İlaç Ara

CEFDIFIX 600 mg film kaplı tablet (14 film kaplı tablet)

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Pharmactive İlaç Sanayi ve Tic A.Ş.
Satış Fiyatı
175.33 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
14
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

CEFDİFİX 600 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır.

 • •  

  Etken Madde

  Her bir film kaplı tablet 600 mg sefdinir

 • •   

  Yardımcı maddeler

  Mikrokristalin selüloz 101, karmeloz kalsiyum, povidon K29-32, makrogol stearat, mikrokristalin selüloz 102, kolloidal silikon (susuz), magnezyum stearat, opadry white 03G58632 [hpmc 2910/hipromelloz, titanyum dioksit, makrogol/peg, triasetin]

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. CEFDIFIX nedir ve ne için kullanılır?

  2. CEFDIFIX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. CEFDIFIX nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. CEFDIFIX’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  2.CEFDIFIX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  CEFDIFIX’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Sefdinir, diğer sefalosporinlere ya da ilacın içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa kullanmayınız.

  CEFDİFİX’i aşağıdaki durumlarda DiKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • •  Sefdinire, sefalosporin grubu antibiyotiklere, penisilinlere veya diğer ilaçlara karşı alerjikseniz,

 • İlacı kullandığınız süre içerisinde dirençli mikroorganizmaların neden olduğu, tedavi gerektirecek bir enfeksiyon geliş irse,

 • Daha önce kolit (bağırsak iltihabı) geçirdiyseniz,

 • Ciddi böbrek hastalığınız varsa doktorunuza danışınız.

 • İlacı kullandığınız süre içerisinde veya tedavi sonrasında ishaliniz varsa, doktorunuza söyleyiniz. Bu durumda, antibiyotik tedavisini takiben ortaya çıkabilen ve tedavinin durdurulup özel bir tedaviye başlanmasını gerektirebilecek, ciddi bir bağırsak iltihaplanmasının (psödomembranöz kolit) belirtisi olabilir.

 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  CEFDIFIX’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  CEFDİFİX’i yiyeceklerden bağımsız olarak kullanabilirsiniz.

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelik döneminde CEFDİFİX kullanımı hakkında yeterli çalışma olmadığından, ancak doktorunuzun uygun gördüğü durumlarda kullanınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  CEFDİFİX, emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  CEFDİFİX’in araç ve makine kullanımı üzerine etkisi bulunmamaktadır.

  CEFDIFIX’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Uyarı gerektiren herhangi bir yardımcı madde içermemektedir.

  2/7

  Diğer ilaç lar ile birlikte kullanımı

  CEFDİFİX ile aynı zamanda herhangi bir ilaç özellikle de aşağıda belirtilenleri almadan önce doktor veya eczacınıza danışmaksınız.

 • Aluminyum veya magnezyum içeren antasitleri (mide yanması ve mide ağrısı için kullanılan ilaçlar) CEFDİFİX ile aynı anda almayınız. Bu ilaçları kullanmanız gerekiyorsa CEFDİFİX’i bu ilaçları almadan en az 2 saat önce veya 2 saat sonra alınız.

 • Probenesid (gut hastalığı tedavisinde kullanılır) böbreklerinizin ilacı atma yeteneğini azaltabilir.

 • Demir destekleri ve demirle güçlendirilmiş besinleri CEFDİFİX ile aynı anda almayınız. Bu ilaçları kullanmanız gerekirse CEFDİFİX’i bu ilaçları almadan en az 2 saat önce veya 2 saat sonra alınız.

 • Böbrekler üzerine zararlı olma ihtimali olan ilaçlar (aminoglikozit antibiyotikler, kolistin, polimiksin, viomisin gibi) ve etkisi güçlü idrar söktürücüler ( etakrinik asit, furosemid gibi)

 • CEFDİFİX kullanımı bazı laboratuvar testlerinin (direkt Coombs testi; kansızlığın olup olmadığını araştırmak için yapılan test) sonuçlarını etkileyebilir.

 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 • 5.CEFDIFIX’in saklanması

  CEFDlFlX’i çoçukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajlarda saklayınız.

  CEFDIFIX’i 25°C altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerde saklayınız.

  Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CEFDIFIX’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CEFDIFIX’i kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  Ruhsat sahibi:

  Pharmactive İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  Bağcılar-Istanbul

  Üretim yeri:

  Sanofi Ilaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

  Lüleburgaz/Kırklareli

 • DEVAMINI OKU

  2.CEFDIFIX nedir ve ne için kullanılır?

  CEFDİFİX’in etkin maddesi olan sefdinir oral geniş spektrumlu, yarı sentetik, bir 3. Kuşak sefalosporin grubundan antibiyotiktir.

  CEFDİFİX, 10, 14 ve 20 adet beyaz-kirli beyaz, oblong şekilli, iki yüzü baskısız film kaplı tabletler içeren blisterlerde ve kullanma talimatı ile birlikte karton kutuda ambalajlanmıştır.

  CEFDİFİX ilacın aktif olduğu bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

  CEFDİFİX aşağıda yer alan hastalıkların tedavisinde kullanılır:

  Ergen ve yetişkinlerde:

 • a. Toplum kökenli akciğer iltihabında,

 • b. Kronik bronş iltihabının akut alevlenmesinde,

 • c. Akut orta kulak iltihabında,

 • d. Akut bakteriyel burun ve sinüslerin iltihabında,

 • e. Akut yutak/akut bademcik iltihabında,

 • f. Komplike olmayan cilt ve yumuşak doku iltihaplarında.

 • Çocuklarda:

 • a. Akut orta kulak iltihabında,

 • b. Akut bakteriyel burun ve sinüslerin iltihabında,

 • c. Akut yutak/Akut bademcik iltihabında,

 • d. Komplike olmayan cilt ve yumuşak doku iltihaplarında kullanılır.

 • DEVAMINI OKU

  3.CEFDIFIX nasıl kullanılır ?

  CEFDİFİX’i kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  6 aydan büyük 12 yaşa kadar olan bebek ve çocuklarda:

 • a. Akut orta kulak iltihabında; günlük toplam doz 14 mg/kg/gün olacak şekilde iki doz ile (iki doz kullanımda, doz başına 7 mg/kg olacak şekilde) veya tek doz şeklinde (14mg/kg) 10 gün, 2 yaşından büyük vakalarda 5-10 gün,

 • b. Akut bakteriyel burun ve sinüslerin iltihabında; günlük toplam doz 14 mg/kg/gün olacak şekilde iki doz ile (iki doz kullanımda, doz başına 7 mg/kg olacak şekilde) veya tek doz şeklinde (14mg/kg) en az 10 gün,

 • c. Akut bademcik/yutak iltihabında (A grubu streptokokun neden olduğu); günlük toplam doz 14 mg/kg/gün olacak şekilde iki doz ile (iki doz kullanımda, doz başına 7 mg/kg olacak şekilde) 5-10 gün veya tek doz şeklinde (14mg/kg) 10 gün,

 • d. Komplike olmayan cilt ve yumuşak doku iltihaplarında; günlük toplam doz 14 mg/kg/gün olacak şekilde iki doz ile (iki doz kullanımda, doz başına 7 mg/kg olacak şekilde) 10 gün kullanılır.

 • Ergen ve yetişkinlerde:

 • a. Akut orta kulak iltihabında; günlük toplam doz 600 mg olacak şekilde iki doz ile (iki doz kullanımda, doz başına 300 mg olacak şekilde) veya tek doz şeklinde (600 mg) 5-10 gün,

 • b. Akut bakteriyel burun ve sinüslerin iltihabında; günlük toplam doz 600 mg olacak şekilde iki doz ile (iki doz kullanımda, doz başına 300 mg olacak şekilde) veya tek doz şeklinde (600 mg) en az 7-14 gün

 • c. Akut bademcik/yutak iltihabında (A grubu streptokokun neden olduğu); günlük toplam doz 600 mg olacak şekilde iki doz ile (iki doz kullanımda, doz başına 300 mg olacak şekilde) 5-10 gün veya tek doz şeklinde (600 mg) 10 gün,

 • d. Komplike olmayan cilt ve yumuşak doku iltihaplarında; günlük toplam doz 600 mg/gün olacak şekilde iki doz ile (iki doz kullanımda, doz başına 300 mg olacak şekilde) 10 gün,

 • e. Toplum kaynaklı akciğer iltihabında; günlük toplam doz 600 mg olacak şekilde iki doz ile (iki doz kullanımda, doz başına 300 mg olacak şekilde) 10 gün,

 • f. Kronik bronş iltihabının akut alevlenmesinde; günlük toplam doz 600 mg olacak şekilde iki doz ile (iki doz kullanımda, doz başına 300 mg olacak şekilde) veya tek doz şeklinde (600 mg) 5-10 gün kullanılır.

 • 6 ay-12 yaş arasındaki çocuklarda uygun olan doz ve farmasötik dozaj şekillerin kullanılması önerilir.

  Uygulama yolu ve metodu

  CEFDİFİX, ağız yoluyla, bir bardak su ile alınır. Aç veya tok karnına alınmasında herhangi bir sakınca yoktur.

  Değişik yaş grupları

  Yaşlılarda kullanımı

  6 ayın altındaki çocuklarda etkililiği ve güvenliliği kanıtlanmamıştır. Sefdinir, 6 aylıktan küçük bebeklere verilmemelidir.

  6 ay- 12 yaş arasındaki çocuklarda uygun farmasötik dozaj şekillerinin kullanılması önerilir.

  Vücut ağırlığı 43 kg ve üzerindeki veya 12 yaşından büyük çocuklar, maksimum günlük sefdinir dozu olan 600 mg’ı alabilirler.

  Yaşlılarda Kullanımı:

  Böbrek bozukluğu olmayan yaşlı hastalarda doz ayarlanması yapılmasına gerek yoktur.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Böbrek  yetmezliği veya hemodiyaliz uygulaması varsa doktorunuz böbrek fonksiyon

  değerlerine göre doz ayarlamasını yapacaktır.

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer yetmezliğinde doz ayarlamasına gerek yoktur.

  Eğer CEFDİFİX'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla CEFDIFIX kullanırsanız

  CEFDİFİX'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Doktora ya da hastaneye giderken ilacınızı götürünüz.

  Sefdinirin insanlarda fazla kullanımı ile yeterli veri bulunmamaktadır. Diğer P -laktam antibiyotiklerinin fazla kullanımı ile kusma, mide bulantısı, mide çukuru rahatsızlığı, ishal ve kafa karışıklığı gibi zehirlenme belirtileri görülmektedir. Kan diyalizi böbrek rahatsızlığı olan bireylerde sefdiniri vücuttan hemen attığından ciddi zehirlenme olaylarının görülmemesinde yardımcı olmaktadır.

  CEFDIFIX'i kullanmayı unuttuysanız

  Tabletinizi almayı unutursanız hatırladığınız zaman alınız. Birden fazla doz almayı unuttuysanız doktorunuza bildiriniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  CEFDIFIX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Eğer CEFDİFİX kullanımı konusunda herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doktorunuza danışarak CEFDİFİX kullanımını sonlandırabilirsiniz .

 • DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi CEFDIFIX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, CEFDİFİX’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ellerin, ayakların, bileklerin, yüzün, dudakların şişmesi ya da ağzın veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi (bu durumlar ilaca karşı ciddi alerjiniz olduğunu gösterebilir)

 • •  Karın ağrısı ve ateşle beraber, ciddi, inatçı, kanlı da olabilen ishal (bu durum, uzun süreli antibiyotik kullanımına bağlı, nadiren meydana gelen ciddi bir barsak iltihaplanması olan psödomembranöz koliti işaret edebilir)

 • •  Barsak düğümlenmesi (ileus), üst sindirim kanalı (üst gastrointestinal sistem) kanaması,

 • •  Kalp yetmezliği, kalp krizi (miyokard infarktüsü), göğüs ağrısı

 • •  Astım alevlenmesi, solunum yetmezliği

 • •   Bir çeşit akciğer iltihabı (idiyopatik interstisyel pnömoni)

 • •   Karaciğer iltihabı (hepatit), karaciğer yetmezliği

 • •  Derinin ciddi hastalıkları (toksik epidermal nekroz)

 • •  Akut böbrek yetmezliği

 • •   Ateş, deride iğne başı şeklinde kırmızılık ve morarmalar, bilinç bulanıklığı, baş ağrısı ve trombositlerin (kan pulcukları) sayısında azalma ile görülen hastalık (idiyopatik trombositopenik purpura)

 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CEFDİFİX'e karşı ciddi alerjiniz var demektir.

  Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmasına gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Derinin döküntü ve kaşıntılarla seyreden bazı hastalıkları (eksfolyatif dermatit, eritema multiform, eritema nodozum)

 • Bilinç kaybı

 • •  Tansiyon yüksekliği (hipertansiyon)

 • Mide ve/veya oniki parmak barsağında yara (peptik ülser)

 • Kan akyuvar sayılarında artma ya da azalma

 • •  Kan eozinofil sayılarında artma (bir tür alerji hücresi)

 • Kan trombosit (pıhtılaşmayı sağlayan kan hücresi, kan pulcuğu) sayılarında artma ya da azalma (kendini alışılmadık kanama eğilimleri olarak gösterebilir)

 • Bir tür kansızlık (hemolitik anemi)

 • Eritrositlerin (kırmızı kan hücreleri) içindeki dokulara oksijen taşı yan renkli madde

 • (hemoglobin) düşüklüğü

 • •  Elektrolit (kalsiyum, fosfor, potasyum gibi) düzeylerinde değişiklikler

 • •  Çizgili kas dokusu yıkımı (rabdomiyoliz)

 • •  Böbrek rahatsızlığı (nefropati)

 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tibbi müdahale gerektirir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • •  Vajina iltihabı(vajinit)

 • Vajinada pamukçuk (vajinal moniliasis)

 • Dışkılama değişiklikleri (ishal veya kabızlık gibi)

 • Hazımsızlık (dispepsi)

 • Gaz

 • Bulantı

 • Karın ağrısı

 • Ağız kuruluğu

 • Döküntü

 • Kaş ı n tı

 • Baş ağrısı

 • •  Sersemlik hissi

 • Kemik ve karaciğer fonksiyonlarını gösteren kan testlerinde geçici yükselmeler

 • Böbrek fonksiyonlarını gösteren kan testlerinde değişiklikler

 • Kan pıhtılaşma bozuklukları

 • İstem dışı hareketler

 • İdrarda akyuvar ve protein yükselmesi

 • İdrar yoğunluğunun artması ya da azalması

 • Bunlar CEFDİFİX'in hafif yan etkileridir.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU