İlaç Ara

DEXFULL 12.5 mg 20 saşe

Firma Bilgileri
Opto İlaç San. Tic. Ltd. Şti
Satış Fiyatı
Ambalaj Miktarı
20
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

DEXFULL 25 mg saşe Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir saşede 25 mg deksketoprofene eşdeğer 36.88 mg deksketoprofen trometamol içerir.

Yardımcı madde(ler):Sitrik asit anhydrus, sodyum bikarbonat, maltodekstrin, sorbitol tozu (E420), aspartam (E951), asesülfam potasyum (E950), limon aroması.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DEXFULL nedir ve ne için kullanılır?

2. DEXFULL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. DEXFULL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. DEXFULL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.DEXFULL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DEXFULL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

• DEXFULL formülünde bulunan deksketoprofen veya diğer bileşenlerden herhangi birisine karşı aşırı hassasiyetiniz (alerji) varsa,

• Astım atakları, akut alerjik nezle (burnun iç yüzeyinin kısa süreli iltihabı), nazal polipler (burnun içinde alerjiden dolayı oluşan şişlikler), kurdeşen, anjiyoödem (alerji sonucu yüz ve boğazda şişme) veya aspirin diğer steoridal olmayan antiinflamatuvar ilaçları aldıktan sonra göğüste hırıltı varsa,

• Daha önceden mide ülseri (yara)/kanama, sindirim bozukluğu rahatsızlıklarınız veya iltihabın (Crohn hastalığı veya ülseratif kolit) neden olduğu barsak problemleriniz varsa,

• Mide veya barsak kanama öykünüz varsa,

• Ağır kalp yetmezliği, orta ve şiddetli böbrek rahatsızlığınız veya şiddetli karaciğer fonksiyon yetmezliğiniz varsa,

• Kan pıhtılaşma hastalığınız varsa,

• Hamile iseniz veya emziriyorsanız

DEXFULL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

• Diğer ilaçlara karşı alerjiniz varsa

• Herhangi bir alerjiniz varsa

• Böbrek, kalp ve karaciğer hastalığı, yüksek kan basıncı, kalp yetmezliği veya sıvı tutulumundan dolayı terleme

• Kan hastalığınız, lupus eritematozus (ciltte pullanmayla kendini gösteren bir hastalık) veya mikst bağ doku hastalığınız varsa

• Hamile kalmayı planlıyorsanız

"Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız"

DEXFULL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyeceklerle birlikte alınması ilacın emilim hızını geciktirdiği için yemeklerden en az 30 dakika önce uygulanması önerilir.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. DEXFULL hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. DEXFULL emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

DEXFULL baş dönmesi ve uyuklama olasılığı nedeniyle makine veya araç kullanımı yeteneği üzerinde hafif veya orta şiddette etkiler oluşturabilir. Makine veya araç kullanırken dikkatli olunmalıdır veya makine veya araç kullanımdan kaçınılmalıdır.

DEXFULL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her bir saşesinde 2.7 mmol (62.3 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu ilacın içinde aspartam bulunmaktadır. Aspartam bir fenilalanin kaynağıdır ve fenilketonurisi (ender rastlanan kalıtsal bir hastalık) olan hastalar için zararlı olabilir.

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün her bir saşesinde 1 mmol’den daha az potasyum ihtiva eder; yani esasında

"potasyum içermez".

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Önerilmeyen kombinasyonlar;

• Asetilsalisik asit (aspirin), kortikosteroidler veya diğer anti-inflamatuvar ilaçlar (iltihap tedavisinde kullanılan ilaç)

• Varfarin, heparin ve diğer ilaçlar (kan pıhtılaşmasını önlemede kullanılan ilaçlar)

• Lityum (bazı duygu durum hallerin tedavisinde kullanılan ilaç)

• Metotreksat (kanser ve romatoid artirit [eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı bir hastalık) tedavisinde kullanılan ilaç]

• Hidantionlar ve fenitoin (sara hastalığı tedavisinde kullanılan ilaç)

• Sulfametoksazol (bakteri iltihaplarn tedavisinde kullanılan ilaç)

Dikkat gereken kombinasyonlar,

• ACE inhibitörleri, diüretikler, beta-blokörler ve anjiyotensin II antagonistler (yüksek kan basıncı ve kalp problemi tedavisinde kullanılan ilaç)

• Pentoksifilin ve okspentifilin (kronik venöz ülserlerin tedavisinde kullanılan ilaç)

• Zidovudin (viral enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaç)

• Klorpropamid ve glibenklamid (şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ilaç)

Göz önünde bulundurulması gereken kombinasyonlar;

• Kinolon antibiyotikleri (siprofloksasin, levofloksasin; bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlar)

• Siklosporin ve takrolimus (organ naklinde veya bağışıklık sistemi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaç)

• Streptokinaz ve diğer trombolitik veya fibrinolitik ilaçlar (kan pıhtılarının çözülmesinde kullanılan ilaçlar)

• Probenesid (gut hastalığının tedavisinde kullanılan ilaç)

• Digoksin (kronik kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan ilaç)

• Mifepriston (hamileliği sonlandırma tedavisinde kullanılan ilaç)

• Seçici serotonin geri alım inhibitörlerin (depresyon tedavisinde kullanılan ilaçları)

• Antitrombosit ajanlar (kan pıhtılaşmasını sağlayan kan hücrelerinin kümelenmesini veya kan pıhtılarının oluşmasını azaltan ilaçlar)

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.DEXFULL’in saklanması

DEXFULL’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. DEXFULL’u 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, nemden ve ışıktan koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DEXFULL’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: Opto İlaç San. Tic. Ltd. Şti

Maltepe Mahallesi General Ali Rıza Gürcan Cad. Merter İş Merkezi Bağımsız Bölüm No: 2/14 Zeytinburnu/ İSTANBUL Telefon: 0 212 481 67 38 Faks: 0 212 481 67 38

Üretim Yeri: Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.

1. OSB. 1. Yol No: 3 Adapazarı / SAKARYA Tel : ( 0 264 ) 295 75 00 Fax : ( 0 264 ) 291 51 98

DEVAMINI OKU

2.DEXFULL nedir ve ne için kullanılır?

DEXFULL 25 mg saşe etkin madde olarak deksketoprofen trometamol içerir. Deksketoprofen trometamol S-(+)-2-(3-benzoilfenil) propiyonik asidin trometamin tuzu, steroid olmayan iltihap giderici ilaçlar (non-steroid anti inflamatuvar ilaçlar = NSAİİ) grubuna dahil ağrı kesici, iltihap giderici ve ateş düşürücü bir ilaçtır.

DEXFULL kas ve iskelet ağrıları, adet ağrısı, diş ağrısı, ameliyat sonrasında oluşan hafif ve orta şiddetteki ağrıların tedavisinde kullanılır.

DEXFULL 20 ve 30 saşe PE/Aluminyum/PET kuşe ambalajlarda bulunur.

DEVAMINI OKU

3.DEXFULL nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

DEXFULL'u daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız.

Doktorunuz ağrınızın şiddetine ve cinsine göre ilacın dozunu belirleyecek ve uygulayacaktır. Ağrının cinsine ve şiddetine göre önerilen doz 8 saatte bir 25 mg'dır. DEXFULL günde 3 saşeden fazla alınmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu

DEXFULL ağızdan alınır.

Yemeklerden en az 30 dakika önce aç karnına alınması önerilir. İlacın hazırlanması;

Bir saşe içeriği su bardağı içerisine boşaltılarak üzerine yarısına dek (100 mL) içme suyu

eklenir. Karıştırılarak tamamen çözünmesi sağlanır. Hazırlandıktan sonra oral yoldan hemen

kullanılmalı, kalan bölümü atılmalıdır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda ve ergenlerde kullanımı:

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda önerilen başlangıç doz günde 50 mg'dan fazla (2 saşe) olmamalıdır.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği olan hastalarda önerilen başlangıç doz günde 50 mg'dan fazla (2 saşe)

olmamalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda önerilen başlangıç doz günde 50 mg'dan fazla (2 saşe) olmamalıdır.

Eğer DEXFULL'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DEXFULL kullanırsanız

DEXFULL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

DEXFULL'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Almayı unuttuğunuz dozu atlayıp bir sonraki dozu her zamanki gibi alınız. Birden fazla doz almayı unuttuysanız doktorunuza bildiriniz.

DEXFULL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Eğer DEXFULL kullanımı konusunda herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuza danışarak DEXFULL kullanımını sonlandırabilirsiniz.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi DEXFULL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, DEXFULL'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Ani aşırı duyarlılık tepkisi (Anaflaktik reaksiyon)

• Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme (Anjiyonörotik ödem)

• Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Stevens Johnson sendromu)

• Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık (Toksik epidermal nekroliz)

• Bayılma

• Çarpıntı

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin DEXFULL'a karşı ciddi bir alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik

• Fotosensitif reaksiyonlar (ışığa karşı duyarlı olma hali)

• Böbrek iltihabı

• Pankreas iltihabı

• İshal ve kusma ile birlikte görülen mide ve bağırsak enfeksiyonu

• Mide ülseri, mide ülseri kanaması

• Düşük tansiyon

• Yüksek tansiyon

• Solunum sıklığının azalması

• Bronşların daralması

• Nefes darlığı, nefes almada güçlük

• Kalp atımının hızlanması

• Görmede bulanıklık

• Uyuşma

• Kandaki parçalı hücre sayısında azalma

• Kan pulcuğu sayısında azalma

• Denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi (Vertigo)

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Baş ağrısı, baş dönmesi, uykululuk hali

• Yorgunluk, ağrı, güçsüzlük, titreme, keyifsizlik

• Kaşıntı

• Aşırı miktarda idrara çıkma

• Sırt ağrısı

• Adet döngüsü bozuklukları

• Prostatik bozukluklar

• Kurdeşen

• Ciltte kızarıklık

• Sivilce

• Terlemede artış

• Kabızlık

• Ağız kuruluğu

• Gaza bağlı mide-barsakta şişkinlik

• Bulantı ve/veya kusma, karın ağrısı, ishal

• Kulak çınlaması

• Hazımsızlık

• Al basma

• İştahsızlık

Bunlar DEXFULL'un hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU