İlaç Ara

CEFTINEX 600 mg 10 film kaplı tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı
137.89 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
10
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

CEFTİNEX 600 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir tablet 600 mg sefdinir içerir.

Yardımcı maddeler

Kalsiyum karboksimetilselüloz, mikrokristalin selüloz, polioksil 40 stearat, kolloidal anhidrus silika, magnezyum stearat, methocel E5, titanyum dioksit, polietilenglikol 400

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CEFTINEX nedir ve ne için kullanılır?

2. CEFTINEX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CEFTINEX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CEFTINEX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.CEFTINEX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CEFTINEX’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Sefdinire, diğer sefalosporinlere ya da ilacın içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine alerjiniz var ise CEFTİNEX’i kullanmayınız.

CEFTINEX’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• Sefdinir kullanımına bağlı olarak psödomembranöz kolit (kann ağnsı ve ateşle beraber, ciddi, inatçı, kanlı da olabilen ishal) ortaya çıkar ise, (CEFTINEX kullanımı sırasında veya sonrasında şiddetli ishal meydana gelir ise ishal önleyici ilaçlar almayınız ve durumu derhal doktorunuza bildiriniz)

• Böbrek yetmezliğiniz var ise, (bkz bölüm 3’ teki özel kullanım durumlan)

• Penisilinlere karşı bildiğiniz bir aşın duyarlılık durumunuz var ise (sefalosporinlere de aşın duyarlılık durumunuz olabileceğinden durumu doktorunuza bildiriniz)

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CEFTINEX’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

CEFTINEX yemeklerden önce ya da sonra kullanılabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CEFTINEX gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Başka ilaçlarda olduğu gibi, ilacın hamilelik sırasındaki kullanımı sadece beklenen yararın cenin üzerindeki riskten yüksek olduğu durumlarda ve doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CEFTINEX’in anne sütüne geçtiği saptanmamıştır. Ancak anne sütü alan çocuk açısından bir risk olduğu göz ardı edilemez. Doktorunuz tarafından yarar zarar oranı değerlendirilerek uygulanmalıdır.

Araç ve makina kullanımı

CEFTINEX’in araç ve makine kullanımı üzerine etkisi olduğu bildirilmemiştir.

CEFTINEX’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

CEFTINEX’in içeriğindeki yardımcı maddeler nedeni ile özel bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• CEFTINEX antiasitler (midenin aşırı asidini azaltan ilaçlar) ile birlikte alınırsa antiasitler sefdinirin emilimini azaltır. Eğer sefdinir tedavisi süresince antiasitler kullanılacak ise CEFTINEX antiasitlerin kullanılmasından en az 2 saat önce ya da sonra alınmalıdır.

• Gut hastalığı (damla hastalığı) tedavisinde de kullanılan probenesid, CEFTINEX’in böbreklerden atılma süresini uzatarak kandaki yoğunluğunun artışına neden olur. Bu ilacı kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz.

• Demir içeren ilaçlar ve yiyecekler CEFTINEX’in emilimini azaltır. CEFTINEX tedavisi sırasında demir içeren ilaçlar kullanılacak ise her iki uygulamanın arasında en az 2 saat olmalıdır. Özellikle demir içeren ilaç veya yiyeceklerle beraber kullanıldığında dışkı rengi kırmızı olabilmektedir (Bu renk değişikliği normal olarak değerlendirilmektedir).

 • CEFTINEX kullanımı bazı laboratuvar testlerinin sonuçlarını etkileyebilir.
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  5.CEFTINEX’in saklanması

  CEFTİNEX’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. CEFTINEX’i 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kutusunda saklayınız.

  Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CEFTINEX’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CEFTINEX’i kullanmayınız.

  Ruhsat sahibi:

  BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.

  34440 Beyoğlu-İSTANBUL

  Üretim yeri:

  PharmaVision San. ve Tic. A.Ş.

  34010 Topkapı-İSTANBUL

  6/6

DEVAMINI OKU

2.CEFTINEX nedir ve ne için kullanılır?

CEFTINEX ağız yolu ile kullanılan ve sefalosporin olarak bilinen antibiyotik ilaç grubuna dahil olan sefdinir etkin maddesini içermektedir.

CEFTINEX, 10, 14 ve 20 adet beyaz renkli, oblong, bikonveks film kaplı tabletler içeren blisterlerde ve kullanma talimatı ile birlikte karton kutuda ambalajlanmıştır.

CEFTINEX bakterilerin (mikropların) neden olduğu aşağıdaki enfeksiyonların (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) tedavisinde kullanılır.

• Toplum kaynaklı pnömoni (zatüre)

• Kronik bronşitin akut alevlenmeleri

• Akut maksiller sinüzit (yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı)

• Farenjit (yutak/farinks iltihabı)

• Tonsillit (bademcik iltihabı)

• Bazı deri enfeksiyonları (iltihaplan).

DEVAMINI OKU

3.CEFTINEX nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

CEFTINEX’i her zaman doktorunuzun talimatları doğrultusunda kullanınız.

Bir günde önerilen en yüksek doz 600 miligramdır.

 • Toplum kökenli pnömoni tedavisinde: 10 gün boyunca 12 saat ara ile 300 mg/gün
 • Kronik bronşit akut alevlenmelerinin tedavisinde: 5-10 gün boyunca 12 saat    ara    ile    300
 • mg/gün veya 10 gün boyunca 600 mg/gün tek doz

  • Akut maksiller sinüzit tedavisinde: 10 gün boyunca 12 saat ara ile 300 mg/gün veya 10 gün boyunca 600 mg/gün tek doz

  • Farenjit/Tonsillit tedavisinde 5-10 gün boyunca 12 saat ara ile 300 mg/gün veya 10 gün boyunca 600 mg/gün tek doz

  • Komplike olmamış deri enfeksiyonlarının tedavisinde 10 gün boyunca 12 saat ara ile 300 mg/gün kullanılması önerilir.

  Uygulama yolu ve metodu

  CEFTINEX sadece ağızdan kullanım içindir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  6 ayın altındaki çocuklarda etkililiği ve güvenliliği kanıtlanmamıştır.

  6 ay-12 yaş arasındaki çocuklarda uygun farmasötik dozaj şekillerinin kullanılması önerilir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Bu yaş grubuna özel bir kullanım uyarısı yoktur.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Böbrek yetmezliği veya hemodiyaliz uygulaması varsa doktorunuz böbrek fonksiyon değerlerine göre doz ayarlamasını yapacaktır.

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer yetmezliğinde doz ayarlamasına gerek duyulmaz.

  Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

  İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

  Doktorunuz CEFTINEX ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. İyi hissetmeye başlasanız bile, doktorunuzun izni olmadan ilacı bırakmayınız.

  Eğer CEFTİNEX’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla CEFTINEX kullanırsanız

  CEFTİNEX’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Özel bir tedavi şekli mevcut değildir. Doktorunuz tarafından destekleyici ve belirtilere yönelik tedavi yapılması gerekebilir.

  CEFTINEX'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  CEFTINEX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Kendinizi iyi hissetseniz dahi ilacı kullanmayı doktorunuza danışmadan aniden kesmeyiniz. Doktorunuzun önerisi dışında tedaviyi sonlandırmanız, hastalığınızın şiddetlenmesine ve tedavinin aksamasına neden olabilir.

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi CEFTINEX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, CEFTİNEX’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Ellerin, ayakların, bileklerin, yüzün, dudakların şişmesi ya da ağzın veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi (bu durumlar ilaca karşı ciddi alleıjiniz olduğunu gösterebilir)

  • Karın ağrısı ve ateşle beraber, ciddi, inatçı, kanlı da olabilen ishal (bu durum, uzun süreli antibiyotik kullanımına bağlı, nadiren meydana gelen ciddi bir barsak iltihaplanması olan psödomembranöz koliti işaret edebilir.)

  • Barsak düğümlenmesi (ileus), üst sindirim kanalı (üst gastrointestinal sistem) kanaması,

  • Kalp yetmezliği, kalp krizi (miyokart infarktüsü), göğüs ağrısı

  • Astım alevlenmesi, solunum yetmezliği

  • Bir çeşit akciğer iltihabı (idiopatik intersitisyel pnömoni)

  • Karaciğer iltihabı (hepatit), karaciğer yetmezliği

  • Derinin ciddi hastalıkları (toksik epidermal nekroz)

  • Akut böbrek yetmezliği

  • Ateş, deride iğne başı şeklinde kırmızılık ve morarmalar, bilinç bulanıklığı, baş ağrısı ve trombositlerin (kan pulcukları) sayısında azalma ile görülen hastalık (idiopatik trombositopenik purpura)

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Derinin döküntü ve kaşıntılarla seyreden bazı hastalıkları (eksfolyatif dermatit, eritema multiform, eritema nodozum)

  • Bilinç kaybı

  • Tansiyon yüksekliği (hipertansiyon)

  • Mide ve/veya oniki parmak barsağında yara (peptik ülser)

  • Kan akyuvar sayılarında artma ya da azalma

  • Kan eozinofıl sayılarında artma (bir tür alerji hücresi)

  • Kan trombosit (pıhtılaşmayı sağlayan kan hücresi, kan pulcuğu) sayılarında artma ya da azalma (kendini alışılmadık kanama eğilimleri olarak gösterebilir)

  • Bir tür kansızlık (hemolitik anemi)

  • Eritrositlerin (kırmızı kan hücreleri) içindeki dokulara oksijen taşıyan renkli madde (hemoglobin) düşüklüğü

  • Elektrolit (kalsiyum, fosfor, potasyum gibi) düzeylerinde değişiklikler

  • Çizgili kas dokusu yıkımı (rabdomyoliz)

  • Böbrek rahatsızlığı (nefropati)

  Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  • Vajina iltihabı (vaj ini t)

  • Vajinada pamukçuk (vajinal moniliasis)

  • Dışkılama değişiklikleri (ishal veya kabızlık gibi)

  • Hazımsızlık (dispepsi)

  • Gaz

  • Bulantı

  • Karın ağrısı

  • Ağız kuruluğu

  • Döküntü

  • Kaşıntı

  • Baş ağrısı

  • Sersemlik hissi

  • Kemik ve karaciğer fonksiyonlarını gösteren kan testlerinde geçici yükselmeler

  • Böbrek fonksiyonlarını gösteren kan testlerinde değişiklikler

  • Kan pıhtılaşma bozuklukları

  • İstem dışı hareketler

  • İdrarda akyuvar ve protein yükselmesi

  • İdrar yoğunluğunun artması ya da azalması

  Bunlar CEFTINEX’in hafif yan etkileridir.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU