İlaç Ara

CLEOCIN T %1 topikal çözelti 30 ml

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Pfizer İlaçları Ltd.Şti.
Satış Fiyatı
20.53 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
30
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

CLEOCİN 150 mg KAPSÜL

Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her kapsül 150 mg klindamisine eşdeğer miktarda klindamisin hidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler

Laktoz hidrus, magnezyum stearat, nişasta, talk, jelatin, eritrosin, Patent Mavisi V, kırmızı demir oksit, FD & C Mavisi No 2, titanyum dioksit

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CLEOCIN T nedir ve ne için kullanılır?

2. CLEOCIN T’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CLEOCIN T nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CLEOCIN T’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.CLEOCIN T kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CLEOCIN T’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Klindamisine, linkomisine veya CLEOCIN’in içerdiği diğer maddelere karşı aşırı duyarlı (allerjik) iseniz

CLEOCIN T’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdakilerden biri sizde varsa, ya da geçmişte olmuşsa CLEOCIN’in sizin için uygun ilaç olup olmadığına karar vermesi için lütfen doktorunuza bildiriniz.

Eğer;

 • İshalseniz, ya da antibiyotik aldığınızda genel olarak ishal oluyorsanız, ya da mide, barsak problemleriniz varsa. Eğer ilacı kullanırken ya da tedavi sonrasında sizde şiddetli, uzun süreli ya da kanlı ishal meydana gelmişse derhal doktorunuza bildiriniz; doktorunuza danışmadan ishal kesici bir ilaç almayınız. Bu, antibiyotiklerle tedavi sonrasında oluşabilen barsak iltihaplanmasının (psödomembranöz kolit) bir göstergesi olabilir ve tedavinin sonlandırılması gerekebilir.
 • Diğer antibiyotiklerde olduğu gibi uzun süreli CLEOCİN kullanımında dirençli bakteri ve mantar enfeksiyonları gelişebilir (süper enfeksiyon). Bu ağız ya da vajinada pamukçuk şeklinde ortaya çıkar. Bu olasılık ve acil müdahale için tedaviniz mutlaka doktor kontrolü altında yapılmalıdır. Eğer CLEOCİN kullanırken ya da kullanımı tamamladıktan hemen sonra ağız ya da dilinizde beyazlaşma, ağrı ya da genital organlarınızda kaşıntı, akıntı varsa lütfen hemen doktorunuza bildiriniz.
 • • Böbrek ya da karaciğer problemleriniz varsa (eğer CLEOCIN’i uzun süre kullanacaksanız doktorunuz sizden böbrek, karaciğer ve kan testleri isteyebilir. Bu kontrollerin kaçırılmadan, düzenli olarak yapılmasına dikkat ediniz).

 • Astım, egzama ya da saman nezleniz varsa
 • CLEOCİN laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CLEOCIN T’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

CLEOCIN T’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CLEOCIN’in hamilelikte kullanılmasının güvenli olup olmadığı bilinmemektedir. Bu nedenle hamilelik döneminde doktorunuz önermedikçe CLEOCİN kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CLEOCIN’in anne sütüne geçtiği bilinmektedir. Bu nedenle emzirme döneminde doktorunuz önermedikçe CLEOCİN kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

CLEOCIN’in araba ve tehlikeli makineler kullanımına etkisi üzerine özel çalışmalar yapılmamıştır. CLEOCİN tedavisinin araba sürme kabiliyetine bir etkisi olabileceği düşünülmemesine rağmen, eğer bir sorunuz olursa doktorunuza danışınız.

CLEOCIN T’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

CLEOCİN laktoz içermektedir. Doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse CLEOCİN kullanmadan önce doktorunuzla konuşunuz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlarla birlikte alındığında CLEOCIN’in ya da diğer ilacm etkisi değişebilir. Bunlar

• Eritromisin (Bir antibiyotik); iki ilaç birbirinin etkisini yok eder.

• Kas gevşeticiler (CLEOCİN bu ilaçların etkisini artırabilir)

• Doğum kontrol hapları (CLEOCİN tedavisi sırasında ya da CLEOCİN tedavisini bıraktıktan sonra 7 gün süre ile kondom gibi diğer doğum kontrol yöntemlerini denemelisiniz).

• Klindamisine cevap vermeyen hastalar linkomisinden de fayda görmeyebilir.

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilaç kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.CLEOCIN T’in saklanması

CLEOCIN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C ‘nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CLEOCIN T’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CLEOCIN T’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

PFIZER İLAÇLARI Ltd. Şti.

Muallim Naci Cad. No:55 34347 Ortaköy/ISTANBUL

Üretici:

Zentiva Sağlık Ürünleri San. Tic. A.Ş.

Küçükkarıştıran 39780 Lüleburgaz

DEVAMINI OKU

2.CLEOCIN T nedir ve ne için kullanılır?

CLEOCİN, ağızdan alman ve linkozamid grubu bir antibiyotik olan klindamisin (klindamisin hidrokloürü şeklinde) içeren bir kapsüldür.

Her kutuda beyaz toz opak kırmızı-eflatun renkte PVC-A1 blisterde 16 kapsül içeren ambalajlarda sunulmaktadır.

CLEOCİN, doktorunuzun uygun görmesi durumunda, klindamisine duyarlı bakterilerin neden olduğu aşağıdaki akut/kronik enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:

 • Alt solunum yolları enfeksiyonları: Bronşit, zatürre, akciğer absesi gibi
 • Üst solunum yolları enfeksiyonlan: Bademcik iltihabı, yutak- boğaz iltihabı (farenjit), sinüzit, orta kulak iltihabı, kızıl gibi.
 • Jinekolojik (kadın üreme sistemi ile ilgili) enfeksiyonlar
 • Çeşitli deri enfeksiyonları: Akne, selülit, kıl dibi iltihabı (fronkül), abse gibi.
 • Kemik ve eklem enfeksiyonlan: Kemik ve kemik iliği iltihapları (osteomiyelit),    eklem
 • iltihapları (artrit)gibi

 • Karın içi enfeksiyonları: Karın zan iltihabı (peritonit) ve kann içi absesi gibi
 • Bazı diş ve diş eti enfeksiyonlan: Diş eti absesi ve diş eti iltihabı (periodontit)
 • CLEOCİN, enfeksiyonun kana yayıldığı durumlarda (septisemi), kalp iç yüzeyinin iltihabı (endokardit) ya da AIDS hastalarındaki bazı enfeksiyonlar gibi daha ciddi olguların tedavisinde de kullanılabilir.

  CLEOCİN tek başma ya da başka ilaçlarla birlikte kullanıldığında malarya tedavisinde etkilidir. CLEOCİN beyne geçmez, beyindeki ciddi enfeksiyonların tedavisi için uygun değildir.

  DEVAMINI OKU

  3.CLEOCIN T nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Doktorunuz CLEOCIN’i hangi dozda ve ne sıklıkta almanız gerektiğine karar verecektir. Erişkinlerde doz iki, üç ya da dört eşit doza bölünerek günlük 600-1800mg'dır.

  Uzun süreli kullanım başka enfeksiyonlara yol açabilir.

  Doktorunuzun talimatlarını tam olarak takip ediniz ve asla dozda kendiniz bir değişiklik yapmayınız.

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Çocuklarda önerilen doz, enfeksiyonun ciddiyetine bağlı olarak her 6 saatte 3 ve 6 mg/kg arasındadır. Çocuğunuzun alması gereken kapsül sayısına doktorunuz karar verecektir.

  Yaşldarda kullanımı:

  Yaşlılarda doz kısıtlamasına gerek yoktur. Yetişkinlerde uygulanan doz ile aynıdır.

  Özel kullanım durumlan:

  Böbrek yetmezliği:

  Herhangi bir doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur.

  Karaciğer yetmezliği:

  Herhangi bir doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur.

  Uzun süreli kullanmak gerektiğinde doktorunuz düzenli karaciğer, böbrek ve kan testleri isteyebilir.

  Eğer CLEOCİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa, doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla CLEOCIN T kullanırsanız

  CLEOCİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız hemen bir doktora veya en yakın hastanenin aciline başvurunuz.

  Boşalmış dahi olsa ilaç blisterini yanınızda götürünüz.

  CLEOCİN almayı unutursanız:

  Eğer bir CLEOCİN dozunu tamamıyla unuttuysanız bu durumu doktorunuza haber veriniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  CLEOCIN T ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  CLEOCIN’i düzenli olarak ve tam olarak doktorunuz önerdiği şekilde kullanın. Kendinizi iyi hissetseniz dahi tedaviyi kesmeyin; çünkü tedavi erken sonlandırılırsa ilaç mikropların tamamını öldürmemiş olabilir ve enfeksiyon tekrarlanabilir.

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlarda olduğu gibi CLEOCİN de yan etkilere neden olabilir; bununla beraber bu yan etkiler herkeste ortaya çıkmayabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, CLEOCIN’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakm hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Aniden hapşırma, soluk almada güçlük, yüz, göz kapağı ve dudaklarda şişkinlik, deride döküntü şeklinde kızarma, kaşıntı (özellikle tüm vücudu etkiliyorsa)

  Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin CLEOCIN’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınlmamza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi çok seyrek görülür.

  CLEOCİN ile görülen diğer yan etkiler aşağıdaki gibi olup yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sırlanmıştır.

  Çok yaygın    :    10 hastanın en az 1 inde görülebilir .

  Yaygın    :    10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek    :    1.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Çok seyrek    :    10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmeyen    :    Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Yaygın:

  Karın ağrısı İshal

  Anormal karaciğer fonksiyon testleri Yaygın olmavan:

  Makülopapüler (deriden hafif kabarık) cilt kızarıklığı

  Kusma

  Bulantı

  Döküntü

  Seyrek:

  Kan üre nitrojen (BUN) ve serum kreatinin düzeylerinin artıması

  Günlük idrar miktarının azalması (oligüri) ve/veya idrarda protein tespit edilmesi(proteinüri)

  Birden fazla eklemde şişlik, ağrı, hassasiyet

  Bilinmiyor:

  Kadın cinsel organında iltihaplanma (Vajinada iltihap)

  Eozinofıli (bir tür alerji hücresi), Agranülositoz (beyaz kan hücreleri sayısında azalma), trombositopeni (trombosit-kan pulcuğu- sayısında azalma), geçici nötropeni (lökopeni)

  Aleıjik reaksiyonlar

  Tat alma duyusunda bozulma

  Özofageal ülser, özofajit (yemek borusu iltihabı ve yara)

  Sarılık

  Vezikülobüllöz döküntüler (bir çeşit deri hastalığı), döküntü, Steven Johnson Sendromu/eritema multiforme (Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap), toksik epidermal nekroz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık), eksfoliyatif

  5

  dermatit (bir tür deri hastalığı), morbilliform benzeri cilt kızarıklığı, kaşıntı, deriye ait ciddi yan etki reaksiyonu (SCAR)

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU