İlaç Ara

CLASEM 300 mg 10 kapsül { Generica }

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Generica İlaç San. Ve Tic. A.ş
Satış Fiyatı
69.36 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
10
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

CLASEM 300 rag kapsül Ağızdan alınır.

Etken Madde

: Sefdinir 300 mg

Yardımcı maddeler

Kalsiyum karboksi metil selüloz, Polioksil 40 stearat, Kolloidal silikon dioksit, Magnezyum stearat.

Kapsül yapısındaki yardımcı maddeler:Siyah demir oksit (E 172), Eritrosin (E 127), İndigo karmin (El 32), Titanyum dioksit (El 71), Jelatin.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CLASEM nedir ve ne için kullanılır?

2. CLASEM’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CLASEM nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CLASEM’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.CLASEM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CLASEM’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

 • Sefalosporin grubu antibiyotiklere ya da ilacın içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjikseniz CLASEM’i kullanmayınız.
 • CLASEM’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • Sefdinire, sefalosporin grubu antibiyotiklere, penisilinlere veya diğer ilaçlara karşı alerjikseniz,
 • İlacı kullandığınız süre içerisinde dirençli mikroorganizmaların neden olduğu, tedavi gerektirecek bir enfeksiyon gelişirse,
 • Daha önce kolit (bağırsak iltihabı) geçirdiyseniz,
 • Ciddi böbrek hastalığınız varsa doktorunuza danışınız.
 • İlacı kullandığınız süre içerisinde veya tedavi sonrasında ishaliniz varsa, doktorunuza söyleyiniz. Bu durum, antibiyotik tedavisini takiben ortaya çıkabilen ve tedavinin durdurulup özel bir tedaviye başlanmasını gerektirebilecek, ciddi bir bağırsak İltihaplanmasının (psödomembranöz kolit) belirtisi olabilir.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  CLASEM’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  CLASEM’i yiyeceklerden bağımsız olarak kullanabilirsiniz.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelik döneminde sefdinir kullanımı hakkında yeterli çalışma olmadığından, ancak doktorunuzun uygun gördüğü durumlarda kullanınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  CEASEM, emzirme döneminde kullanılmamalıdır,

  Araç ve makina kullanımı

  İlacın araç ve makine kullanımı üzerine etkisi bildirilmemiştir.

  CLASEM’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  İçeriğindeki yardımcı maddelere karşı alerjiniz yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki oluşması beklenmez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  CEASEM ile aynı zamanda herhangi bir ilaç Özellikle de aşağıda belirtilenleri almadan önce doktor veya eczacınıza danışmaksınız.

  • Alüminyum veya magnezyum içeren antasitleri (mide yanması ve mide ağrısı için kullanılan ilaçlar) GLASEM ile aynı anda almayınız. Bu ilaçları kullanmanız gerekiyorsa CLASEM’i bu ilaçları almadan en az 2 saat önce veya 2 saat sonra alınız.

 • Probcnesid (gut hastalığı tedavisinde kullanılır) böbreklerinizin ilacı atma yeteneğini azaltabilir.
 • Demir destekleri ve demirle güçlendirilmiş besinleri GLASEM ile aynı anda almayınız. Bu ilaçları kullanmanız gerekiyorsa CLASEM’i bu ilaçları almadan en az 2 saat önce veya 2 saat sonra alınız.
 • Böbrekler üzerine zararlı olma ihtimali olan ilaçlar (aminoglikozit antibiyotikler, kolistin, polimiksin, viomisin gibi) ve etkisi güçlü idrar söktürücüler (etakrinik asit, furosemid gibi)
 • CLASEM kullanımı bazı laboratuvar testlerinin (direkt Coombs testi; kansızlığın olup olmadığını araştırmak için yapılan test) sonuçlarını etkileyebilir.
 • 5.CLASEM’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CLASEM’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veva ambalajında bozukluklar fark ederseniz CLASEM’i kullanmayınız.

  Ruhsat sahibi: GENERİCA İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  Esentcpe-İSTANBUE Telefon: 0 212 376 65 00 Faks: 0 212 213 53 24

  Üretim yeri : Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  34580 Silivri – İstanbul

  DEVAMINI OKU

  2.CLASEM nedir ve ne için kullanılır?

  CLASEM 300 mg kapsüldeki etkin madde sefdinirdir. Sefdinir. üçüncü kuşak selalosporin grubu olarak adlandırılan antibakteriyel bir ilaç grubunda yer alır.

  CLASEM, 10 ve 20 kapsül içeren ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır. Kapsüller, sarı renkli toz içeren, mor kapak ve turkuaz gövdeden oluşan, sert jelatin kapsüllerdir.

  CLASEM. ilacın aktif olduğu bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

  CLASEM aşağıda yer alan hastalıkların tedavisinde kullanılır:

  • Toplum kökenli akciğer iltihabı
  • Kronik bronşitin akut alevlenmesi
  • Yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı
  • Bademcik iltihabı / Yutak iltihabı
  DEVAMINI OKU

  3.CLASEM nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  İlacınızı doktor veya eczacınızın anlattığı şekilde alınız.

  CLASEM’in 13 yaş ve üzeri yetişkinler ve ergenlik çağındaki gençlerde kullanımı aşağıda belirtildiği gibidir:

  Tüm enfeksiyonlar için toplam günlük doz 600 mg'dır.

  Akciğer iltihabı (pnömoni): Günde iki kez 300 ıug (10 gün süre ile)

  Uzun süreli nefes alma güçlüğü olan hastalarda göğüs enfeksiyonları: Günde iki kez 300 mg (5-10 gün süre ile) veya günde bir kez 600 mg (10 gün süre ile)

  Sinüs enfeksiyonları: Günde iki kez 300 mg (10 gün süre ile) veya günde bir kez. 600 mg (10 gün süre ile)

  Boğaz/bademcik enfeksiyonları: Günde iki kez 300 mg (5-10 gün süre ile) veya günde bir kez 600 mg (10 gün süre ile)

  Cilt enfeksiyonları: Günde iki kez 300 mg (10 gün süre ile)

  Uygulama yolu ve metodu

  Kapsülleri bir bardak su ile ağızdan alınız.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  6 ayın altındaki çocuklarda etkililiği ve güvcnliliği kanıtlanmamıştır.

  6 ay-12 yaş arasındaki çocuklarda uygun farmasötik dozaj şekillerinin kullanılması önerilir. Vücut ağırlığı 43 kg ve üzerindeki veya 12 yaşından büyük çocuklar, maksimum günlük sefdinir dozu olan 600 mg'ı alabilirler.

  Yaşlılarda kullanımı

  Böbrek rahatsızlığı olmayan yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Böbrek yetmezliği veya hemodiyaliz uygulaması varsa doktorunuz böbrek fonksiyon değerlerine göre doz ayarlamasını yapacaktır.

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer yetmezliğinde doktor kontrolünde dikkatli kullandması önerilir.

  Eğer GLASEM İn etkisinin çok güçlü veya zayıf' olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız iie konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla CLASEM kullanırsanız

  GLASEM'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Doktora ya da hastaneye giderken ilacınızı yanınızda götürünüz.

  Sefdinirin insanlarda fazla kullanımı ile yeterli veri bulunmamaktadır. Diğer p-laktam antibiyotiklerinin fazla kullanımı ile kusma, mide bulantısı, mide çukuru rahatsızlığı, ishal ve kafa karışıklığı gibi zehirlenme belirtileri görülmektedir. Kan diyalizi böbrek rahatsızlığı olan bireylerde sefdiniri vücuttan hemen attığından ciddi zehirlenme olaylarının görülmemesinde yardımcı olmaktadır.

  CLASEM'i kullanmayı unuttuysanız

  İlacınızı almayı unutursanız hatırladığınız zaman alınız. Birden fazla doz almayı unuttuysanız doktorunuza bildiriniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  CLASEM ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Eğer CLASEM kullanımı konusunda herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi CLASEM’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın Yaygın

  Yaygın olmayan Seyrek Çok seyrek Bilinmiyor


  10 hastanın en az birinde görülebilir.

  10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. 1000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir. 10000 hastanın birinden az görülebilir.

  Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Yaygın:


 • Baş ağrısı
 • Karın ağrısı
 • Mide bulantısı
 • İshal
 • Vajina iltihabı (kadınlarda)
 • Vajinada pamukçuk (kadınlarda)
 • İdrar proteininde artma
 • İdrardaki akyuvar hücrelerinde artış
 • Karaciğer fonksiyonlarını gösteren kan testlerinde yükselmeler
 • Akyuvar sayılarında artma ve azalma
 • Mikrohematuri (kanlı idrar) artışı
 • Yaygın olmayan:

  Pamukçuk Uykusuzluk Uyku hali Baş dönmesi Midede gaz Kusma Hazımsızlık Kabızlık Anormal dışkı Cilt döküntüsü

  Kaşıntı

  Vajinal akıntı (kadınlarda)

  Yorgunluk Ağız kuruluğu İştah azalması

  Glukoz seviyelerinde artma ve azalma

  İdrarda glukoz seviyelerinde artma

  Beyaz kan hücrelerinde artma ve azalma

  Karaciğer değerlerinde yükselme (AST. ALT. alkalin fosfataz)

  Kan eozinofil sayılarında artma (Bir tür alerji hücresi)

  Fosfor seviyesinde artma ve azalma

  Bikarbonat seviyelerinde azalma

  Kan üre nitrojen (BUN) seviyesinde artma

  Eritrositlerin (kırmızı kan hücreleri) içindeki dokulara oksijen taşıyan renkli madde (hemoglobin) seviyesinde azalma

  Polimorfonükleer nötrolil (Bir tür akyuvar) seviyesinde artma ve azalma

  Bilirubin seviyelerinde artma

  Laktat dehidrojenaz seviyesinde artma

  Platelet (pıhtılaşmayı sağlayan kan hücresi, kan pulcuğu) sayılarında artma Potasyum seviyesinde artma İdrar pl Esinin artması Üre yoğunluğunun artması

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU