İlaç Ara

BUTAMCOD 7.5 mg / 5 ml şurup 100 ml

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Satış Fiyatı
15.88 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
100
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

BUTAMCOD 7,5 mg/ 5 mL şurup Ağız yoluyla alınır.

Etken Madde

Her 5 mL şurup, 7,5 mg butamirat sitrat (1,5 mg/mL) içerir.

Yardımcı maddeler

Sorbitol % 70 a/a, sakarin sodyum, benzoik asit, etanol, vanilin, sukroz, gliserol ve saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. BUTAMCOD nedir ve ne için kullanılır?

2. BUTAMCOD’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. BUTAMCOD nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. BUTAMCOD’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.BUTAMCOD kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BUTAMCOD’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer sizin/çocuğunuzun butamirat veya BUTAMCOD’un bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz/alerjisi varsa Eğer çocuğunuz 3 yaşın altında ise BUTAMCOD’u kullanmayınız.

BUTAMCOD’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer siz/çocuğunuz aynı zamanda başka balgam söktürücü ilaçlar alıyorsanız, dikkatli olmalısınız. BUTAMCOD’un bu tür ilaçlarla aynı anda kullanılmaması önerilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin/çocuğunuz için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Öksürük 7 günden daha uzun süre devam ederse doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik

•    İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

•    Hamile iseniz, ilk üç ay BUTAMCOD kullanmamanız önerilmektedir. Daha sonraki dönemde, ancak doktorunuz kesin gereklilik olduğuna karar verirse BUTAMCOD kullanabilirsiniz.

•    Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Emzirme

•    İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

•    Bebeğinizi emziriyorsanız, BUTAMCOD almadan önce doktorunuza danışınız.

Araç ve makina kullanımı

• BUTAMCOD uykulu hissetmenize neden olabilir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken veya dikkat gerektiren diğer işleri yaparken dikkatli olunuz.

BUTAMCOD’un içeriğinde bulunan bazı maddeler hakkında önemli bilgiler

BUTAMCOD sorbitol içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi üründe hacmin %5,25’i (a/h) kadar etanol (alkol) vardır; örneğin, her dozda 787,5 mg’a kadar, her dozda 15,75 mL biraya eşdeğer, her dozda 7,875 mL şaraba eşdeğer gibi. Alkol bağımlılığı olanlar için zararlı olabilir.

Hamile veya emziren kadınlar, çocuklar ve karaciğer hastalığı ya da epilepsi gibi yüksek risk grubundaki hastalarda dikkate alınmalıdır.

BUTAMCOD, sukroz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani aslında “sodyum içermez”.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer balgam söktürücü özelliği olan başka ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

5.BUTAMCOD’in saklanması

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BUTAMCOD’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz BUTAMCOD’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi’. KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Mahmutbey Mah. 2477. Sok. No:23 Bağcılar / İstanbul Telefon: 0212 410 39 50 Faks: 0212 447 61 65

Üretim yeri’. KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Karaağaç Mah. 11. Sok. No:5 Kapaklı / Tekirdağ

DEVAMINI OKU

2.BUTAMCOD nedir ve ne için kullanılır?

•    BUTAMCOD etkin madde olarak butamirat sitrat içeren, şurup formunda bir ilaçtır.

•    BUTAMCOD, “öksürük baskılayıcı ilaçlar” olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.

•    BUTAMCOD şurup, kahverengi renkli 100 mL ve 200 mL’lik şişelerde 5 mL’lik ölçülü kaşıkla birlikte kullanıma sunulmaktadır.

•    BUTAMCOD çeşitli nedenlerden kaynaklanan öksürüğün şikayetlere yönelik (semptomatik) tedavisinde kullanılır.

DEVAMINI OKU

3.BUTAMCOD nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Yaşlılarda kullanımı

6 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmez.

6-12 yasındaki çocuklarda: Günde 3 defa 2 ölçülü kaşık (10 mL) 12 yas üzeri ergenlerde (adolesanlarda): Günde 3 defa 3 ölçülü kaşık (15 mL)

Yetişkinlerde: Günde 4 defa 3 ölçülü kaşık (15 mL)

Doktorunuz farklı bir tavsiyede bulunmadıkça, BUTAMCOD’u 1 haftadan daha uzun süre kullanmayınız.

Uygulama yolu ve metodu

BUTAMCOD ağız yoluyla kullanılır.

İlacınızın dozunu ayarlanmak için ölçü kaşığını kullanınız. Ölçü kaşığını her kullanımda yıkayıp kurulayınız.

Çocuklarda kullanımı

BUTAMCOD Şurap’un, 6 yaş altındaki çocuklarda kullanımı önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı

BUTAMCOD’un yaşlılarda kullanımı araştırılmamıştır.

Özel kullanım durumları

BUTAMCOD böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda araştırılmamıştır.

Eğer BUTAMCOD’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BUTAMCOD kullanırsanız

BUTAMCOD’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

BUTAMCOD'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Aşırı dozda BUTAMCOD alınması halinde şu belirtiler görülebilir: Uyku hali, bulantı, kusma, ishal, sersemlik ve tansiyon düşmesi. Bu etkiler doz azaltılınca veya tedavi kesilince ortadan kalkabilir. Eğer ilaç kesildiğinde bu etkiler devam ediyorsa doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

BUTAMCOD ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi BUTAMCOD’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa BUTAMCOD’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

•    Ciltte döküntü

Bu çok ciddi bir yan etkidir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin BUTAMCOD’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etki oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

•    Uyku hali

•    Bulantı

•    İshal

Bunlar BUTAMCOD’un hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU