İlaç Ara

BUTIROL 7.5 mg/5 ml 100 ml şurup

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Drogsan İlaçları Sanayi ve Tic. A.Ş.
Satış Fiyatı
15.7 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
100
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

BUTİROL 7.5 mg/5 ml şurup Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her 5 ml şurupta 7.5 mg Butamirat sitrat

Yardımcı maddeler

Nipagin M, sodyum sakarin, portakal aroması, gliserin ve sorbitol

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. BUTIROL nedir ve ne için kullanılır?

2. BUTIROL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. BUTIROL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. BUTIROL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.BUTIROL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BUTIROL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Butamirat sitrata veya BUTİROL’ün bileşenlerine karşı alerjiniz var ise kullanmayınız.

BUTIROL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Hamileliğinizin ilk üç ayında doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

BUTIROL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gerekli olduğu durumlarda doktorunuzun kontrolü altında kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

BUTİROL’ün anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, tedavinin devamı konusunda doktorunuza danışınız.

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makina kullanımı

BUTIROL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğinde bulunan Sorbitol nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse BUTİROL’ü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

BUTİROL, 5 ml’lik dozunda 10 g’dan daha az gliserin içerir. Gliserin’e karşı herhangi bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

BUTİROL’ün herhangi bir ilaçla etkileşimde bulunduğuna dair kanıt yoktur.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.BUTIROL’in saklanması

BUTİROL’ü çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklıklarında saklanmalıdır Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BUTIROL’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz BUTIROL’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: Drogsan İlaçları San. ve Tic. A.Ş. Oğuzlar Mah. 56. sok. 7/3 Balgat-ANKARA

DEVAMINI OKU

2.BUTIROL nedir ve ne için kullanılır?

BUTİROL, 100 ml'lik renkli şişede, 5 ml'lik 1, 2.5 ve 5 ml'ye işaretli kaşık ölçekle beraber sunulan şuruptur.

BUTİROL etkin madde olarak butamirat sitrat içerir.

Ani başlayan öksürük ve cerrahi girişimler için ameliyattan önce ve sonra öksürüğün kesilmesi için kullanılır.

DEVAMINI OKU

3.BUTIROL nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

■ BUTİROL yetişkinlerde, yemeklerden önce ya da sonra veya yemeklerle birlikte, günde 4 defa 3 ölçek (15 ml) olmak üzere kullanılır.

Yaşlılarda kullanımı

Uygulama yolu ve metodu

■ BUTİROL sadece ağızdan kullanım içindir.

■ Ölçek kaşığı kullanılarak şurup içilir.

Çocuklarda kullanımı

3 yaşın üstündeki çocuklarda : Günde 3 defa 6 yaşın üstündeki çocuklarda : Günde 3 defa 12 yaşın üstündeki çocuklarda : Günde 3 defa Yaşlılarda Kullanım: BUTİROL'ün yaşlı hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Özel kullanım durumları

BUTİROL'ün böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Eğer BUTİROL'ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

5 ml (1 ölçek) 10 ml (2 ölçek) 15 ml (3 ölçek)

Kullanmanız gerekenden daha fazla BUTIROL kullanırsanız

BUTİROL 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Şurubun aşırı dozda alınması halinde şu belirtiler görülebilir: uyuklama, bulantı, kusma, ishal, baş dönmesi ve kan basıncında düşme.

BUTIROL'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

BUTIROL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi BUTIROL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, BUTİROL'ü kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz :

• Deri döküntüleri

Bu çok ciddi bir yan etkidir. Eğer bu yan etki sizde mevcut ise sizin BUTİROL'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etki oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark edersiniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Hafif deri döküntüsü

Bu ciddi bir yan etkidir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

• Mide bulantısı,

• İshal

• Baş dönmesi

Bunlar BUTİROL'ün hafif yan etkileridir.

Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU