İlaç Ara

DEXMOL 25 mg 30 efervesan tablet

Firma Bilgileri
Nuvomed İlaç San. Tic. A.ş
Satış Fiyatı
25.65 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
30
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

DEXMOL 25 mg efervesan tablet Ağızdan alınır.

 • Etken Madde

  Her bir efervesan tablet 25 mg deksketoprofen’e eşdeğer 36,88 mg deksketoprofen trometamol içerir.

 • Yardımcı maddeler

  Mikronize monosodyum sitrat, sodyum hidrojen karbonat, sodyum karbonat, sorbitol (E420), aspartam (E951), limon aroması.

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. DEXMOL nedir ve ne için kullanılır?

  2. DEXMOL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. DEXMOL nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. DEXMOL’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  2.DEXMOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  DEXMOL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  DEXMOL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

 • Alerjiniz varsa veya geçmişte alerjik sorunlarınız olduysa;

 • Sıvı tutulumu dahil, böbrek, karaciğer veya kalp sorununuz varsa (yüksek tansiyon ve/veya kalp yetmezliği) veya bu sorunların herhangi bir tanesinden geçmişte şikayetiniz olduysa;

 • Diüretik (idrar söktürücü) ilaçlar alıyorsanız veya aşırı sıvı kaybı nedeniyle (örn. aşırı idrara çıkma, ishal veya kusma) sıvı eksikliği ve kan hacminde azalma sorunları yaşıyorsanız;

 • Kalp sorunlarınız varsa, daha önce inme geçirdiyseniz veya risk altında olduğunuzu düşünüyorsanız (örn. yüksek tansiyon, diyabet veya yüksek kolesterolünüz varsa veya sigara kullanıyorsanız) tedaviniz hakkında doktorunuza veya eczacınıza danışınız. DEXMOL gibi ilaçlar kalp krizi riskinde (“miyokard enfarktüsü”) veya inme riskinde hafif artış ile ilişkilendirilebilir. Yüksek doz ve uzun süreli tedavi ile her türlü risk daha olasıdır. Önerilen dozu veya tedavi süresini aşmayınız.

 • Yaşlıysanız: Yan etki yaşama olasılığınız daha yüksektir (Bkz. Bölüm 4). Bunlardan herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuza başvurunuz;

 • Üreme problemi olan bir kadın iseniz (DEXMOL üremeyi olumsuz yönde etkileyebilir, bu nedenle gebe kalma planınız varsa veya kısırlık testi yaptıracaksanız bu ilacı kullanmayınız);

 • Hamileliğinizin birinci veya ikinci üç aylık dönemindeyseniz;

 • Kan veya kan hücreleri yapımı bozukluğunuz varsa;

 • Sistemik lupus eritematozus (ciltte yaygın pullanmayla kendini gösteren bir hastalık) veya karışık bağ dokusu hastalığınız varsa (bağ dokusunu etkileyebilen bağışıklık sistemi bozuklukları);

 • Geçmişte iltihaplı barsak hastalığı geçirdiyseniz (ülseratif kolit, Crohn hastalığı);

 • Başka bir mide ve barsak hastalığınız varsa veya daha önce geçirdiyseniz;

 • İstisnai olarak NSAİİ’ler enfeksiyonu arttırabileceğinden, varisellanız (suçiçeği) varsa;

 • NSAİİ’ler kanama, mide-barsak yarası veya delinmesi gibi ölümcül olabilecek ciddi mide-barsak sistemi yan etkilerine yol açarlar. Bu yan etkiler herhangi bir zamanda, önceden uyarıcı bir bulgu vererek veya vermeksizin ortaya çıkabilirler. Yaşlı hastalar ciddi mide-barsak sistemi yan etkileri bakımından daha yüksek risk taşımaktadırlar.

 • Peptik ülser veya kanama riskini arttıran ilaçlar alıyorsanız, örn; oral steroid, bazı antidepresanlar (SSRI tipli; örneğin Selektif Serotonin Gerialım İnhibitörleri); kanın pıhtılaşmasını önleyen aspirin veya varfarin gibi antikoagülan ilaçlar. Bu durumlarda, DEXMOL almadan önce lütfen doktorunuza danışınız. Midenizi koruyucu ilave ilaçlar (örn. misoprostol veya mide asidi üretimini engelleyici ilaçlar) verebilir;

 • Asetilsalisilik asit ve/veya NSAİİ’lere popülasyonun geri kalanından daha yüksek alerji riskiniz olduğundan, asetilsalisilik asit veya diğer NSAİİ’lerin alımı sonucunda kronik rinitle beraber astım, kronik sinüzit ve/veya burun polipi şikayetiniz varsa. Bu ilacın kullanımı özellikle asetilsalisilik asit veya NSAİİ’lere alerjisi olan hastalarda, astım atakları veya bronkospazma (solunum yollarının daralması) neden olabilir.

 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  DEXMOL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Tabletleri yeterli miktarda su ile alınız. Tabletleri yiyecek ile almanız mide veya barsakta ortaya çıkabilecek yan etki riskini azaltmaya yardımcı olur. Bununla birlikte, akut ağrınız varsa, tabletleri aç karnına alınız, ilacı yemeklerden en az 30 dakika önce almanız, ilacın biraz daha hızlı etki göstermesine yardımcı olur.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileliğinizin üçüncü üç aylık dönemi boyunca DEXMOL kullanmayınız. Çok gerekli olmadıkça DEXMOL’ü hamileliğin birinci veya ikinci üç aylık dönemi süresince kullanmamak en iyi seçim olacaktır. Hamile iseniz doktorunuza söyleyiniz. Eğer hamile kalmayı planlıyorsanız DEXMOL kullanmak sizin için doğru olmayabilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız DEXMOL kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  DEXMOL, tedavinin yan etkisi olarak baş dönmesi ve uyuşukluğa yol açabileceğinden, araç ve makine kullanma yeteneğinizi az da olsa etkileyebilir. Eğer bu etkileri fark ederseniz, belirtiler geçene kadar araç ve makine kullanmayınız. Tavsiye için doktorunuza danışınız.

  DEXMOL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  DEXMOL her efervesan tablette 5,61 mmol (129,08 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

 • DEXMOL aspartamdan (E951) dolayı fenilalanin için bir kaynak içermektedir. Fenilketonurisi (ender rastlanan kalıtsal bir hastalık) olan hastalar için zararlı olabilir.

 • DEXMOL sorbitol (E420) içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlık) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

 • Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  DEXMOL’ün yanında aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, doktorunuzu, diş hekiminizi veya eczacınızı mutlaka bilgilendiriniz. Bazı ilaçların bir arada kullanılmaması veya kullanıldığı takdirde dozlarının ayarlanması gerekebilir.

  Tavsiye edilmeyen kombinasyonlar:

 • Asetilsalisik asit (aspirin), kortikosteroidler (kortizon) veya diğer antiinflamatuvar ilaçlar

 • Kan pıhtılaşmasını önlemede kullanılan varfarin, heparin veya diğer ilaçlar

 • Bazı duygudurum bozukluklarının tedavisinde kullanılan lityum

 • Romatoid artrit (eklemlerde ağrı ve şekil bozukluklarına neden olan devamlı bir hastalık) ve kanser tedavisi için kullanılan metotreksat

 • Epilepsi (sara) için kullanılan hidantoinler ve fenitoin

 • Bakteriyel enfeksiyonlar (iltihap oluşturan mikrobik hastalıklar) için kullanılan sülfametoksazol

 • Önlem gerektiren kombinasyonlar:

 • Yüksek tansiyon ve kalp problemlerinde kullanılan ADE inhibitörleri, diüretikler, beta blokörler ve anjiyotensin II antagonistleri

 • Süregelen venöz ülserlerin (toplam damar yaraları) tedavisinde kullanılan pentoksifilin ve okspentifilin

 • Viral enfeksiyon tedavisinde kullanılan zidovudin

 • Bakteriyel enfeksiyon tedavisinde kullanılan aminoglikozid antibiyotikleri (gentamisin, amikasin vb.)

 • Diyabet için kullanılan klorpropamid ve glibenklamid

 • Dikkat gösterilmesi gereken kombinasyonlar:

 • Bakteriyel enfeksiyonlar için kullanılan kinolon antibiyotikleri (örn. siprofloksasin, levofloksasin)

 • Bağışıklık sistemi hastalıkları tedavisinde ve organ naklinde kullanılan siklosporin veya takrolimus

 • Streptokinaz ve diğer trombolitik veya fibrinolitik ilaçlar, örneğin kan pıhtılarını eritmede kullanılan ilaçlar

 • Gut tedavisinde kullanılan probenesid

 • Süregelen kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılan digoksin

 • Hamileliği sonlandırmak için kullanılan mifepriston

 • Seçici serotonin geri alım inhibitörleri türünde antidepresanlar (SSRI’lar)

 • Trombositlerin agregasyonu (kan pulcuklarının kümelenmesi) ve kan pıhtısı oluşumunu azaltmada kullanılan antitrombosit ajanlar

 • 5.DEXMOL’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DEXMOL’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz DEXMOL’i kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  Ruhsat Sahibi :     Nuvomed İlaç San. Tic. A.Ş.

  Esenler / İSTANBUL

  Tel : 0850 201 23 23

  Faks : 0212 482 24 78

  E-mail : [email protected]

  Üretim Yeri:        Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.

  Arifiye/ SAKARYA

  10

  DEVAMINI OKU

  2.DEXMOL nedir ve ne için kullanılır?

  DEXMOL, steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) (iltihap giderici) olarak adlandırılan ilaç grubundan bir ağrı kesicidir.

  Osteoartrit (eklemlerde harabiyet ve kireçlenme), romatoid artrit (iltihabi eklem rahatsızlığı) ve ankilozan spondilit (daha çok omurga eklemlerinde sertleşme ile seyreden, ağrılı ilerleyici romatizma) belirti ve bulgularının tedavisi ile akut gut artriti (gut hastalığına bağlı ağrılı eklem iltihabı), akut kas iskelet sistemi ağrıları (örn. bel ağrısı), postoperatif ağrı (ameliyat sonrası ağrı) ve dismenore (ağrılı adet dönemleri) tedavisinde endikedir.

  DEXMOL beyaz renkli, bir yüzü çentikli, yuvarlak, üzeri hafif sarı benekli efervesan tablettir. 20 ve 30 efervesan tablet, Alü/PE Folyo/ Desikantlı Folyo ve karton kutuda kullanma talimatı ile beraber ambalajlanır.

 • DEVAMINI OKU

  3.DEXMOL nasıl kullanılır ?

  DEXMOL'ü her zaman, tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Emin olmadığınız zaman doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  İhtiyacınız olan DEXMOL dozu, ağrınızın tipine, şiddetine ve süresine bağlıdır. Doktorunuz size günde kaç tablet ve ne kadar süre ile almanız gerektiğini söyleyecektir.

  Ağrının cinsine ve şiddetine göre önerilen doz genellikle her 4-6 saatte bir 12,5 mg (1/2 efervesan tablet) veya 8 saatte bir 25 mg (1 efervesan tablet)'dır. DEXMOL günde 75 mg'dan (toplam 3 efervesan tablet) fazla alınmamalıdır.

  Uygulama yolu ve metodu

  DEXMOL ağızdan alınır.

  DEXMOL, bir bardak suda eritilerek içilir.

  Ağrınız şiddetliyse ve ağrının daha hızlı rahatlaması gerekiyorsa, efervesan tableti, emilimi daha kolay olacağından aç karnına (yemekten en az 30 dakika önce) alınız (Bkz. Bölüm 2 “DEXMOL'ün yiyecek ve içecek ile kullanılması”).

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda ve ergenlerde kullanımı:

  Çocuk ve ergenlerde DEXMOL kullanılmamalıdır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlıysanız, tedaviye günlük 50 mg'ı geçmeyen dozda başlamalısınız. DEXMOL iyi tolere edilirse, yaşlı hastalarda bu başlangıç dozu, daha sonra genel önerilen doza (75 mg) çıkarılabilir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Böbrek veya karaciğer sorununuz varsa, tedaviye günlük 50 mg'ı (günde iki defa DEXMOL) geçmeyecek dozda başlamalısınız.

  Eğer DEXMOL'ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla DEXMOL kullanırsanız

  DEXMOL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Lütfen ilacın ambalajını veya kullanma talimatını da yanınıza almayı unutmayınız.

  DEXMOL'i kullanmayı unuttuysanız

  Zamanı geldiğinde bir sonraki dozu alınız.

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi, herkeste görülmese de DEXMOL yan etkilere sebep olabilir, ayrıca DEXMOL'ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa DEXMOL’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Anafilaktik reaksiyon (kollapsa yol açabilecek aşırı duyarlılık reaksiyonu)

 • Cilt, ağız, göz ve genital bölgelerde ülser oluşması (Stevens Johnson ve Lyell sendromları)

 • Yüzde şişme veya dudakların ve boğazın şişmesi (anjiyo ödem)

 • Hava yollarının etrafındaki kasların kasılması sebebiyle nefessiz kalma (bronkospazm) Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

 • Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DEXMOL'e karşı ciddi alerjiniz var demektir.

  Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Olası yan etkiler ne sıklıkla ortaya çıktıklarına göre aşağıda listelenmiştir. Bu tablo bu yan etkilerin kaç hastada ortaya çıkabileceğini göstermektedir:

  Çok yaygın

  10 hastanın en az 1'inde görülebilir.

  Yaygın

  10 hastanın en az birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan

  100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Seyrek

  1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Çok seyrek

  10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor

  Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

  Yaygın:
 • Mide bulantısı ve/veya kusma

 • Karın ağrısı

 • İshal

 • Sindirim sorunları (hazımsızlık)

 • Yaygın olmayan:
 • Baş dönmesi (vertigo)

 • Sersemlik

 • Uyuklama

 • Uyku düzensizlikleri

 • •  Sinirlilik

 • Baş ağrısı

 • Çarpıntı

 • Kızarma

 • Mide sorunları

 • Kabızlık

 • Ağız kuruluğu

 • Şişkinlik

 • Deri döküntüsü

 • Yorgunluk

 • Ağrı

 • Ateş ve titreme hissi

 • Genel kırıklık, keyifsizlik hissi

 • Seyrek:
 • Peptik ülser

 • Kan kusma veya siyah dışkı ile kendini gösteren, peptik ülser delinmesi veya kanaması

 • Bayılma

 • Yüksek kan basıncı

 • Çok yavaş nefes alıp verme

 • Su tutulumu ve vücudun gövdeden uzak bölgelerinde şişlik (örn. ayak bileklerinin şişmesi)

 • İştah kaybı (anoreksi)

 • Duyularda anormallik

 • Gırtlak bölgesinde şişlik (larenjial ödem)

 • Ani gelişen böbrek bozukluğu (akut renal bozukluk)

 • Karaciğer hücresi hasarı (hepatit)

 • Kaşıntılı döküntü

 • Akne

 • Terleme artışı

 • •  Sırt ağrısı

 • Sık idrara çıkma

 • Adet düzensizlikleri

 • Prostat sorunları

 • Anormal karaciğer fonksiyonu testleri (kan testleri)

 • Çok seyrek:
 • Anafilaktik reaksiyon (vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşırı duyarlılık)

 • Cilt, ağız, göz ve genital bölgelerde açık yaralar (Stevens-Johnson ve Lyell sendromları)

 • Yüzde şişme veya dudaklar ve boğazda şişme (Anjiyonörotik ödem)

 • Hava yollarının daralması sebebiyle nefessiz kalma (bronkospazm)

 • Nefes darlığı

 • •  Hızlı kalp artışı

 • Düşük kan basıncı

 • Pankreasta iltihaplanma

 • Karaciğer hücresi hasarı (hepatit)

 • Bulanık görme

 • Kulaklarda çınlama (tinnutus)

 • Deride hassasiyet

 • Işığa karşı duyarlılık

 • Kaşınma

 • Böbrek sorunları

 • Kanda akyuvar hücresi sayısının düşük olması (nötropeni), kan pulcukları sayısının azlığı (trombositopeni)

 • Daha önce antiinflamatuvar ilaçların uzun süreli kullanımına bağlı sizde bir yan etki meydana geldiyse ve özellikle yaşlıysanız, tedavinin başında herhangi bir karın/bağırsak yan etkisi fark ederseniz (örn. karın ağrısı, yanma, kanama).

  Cilt döküntüsü veya ağız içi veya genital bölgede herhangi bir lezyon ortaya çıktığını veya herhangi bir alerji belirtisini fark eder etmez DEXMOL kullanımını bırakınız.

  Steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar ile tedavi esnasında, sıvı tutulumu ve şişlik (özellikle ayak bileklerinde ve bacaklarda) kan basıncının yükselmesi ve kalp yetersizliği bildirilmiştir.

  DEXMOL gibi ilaçlar, kalp krizi (“miyokard enfarktüsü”) veya inme riskinde hafif bir artış ile ilişkilendirilebilir.

  Bağ dokusunu etkileyen bağışıklık sistemi bozuklukları (sistemik lupus eritematozus veya karışık bağ dokusu hastalığı) olan hastalarda antiinflamatuvar ilaçlar, seyrek olarak ateş, baş ağrısı ve ense sertliğine yol açabilir.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU