İlaç Ara

BACTROBAN %2 15 gr pomad

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş
Satış Fiyatı
22.73 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
15
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

BACTROBAN™ % 2 Pomad Haricen kullanılır.

Etken Madde

% 2 a/a mupirosin içerir.

Yardımcı maddeler

Polietilen glikol

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. BACTROBAN nedir ve ne için kullanılır?

2. BACTROBAN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. BACTROBAN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. BACTROBAN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.BACTROBAN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BACTROBAN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• BACTROBAN’ı kullanırken bir alerjik reaksiyon gelişirse (döküntü, bölgesel ağn veya şişme) ilacı kullanmayı kesiniz ve doktorunuza söyleyiniz.

• Mupirosin veya polietilen glikole karşı alerjiniz varsa bu ilacı kullanmayınız.

BACTROBAN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Eğer daha önceden BACTROBAN’m içindeki maddelerden herhangi birini içeren başka bir pomada karşı aleıjik reaksiyon (döküntü gibi) gösterdiyseniz, BACTROBAN kullanmadan önce doktorunuzla konuşunuz.

• Polietilen glikol içeren diğer pomadlarda olduğu gibi BACTROBAN’ı da, özellikle bir böbrek hastalığınız varsa, hasarlı veya çatlamış geniş alanlara uygulamayınız.

BACTROBAN’ı göz veya burun mukozasına temas ettirmeyiniz. Eğer kazara gözünüze kaçtıysa, gözünüzü bol suyla iyice yıkayınız.

Eğer pomad herhangi bir rahatsızlık hissine yol açarsa, kullanmayı kesiniz, etkilenen alanı suyla iyice yıkayınız ve doktorunuzla görüşünüz. Doktorunuza pomadın tüpünü gösteriniz.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

BACTROBAN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

kullanılması

Geçerli değildir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer hamileyseniz veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz size söylemedikçe hamileyken BACTROBAN’ı kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer bebeğinizi emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. BACTROBAN’ ı meme başına sürüyorsanız, bebeğinizi emzirmeden önce tam olarak temizleyiniz.

Araç ve makina kullanımı

Bu ilaç araç veya makine kullanma yeteneğinizi etkilemez.

BACTROBAN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

BACTROBAN polietilen glikol içermektedir. Bu nedenle orta şiddette veya ağır böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuza söyleyiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

BACTROBAN diğer krem veya merhemlerle karıştırılmamalıdır. Bunlar BACTROBAN’m işleyişini engelleyebilirler.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.BACTROBAN’in saklanması

BACTROBAN’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25t>C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BACTROBAN’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

GlaxoSmithKline İlaçlan San. ve Tic. A.Ş.

1. Levent Plaza Büyükdere Cad. No: 173 B Blok 34394 1.Levent / İSTANBUL Üretici: Abdi İbrahim İlaçlan San. ve Tic. A.Ş., İstanbul

01/15.04.2011/GDS12    

DEVAMINI OKU

2.BACTROBAN nedir ve ne için kullanılır?

BACTROBAN, beyaz renkli bir pomaddır, aktif madde olarak % 2 a/a oranında mupirosin içeren 15 ve 30 g’lık tüpler halinde bulunmaktadır. BACTROBAN aynı zamanda aktif olmayan polietilen glikol içerir.

BACTROBAN sadece cilt üzerinde kullanılan bir antibiyotiktir ve bakteriyel cilt enfeksiyonlarının tedavisi için kullanılır.

DEVAMINI OKU

3.BACTROBAN nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

BACTROBAN genellikle 10 gün boyunca, günde iki ila Üç kez sürülür. Doktorunuz ilacınızı ne sıklıkta sürmeniz gerektiğine karar verecektir.

BACTROBAN’ı doktorunuzun size tavsiye ettiği süre zarfmca kullanınız. Eğer 7 günde bir iyileşme görmezseniz, doktorunuza danışınız.

Uygulama yolu ve metodu

Az miktarda BACTROBAN’ı etkilenmiş bölgeye sürünüz. Pomadın sürüldüğü bölge bir örtü ile örtülebilir.

Pomadı kullanmadan önce ve sonra ellerinizi yıkayınız.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı

Bkz:

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Yaşlılarda kullanımı

Bkz:

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Özel kullanım durumları

Bkz: BACTROBAN’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Eğer BACTROBAN1 ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınız ile konuşun.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BACTROBAN kullanırsanız

Bu ilaçla aşın doz problemleri olası değildir.

BACTROBAN’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

BACTROBAN'i kullanmayı unuttuysanız

Eğer ilacınızı siiımeyi unutursanız, hatırlar hatırlamaz sürünüz. Daha sonra önceki gibi uygulamaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

BACTROBAN ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuza danışmadan ilacınızı kullanmayı bırakmayınız.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi BACTROBAN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkilerin sıklık dereceleri aşağıdaki gibidir;

Çok yaygın: 10 kişide l’den fazla

Yaygın: 10 kişide 1 ’den az, 100 kişide 1 ’den fazla

Yaygın olmayan: 100 kişide l’den az, 1,000 kişide l’den fazla

Seyrek: 1,000 kişide l’den az, 10,000 kişide l’den fazla

Çok seyrek: 10,000 kişide l’den az

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor

Yaygın görülen yan etkiler:

- Uygulama yerinde bölgesel yanma

Yaygın olmayan yan etkiler:

Kaşıntı, eritem, uygulama yerinde bölgesel batma ve kuruma. Pomad bazına veya mupirosine karşı deri hassasiyeti reaksiyonları

Çok seyrek görülen yan etkiler:

Sistemik aleıjik reaksiyonlar

BACTROBAN ile oluşan yan etkiler genellikle hafiftir. Çok az kişide bazı istenmeyen etkiler görülmüştür. Bunlar; kaşıntı, yanma hissi, kızarıklık, batma, karıncalanmadır (pomadın sürüldüğü bölgede görülen). Aleıjik cevaplar (döküntü, bölgesel ağn veya şişme) seyrek olarak rapor edilmiştir.

Eğer bu yan etkilerden herhangi birini fark ederseniz veya BACTROBAN kullanırken başka problemlerle karşılaşırsanız doktorunuza danışınız.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU