. BACODERM nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. BACODERM’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.BACODERM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BACODERM’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• BACODERM’i kullanırken bir alerjik reaksiyon gelişirse (döküntü, bölgesel ağrı veya şişme) ilacı kullanmayı kesiniz ve doktorunuza söyleyiniz.

• Mupirosin veya polietilen glikole karşı alerjiniz varsa bu ilacı kullanmayınız.

BACODERM’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Eğer daha önceden BACODERM’in içindeki maddelerden herhangi birini içeren başka bir pomada karşı alerjik reaksiyon (döküntü gibi) gösterdiyseniz, BACODERM kullanmadan önce doktorunuzla konuşunuz.

• Polietilen glikol içeren diğer pomadlarda olduğu gibi BACODERM’i de, özellikle bir böbrek hastalığınız varsa, hasarlı veya çatlamış geniş alanlara uygulamayınız.

BACODERM’i göz veya burun mukozasına temas ettirmeyiniz. Eğer kazara gözünüze kaçtıysa, gözünüzü bol suyla iyice yıkayınız.

Eğer pomad herhangi bir rahatsızlık hissine yol açarsa, kullanmayı kesiniz, etkilenen alanı suyla iyice yıkayınız ve doktorunuzla görüşünüz. Doktorunuza pomadın tüpünü gösteriniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

BACODERM’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Geçerli değildir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer hamileyseniz veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz size söylemedikçe hamileyken BACODERM’i kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer bebeğinizi emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. BACODERM’i meme başma sürüyorsanız, bebeğinizi emzirmeden önce tam olarak temizleyiniz.

Araç ve makina kullanımı

Bu ilaç araç veya makine kullanma yeteneğinizi etkilemez.

BACODERM’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

BACODERM polietilen glikol içermektedir. Bu nedenle orta şiddette veya ağır böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuza söyleyiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

BACODERM diğer krem veya merhemlerle karıştırılmamalıdır. Bunlar BACODERM’in işleyişini engelleyebilirler.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.BACODERM’in saklanması

BACODERM’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BACODERM’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.

34398 Şişli-İSTANBUL Üretim yeri:

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.

GOSB 41480 Gebze-KOCAELİ

DEVAMINI OKU

2.BACODERM nedir ve ne için kullanılır?

1. BACODERM nedir ve niçin kullanılır?

BACODERM, beyaz renkli bir pomaddır, aktif madde olarak % 2 a/a oranında mupirosin içeren 15 g’lık tüpler halinde bulunmaktadır. BACODERM aym zamanda aktif olmayan polietilen glikol içerir.

BACODERM sadece cilt üzerinde kullanılan bir antibiyotiktir ve bakteriyel cilt enfeksiyonlarının tedavisi için kullanılır.

DEVAMINI OKU

3.BACODERM nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

BACODERM genellikle 10 gün boyunca, günde iki ila üç kez sürülür. Doktorunuz ilacınızı ne sıklıkla sürmeniz gerektiğine karar verecektir.

BACODERM’i doktorunuzun size tavsiye ettiği süre zarfınca kullanınız. Eğer 7 günde bir iyileşme görmezseniz, doktorunuza danışınız.

Doktorunuz size aksini söylemedikçe 10 günden daha uzun bir süre tedaviye devam etmeyiniz.

Uygulama yolu ve metodu

Az miktarda BACODERM'i etkilenmiş bölgeye sürünüz. Pomadın sürüldüğü bölge bir örtü ile örtülebilir.

Pomadı kullanmadan önce ve sonra ellerinizi yıkayınız.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Bkz.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Yaşlılarda kullanımı

Bkz.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Özel kullanım durumları

Bkz. BACODERM’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler.

Eğer BACODERM’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BACODERM kullanırsanız

Bu ilaçla aşırı doz problemleri olası değildir.

BACODERM’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

BACODERM'i kullanmayı unuttuysanız

Eğer ilacınızı sürmeyi unutursanız, hatırlar hatırlamaz sürünüz. Daha önceki gibi uygulamaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

BACODERM ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuza danışmadan ilacınızı kullanmayı bırakmayınız.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi BACODERM’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkilerin sıklık dereceleri aşağıdaki gibidir.

Çok yaygın: 10 kişide 1 ’den fazla

Yaygın: 10 kişide l’den az, 100 kişide l’den fazla

Yaygın olmayan: 100 kişide 1 ’den az, 1,000 kişide l’den fazla

Seyrek: 1,000 kişide l’den az, 10,000 kişide l’den fazla

Çok seyrek: 10,000 kişide l’den az

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor

Yaygın görülen yan etkiler:

• Uygulama yerinde bölgesel yanma

Yaygın olmayan yan etkiler:

• Kaşıntı, eritem, uygulama yerinde bölgesel batma ve kuruma. Pomad bazına veya mupirosine karşı deri hassasiyeti reaksiyonları

Çok seyrek görülen yan etkiler:

• Sistemik alerjik reaksiyonlar

BACODERM ile oluşan yan etkiler genellikle hafiftir. Çok az kişide bazı istenmeyen etkiler görülmüştür. Bunlar; kaşıntı, yanma hissi, kızarıklık, batma, karıncalanmadır (pomadın sürüldüğü bölgede görülen). Aleıjik cevaplar (döküntü, bölgesel ağrı veya şişme) seyrek olarak rapor edilmiştir.

Eğer bu yan etkilerden herhangi birini fark ederseniz veya BACODERM kullanırken başka problemlerle karşılaşırsanız doktorunuza danışınız.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU