İlaç Ara

BUTAMCOD FORT PLUS 22.5 mg/ 5 ml şurup 100 ml

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Satış Fiyatı
28.36 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
1
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

BUTAMCOD FORT PLUS 22,5 mg/ 5 mL şurup Ağız yoluyla alınır.

Etken Madde

Her 5 mL şurup 22,5 mg butamirat sitrat (4,5 mg/mL) içerir.

Yardımcı maddeler

Sodyum sitrat dihidrat, sodyum benzoat, sorbitol %70 (non-kristalin), propilen glikol, gliserol, sukroz, masking flavour, portakal aroması, sitrik asit monohidrat, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. BUTAMCOD FORT PLUS nedir ve ne için kullanılır?

2. BUTAMCOD FORT PLUS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. BUTAMCOD FORT PLUS nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. BUTAMCOD FORT PLUS’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.BUTAMCOD FORT PLUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BUTAMCOD FORT PLUS’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer sizin/çocuğunuzun butamirat veya BUTAMCOD FORT PLUS’ın bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz/alerjisi varsa kullanmayınız.

Eğer çocuğunuz 3 yaşın altında ise BUTAMCOD FORT PLUS’ı kullanmayınız.

BUTAMCOD FORT PLUS’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer siz/çocuğunuz aynı zamanda başka balgam söktürücü ilaçlar alıyorsanız, dikkatli olmalısınız. BUTAMCOD FORT PLUS’ın bu tür ilaçlarla aynı anda kullanılmaması önerilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin/çocuğunuz için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Öksürük 7 günden daha uzun süre devam ederse doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik

•    İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

•    Hamile iseniz, ilk üç ay BUTAMCOD FORT PFUS kullanmamanız önerilmektedir. Daha sonraki dönemde, ancak doktorunuz kesin gereklilik olduğuna karar verirse BUTAMCOD FORT PFUS kullanabilirsiniz.

•    Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

•    İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

•    Bebeğinizi emziriyorsanız, BUTAMCOD FORT PFUS almadan önce doktorunuza danışınız.

Araç ve makina kullanımı

•    BUTAMCOD FORT PFUS uykulu hissetmenize neden olabilir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken veya dikkat gerektiren işleri yaparken dikkatli olunuz.

BUTAMCOD FORT PLUS’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

BUTAMCOD FORT PFUS sorbitol içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani aslında “sodyum içermez”.

BUTAMCOD FORT PFUS sukroz içermektedir. Eğer daha önceden doktomnuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer balgam söktürücü özelliği olan başka ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

5.BUTAMCOD FORT PLUS’in saklanması

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BUTAMCOD FORT PLUS’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz BUTAMCOD FORT PLUS’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi’. KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Mahmutbey Mah. 2477. Sok. No:23 Bağcılar / İstanbul Telefon: 0212 410 39 50 Faks: 0212 447 61 65

Üretim yeri: KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Karaağaç Mah. 11. Sok. No: 5 Kapaklı/ Tekirdağ

DEVAMINI OKU

2.BUTAMCOD FORT PLUS nedir ve ne için kullanılır?

•    BUTAMCOD FORT PLUS etkin madde olarak butamirat sitrat içeren, şurup formunda bir ilaçtır.

•    BUTAMCOD FORT PLUS, “öksürük baskılayıcı ilaçlar” olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.

•    BUTAMCOD FORT PLUS, 100 mL’lik amber renkli cam şişede 5 mL’lik ölçülü kaşık ile birlikte kullanıma sunulmaktadır.

•    BUTAMCOD FORT PLUS çeşitli nedenlerden kaynaklanan öksürüğün şikayetlere yönelik (semptomatik) tedavisinde kullanılır.

DEVAMINI OKU

3.BUTAMCOD FORT PLUS nasıl kullanılır ?

Yaşlılarda kullanımı

6 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmez.

6-12 yasındaki çocuklarda: Günde 2 defa 1 ölçülü kaşık (5 mİ)

12 yas üzeri ergenlerde (adolesanlarda): Günde 3 defa 1 ölçülü kaşık (5 mİ)

Yetişkinlerde: Günde 4 defa 1 ölçülü kaşık (5 mİ)

Doktorunuz farklı bir tavsiyede bulunmadıkça, BUTAMCOD FORT PLUS’ı 1 haftadan daha uzun süre kullanmayınız.

Uygulama yolu ve metodu

BUTAMCOD FORT PFUS ağız yoluyla kullanılır.

İlacınızın dozunu ayarlamak için ölçülü kaşığı kullanınız. Ölçülü kaşığı her kullanımda yıkayıp kurulayınız.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

BUTAMCOD FORT PFUS’ın 6 yaş altındaki çocuklarda kullanımı önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

BUTAMCOD FORT PFUS’ın yaşlılarda kullanımı araştırılmamıştır.

Özel kullanım durumları

BUTAMCOD FORT PFUS böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda araştırılmamıştır.

Eğer BUTAMCOD FORT PLUS’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BUTAMCOD FORT PLUS kullanırsanız

BUTAMCOD FORT PFUS’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

BUTAMCOD FORT PLUS'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Aşırı dozda BUTAMCOD FORT PFUS alınması halinde şu belirtiler görülebilir: Uyku hali, bulantı, kusma, ishal, sersemlik ve tansiyon düşmesi. Bu etkiler doz azaltılınca veya tedavi kesilince ortadan kalkabilir. Eğer ilaç kesildiğinde bu etkiler devam ediyorsa doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

BUTAMCOD FORT PLUS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi BUTAMCOD FORT PLUS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa BUTAMCOD FORT PLUS’ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

•    Ciltte döküntü

Bu çok ciddi bir yan etkidir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin BUTAMCOD FORT PLUS’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etki oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

•    Uyku hali

•    Bulantı

•    İshal

Bunlar BUTAMCOD FORT PLUS’ın hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU