İlaç Ara

BUTAMCOD FORT 15 mg/5 ml şurup 200 ml

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Satış Fiyatı
36.9 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
200
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

BUTAMCOD FORT 15 mg/ 5mL şurup Ağız yoluyla alınır.

Etken Madde

Her 5 mL şurup 15 mg butamirat sitrat (3 mg/mL) içerir.

Yardımcı maddeler

Sorbitol %70, sakarin sodyum, benzoik asit, etanol, vanilin, sukroz, gliserol ve saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. BUTAMCOD FORT nedir ve ne için kullanılır?

2. BUTAMCOD FORT’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. BUTAMCOD FORT nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. BUTAMCOD FORT’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.BUTAMCOD FORT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BUTAMCOD FORT’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Araç ve makina kullanımı

• BUTAMCOD FORT uykulu hissetmenize neden olabilir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken veya dikkat gerektiren diğer işleri yaparken dikkatli olunuz.

BUTAMCOD FORT’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

BUTAMCOD FORT, sorbitol içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi üründe hacmin %5,25’i (a/h) kadar etanol (alkol) vardır; örneğin, her dozda 787,5 mg’a kadar, her dozda 15,75 mL biraya eşdeğer, her dozda 7,875 mL şaraba eşdeğer gibi. Alkol bağımlılığı olanlar için zararlı olabilir.

Hamile veya emziren kadınlar, çocuklar ve karaciğer hastalığı ya da epilepsi gibi yüksek risk grubundaki hastalarda dikkate alınmalıdır.

BUTAMCOD, sukroz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani aslında “sodyum içermez”.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer balgam söktürücü özelliği olan başka ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

5.BUTAMCOD FORT’in saklanması

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BUTAMCOD FORT’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz BUTAMCOD FORT’i kullanmayınız.

kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi’. KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi Mahmutbey Mah. 2477. Sok. No:23 Bağcılar / İstanbul Telefon: 0212 410 39 50 Faks: 0212 447 61 65

Üretim yeri:    KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Karaağaç Mah. 11. Sok. No:5 Kapaklı / TEKİRDAĞ

6

DEVAMINI OKU

2.BUTAMCOD FORT nedir ve ne için kullanılır?

•    BUTAMCOD FORT etkin madde olarak butamirat sitrat içeren, şurup formunda bir ilaçtır.

•    BUTAMCOD FORT, “öksürük baskılayıcı ilaçlar” olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.

•    BUTAMCOD FORT şurup, çocuk korumalı kapaklı, amber renkli 100 mL’lik şişelerde, 5 mL’lik ölçülü kaşık ile birlikte kullanıma sunulmaktadır.

•    BUTAMCOD FORT çeşitli nedenlerden kaynaklanan öksürüğün şikayetlere yönelik (semptomatik) tedavisinde kullanılır.

DEVAMINI OKU

3.BUTAMCOD FORT nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Yaşlılarda kullanımı

6 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmez.

6-12 yasındaki çocuklarda: Günde 3 defa 1 ölçülü kaşık (5 mL)

12 yas üzeri ergenlerde (adolesanlarda): Günde 3 defa 1,5 ölçülü kaşık (7,5 mL)

Yetişkinlerde: Günde 3 defa 2 ölçülü kaşık (10 mL)

Doktorunuz farklı bir tavsiyede bulunmadıkça, BUTAMCOD FORT’u 1 haftadan daha uzun süre kullanmayınız.

Uygulama yolu ve metodu

BUTAMCOD FORT, ağız yoluyla kullanılır.

İlacınızın dozunu ayarlanmak için ölçülü kaşığı kullanınız. Ölçülü kaşığı her kullanımda yıkayıp kumlayınız.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

BUTAMCOD FORT Şurup’un, 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

BUTAMCOD FORT’un yaşlılarda kullanımı araştırılmamıştır.

Özel kullanım durumları

BUTAMCOD FORT böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda araştırılmamıştır.

Eğer BUTAMCOD FORT’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BUTAMCOD FORT kullanırsanız

BUTAMCOD FORT’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

BUTAMCOD FORT'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Aşırı dozda BUTAMCOD FORT alınması halinde şu belirtiler görülebilir: Uyku hali, bulantı, kusma, ishal, sersemlik ve tansiyon düşmesi. Bu etkiler doz azaltılınca veya tedavi kesilince ortadan kalkabilir. Eğer ilaç kesildiğinde bu etkiler devam ediyorsa doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

BUTAMCOD FORT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi BUTAMCOD FORT’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa BUTAMCOD FORT’u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

•    Ciltte döküntü

Bu çok ciddi bir yan etkidir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin BUTAMCOD FORT’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etki oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

•    Uyku hali

•    Bulantı

•    İshal

Bunlar BUTAMCOD FORT’un hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU