İlaç Ara

CEFNET 600 mg 10 efervesan tablet {Opto}

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Opto İlaç San. Tic. Ltd. Şti
Satış Fiyatı
Ambalaj Miktarı
10
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

CEFNET 600 mg efervesan tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir efervesan tablet 600 mg sefdinir içerir.

Yardımcı maddeler

Trometamol, sitrik asit anhidr, sodyum hidrojen karbonat, P.V.P.K-30 (Kollidon K-30), sodyum klorür, Peg 6000, beta karoten %1 CWS, sukraloz (E 955), limon aroması

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CEFNET nedir ve ne için kullanılır?

2. CEFNET’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CEFNET nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CEFNET’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.CEFNET kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CEFNET’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Sefdinir, diğer sefalosporinlere ya da ilacın içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa kullanmayınız.

CEFNET’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Şeker hastalığı

• Sindirim sistemi hastalığı

• Gebelik

• K vitamini eksikliği

• Kan pıhtılaşma hastalığı

• Kalın barsak iltihabı (kolit)

• Küçük çocuklar (1 yaşın altı)

• Penisiline karşı aşırı duyarlılık

• Böbrek hastalığı

• Emziren bayanlarda

• Viral enfeksiyonlarda

• Yenidoğanlarda

• Böbrekler üzerine zararlı olma ihtimali olan ilaçlar (aminoglikozit antibiyotikler, kolistin, polimiksin, viomisin gibi) ve güçlü etkili idrar söktürücüler (etakrinik asit, furosemid) kullanıyorsanız

"Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız."

CEFNET’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yağdan zengin bir diyetle alındığında sefdinirin emilim hızı ve miktarı sırasıyla, %16 ve %10 oranında azalmaktadır. Ancak bu azalmalar klinik olarak anlamlı düzeye ulaşmamaktadır. Bu nedenle sefdinir yiyeceklerle ilişkili bir sınırlama olmaksızın kullanılabilir.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. CEFNET, emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

CEFNET’in araç ve makine kullanımı üzerine önemli bir etkisi bulunmamaktadır.

CEFNET’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

CEFNET içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

CEFNET 141,4 mg sodyum içermektedir. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• Antasid (aluminyum veya magnezyum içeren ilaçlar)

• Probenesid (gut hastalığı tedavisinde kullanılır)

• Demir içeren ilaç veya vitaminler ile birlikte

• Böbrekler üzerine zararlı olma ihtimali olan ilaçlar (aminoglikozit antibiyotikler, kolistin, polimiksin, viomisin gibi) ve güçlü etkili idrar söktürücüler (etakrinik asit, furosemid gibi)

kullanıyorsanız ya da son zamanlarda kullandıysanız doktorunuza ve eczanıza bilgi veriniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.CEFNET’in saklanması

CEFNET’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerde saklayınız. Her kullanımdan sonra tüpün kapağını kapatmayı unutmayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CEFNET’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CEFNET’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi: Opto İlaç San. Tic. Ltd. Şti.

Tozkoparan Mahallesi

Eski Çırpıcı Çıkmazı Sokak No: 1/405

Güngören/İSTANBUL

Ülkesi: Türkiye

Telefon: 0 212 481 67 38

Faks : 0 212 481 67 38

e-mail: [email protected]

Üretici Firma: Neutec Cef İlaç San. ve Tic. A.Ş.

1.OSB. 2.Yol No:2 Adapazarı / SAKARYA

DEVAMINI OKU

2.CEFNET nedir ve ne için kullanılır?

CEFNET'in etkin maddesi olan sefdinir oral geniş spektrumlu, yarı sentetik, bir 3. kuşak sefalosporin grubundan antibiyotiktir.

CEFNET, 10 ve 20 efervesan tablet içeren plastik tüp / silikajelli plastik kapak ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır. Tabletler sarı benekli, düz yüzeyli, yuvarlak efervesan tabletler şeklindedir.

CEFNET aşağıda yer alan hastalıkların tedavisinde kullanılır:

• Toplum kökenli akciğer iltihabı

• Kronik bronşitin akut alevlenmesi

• Yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı

• Bademcik iltihabı / Yutak iltihabı

• Cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları

• Orta kulak iltihabı

DEVAMINI OKU

3.CEFNET nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Önerilen doz 13 yaş ve üzeri erişkinler için günde 2 defa 300 mg veya günde 1 defa 600 mg efervesan tablettir.

Önerilen doz 6 ay ve 12 yaş arası çocuklarda günde 2 defa 7 mg/kg veya günde 1 defa 14 mg/kg'dır.

Uygulama yolu ve yöntemi:

CEFNET, ağız yoluyla, bir bardak suda (150 mL) eritilerek alınır. Aç veya tok karnına alınmasında herhangi bir sakınca yoktur.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda ( 6ay -12 yaş arası) tavsiye edilen doz ve tedavi süreleri tabloda gösterilmiştir.

Enfeksiyon Türü

Doz

Tedavi Süresi

7 mg/kg 12 saat ara ile

5-10 gün

Akut orta kulak iltihabı

veya

14 mg/kg 24 saat ara ile

10 gün

7 mg/kg 12 saat ara ile

10 gün

Akut maksiler yüz kemiklerinin

veya

içindeki hava boşluklarının iltihabı

14 mg/kg 24 saat ara ile

10 gün

7 mg/kg 12 saat ara ile

5-10 gün

Bademcik iltihabı/Yutak iltihabı

veya

14 mg/kg 24 saat ara ile

10 gün

Yetişkin ve ergenlerde kullanımı:

Yetişkinlerde ve 13 yaşından büyük çocuklarda tavsiye edilen doz ve tedavi süreleri tabloda gösterilmiştir.

Enfeksiyon Türü

Doz

Tedavi Süresi

Toplum kökenli akciğer iltihabı

300 mg 12 saat ara ile

10 gün

Kronik bronş iltihabı akut alevlenme

300 mg 12 saat ara ile veya

600 mg günde tek doz

5-10 gün 10gün

Akut maksiler yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı

300 mg 12 saat ara ile veya

600 mg günde tek doz

10 gün 10 gün

Bademcik iltihabı/Yutak iltihabı

300 mg 12 saat ara ile veya

600mg günde tek doz

5-10 gün 10gün

Komplike olmamış deri enfeksiyonları

300 mg 12 saat ara ile

10 gün

Yaşlılarda kullanımı

Böbrek bozukluğu olmayan yaşlı hastalarda doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları

Kretain klerensi <30mL/dakika olan yetişkin hastalara günde bir defa 300 mg sefdinir verilmelidir. Kronik kan diyalizi hastalarına tavsiyen edilen başlangıç dozu birer gün ara ile 300 mg'dır (veya 7 mg/kg/doz). Her kan diyalizinden sonra hastalara sefdinir'in 300 mg verilmelidir. İzleyen dozlar birer gün ara ile 300 mg veya 7 mg/kg uygulanmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda sefdinir kullanımına dair yeterli veri bulunmamaktadır.

Eğer CEFNET'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

7 mg/kg 12 saat ara ile

10 gün

Komplike olmamış deri enfeksiyonları

Kullanmanız gerekenden daha fazla CEFNET kullanırsanız

CEFNET'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Doktora ya da hastaneye giderken ilacınızı yanınızda götürünüz.

Sefdinir'in insanlarda fazla kullanımı ile yeterli veri bulunmamaktadır. Diğeıf3 -laktam antibiyotiklerinin fazla kullanımı ile kusma, mide bulantısı, mide çukuru rahatsızlığı, ishal ve kafa karışıklığı gibi zehirlenme belirtileri görülmektedir. Kan diyalizi böbrek rahatsızlığı olan bireylerde sefdinir'i vücuttan hemen attığından ciddi zehirlenme olaylarının görülmemesinde yardımcı olmaktadır.

CEFNET'i kullanmayı unuttuysanız

Tabletinizi almayı unutursanız hatırladığınız zaman alınız. Birden fazla doz almayı

unuttuysanız doktorunuza bildiriniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CEFNET ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Eğer CEFNET kullanımı konusunda herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuza danışarak CEFNET kullanımını sonlandırabilirsiniz.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi CEFNET’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, CEFNET'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Şiddetli alerjik reaksiyonlar (döküntü, kaşıntı, nefes almada güçlük, ağız, yüz, dudaklar veya dilde şişme)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CEFNET'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Kanlı, sulu ishalle seyreden barsak iltihabı (psödomembranoz kolit)

• Trombositopeni (trombosit-kan pulcuğu sayısında azalma), lökopeni (kanda akyuvar sayısında azalma), pansitopeni (kandaki tüm hücrelerde azalma), granülositopeni ( kanda granüler lökositlerin normalden az sayıda bulunması), anemi (kansızlık), eozinofili (kanda eozinofil denilen kan hücrelerinin sayısının artması)

• Kanama eğilimi

• Bilinç kaybı

• Koyu renkli idrar

• Sarılık (deride veya gözlerde sararma)

• İştahsızlık, aşırı susama, kusma ile seyreden böbrek iltihabı

• Genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu (eritema multiforma)

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerektirir. 'Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür'.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark edersiniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Kabızlık, hazımsızlık, gaz, anormal dışkı

• Uykusuzluk, uyku hali

• Bulantı, kusma

• Baş ağrısı, baş dönmesi

• İshal

• Karın ağrısı

• Ağız kuruluğu

• İştahsızlık

• Yorgunluk

• Hafif kaşıntı veya deri döküntüsü

• Vajinal iltihap

• Vajina ve uterustan beyaz renkli akıntı gelmesi

• Bebeklerde pamukçuk

• Ateş

Bunlar CEFNET'in hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU