İlaç Ara

CLAMINE-T 10 mg 30 ml losyon

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı
19.39 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
30
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

CLAMİNE-T Losyon

Topikal uygulanır.

Etken Madde

1 ml çözeltide 10 mg klindamisine eşdeğer miktarda klindamisin fosfat bulunur.

Yardımcı maddeler

Propilen glikol, izopropil alkol, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CLAMINE-T nedir ve ne için kullanılır?

2. CLAMINE-T’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CLAMINE-T nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CLAMINE-T’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.CLAMINE-T kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CLAMINE-T’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer

■ Klindamisin. linkomisin veya CLAMİNE-T’nin içerdiği diğer maddelere karşı aşırı duyarlı (alleıjik) iseniz

■ İnflamatuvar barsak hastalığı, ülseratif kolit (kalın barsak iltihabı) veya antibiyotik tedavisine eşlik eden kolit öykünüz varsa

CLAMINE-T’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer

  • İshalseniz ya da antibiyotik aldığınızda    genel olarak ishal oluyorsanız, ya da    mide,

barsak problemleriniz varsa. Eğer ilacı    kullanırken ya da tedavi sonrasında    sizde

şiddetli, uzun süreli ya da kanlı ishal meydana gelmişse derhal doktorunuza bildiriniz; doktorunuza danışmadan ishal kesici bir ilaç almayınız.

Bu, antibiyotiklerle tedavi sonrasında oluşabilen barsak iltihaplanmasının (psödomembranöz kolit) bir göstergesi olabilir ve tedavinin sonlandınlması gerekebilir.

•    CLAMİNE-T, alkol içerdiğinden, yanma    ve tahriş oluşabilir. Bu nedenle, göz, ağız veya

ciltteki kesik ve yaralardan uzak tutunuz.    Eğer, bu hassas bölgelere bulaşırsa, bol    soğuk

suyla yıkayınız. Ayrıca, çözeltinin kötü tadından dolayı, ağızdan uzak tutunuz.

• CLAMINE-T. yanıcıdır. Bu nedenle, ateşten uzak tutunuz veya sigara içerken kullanmayınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CLAMINE-T’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecek ve içeceklerle etkileşmediğinden aç veya tok karnına uygulanabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CLAMİNE-T’nin hamilelikte kullanılmasının güvenli olup olmadığı bilinmemektedir. Bu nedenle hamilelik döneminde doktorunuz önermedikçe CLAMİNE-T kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

Araç ve makina kullanımı

CLAMİNE-T’nin araba ve tehlikeli makineler kullanımına etkisi üzerine özel çalışmalar yapılmamıştır,

CLAMİNE-T tedavisinin araba sürme kabiliyetine bir etkisi olabileceği düşünülmemesine rağmen, eğer bir sorunuz olursa doktorunuza danışınız.

CLAMİNE-T’ nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

CLAMİNE-T alkol içerdiğinden yanma ve tahriş olabilir.

CLAMİNE-T, içeriğindeki propilen glikol nedeniyle ciltte iritasyona neden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlarla birlikte alındığında CLAMİNE-T’nin ya da diğer ilacm etkisi değişebilir. Bu yüzden.

■ Cilt tedavisinde kullanılan ve benzoil peroksit içeren bir preparat kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Bu ilaçlar aynı zamanda kullanılmamalıdır.

• Cerrahi bir operasyon için hastaneye yatacaksanız doktorunuza ve/veya anestezi uzmanınıza Kas gevşetici kullanmanız durumunda söyleyiniz. (CLAMINE-T bu ilaçlann etkisini artırabilir)

• Klindamisine cevap vermeyen hastalar linkomisinden de fayda görmeyebilir.

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilaç kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.CLAMINE-T’in saklanması

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altında oda sıcaklığında donmaktan koruyarak saklanmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CLAMINE-T’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi No:4 34467 Maslak/Sanyer/İstanbul

Üretici:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Sanayi mah. Tunç Cad. No:3 Esenyurt/İstanbul

DEVAMINI OKU

2.CLAMINE-T nedir ve ne için kullanılır?

■ CLAMİNE-T, klindamisin fosfat İsminde bir antibiyotik içerir ve çözelti şeklindedir. Bu çözelti, akneyi tedavi etmek için cilde sürülür.

■ CLAMİNE-T, renksiz bir solüsyon olup kutuda ağzında özel tıpa bulunan plastik burgulu kapaklı renksiz buzlu cam şişede 30 bulunur.

DEVAMINI OKU

3.CLAMINE-T nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz CLAMİNE-T’yi hangi dozda ve ne sıklıkta almanız gerektiğine karar verecektir.

Genellikle, bu ilacı günde iki defa kullanmanız gerekecektir. Sürülecek alanı yıkayın ve ince bir tabaka halinde çözeltiyi sürün. Çözelti şişesinin otomatik dispenseri vardır. Şişenin ucunu nazikçe cildinize bastırın. Kullandıktan sonra, kapağını mutlaka kapatın.

Doktorunuzun talimatlarını tam olarak takip ediniz ve asla dozda kendiniz bir değişiklik yapmayınız.

Uygulama yolu ve metodu

Haricen kullanılır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler: Böbrek/karaciğer yetmezliği:

Yaşlılarda kullanımı

Çocuklarda kullanımı

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Eğer CLAMİNE-T'nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa, doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CLAMINE-T kullanırsanız

CLAMİNE-T'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız hemen bir doktor veya eczacıya danışınız.

CLAMİNE-T almayı unutursanız:

Eğer bir CLAMİNE-T dozunu tamamıyla unuttuysanız hatırladığınız andan itibaren uygulamaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CLAMINE-T ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

CLAMİNE-T'yi düzenli olarak ve tam olarak doktorunuz önerdiği şekilde kullanın. Kendinizi iyi hissetseniz dahi tedaviyi kesmeyin; çünkü tedavi erken sonlandınlırsa ilaç mikropların tamamını öldürmemiş olabilir ve enfeksiyon tekrarlanabilir.

CLAMINE-T ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

CLAMİNE-T'yi düzenli olarak ve tam olarak doktorunuz önerdiği şekilde kullanın. Kendinizi iyi hissetseniz dahi tedaviyi kesmeyin; çünkü tedavi erken sonlandınlırsa ilaç mikropların tamamını öldürmemiş olabilir ve enfeksiyon tekrarlanabilir.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlarda olduğu gibi CLAMINE-T'de de yan etkilere neden olabilir; bununla beraber bu yan etkiler herkeste ortaya çıkmayabilir.

Aşağıdakilerden birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Yaygın olmayan şiddetli, uzun süreli ya da kanlı ishal (kramp şeklinde şiddetli karın ağnsı ya da ateşle birlikte seyredebilir). Bu, antibiyotiklerle tedavi sırasında ya da tedavi sonlandıktan sonra oluşabilen ve ciddi bir barsak enfeksiyonunu gösteren bir yan etkidir.

Bu ciddi yan etkidir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

CLAMİNE-T ile görülen diğer yan etkiler aşağıdaki gibi olup yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sırlanmıştır.

Çok yaygın    :    10 hastanın en az 1 inde görülebilir.

Yaygın    :    10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın    birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek    :    1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek    :    10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmeyen    :    Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın:

Deride tahriş (yanma, kaşıntı ve kabarıklık gibi belirtileri olur) döküntü

Yaygın:

Yağlı cilt

Yaygın olmayan:

Gastrointestinal rahatsızlıklar (ishal ve mide bulantısı gibi belirtileri olur)

Bilinmiyor:

Ciddi akne (gram-negatif folikül olarakta bilinir), gözlerde batma hissi, kann ağnsı. aleıjiye sebebiyet veren veya tahrişe neden olan maddeler ile temas sonucu ciltte iltihap

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU