İlaç Ara

BACTROBAN %2 15 gr krem

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş
Satış Fiyatı
23.17 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
15
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

BACTROBAN % 2 krem Haricen kullanılır.

 • •  

  Etken Madde

  %2 a/a mupirosin (mupirosin kalsiyum olarak) içerir.

 • •  

  Yardımcı maddeler

  Ksantangum, likidparafin, setomakrogol 1000, stearil alkol, setil alkol, fenoksietanol, benzil alkol, saf su

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. BACTROBAN nedir ve ne için kullanılır?

  2. BACTROBAN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. BACTROBAN nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. BACTROBAN’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  2.BACTROBAN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  BACTROBAN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

 • •  BACTROBAN’ı kullanırken bir alerjik reaksiyon gelişirse (döküntü, bölgesel ağrı veya şişme) ilacı kullanmayı kesiniz ve doktorunuza söyleyiniz.

 • •  Mupirosin veya ilacın içeriğindeki diğer maddelere (örn; benzil alkol, fenoksietanol) alerjik iseniz bu ilacı kullanmayınız.

 • BACTROBAN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • •  Daha önceden BACTROBAN’ın içindeki maddelerden herhangi birini içeren başka bir kreme karşı alerjik reaksiyon gösterdiyseniz, BACTROBAN kullanmadan önce doktorunuzla konuşunuz.

 • •  Gözlerinize temas ettirmeyiniz. Göz ile teması durumunda herhangi bir krem kalıntısı kalmayacak şekilde su ile yıkanmalıdır.

 • •  Göz ve burunda kullanım için uygun değildir.

 • •  Nadir olası bir duyarlılık belirtisi ya da şiddetli bölgesel irritasyonda tedavi kesilmelidir. Kremin sürüldüğü bölge yıkanarak temizlenmeli ve enfeksiyon için uygun alternatif tedaviye geçilmelidir.

 • •  Diğer antibakteriyel ürünlerde de olduğu gibi uzun süre kullanım mupirosine duyarlı olmayan organizmaların aşırı gelişimine neden olabilir.

 • •  Uzun süreli veya belirgin ishal görülürse ya da karın krampları yaşanırsa uygulamayı kesiniz ve doktorunuzla konuşunuz.

 • •  Krem herhangi bir rahatsızlığa neden olursa, uygulamayı kesiniz ve doktorunuzla konuşunuz.

 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  BACTROBAN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Geçerli değildir.

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer hamileyseniz veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız doktorunuza soyleyiniz. Doktorunuz söylemedikçe hamileyken BACTROBAN’ı kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer bebeğinizi emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. BACTROBAN’ı meme başına sürüyorsanız, bebeğinizi emzirmeden önce tam olarak temizleyiniz.

  Araç ve makina kullanımı

  Bu ilaç araç veya makine kullanma yeteneğinizi etkilemez.

  BACTROBAN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  İçeriğindeki setil alkol ve setostearil alkol nedeniyle lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, kontak dermatite) sebebiyet verebilir. Bu ilaç benzil alkol içermektedir. Ancak uygulama yolu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  BACTROBAN diğer krem veya merhemlerle karıştırılmamalıdır. Bunlar BACTROBAN’ın işleyişini engelleyebilirler.

  5.BACTROBAN’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BACTROBAN’i kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  Ruhsat sahibi:

  GlaxoSmithKline İlaçları San. ve Tic. A.Ş.

  1. Levent Plaza Büyükdere Cad. No: 173 B Blok 34394 1.Levent / İSTANBUL

  Üretim yeri: Pharmactive İlaç San. ve Tic. A.Ş. Kapaklı/Tekirdağ

  DEVAMINI OKU

  2.BACTROBAN nedir ve ne için kullanılır?

  BACTROBAN etkin madde olarak mupirosin içerir.

  15 veya 30 gramlık alüminyum tüplerde piyasaya sunulmaktadır.

  BACTROBAN sadece cilt üzerinde kullanılan bir antibiyotiktir ve bakteriyel cilt enfeksiyonlarının tedavisi için kullanılır.

 • DEVAMINI OKU

  3.BACTROBAN nasıl kullanılır ?

  BACTROBAN’ın nasıl kullanılacağı hakkında doktorunuzun talimatlarını takip ediniz.

  Kremi etkilenmiş bölgeye günde üç kez sürünüz. BACTROBAN’ı doktorunuzun tavsiye ettiği süre zarfında kullanınız. Doktorunuzun size söylediğinden daha uzun süre tedaviye devam etmeyiniz.

  Eğer beş günde bir iyileşme görmezseniz, doktorunuza danışınız.

  Tedaviye genellikle en fazla 10 gün devam edilir. 10 günden daha uzun kullanmayınız.

  Uygulama yolu ve metodu

  Az miktarda BACTROBAN’ı etkilenmiş bölgeye temiz bir pamuk parçası veya gazlı bez yardımıyla sürünüz. Kremin sürüldüğü bölge bir örtü ile örtülebilir.

  Kremi kullanmadan önce ve sonra ellerinizi yıkayınız.

  Değişik yaş grupları

 • •  

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

 • •  Yaşlılarda kullanımı: Orta veya şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğu olmadığı takdirde özel bir doz ayarlaması gerekmemektedir.

 • Özel kullanım durumları

  Böbrek ve karaciğer yetmezliği: Yaşlılarda orta veya şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğu olmadığı takdirde özel bir doz ayarlaması gerekmemektedir.

  Eğer BACTROBAN ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla BACTROBAN kullanırsanız

  Bu ilaçla aşırı doz problemleri olası değildir.

  BACTROBAN’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  BACTROBAN'i kullanmayı unuttuysanız

  Eğer ilacınızı sürmeyi unutursanız, hatırlar hatırlamaz sürünüz. Daha sonra önceki gibi uygulamaya devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  BACTROBAN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi BACTROBAN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa BACTROBAN’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  Aşırı duyarlılık reaksiyonları

 • •  Kabarmış ve kaşıntılı genel döküntü

 • •  Bazen yüzde ve ağızda nefes almayı zorlaştıracak şişlik

 • •  Kolaps (kan basıncının düşmesi ile kalp kaslarının kasılması ve kalp atış sayısının artması) veya bilinç kaybı

 • Bunlar BACTROBAN’ın çok seyrek görülen fakat ciddi yan etkileridir.

  Çok seyrek olarak mupirosin kullanımı kalın bağırsakta iltihaba, kanlı ve mukuslu ishale, karın ağrısına ve ateşe sebep olabilir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin BACTROBAN’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Yan etkilerin sıklık dereceleri aşağıdaki gibidir:

  Çok yaygın: 10 kişide 1’den fazla

  Yaygın: 10 kişide 1’den az, 100 kişide 1’den fazla

  Yaygın olmayan: 100 kişide 1’den az, 1,000 kişide 1’den fazla

  Seyrek: 1,000 kişide 1’den az, 10,000 kişide 1’den fazla

  Çok seyrek: 10,000 kişide 1’den az

  Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor

  Yaygın görülen yan etkiler:
 • •  Deride aşırı duyarlılık reaksiyonları (döküntü, kaşıntı, kan toplanması, yanma hissi, kızarıklık)

 • Çok seyrek görülen yan etkiler:
 • •  El, avuç içi, ayak tabanları da dahil genel döküntü

 • •  Kurdeşen

 • •  Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme (anjiyoödem) gibi alerjik reaksiyonlar

 • Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU