İlaç Ara

BONDRONAT ROCHE 50 mg 84 film tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş.
Satış Fiyatı
972.17 TL [ 15 Haziran 2020 ]
Ambalaj Miktarı
84
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

BONDRONAT ROCHE 50 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir film tablet 50 mg ibandronik asit içerir.

Yardımcı maddeler

Tablet çekirdeği:Laktoz monohidrat, povidon, mikrokristalin selüloz, krospovidon, stearik asit, kolloidal susuz silika.Film kaplama karışımı:Hipromelloz, titanyum dioksit (E171), talk, makrogol 6000.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. BONDRONAT ROCHE nedir ve ne için kullanılır?

2. BONDRONAT ROCHE’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. BONDRONAT ROCHE nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. BONDRONAT ROCHE’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.BONDRONAT ROCHE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BONDRONAT ROCHE’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Etkin maddeye veya ilacın içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine alerjik (aşırı duyarlı) iseniz.

• Kandaki kalsiyum seviyeniz düşükse (hipokalsemi)

• Yemek borusu darlığı veya yutkunma güçlüğü gibi, yemek borusunun boşalmasını geciktiren yemek borusu problemleriniz varsa

• En az 60 dakika ayakta duramıyorsanız veya dik oturamıyorsanız.

BONDRONAT çocuklarda kullanılmamalıdır.

BONDRONAT ROCHE’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer aşağıdaki rahatsızlıklardan herhangi birine sahip olduğunuzu biliyorsanız veya düşünüyorsanız;

• Diğer bisfosfonatlara aşırı duyarlılık,

• Mineral metabolizmasındaki diğer bozukluklar (örneğin D vitamini eksikliği),

• Ciddi böbrek hastalığı (böbrek yetmezliği; örneğin <30 ml/dakika olan kreatinin klerensi),

• Dişlerinizle, çene kemiğinizle ilgili sorunlar veya

• Yemek borunuzda geçmişte problemler olduysa

• Yemek borusunun olası reaksiyonuna dair belirti ve bulguların farkına varırsanız (bu şunları içerebilir: göğüste ağrı, mide ekşimesi, içecek/yiyecek yuttuktan sonra ağrı). Eğer bu belirti veya bulgular varsa, geciktirmeden doktorunuz ile konuşmalısınız.

• Non-steroid antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) alıyorsanız, her iki ilaç türü de (NSAİİ ve bisfosfonatlar) mide ve bağırsaklarda tahrişe sebep olduğundan dikkatli kullanılmalıdır.

• Galaktoz intoleransından ve Lapp laktaz eksikliğinden şikayetçiyseniz veya glukoz-galaktoz emilimi ile ilgili problemleriniz varsa.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

BONDRONAT ROCHE’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

BONDRONAT tabletleriniz gece boyunca süren açlıktan (en az 6 saat) sonra ve günün ilk yiyecek ve içeceğinden önce alınmalıdır. Benzer olarak BONDRONAT tabletleri almadan önce, ilaç tedavisi veya takviye (kalsiyum dahil olmak üzere) alımından kaçınılmalıdır. Diğer ilaç tedavileri ve takviyelerinden kaçınmak da dahil olmak üzere, açlık tablet alındıktan sonra en az

30 dakika boyunca sürdürülmelidir. İçme suyu BONDRONAT tedavisinin her aşamasında içilebilir.

Hamilelik

 İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 Hamile iseniz BONDRONAT kullanmamalısınız.

 Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

• İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 Emziriyor iseniz BONDRONAT kullanmamalısınız.

Araç ve makina kullanımı

• BONDRONAT’ın araç ve makine kullanımı üzerine etkisi araştırılmamıştır.

BONDRONAT ROCHE’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

BONDRONAT tabletler laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüz (intolerans) olduğu söylenmişse bu ilacı almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

İbandronik asit, tamoksifen veya melfalan/prednizolon ile birlikte uygulandığında herhangi bir etkileşim gözlenmemiştir.

H2 antagonistleri veya midenin pH’ını arttıran diğer ilaçlar ile birlikte uygulandığında BONDRONAT emilimi hafifçe artabilir, ancak bu durum doz ayarlamasını gerektirmez.

Aminoglikozidlerle birlikte uygulandığında dikkat edilmesi tavsiye edilir çünkü her iki ilaç da kanın sıvı kısmında (serum) kalsiyum seviyelerini uzun süreli olarak düşürür. Magnezyum seviyelerinde olası eş zamanlı düşüş olması (hipomagnezemi) ihtimaline karşı da ayrıca dikkat edilmelidir.

BONDRONAT tabletlerinizi aldıktan sonra, sindirime yardımcı tabletler/ilaçlar, kalsiyum takviyeleri ve vitaminler dahil olmak üzere, herhangi bir diğer günlük ilaç tedavisini almadan önce en az 30 dakika bekleyiniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.BONDRONAT ROCHE’in saklanması

BONDRONAT’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklanmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BONDRONAT ROCHE’i kullanmayınız.

Roche Müstahzarları Sanayi Anonim Şirketi

Eski Büyükdere Asfaltı, No:17/A, 34398 Maslak, İstanbul

Üretici:

F. Hoffmann-La Roche Ltd., Basel, İsviçre

DEVAMINI OKU

2.BONDRONAT ROCHE nedir ve ne için kullanılır?

• BONDRONAT'ın etkin maddesi ibandronik asit, bisfosfonatlar olarak bilinen bir ilaç grubuna dahildir. Kemiklerden artmış kalsiyum kaybını (kemik yıkımı) ve kanser hücrelerinin kemiğe yayılmasıyla ilişkili olan kemik rahatsızlıklarını ve kırıklarını engeller.

• BONDRONAT film kaplı tabletler, oblong şekilli, rengi beyaz ile kırık beyaz arası L2/IT baskılı, her birinde 7 tablet bulunan blisterler (aluminyum) içinde 28 ve 84 tabletlik ambalajlarda piyasaya verilmektedir.

• BONDRONAT, kanser hücreleri kemiğe yayılmış olan meme kanseri hastalarındaki iskelet ile ilgili olayların (anormal kırıklar, ışın tedavisi ve ameliyatı gerektiren kemik rahatsızlıklarının) önlenmesinde kullanılır.

DEVAMINI OKU

3.BONDRONAT ROCHE nasıl kullanılır ?

BONDRONAT'ı her zaman doktorunuzun size söylediği gibi alınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuz veya eczacınız ile birlikte kontrol ediniz.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

BONDRONAT'ın normal dozu, günde bir tablettir.

Uygulama yolu ve metodu

Olası tahrişi azaltmak için, aşağıdaki talimatlara uymanız önemlidir:

• Günün ilk yiyeceğini, içeceğini veya diğer ilaç tedavilerini almadan ÖNCE BONDRONAT tabletinizi sadece bir su dolu bardak ile (yaklaşık 200 mL) alınız. İçme suyundan başka herhangi bir içecek ile tabletinizi almayınız.

• Tableti çiğnemeyiniz, emmeyiniz veya ağzınızda çözünmesine izin vermeyiniz.

• BONDRONAT tabletinizi aldıktan sonra, günün ilk yiyeceğini, içeceğini veya ilaç tedavisini almadan evvel en az 30 dakika bekleyiniz.

• BONDRONAT tabletleri alırken dik pozisyonda (oturarak veya ayakta) kalmalısınız ve tabletinizi aldıktan sonra 60 dakika boyunca dik konumda kalmalısınız.

• Doktorunuz ilacı size reçete ettiği sürece BONDRONAT kullanmaya devam etmelisiniz. Tabletleri almaya devam ettiğiniz müddetçe BONDRONAT tedavi olmanıza yardım edebilir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

Özel kullanım durumları

Eğer böbrek problemleriniz varsa, doktorunuz dozunuzu 2 günde bir tablete veya haftada bir tablete azaltabilir.

Karaciğer yetmezliği:

Doz ayarlaması gerekli değildir.

Eğer BONDRONAT'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BONDRONAT ROCHE kullanırsanız

Eğer yanlışlıkla çok fazla tablet aldıysanız, bir bardak dolusu süt içiniz ve derhal doktorunuza danışınız. Kusmaya çalışmayınız ve uzanmayınız.

BONDRONAT'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

BONDRONAT ROCHE'i kullanmayı unuttuysanız

BONDRONAT ROCHE'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

BONDRONAT ROCHE ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz size reçete ettiği sürece, BONDRONAT'ı her gün kullanmanız önemlidir.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi BONDRONAT ROCHE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, BONDRONAT'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Mide-barsak sisteminde var olabilen yara/yaraların kanaması.

Bu ciddi bir yan etkidir. Eğer bu durum sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Sindirim güçlüğü

• Göğüs ağrısı

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Yaygın olan yan etkiler:

• Bulantı

• Karın ağrısı

• Yemek borusunda yanma

• Yorgunluk

• Kandaki düşük kalsiyum seviyeleri

Yaygın olmayan yan etkiler:

• Grip benzeri belirtiler

• İyi hissetmeme

• Ağrı

• Kaşıntı

• Gastrit

• Yutkunma güçlüğü

• Ağız kuruluğu

• Karıncalanma hissi (parestezi)

• Ağızda garip tat hissi

• Kansızlık

Bunlar BONDRONAT'ın hafif yan etkileridir.

Kan testlerinde yaygın olmayan sıklıkta, düşük seviyelerde hemoglobin (kansızlık), yüksek seviyelerde üre, yüksek seviyelerde paratiroid hormonu ve düşük kalsiyum seviyeleri rapor edilmiştir.

Çoğunlukla kanser hastalarında çenedeki kemik dokusunda bozukluk görülmüştür.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU